Programs in U.S.A

“Study in U.S.A. With Us”

เราเลือกสรรสถาบันที่บริการนักเรียนนานาชาติ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพื่อ
ติดตามและสนับสนุนผู้เรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ก้อปันกันให้ข้อมูล บริการการสมัครและเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อ community college และ university ในรัฐ Washington, Oregon, California และ Utah โดยสถาบันในเครือข่ายของเรามีหลักสูตร

  1. 2+2 University Transfer สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรี
  2. การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง (Certificate)
  3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL
  4. หลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมัธยมปลายควบคู่กัน

รวมถึงการเรียนในระดับชั้นมัธยม การเรียนต่อมหาวิทยาลัย ในอเมริกาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีและโท (English for Academic Purposes) และการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปในเมืองต่างๆ อาทิ Portland, New York, San Francisco, LA และ Seattle

Special Programs : หลักสูตรพิเศษ

2+2 University Transfer

(อนุปริญญา + ปริญญาตรีในอเมริกา)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนสามารถเรียน 2 ปีแรกในวิทยาลัย (college) และโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (university) อีก 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรีที่ได้จะเป็นวุฒิเดียวกันกับนักเรียนที่ในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หากเปรียบเทียบกับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี โดยตรง นักเรียนชาวอเมริกันกว่า 50% จึงเลือกทางเลือกนี้

ทางเลือกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เนื่องจาก community college ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 20-25 ท่าน และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

เมื่อเรียนจบจาก community college มีมหาวิทยาลัยรับรองการเข้าเรียนต่อ 100%

High School Completion

เรียนมัธยมปลายและวิทยาลัยควบคู่

สำหรับนักเรียนมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า ที่ยังไม่จบมัธยมปลายที่ต้องการ

  1. ย่นระยะเวลาเรียน
  2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ

1 วิชาเรียนจะตอบสนองข้อกำหนดของ 2 หลักสูตรไปในเวลาเดียวกัน กล่าวได้ว่าเนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนเลือกลงเรียนในหลักสูตร High School Completion สามารถที่จะใช้หน่วยกิตของหลักสูตรสำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี (หากไม่ต้องเรียนปรับภาษาอังกฤษ)

เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับของโดยรัฐ Washington

Highlight

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรอื่นในอเมริกา

ESL in College & University

เรียนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของก้อปันกัน ได้ใช้ชีวิตกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ใช้ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ และมีเจ้าหน้าที่บริการและดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

Certificate Programs

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้และ ทักษะเฉพาะทาง โดยผู้เรียนจะสามารถฝึกงาน (OPT) ในอเมริกาได้ หากเรียนหลักสูตรที่ใช้เวลา 9 เดือนเป็นอย่างต่ำ

Seattle Pacific University

Seattle Pacifc University : Best Value Ranked #2 Partner อย่างเป็นทางการของก้อปันกัน สำหรับมหาวิทยาลัยแถบ Westcoast โดย US News & World Report มีทุนตั้งแต่ $15,000 – $21,000 USD ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตาม กำหนด

Suggested Post

[รีวิว] ประสบการณ์ไปใช้ชีวิตและเรียนที่อเมริกาใน Edmonds Community College โดย พีพี

พีพี อายุ 19 ปี เรียนที่ Edmonds Community College หลักสูตร ESL, High School Completion, 2+2 University...

[รีวิว] ประสบการณ์เยี่ยม Lane Community Collegeเมือง Eugene

ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน Lane Community College ในย่านเมือง Eugene รัฐ Oregon ซึ่งวันนี้ผมต้องการทีจะขอรีวิวประสบการณ์ให้ทุกคนได้ติดตามกัน แน่นอนครับ เราได้สัมภาษณ์ ฟ้า นักเรียนที่ Lane...

นักเรียน Green River College ได้รับตอบรับเข้า University of California กว่า 50 คน

นักเรียน Green River College ได้รับตอบรับเข้า University of California กว่า 50 คน ปี 2017 นี้ วิทยาลัย...

Hospitality, Tourism & Culinary Arts

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวของ Edmond Community College เปิดโอกาสแล้วให้กับทางเลือกในอาชีพต่างๆด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อฝึกเป็นผู้ให้เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยว การล่องเรือ เอเจนซี่ทัวร์ มัคคุเทศก์ การโรงแรมและเอเจนซี่สายการบิน ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวกำลังเป็นที่โด่งดังและนิยมอยู่มาก หลักสูตรการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเราสามารถทำให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ได้ คลาสเรียนของเราจะมีการเรียนในช่วงเช้าและอนุญาติให้คุณทำงานพาร์ทไทม์หรือมีเวลาให้กับครอบครัวในขณะที่เรียนอยู่ที่นี่ได้ หลักสูตรของเราเปรียบเสมือนบ้านที่รวบรวมนักเรียนจากหลากหลายนานาชาติมาไว้ด้วยกัน...

Aviation เรียนการบินในอเมริกา

เริ่มต้นอาชีพด้านการบินของคุณที่ Green River College  ที่วิทยาลัยกรีนริเวอร์ สาขาวิชาการบินเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิยมมากในหมู่นักเรียนนานาชาติและมีหลายเส้นทางให้นักเรียนได้เลือกสรร ตั้งแต่หลักสูตรการบิน (Fixed-wing airplanes และ helicopters), การควบคุมจราจรทางอากาศ และการอำนวยการบิน หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยคุณภาพ วิทยาลัยกรีนริเวอร์ได้รับอนุมัติและรับรองโดย...

[รีวิว] ประสบการณ์เรียนที่ Diablo Valley College หลักสูตร 2+2 Transfer ที่อเมริกา โดย เพ็นนี

เพ็นนี อายุ 18 เรียนที่วิทยาลัย Diablo Valley College , เรียนปรับภาษาอังกฤษที่ IEC @ DVC ระยะเวลา : เรียน...

[รีวิว] ประสบการณ์เรียนที่ Green River College หลักสูตร 2+2 Transfer ที่อเมริกา โดย ของขวัญ

ของขวัญ อายุ 18 ปี  Green river College หลักสูตร : High School Completion, 2+2 University Transfer...

[รีวิว] ประสบการณ์จาก Community College สู่ University of Washington โดย พี

พี นักศึกษาปี 4 ที่ University of Washington, Seattle Major : Biochemistry สภาพแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง ? สำหรับพีแล้ว สภาพแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยมันค่อนข้างกดดันเพราะมีคนที่เขาอยากสอบได้คะแนนดีเยอะเลยเราต้องแข่งกันตลอดเวลาและเรียนหนักมาก...

ขอรับคำปรึกษาฟรี!

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อก้อปันกัน