เรียนประกาศนียบัตรในอเมริกา  : Certificate Programs
สำหรับท่านที่ต้องการจะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์สำหรับการประกอบวิชาชีพทางด้านนั้นๆ ก้อปันกันได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นจากแต่ละวิทยาลัยในเครือข่าย ท่านสามารถดูลิสต์และรายละเอียดหลักสูตรต่างๆได้ที่นี่ และหากสนใจหลักสูตรใดเป็นพิเศษ ท่านสามารถติดต่อก้อปันกันเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
หลักสูตรเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หากสำเร็จหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนอย่างต่ำ 1 ปี ท่านสามารถสมัคร Optional Practical Training หรือ OPT เพื่อฝึก/ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนในอเมริกาได้เป็นเวลา 1-2 ปี : หลักสูตรในภาคสาขา STEM (Science, Technology, Engineer, Mathematics) สามารถทำงานในอเมริกาหลังเรียนจบหลักสู๖รได้มากถึง 2 ปี
Washington State
uw-300x209University of Washington
EdCC logo
Edmonds Community College
Business Management
Computer Information Systems / Computer Science
Culinary Arts
Early Childhood Education
Family Support Studies
Horticulture
Hospitality and Tourism
Social and Human Services
ShorelineLogo
Shoreline Community College
Biology Lab Specialist
Business Administration
Cinema-Drama-Film
Nursing
Equity and Social Justice : Cultural Studies
Music Technology
Visual Arts
image001
Green River College
Aerospace and Aviation
Carpentry
Technology
Natural Resources
ไม่มีชื่อ
Seattle Central College
เตรียม Master of Business Administration (MBA)
2 Years Degrees
Short-Term Degrees
Color BC Vertical Logo - JPG file format
Bellevue College
International Business
Oregon State
Lane Logo
Lane Community College

1. หลักสูตร ACP Business Administration

 • Essentials of Management
 • Finance for Non Financial Business Person
 • Strategic Planning
 • Communication in the Business Environment
 • Integrated Marketing Strategies for Today’s Business
 • Entrepreneurship

2. หลักสูตร ACP Marketing

 • Essentials of Marketing and Practices
 • Market Research and Analysis
 • Strategies Brand Management
 • Web and Mobile Marketing
 • Business to Business Marketing
 • CAPSTONE : Strategies Marketing

3. หลักสูตร ACP International Tourism and Hotel Management

 • Introduction to the Hospital Industry
 • Customer Service Management
 • Human Resources and Leadership for the Hospitality Professional
 • Strategic Management and Branding for the Hospitality Industry
 • Accounting and Budgeting
 • Project and Event Management

4. หลักสูตร ACP Applied Project Management

 • Project Launch
 • Project Planning
 • Global Aspects of Project Management
 • Project Scheduling
 • Project Execution
 • Project Practicum with Multiple Projects

5. หลักสูตร ACP Communication and Embedded Systems Design Engineering

 • System requirement engineering
 • C programming for Embedded Systems
 • Introduction to Communication and Networking
 • Communication Systems Design
 • Fundamentals of Embedded Systems Design and Programming
 • Embedded System Architecture
 • Writing Portable Device Driver

6. หลักสูตร ACP Data Science and Predictive Analytics for Business Professionals

 • Application of Predictive Analytics
 • Strategic Business Analysis Using Predictive Analytics
 • Data preparation for Data Mining
 • Modeling Methods, Deploying, and Refining Predictive Model
 • Business Applications of Data Science
 • Data Exploration Analytics and Visualization
 • Big Data Visualization and Analytics

7. หลักสูตร ACP Digital Marketing

 • Overview of Internet Marketing
 • Audience Definition and Profiling
 • Online Analytics and Measurement
 • Search Engine Marketing and Optimisation
 • Mobile Marketing
 • Developing a Social Media Strategy
 • Transmedia Marketing Through Storytelling
 • Online Video Marketing

8. หลักสูตร ACP Global Human Resources Management

 • Foundation of Human Resource
 • Global Workforce Management
 • Performance Management : Leading for Greater Results
 • International Talent Acquisition
 • Cross-Cultural Communication
 • Technology Applications in Talent Management

9. หลักสูตร ACP innovation management and Entrepreneurship

 • Design thinking and innovation
 • Business model design
 • Effective Deal Making
 • Marketing and Business Development
 • Managing Innovative Teams
 • Business Innovations Through Design [A Capstone Course]

10. หลักสูตร ACP International Business Law

 • International Contract Law
 • International Sales and Transactions Law
 • Intellectual Property
 • International Dispute Resolution
 • Foreign Direct Investment
 • Corporate Social Responsibility for Multinational Enterprise

11. หลักสูตร ACP International Business Operation and Management

 • International Business Strategy
 • International Finance
 • International Marketing
 • Intercultural Communication Negotiation
 • Import/Export : International Trade and Supply Chain Management
 • International Business Planning [A Capstone Course]

12. หลักสูตร ACP International Finance

 • Financial Mathematics
 • Financial Modeling
 • International Financial Market
 • International financial Market Strategies
 • Financial Analysis
 • Risk Management in the Multinational Firm

13. หลักสูตร ACP Media and Global Communication

 • Media and Global Communications
 • International Crisis Communication and Management
 • Public Relations
 • Ethics and Discipline in Advertising
 • Developing A Digital Media Strategy
 • Persuasion and Social Influence
 • Communication Planning [A Capstone Course]

14. หลักสูตร ACP Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

 • TEFL Professional Workshops
 • Introduction to Language Learning Theory
 • Method of TEFL
 • Teaching the Skills
 • Teaching Pronunciation Skills
 • Teaching Young Learners (K-12)
 • Language Diagnostics and Assessment
 • Teaching Practice
 • Internship

University of California Irvine