Services

บริการของก้อปันกัน

ให้คำปรึกษาและบริการสำหรับการเรียนต่ออเมริกาและเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ จากประสบการณ์ตรงและการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ใส่ใจในความต้องการและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

บริการทำเรื่องวีซ่านักเรียนอเมริกา และวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง

บริการรับจัดโครงการสำหรับกลุ่มตามความต้องการขององค์กรและบริษัท เพื่อการฝึกฝนหรือการดูงานในต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์การศึกษาจากอเมริกาและความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรา

Studying Abroad Services

ให้คำปรึกษาและบริการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Advising and Counseling

 • เรารับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • แนะนำตัวเลือกหลักสูตรสถาบันที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2-3 ตัวเลือก

Application Assistance

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร
 • บริการกรอกเอกสารและตรวจเอกสารก่อนทำเรื่องสมัคร
 • จัดส่งเอกสาร ประสานงานในการสมัคร
 • ติดตามและรายงานผลการสมัคร

VISA Processing Assistance

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร
 • บริการกรอกเอกสารและตรวจเอกสารก่อนสัมภาษณ์
 • บริการชำระค่าธรรมเนียม
 • เตรียมสัมภาษณ์ ทดลองและให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์
 • ทำเรื่องนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

Housing & Airport Pick-Up Arrangement

 • ประสานงานในการทำเรื่องสมัครจัดหาที่พักของสถาบัน
 • ติดตามและรายงานผลการจัดหาที่พัก
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการการจัดหาที่พัก
 • ประสานงานและยืนยันการรับส่งจากสนามบิน

Pre-Departure Meeting

 • สรุปคำแนะนำสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • นัดหมายพูดคุยเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

Follow Up Meeting

 • ติดตามความเป็นอยู่ และให้คำแนะนำ โดยเฉพาะในช่วงเทอมแรกของการศึกษาต่อ
 • ประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

ค่ายเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ

ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เราจัดค่ายทักษะชีวิตและเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมเพื่อเตรียมตัวไปใช้ชีวิตและศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในค่ายนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนใคร่ครวญและเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น จากความแตกต่าง หลากหลายและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมาย คุณค่า อิทธิพลของความสัมพันธ์รอบตัว ความเชื่อและความกลัวของตนเอง การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสันติ การรับฟังด้วยหัวใจ และการรับมือกับปัญหาสร้างสรรค์

VISA Services

บริการทำวีซ่าอเมริกา (วีซ่านักเรียน F-1 และวีซ่าท่องเที่ยว B-1/B-2) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง

แบบธรรมดา : ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ราคา 4,000 บาท (ไม่รวม VAT)

 • บริการทำเรื่องวีซ่านักเรียนอเมริกา – click
 • บริการวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา – click

Customized Group Program

รับจัดหลักสูตรกลุ่มตามความต้องการของบริษัทและองค์กร

หากองค์กรหรือบริษัทของท่านมีความต้องการจัดโปรแกรมกลุ่มเพื่อไปดูงาน เรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ต่างประเทศหรือภายในประเทศ อาทิ

 • เรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
 • โครงการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมช่วงปิดเทอม
 • โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านการศึกษา
 • การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน

เรายินดีรับฟังความต้องการ ประสานงานกับสถาบันในเครือข่ายและจัดทำหลักสูตรให้พิจารณา

ประสานงานโดย

person3
กันต์พงศ์ ทวีสุข  

ประวัติการทำงาน

+ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (Associate Degree) ด้านธุรกิจและการสื่อสารจาก Shoreline Community College
+ International Student Peer Mentor จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนานาชาติ
+ Student Body President ประจําสภานักศึกษาของวิทยาลัย

สอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากก้อปันกัน