Programs in U.S.A

Study in U.S.A.

ร่วมเดินทางเรียนรู้และศึกษาต่ออเมริกากับเรา

ก้อปันกันให้ข้อมูล บริการการสมัครและเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อ community college และ university ในรัฐ Washington, Oregon, California และ Indiana โดยสถาบันในเครือข่ายของเรามีหลักสูตร

 1. 2+2 University Transfer สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรี
 2. การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง (Certificate)
 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL
 4. หลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมัธยมปลายควบคู่กัน

รวมถึงการเรียนในระดับชั้นมัธยม (High School) ในโรงเรียนประจำ การเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (Bachelor & Master’s Degrees) การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีและโท (English for Academic Purposes) และการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปในเมืองต่างๆ อาทิ Portland, Seattle, New York, San Francisco และ LA

Special Programs : หลักสูตรพิเศษที่แนะนำ

2+2 University Transfer

(2 ปีใน college + 2 ปีใน university)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนสามารถเรียน 2 ปีแรกในวิทยาลัย (college) และโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (university) อีก 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรีที่ได้จะเป็นวุฒิเดียวกันกับนักเรียนที่ในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หากเปรียบเทียบกับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี โดยตรง นักเรียนชาวอเมริกันกว่า 50% จึงเลือกทางเลือกนี้

ทางเลือกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เนื่องจาก community college ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 20-25 ท่าน และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

เมื่อเรียนจบจาก community college มีมหาวิทยาลัยรับรองการเข้าเรียนต่อ 100%

High School Completion

(เรียนมัธยมปลายและวิทยาลัยควบคู่ > 2 ปีจบ 2 วุฒิ)

สำหรับนักเรียนมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า ที่ยังไม่จบมัธยมปลายที่ต้องการ

 1. ย่นระยะเวลาเรียน
 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ

1 วิชาเรียนจะตอบสนองข้อกำหนดของ 2 หลักสูตรไปในเวลาเดียวกัน กล่าวได้ว่าเนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนเลือกลงเรียนในหลักสูตร High School Completion สามารถที่จะใช้หน่วยกิตของหลักสูตรสำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี (หากไม่ต้องเรียนปรับภาษาอังกฤษ)

เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการรับของโดยรัฐ Washington

M.B.A. in U.S.A.

เรียนต่อปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจในอเมริกากับเรา

เรียน M.B.A. ในอเมริกา หลักสูตร 1-2 ปี กับโรงเรียนด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย AACSB (Highest Accreditation for business schools worldwide) โรงเรียนด้านธุรกิจ 5% จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

 • Oklahoma City University (OKCU) เมือง Oklahoma รัฐ Oklahoma
 • Valparaiso University (Valpo) เมือง Valparaiso รัฐ Illinois
 • Seattle Pacific University (SPU) เมือง Seattle รัฐ WA
 • California State University Dominguez Hills (CSUDH) เมือง Carson (ใต้ LA) รัฐ California
 • University of Northern Alabama (UNA) เมือง Florence รัฐ Alabama
 • Middle Tennessee State University เมือง Murfreesboro รัฐ Tennessee
 • DePaul University เมือง Chicago รัฐ Illinois

Highlights

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรอื่นในอเมริกา

ESL in College & University

เรียนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของก้อปันกัน ได้ใช้ชีวิตกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ใช้ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ และมีเจ้าหน้าที่บริการและดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

Certificate Programs

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้และ ทักษะเฉพาะทาง โดยผู้เรียนจะสามารถฝึกงาน (OPT) ในอเมริกาได้ หากเรียนหลักสูตรที่ใช้เวลา 9 เดือนเป็นอย่างต่ำ

High School in U.S.A.

เรียนต่อมัธยมปลายในอเมริกากับสถาบันเอกชนในเมือง Boston, Seattle, San Marino (CA), Atlanta หรืออื่นๆ โดยเป็นสถาบันที่ไม่ขึ้นตรงกับศาสนาใดเป็นพิเศษ และเป็นสถาบันให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน

Suggested Post

Aviation เรียนการบินในอเมริกา

เริ่มต้นอาชีพด้านการบินของคุณที่ Green River College  ที่วิทยาลัยกรีนริเวอร์ สาขาวิชาการบินเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่นิยมมากในหมู่นักเรียนนานาชาติและมีหลายเส้นทางให้นักเรียนได้เลือกสรร ตั้งแต่หลักสูตรการบิน (Fixed-wing airplanes และ helicopters), การควบคุมจราจรทางอากาศ และการอำนวยการบิน หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยคุณภาพ วิทยาลัยกรีนริเวอร์ได้รับอนุมัติและรับรองโดย...

Community College อเมริกา

เรียนต่อ Community College อเมริกา Community College เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สามารถรองรับนักเรียนที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เพราะ Community College ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70%...

เรียนปริญญาตรีด้าน Management 3 ปี : เรียน 2 ปีที่อเมริกาและเรียนต่อ ปี 3 ที่ฝรั่งเศส

หลักสูตรการเรียนที่ Lane Community College 2 ปี และต่อปริญญาตรีปี 3 ที่ Rennes School of Business ในประเทศฝรั่งเศส เรียนต่อ...

[รีวิว] ประสบการณ์เรียน High School แบบโรงเรียนประจำใน CATS Academy โดย มินนี่

ชื่อ : มินนี่ อายุ : 19 ปี สถาบัน : CATS Academy ระดับชั้น : เกรด 12...

[รีวิว] ประสบการณ์ใช้ชีวิตและเรียนภาษาอังกฤษใน Seattle ที่ Shoreline โดย เอ้

ชื่อ : เอ้ สถาบัน : Shoreline Community College หลักสูตร : English as a second language...

[รีวิว] ประสบการณ์นักเรียนไทยเรียนและทำงานเป็น Peer Mentor ที่ Shoreline โดย ตะไคร้

  ชื่อ : ตะไคร้ สถาบัน : Shoreline Community College หลักสูตร : 2+2 University Transfer Major :...

KorPunGun Study Abroad Preparation Camp

ค่ายเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศโดยก้อปันกัน

เป้าหมายในการบริการของก้อปันกัน คือ การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน เราจึงบริการด้วยความใส่ใจ เป็นมิตรและเป็นธรรม ส่วนนึงในการบริการของเรา คือ การจัดค่ายเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายนของทุกปี นักเรียนของเราจะได้เข้าร่วมสำหรับการเตรียมตัวทั้งด้านความรู้และจิตใจก่อนเดินทาง

กิจกรรมในค่ายได้ถูกออกแบบและกำกับโดย กันต์พงศ์ ทวีสุข อดีต International Peer Mentor และประธานสภานักศึกษาที่ Shoreline Community College ในความร่วมมือกับวิทยากรด้านการพัฒนาผู้นำมืออาชีพ โดยเราเชิญชวนนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในอเมริกามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในค่าย

ขอรับคำปรึกษาฟรี!

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อก้อปันกัน

กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ