Lane Community College

เรียนต่อ Lane Community College

เรียนต่อ Lane Community College ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งใน สมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน

แผนกบริการนักเรียนนานาชาติของ Lane ให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึง รับ-ส่งสนามบิน ปฐมนิเทศน์ การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การวางแผนการโอนหน่วยกิต การดูแลด้านกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ VISA และการเดินทางไปยังกิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น NBA games นอกเหนือจากนี้ Lane ยังมีอพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Titan Court บริการนักเรียนนานาชาติอีกด้วย

Lane เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำหรับนักเรียนศึกษา อยู่เมืองร่วมกับ University of Oregon และ Northwest Christian University มีทุนจำนวน $500-$3,500 USD ให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในทุกเทอม และมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง Eugene ซึ่งค่าเช่าอยู่ในอัตราที่ต่ำถ้าเทียบกับวิทยาลัยในรัฐ Washington และ California

ทำไมเรียนต่อ Lane Community College?
 • มีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนมีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
 • ตั้งอยู่ในเมือง Eugene ซึ่งเป็นเมืองที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากรัฐ Oregon ปลอดภาษีซื้อขาย
 • มีอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยราคาประหยัดและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีโครงการ Dual Enrollment ร่วมกับ University of Oregon : นักเรียนของ Lane สามารถลงเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตใน University of Oregon ได้ โดยจ่ายค่าเรียนในอัตราของ Lane Community College
 • มีทุนจำนวน $500-3,500 USD ให้กับนักเรียนนานาชาติใหม่ในทุกเทอมที่สมัครเข้าเรียน (Fall, Winter, Spring) ; และพิเศษสมัครกับก้อปันกัน มีโอกาสรับทุนลดหย่อนค่าที่พักเพิ่มอีก $500 -$1,000 USD
 • มีหลักสูตรเพื่อโอนต่อป.ตรีด้าน Business, Engineering and Computer Sciences ที่ได้รับความนิยม
 • มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่น่าสนใจ เช่น Flight Technology & Pilot Training, Culinary & Hospitality, Early Childhood Education, Graphic Design & Multimedia Design และ Computer Simulation & Game Development
 • มี Internship Programs และบริการช่วยสรรหาโอกาสสำหรับการฝึกงานระหว่างที่เรียน
 • No TOEFL requirement ! และนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ของวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเรียนได้
 • อายุ 17 ปี ยังไม่ต้องจบมัธยมปลาย สามารถเข้าเรียนได้เลย ; มีให้สอบ GED

สถานที่ตั้ง

Lane Community College ตั้งอยู่ในเมือง Eugene รัฐ Oregon Eugene เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่วนหนึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องด้วย Nike ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่ นักเรียนนิยมเมืองดังกล่าวสำหรับการศึกษาเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับนักเรียน ความปลอดภัย ความสวยงามของธรรมชาติรายล้อม อากาศบริสุทธิ์และสดชื่น รัฐ Oregon เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไม้ บริษัทสินค้าทางด้านการกีฬา อาทิ Nike และ Columbia Sportswear และบริษัทเทคโนโลยีระดับสูง อาทิ Hynix Semiconductor of America, Oregon Scientific และ Tektronix

อ่านบทความรู้จักรู้จัก เมือง Eugene ผ่าน 7 คำศัพท์ – Click

หลักสูตรการศึกษาของ Lane Community College

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

Lane Community College เปิดสอนหลักสูตร 2+2 University Transfer ในสาขา Business, Engineering, Art, Journalism และอื่นๆอีกมากมาย การเข้าเรียนที่ Lane Community College แล้วโอนไปเรียนต่อใน University จะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจจากอาจารย์มากกว่า เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่น้อยกว่า อีกทั้งนักเรียนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า $30,000 หรือ 1 ล้านบาท

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

 1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
 2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)
  2+2 University Transfer Lane

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือไม่ว่านักเรียนตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาใด นักเรียนต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development, Humanities, Social Science, Natural Science, และ Pre-major course ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

หลักสูตรและสาขาที่ Lane Community College มีให้เลือกศึกษา

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Lane แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

 1. Associate in Arts Oregon Transfer Degree
 2. Associate in Science Oregon Transfer: Business Degree
 3. Associate in Applied Science
 4. Associate in General Studies
 5. Associate in Science Degree

สาขาการเรียนรู้ที่ Lane มีให้เลือกเรียน

ศิษย์เก่าของ Lane โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

และอื่นๆอีกมากมาย

2. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (IESL)

หลักสูตร International ESL (IESL) ของ Lane ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนจากทั่วโลกได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและหลักไวยากรณ์ นักเรียนจะได้ศึกษากับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน TESOL หรือเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จำนวนนักเรียนต่อห้องนั้นน้อยเพื่อนักเรียนจะได้รับความใส่ใจจาก อาจารย์อย่างทั่วถึง

IESL Program Structure

IESL มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ B,C,D,E และ F นักเรียนนานาชาติทั้งหมดจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในช่วงปฐมนิ เทศน์ เพื่อถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดูรายละเอียดของแต่ละระดับได้ที่นี่ – International ESL Course Description page การจัดการเรียนการสอน IESL แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง 4 ชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 2) ช่วงบ่าย 5 ชั่วโมง จากวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี นักเรียนจะใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Transition from IESL to College level

ที่ Lane นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในระดับวิทยาลัย Lane ต้องการที่จะสนับสนุนนักเรียนในการเข้าเรียนระดับวิทยาลัยในทุกที่อย่างดี ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ TOEFL และ iELTS นั้นไม่บังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่นี่ – IESL transition process page.

ใครเหมาะสำหรับหลักสูตร ESL ของ Lane?

 1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Lane Community College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Lane ระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

Program Guidelines : ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเกรดและการเข้าเรียนดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ IESL Program Guidelines.

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

ทุน(Scholarships)

Lane Community College มอบทุนให้กับทั้งนักเรียนนานาชาติใหม่และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้ นักเรียนในปัจจุบันสามารถดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ Lane Foundation นักเรียนใหม่สามารถสมัครขอทุนการศึกษาเมื่อได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยและได้รับ VISA อเมริกาแล้ว ทุนการศึกษามีตั้งแต่ $500 – $3,500 และพิเศษสมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกัน มีโอกาสรับทุนลดหย่อนค่าที่พักเพิ่มอีก $500 -$1,000 USD

ที่พัก (Housing)

Titan Court—the best place for international students to live in Eugene!

นักเรียนนานาชาติและอเมริกาของ Lane, University of Oregon และ Northwest Christian University พักอาศัยด้วยกัน ณ Titan Court จะมีกิจกรรมประจำสัปดาห์นำโดยนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็น Resident Advisor ในการช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักแหล่งอาหาร ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง Titan Court มีเครื่องซักผ้าที่จะ message ถึงนักเรียนเมื่อเสื้อผ้าถูกซักเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้วย มีรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ที่หลากหลายให้ลือก สามารถดูได้ที่นี่ Titan Court.

ค่าใช้จ่าย(Cost)

ค่าเทอมของ Lane Community College นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

Lane International Tuition & Fees – https://www.lanecc.edu/esfs/credit-tuition

หมายเหตุ:

  • ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
  • การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
  • สำหรับรายละเอียดค่าใช้โดยละเอียดและอัตราปัจจุบันกรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

การสมัครเข้าเรียนที่ Lane (Admission)

 • ใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Lane link
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 700,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50
 • ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
 • สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

Lane ไม่บังคับสอบ TOEFL สำหรับการเข้ารับการศึกษา นักเรียนทุกคนจะถูกทดสอบความสามารถด้านภาษาเมื่อเดินทางไปถึงยังวิทยาลัย การลงเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ *Lane มีระบบการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ที่นักเรียนสามารถทำก่อนเดินทางไปเรียนต่อได้

ตรวจสอบ application deadline ของ Lane – Link

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Lane Community College

[รีวิว] ประสบการณ์การเป็นนักเรียนใหม่ โดย เพ่ยเพ่ย

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียน โดย ฟ้า

ข้อมูลนำเสนอโดยศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

KorPunGun Logo