เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ PhilInter

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาใน Cebu ฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย PhilInter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นคุณภาพมากว่า 12 ปีให้กับนักเรียนกว่า 12 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก รวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม ไทย จีนและมองโกเลีย

ไม่ว่าโจทย์การเรียนภาษาอังกฤษของคุณ คือ
 • การเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนไปต่างประเทศ
 • การประกอบธุรกิจหรือการทำงาน
 • การเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
 • การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

PhilInter โรงเรียนภาษาที่เซบู ฟิลิปปินส์สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ เพราะ…

Highlights ของ PhilInter

1) ระดับการเรียนของ PhilInter อยู่ในมาตรฐานของ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages ) ผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองในขณะเรียนในเซบูกับคะแนน TOEFL/IELTS ได้

Screen Shot 2559-01-14 at 4.16.10 PM

2) ระบบ Quota System ของ PhilInter ที่จะรับรองได้ว่าผู้เรียนจะได้พบกับความหลากหลายของผู้เรียนในขณะที่เรียน ภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ PhilInter กำหนดไว้ชัดเจนว่านักเรียนจากแต่ละประเทศจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ นักเรียนทั้งหมด

3) PhilInter มี Guarantee คะแนนสอบ IELTS / TOEIC หากลงเรียนอย่างต่ำ 12 สัปดาห์และมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

4) PhilInter มีหลักสูตรสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านการแพทย์ การพยาบาล (English Focus Medical Course)

หลักสูตรการ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter มีให้เลือกเรียน

1. General ESL : การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยรวมถึงการเรียน Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading และ Vocabulary ในทุกวัน นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1:1 class 4 ครั้ง, small group 2 ครั้ง และ big group 2 ครั้ง

2. Intensive Power Speaking (IPS) : หลักสูตรทีค่อนข้างเข้มข้นสำหรับการสร้างความคล่องแคล่วและแม่นยำในการใช้ ภาษาด้วยการสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) โดยนักเรียนจะได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดเป็นหลักทั้งในการเรียนแบบ 1-1 (5 ครั้ง/วัน) การเรียนในกลุ่มเล็ก (2 ครั้ง/วัน) และการเรียนในกลุ่มใหญ่ (2ครั้ง/วัน)

3. Junior ESL : สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาใน Cebu ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี โดยนักเรียนจะต้องทดสอบเพื่อค้นหาว่าควรที่จะเน้นการเรียนและฝึกทางด้านใด เป็นพิเศษระหว่าง Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading และ Vocabulary หลังจากการทดสอบทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนได้ลงเรียนโดยเน้นไปในด้านที่ นักเรียนยังคงต้องฝึกฝนเป็นพิเศษ โดยทางสถาบันมีนโยบายในการรับนักเรียน Junior ได้เต็มที่ คือ 15 คน (ใน 1 วัน นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1:1 4 ครั้ง เรียนในกลุ่มเล็ก 3 ครั้งและเรียนเรียนดูด้วยตนเองโดยมีครูที่ปรึกษาอยู่ด้วย)

4. เรียนเตรียมสอบ IELTS : เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการสอบ IELTS และได้เพิ่มคะแนนโดยรวมสำหรับการสอบ IELTS ทางสถาบันจะมี Mock Test หรือการทดสอบทำข้อสอบ IELTS ในทุกวันๆ และสำหรับการลงเรียน IELTS Program แบบ Full-Time ทางสถาบันจะรับรองผลคะแนนการสอบให้อีกด้วย

5. เรียนเตรียมสอบ TOEIC (Listening, Speaking, Reading and Writing) : เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ พัฒนาเทคนิคในการสอบ TOEIC และได้เพิ่มผลการสอบ TOEIC ทาง สถาบันจะมี Mock Test หรือการทดสอบทำข้อสอบ TOEIC ในทุกวันๆ และสำหรับการลงเรียน TOIEC Program แบบ Full-Time ทางสถาบันจะรับรองผลคะแนนการสอบให้อีกด้วย

6. Business English : สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการประกอบธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้วยการเขียนและการพูดได้ อย่างมั่นใจในสถานที่ทำงานและการประชุมทางธุรกิจ โดยการเรียน Business English จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 • Basic Business : สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน
 • Advanced Business : สำหรับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง และต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานให้ลึกซึ้งมากยิ่ง ขึ้น
 • Focus Industry : สำหรับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วระดับหนึ่ง ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น การตลาด การตอนรับและการโรงแรม เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Technology) การพยาบาล การบัญชีและการเงินและอื่นๆ

7. ACE : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-3 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มระดับภาษา แก้ไขจุดอ่อนทางภาษาอังกฤษและฝึกพูด กระตุ้นความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น (ในหนึ่งวัน นักเรียนจะได้เรียน 1:1  6 คาบ, กรุ๊ปเล็ก 3 คาบ, กรุ๊ปใหญ่ 1 คาบ)

และอีก 8 เหตุผลที่ทำให้ PhilInter น่าสนใจก็คือ…

 1. คุณภาพของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศและได้การรับรองมาตรฐานโดย Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)
 2. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น Business English
 3. มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีระบบวัดความสามารถที่อยู่ในมาตรฐานของ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages )
 4. มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศเข้ารับการศึกษา
 5. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม
 6. มีระบบ Buddy teacher system เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและมี international staff ที่จะคอยอยู่ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 7. มีแคมปัสที่ร่มรื่น สะดวกสบาย
 8. สถานที่ตั้งมีความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

หอพัก

หอพักแบบ External

หอพักนอก ห่างจากโรงเรียนประมาณ 200 เมตร อยู่ในย่ายที่สะดวกสบาย มีทั้งร้านอาหาร และช๊อปปิ้งมอลล์อยู่แถวนั้น และยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่บนดาดฟ้าคอนโด AZON เพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้รอบเมืองอีกด้วย

หอพักแบบ Internal

หอพักในโรงเรียนมีตั้งแต่ห้องเดี่ยว – ห้องสามคนคล้ายรีสอร์ต มีสระว่ายน้ำอยู่ได้ล่าง

กิจกรรมต่างๆ

มีกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและฝึกใช้ภาษามากขึ้น โดยมีธีมในแต่ละเดือน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร General ESL : เรียน 1:1 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ ต่อวัน

PhilInter Price1PhilInter Price2PhilInter Price3

*หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ใช้สำหรับการพิจารณาโดยประมาณ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรและสถาบันต่างๆ
 • ก้อปันกันไม่มีนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่าง เพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระเป็นปกติ : นักเรียนจะชำระตาม Invoice ของโรงเรียน
 • การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ย

โบร์ชัวร์รายละเอียดของสถาบัน – คลิกที่นี่

การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ในมุมมองของ Korpungun

12633013_1257365334279797_75793702_o

กันต์ได้เข้าไปทำความรู้จักกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูด้วยตัวเองมา และหลังจากที่ได้พูดคุยทำความรู้จักกับเจ้าของโรงเรียนภาษาแห่งหนึ่งในเซบู กันต์เห็นถึงความน่าสนใจของสถาบันและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเซบู ฟิลิปปินส์ กันต์จึงได้ตัดสินใจไปเยี่ยมและทดลองเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ 3 แห่งในเกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ผู้เรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) กับครูผู้สอนวันละกว่า 4-6 ชั่วโมง และจะได้ฝึกใช้ภาษากับเพื่อนจากนานาชาติในการเรียนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่อีกครึ่งวัน อีกทั้งโรงเรียนและเกาะเซบูยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม ฝึกใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลายอีกด้วย

12632959_1257364197613244_1283477917_o

บ่อยครั้งเราอาจเคยได้ยินกันมาว่าคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ฟังได้ยาก มีความเป็นตากาล็อกที่แข็ง หลังจากที่ได้ทดลองเรียนและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางสถาบัน กันต์กลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย เหตุเพราะครูของสถาบันจะต้องเข้า training อย่างเข้มข้นและถูกประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ครูของสถาบันสามารถอำนวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพด้วยความชำนาญ เนื่องจากครูของโรงเรียนมีประสบการณ์และความเข้าใจในการสอนนักเรียนต่างชาติ ดังนั้นครูจะสามารถระบุอย่างรวดเร็วว่าปัญหาของผู้เรียนคืออะไร และจะต้องทำอย่างไรในการพัฒนา

ที่สำคัญ การเดินทางไปเรียนภาษาในเซบูฟิลิปปินส์กับสถาบันเหล่านี้ ผู้เรียนจะสามารถประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ค่าครองชีพที่เซบู ไม่ต่างจากบ้านเรา ไม่แพงเหมือนค่าครองชีพในอเมริกา ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายกับทางโรงเรียนได้รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวันและค่าบริการอื่นไว้เรียบร้อยแล้ว

AGENCY CERTIFICATE_koroungun

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ PhilInter

ติดต่อโทร 081-349-7669 Line: korpungun หรือ E-mail: korpungun@gmail.com

#เรียนภาษาใน Cebu ฟิลิปปินส์