UV ESL Center

UV ESL Center

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในสังกัดของมหาวิทยาลัย VISAYAS

ตั้งแต่ปี 2009 UV ESL Center มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษในคอร์สต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย กิจกรรมอาสาสมัคร ที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของท่านให้เก่งขึ้น แล้วยังได้ใบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย และใบรับรองจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งเอกสารนี้สามารถใช้ประกอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเข้าทำงานได้ด้วย

จุดเด่นของ UV ESL Center

  • เครดิตใบรองรองจากมหาลัย : ลงเรียนคอร์ส ESL หรือคอร์สอื่นๆกับทางเราเมื่อเรียนจบแล้วได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย UVพร้อมใบประกาศ
  • 1 วัน เรียน 10 คาบ : เพื่อให้เรียนภาษามีประสิทธิภาพมากที่สุดและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้สูงสุดเราจึงมีการเรียนการสอนถึง 10 คาบต่อวัน
  • หลักสูตรเฉพาะ : มีมากถึง 6 หลักสูตร ESL, TOEIC, TOEFL, IELTS, University Sit-In , Global Internship Program นอกจากนั้นยังมี หลักสูตรพรีเซ็นเตชั่น ซึ่งเรียนกับ Native speaker ด้วย
  • บรรยากาศการเรียน : เรียนภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยล้อมรอบไปด้วยนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม บรรยากาศการเรียนในมหาวิทยาลัยถือเป็นเสน่ห์ของการเรียนภาษาที่เรา
  • สถานที่ตั้ง และ สภาพแวดล้อมที่ดี : ติดกับโรงพยาบาลสามรถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 24 ชม. และยังใกล้ห้างสรรพสินค้า ,ร้านอาหาร , สปอต์คลับ อื่นๆ เดินเท้าแค่ 10 นาที
  • เรียนภาษากับมหาวิทยาลัย Visayas : นักเรียนที่ UV สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยได้ อาทิ ร้านกาแฟ ตู้ ATM และห้องสมุด หากลงเรียนตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไปและเข้าเรียนเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย
  • ครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบที่แตกต่างกันถึง 6 ครั้ง มีประสบการณ์ในการสอนสูงและได้รับใบรับรองความสามารถ
  • หลากหลายเชื้อชาติ : ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม ไทย ไต้หวัน เพื่อนร่วมชั้นเรียนจากหลากหลายประเทศ
  • มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้ความช่วยเหลือ : UV มีเจ้าหน้าที่คนไทย 1 คนประจำอยู่ที่โรงเรียน คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้

หลักสูตรของภาษาอังกฤษ UV ESL Center

1. General ESL เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาสั้น นักเรียนจะได้เริ่มเรียนในระดับที่ตรงกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

General ESL

2. TOEIC Course เรียนภาษาอังกฤษและฝึกกลยุทธฝึกทำข้อสอบ TOEIC พร้อมทำแบบทดสอบ TOEIC Mock Test ทุกเดือน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ, กลุ่มเล็ก (SG) 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (GC) 2 คาบ และคลาสพิเศษ (SC) 2 คาบต่อวัน

TOEIC

3. TOEFL Course เรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL พร้อมทำแบบทดสอบ TOEFL Mock Test ทุกเดือน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ, กลุ่มเล็ก (SG) 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (GC) 2 คาบ และคลาสพิเศษ (SC) 2 คาบต่อวัน

TOEFL

4. IELTS Course เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS พร้อมทำแบบทดสอบ IELTS เน้นการวิเคาระห์ การทำความเข้าใจและเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมทำ Mock Test ทุกเดือน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ, กลุ่มเล็ก (SG) 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (GC) 2 คาบ และคลาสพิเศษ (SC) 2 คาบต่อวัน

IELTS

หลักสูตรพิเศษของ UV ESL Center

1. University Sit-In Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : UV ESL Center ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย VISAYAS ให้เข้าไปเรียนร่วมในคลาสเรียนเพื่อเช็คความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อเรียนรู้ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่จะเข้าโครงการนี้จะต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับ low intermediate เป็นอย่างต่ำ

Sit in

Sit in2

2. Global Internship Program

UV Global Partnershipเนื่องจาก UV ESL เป็น partnership ของมหาลัยจึงได้รับความร่วมมือจากบริษัท โรงแรม ต่างๆมากมาย ที่เข้าร่วม  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หาโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ พร้อมรับประกาศนียบัตร Internship Certificate และ UV University Certificate โดยงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบริการ การโรงแรมและบริษัททั่วไป ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความสนใจ

Intern3

ELS 12 week

Intern4

UV GLobal Partnership

Intern2

การประเมินผลการเรียนที่ UV ESL Center

การประเมินผล UV

ระดับชั้นเรียนที่ UV ESL Center

ระดับชั้นเรียน UV

ตารางเวลาเรียนตัวอย่างของ UV ESL Center

ตารางเรียน UV