โครงการเรียนภาษาอังกฤษเดือนตุลาคมที่เซบู ฟิลิปปินส์ 2017 (15 ปีขึ้นไป)

โครงการภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เตรียมตัวเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ หรือ เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของวัยรุ่นในช่วงปิดเทอม ด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆในสถาบัน IDEA Academia เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปร่วมเดินทางไปด้วยในสัปดาห์แรกที่เดินทางไปยังสถาบันในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยว สำรวจเกาะเซบู ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เราคัดเลือกมานั้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรามีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) ใช้วิธีการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร (Communicative Teaching Method)  และพร้อมตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง
 • เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตนเอง
 • ได้ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม จีน เป็นต้น

วันและระยะเวลา : เดินทางไปเมืองเซบู ฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม – เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยวันที่ 28 ตุลาคม เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ทำไมต้องเป็นที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์?

 • Special Intensive Program : ผู้เรียนจะเรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับครูฟิลิปปินส์ได้ที่รับการฝึกอย่างดี และจะได้เรียนในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
 • English Culture : ฟิลิปปินส์เป็นประเทศใหญ่ลำดับที่ 5 ที่ใช้ภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลักของประเทศ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • Filipino Touch : นอกจากทักษะของผู้สอนแล้ว ผู้สอนยังมีความใจเย็น ใส่ใจดูแลและเป็นกันเองอีกด้วย นักเรียนหลายคนจึงได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำ
 • Student Diversity : สถาบันมีนักเรียนจากเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม จีนและอื่นๆ นักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้ภาษากับเพื่อนๆอีกด้วย
 • Controllable Budget : จ่ายทีเดียวครอบคลุม ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร การเดินทาง กิจกรรรม แทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องงบบานปลาย สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน
 • Safety : สถิติอาชญากรรมของเซบูที่ต่ำกว่าเมืองอื่นๆสำหรับการเรียนภาษาในปี 2015

  Kuala Lumpur (Malaysia) 73.77

  Manila (Philippines) 65.50

  Las Vegas (USA) 61.24

  New-Delhi (India) 60.25

  Cebu (Philippines) 50.61

  New York (USA) 50.34

  London (UK) 48.43

สถาบัน IDEA Academia เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูในเครือของ IDEA English Network ตั้งอยู่บนชั้น 16 ของอาคารใหม่ GAGFA Tower IDEA Academia ย้ายเข้าทำการที่อาคารในช่วงต้นปี 2016 ภายในอาคารมี cafe ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อบนชั้นล่างของอาคาร ในย่านที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในเซบู นอกเหนือจาก ความใหม่ของสถานที่แล้ว IDEA Academia มีความยืดหยุ่นของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว (1:1) ได้ตั้งแต่ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน และมีหลักสูตร IELTS Guarantee ร่วมกับ IDP ในการอำนวยการสอบ IELTS จริง และสถาบัน IDEA Academia จะที่รับรองผลคะแนนสอบ IELTS ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด

3 หลักสูตรการเรียนการสอน ที่นักเรียนสามารถเลือกได้

1. Intensive ESL (IE-4) สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ตั้งแต่ การพูด การเขียน การฟัง การออกเสียง คำศัพท์และการโต้ตอบระหว่างบทสนทนา วันละ 7-9 คาบ

หลักสูตร IE-4 นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ (Speaking, Reading, Listening, Writing), กลุ่มเล็ก 2 คาบ (Conservation, Grammar for Communication, Discussion) และกลุ่มใหญ่ 1 คาบ (Survival English, Business Presentation, TOEIC, Multimedia Class, Yoga, Dance + American Accent) ต่อวัน และสามารถเลือกเรียน Listening & Speaking ในช่วงเช้า (Optional) และ Grammar Review หรือ Emglish news ในช่วงค่ำ (Optional) เพิ่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. Communication ESL (CE-4) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร วันละ 7-9 คาบ

หลักสูตร CE-4 นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) ได้ 4 คาบ (Speaking, Speaking 2, Reading, Quick Response), กลุ่มเล็ก 2 คาบ (Conservation, Grammar for Communication, Discussion) และกลุ่มใหญ่ 1 คาบ (Survival English, Business Presentation, TOEIC, Multimedia Class, Yoga, Dance + American Accent) ต่อวัน และสามารถเลือกเรียน Listening & Speaking ในช่วงเช้า (Optional) และ Grammar Review หรือ Emglish news ในช่วงค่ำ (Optional) เพิ่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. IELTS Intensive สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เหมาะสำหรับนักเรียนที่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือมีแพลนที่จะเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย จะทำได้แบบทดสอบ (mock exam) เพื่อวัดความก้าวหน้า ความสามารถและจุดอ่อนของตัวเองในการทำข้อสอบทุกสัปดาห์

ตารางการเรียนประจำวันโดยสังเขป

หอพักในโรงเรียน 

หอพัก Standard ของโรงเรียนเดี่ยว หอพัก 2 เตียง หอพัก 3 เตียง

ค่าใช้จ่าย 

 • หลักสูตร ESL Intensive (IE) และ ESL Communication (CE) ทั้งหมด 4 สัปดาห์แบบหอพัก 3 เตียง ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 71,550 บาท (โหลด Quotation)
 • หลักสูตร  IELTS Intensive ทั้งหมด 4 สัปดาห์แบบหอพัก 3 เตียง  ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 77,220 บาท (โหลด Quotation)

*รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว (ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ากิจกรรม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง และค่าธรรมเนียมต่างๆของสถาบัน รวมถึง SSP, ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าหนังสือเรียน ค่าบริการรับ-ส่งสนามบิน ค่า operation fee ของสถาบัน)

หมายเหตุ : ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราค่าเงินระหว่างประเทศ ณ. วันที่ชำระและรูปแบบของหอพักที่เลือก

**Promotion สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

 1. ลดค่าสมัคร 2,000 บาท
 2. ส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พัก 10%
 3. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนต่างประเทศ 1,300 บาท

ประสบการณ์นักเรียนในสถาบัน IDEA Academia โดย ปาว และ เวฟ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน IDEA Academia คลิก

ติดต่อ Tel: 081-349-7669
Line: @Korpungun
Mail: korpungun@gmail.com