หลักสูตร High School Completion

สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปี หรือมากกว่า ที่ยังไม่จบมัธยมปลายและต้องการ

+ ย่นระยะเวลาเรียน
+ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ

นักเรียนจะได้เรียนในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรีควบคู่กันในวิทยาลัย หน่วยกิตที่ลงเรียนในหลักสูตรนี้จะทำ 2 หน้าที่หลัก คือ :

1. ตอบสนองข้อกำหนดสำหรับวุฒิมัธยมศึกษา
2. ตอบสนองข้อกำหนดสำหรับการโอนเข้ามหาวิทยาลัย

ดังนั้น 1 วิชาเรียนจะตอบสนองข้อกำหนดของ 2 หลักสูตรไปในเวลาเดียวกัน กล่าวได้ว่าเนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนเลือกลงเรียนในหลักสูตร High School Completion สามารถที่จะใช้หน่วยกิตของหลักสูตรสำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี (หากไม่ต้องเรียนปรับภาษาอังกฤษ) เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับของโดยรัฐ Washington : ตัวอย่างวุฒิ

highschool-completion-diploma

สำหรับโปรแกรมนี้ นักเรียนควรที่จะ:
  • พร้อมรับผิดชอบการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 แล้ว
  • มีอายุอย่างน้อย 16 ปี
tk

คำถามที่พบบ่อย

ต้องใช้คะแนน TOEFL/IELTS ไหม?

การเข้าเรียนหลักสูตร High School Completion ไม่บังคับใช้คะแนน TOEFL/IELTS ในการสมัครเข้าเรียน และเมื่อเดินทางไปยังวิทยาลัยแล้ว นักเรียนจะต้องสอบวัดความสามารถด้านภาษา (Placement Test) เผื่อที่จะให้วิทยาลัยประเมินว่านักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษา ESL ก่อนไหมและในระดับใด
แต่หากมีคะแนนสอบ TOEFL/IELTS ตามที่แต่ละวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้คะแนนยื่น ณ เวลาที่สมัครซึ่งจะช่วยรับรองให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

High School Diploma ได้รับการรับรองรับจาก university นอกรัฐ Washington หรือไม่?

การรับรอง Washington State High School diploma นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ แต่มหาวิทยาลัยนอกรัฐ Washington ส่วนใหญ่มักรองรับ diploma จากต่างรัฐ

นักเรียนสามารถโอนเข้ามหาวิทยาลัย 4 ปีเมื่อสำเร็จหลักสูตร high school diploma ได้ไหม?

ได้ มันเป็นไปได้ที่จะโอนเข้ามหาวิทยาลัยด้วย high school diploma ที่ได้จาก community college ทั้งนี้ผู้เรียนควรปรึกษาและสื่อสารกับ academic advisor ที่ดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการวันสมัครของ university ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ

การลงเรียนเป็นอย่างไร?

นักเรียนจะลงเรียนในวิทยาลัย โดยมี academic advisor คอยดูแลและให้คำแนะนำ โดยนักเรียนจะต้องเก็บหน่วยกิตในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
+ English
+ Math
+ Social Studies
+ Life Science
+ Occupation Education
+ Physical Education

*หน่วยกิตที่นักเรียนจะต้องลงเรียนเพื่อจบหลักสูตร High School Completion นี้ เป็นหน่วยกิตที่ตรงตามข้อกำหนดในการจบวุฒิม.ปลายในรัฐ Washington ตามข้อมูลของ Education Commission of the States at http://ecs.force.com/mbdata/mbprofall?Rep=HS01

 

บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างไร?

นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนรวมกับนักเรียนอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 17-24 ปี ถึงแม้ว่านักเรียนบางส่วนจะเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายก็จริง แต่บรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นแบบในระดับวิทยาลัย ดังนั้นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะต้องสามารถรับผิดชอบการเรียนของตนเองได้

ถ้าอยากเรียนแค่ Diploma (วุฒิมัธยมปลาย) อย่างเดียวได้ไหม และใช้เวลานานเท่าไร?

ได้ ปกติแล้วนักเรียนจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เทอม หรือประมาณ 6-9 เดือน ซึ่งยังไม่นับรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาหน่วยกิตระดับมัธยมปลายที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย และขึ้นอยู่กับเวลาเรียนปรับภาษาในหลักสูตรภาษา ESL ในกรณีที่นักเรียนต้องเรียนปรับภาษาก่อน

ข้อแตกต่างระหว่างการลงเรียนในหลักสูตร High School Completion เพื่อเอาวุฒิม.ปลาย อย่างเดียว กับเอาทั้งวุฒิ คือ ม.ปลายและอนุปริญญา

ใน การสมัคร ถ้าอยากได้วุฒิม.ปลายอย่างเดียว จะต้องมีการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเทียบว่ามีหน่วยกิต ที่จะใช้เรียนจบ ม.ปลาย ที่อเมริกาได้กี่หน่วย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาประมาณ $250-$300 แต่ถ้านักเรียนเลือกที่จะเรียนเต็มครบ 2 ปี นักเรียนจะได้ทั้ง 2 วุฒิพร้อมกันก็ต่อเมื่อเรียนจบหลักสูตร

nick

Community Colleges ในเครือข่ายของก้อปันกันที่มีหลักสูตร High School Completion

Washington

ShorelineLogoShoreline Community College : การ เรียนต่อที่ Shoreline จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทางการศึกษาของ นักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก Shoreline ทราบดีว่าการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่สำหรับนักเรียน อาจารย์และพนักงานของ Shoreline จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเจตนารมที่ตั้งมั่นในการช่วยส่ง เสริมความสำเร็จของนักเรียน

รายละเอียดของ Shoreline คลิกที่นี่

EdCC logoEdmonds Community College : Edmonds เป็นวิทยาลัยแรกที่เปิดหลักสูตร High School Completion นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washingtonได้

รายละเอียดของ Edmonds คลิกที่นี่

Seattle-Central-CollegeSeattle Central College : Seattle Central มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จ โดยเฉลี่ยนแล้วนักเรียนนานาชาติที่ Seattle Central มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.3 (ระหว่าง 0-4)

รายละเอียดของ Seattle Central คลิกที่นี่

greenGreen River College : Green River  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2-4 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรต่างๆมากกว่า 75 หลักสูตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สูงและทิวทัศน์แบบสวนสาธารณะ ในเขต Auburn ทางตอนใต้ของ Seattle มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร สงบสุขและเหมาะสมกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดของ Green River คลิกที่นี่

skagitSkagit Valley College ตั้งอยู่ในย่าน Mt Vernon ประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเมือง Seattle และประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมือง Vancouver, Canada วิทยาลัยตั้งอยู่ในรัฐ Washington ติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Northwest) ภูมิภาคที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา

รายละเอียดของ Skagit Valley  คลิกที่นี่  ‎

WCC-Logo-Red-2-RGB1-300x209Whatcom Community College (WCC) ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน มีประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ใช้เวลาขับรถเพียง 90 นาทีไปยังเมืองซีแอตเติล และ 60 นาทีไปยังเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

รายละเอียดของ Whatcom คลิกที่นี่

 Lake Washington Institute of Technology หนึ่งใน Community College ของเมืองซีแอตเทิล มีหลักสูตรประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 40 สาขาวิชา ตั้งแต่สายวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงสายศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีหลักสูตรการออกแบบเกม หลายๆ โปรแกรมจะมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาสอนด้วยตัวเอง และยังจับมือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันและโลกแห่งความเป็นจริง มีทั้งบริษัทซอฟต์แวร์, ร้านอาหาร, กราฟิก เฮ้าส์ เป็นต้น

รายละเอียดของ Lake Washington Institute of Technology คลิกที่นี่

# หลักสูตร High School Completion