โครงการภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน พร้อมเยี่ยมชม University of Washington, Seattle Pacific University และ Community College ที่เมืองซีแอตเทิล โดยความร่วมมือกับสถาบันศูนย์อำนวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ A.C.E. ในมหาวิทยาลัยซีแอตเทิลแปซิฟิค สำหรับนักเรียน นักศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 29 เมษายน 2018

* มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง

สถาบันภาษา A.C.E. ที่ Seattle Pacific University ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันภาษา A.C.E. ตั้งอยู่ในย่าน Ballard / Fremont ทางตอนเหนือของตัวเมือง ในโครงการนี้ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง  และนักเรียนจะได้พักกับกับครอบครัวในชุมชนสไตล์โฮมสเตย์

จุดเด่นของโครงการและสถาบัน A.C.E. ที่ Seattle Pacific University

1) ใช้ชีวิตในเมืองที่มีอิสระทางความคิด : ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมในสังคมเมือง Seattle ซึ่งเปิดกว้าง ยอมรับความคิดและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย

2) เรียนภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง : ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ที่ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

3) เยี่ยมชมและพบเจอกับเจ้าหน้าที่จาก 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำใน Seattle ได้แก่ University of Washington, Seattle Pacific University และ Community College ในย่านเมือง Seattle

4) 2 ทริป slow life ในธรรมชาติ 2 ทริปเฮฮาในตัวเมือง : รวมการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในย่านตัวเมือง ได้แก่ Seattle Center, Chihuly Garden, Pike Place Market และสถานที่ทางธรรมชาตินอกตัวเมืองซีแอตเทิล ได้แก่ Mt. Rainier National Park, Bianbridge Island with Ferry Trip

5) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโฮสต์ : ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่ได้การคัดกรองและคัดเลือกมาเป็นอย่างดี นอกเหนือจากนี้แล้ว สถาบัน A.C.E. มีโครงการให้นักเรียนได้มีเพื่อนอเมริกันสำหรับการพัฒนาการสื่อสาร Language and Culture Partners Program

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อาสาเข้าร่วมโครงการด้วย

6) ได้ใช้ชีวิตนักศึกษาใน Seattle Pacific University (SPU) : มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ที่มีชื่อเสียงทางด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการและอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง SPU ได้ถูกจัดลำดับให้ติด 1 ใน 5 อันดับสำหรับ Best Values ในแถบด้านตะวันตกของประเทศ โดย U.S. News & World Report มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมกีฬาและชมรม ซึ่งนักเรียนจะสามารถใช้ห้องสมุด ห้องออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นของมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตรการเรียน Intensive English ของ A.C.E. @ SPU เรียนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย : 

 • การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( Intensive English Language Program)
 • การฟังและการสื่อสาร (Listening & Communication)
 • การอ่านและการเขียน (Reading & Writing)
 • ไวยากรณ์ (Grammar)

!! พิเศษ !! นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ 6 จะได้ร่วมเข้าเรียน 1 วิชาเรียนที่ Seattle Pacific University

ค่าใช้จ่าย 225,000 บาท รวม

 • การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 100 ชั่วโมง และค่าหนังสือเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการจัดหาและค่าตอบที่ host family รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน
 • 2 ทริปนอกตัวเมือง Seattle พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล (Mt. Rainier National Park, Bainbridge Island with ferry trip)
 • ทริปเยี่ยมชม 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำใน Seattle : University of Washington, Seattle Pacific University, Edmonds Community College
 • 1 ทริปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมือง Seattle พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
 • ตั๋วเข้าเยี่ยมชม Space Needle and Chihuly Garden & Glass at Seattle Centre
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ค่าเดินทางจากที่พักถึงโรงเรียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับกรุงเทพ-ซีแอตเทิล Economy class
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า DS-160 และค่าธรรมเนียม SEVIS
 • เจ้าหน้าที่รับส่งจากสนามบินถึงที่พัก
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 2 วัน 1 คืนในกรุงเทพ

พิเศษ – สมัครภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 รับส่วนลด 5,000 บาท / ท่าน

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการทาง Google Form ที่ – click

2) เตรียม Bank Statement/Bank Letter ของผู้สนับสนุนการเงินที่มียอดคงเหลือในบัญชีอย่างต่ำ 500,000 บาท

3) เตรียม Transcript (เอกสารแสดงผลการเรียน) ระดับชั้นล่าสุด เป็นภาษาอังกฤษ

4) เตรียมสำเนา passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

5) จัดส่งสำเนาเอกสารรายการที่ 2-4 ทางอีเมล์ที่ korpungun@gmail.com

6) ชำระค่ามัดจำโครงการ 60,000 บาท / ท่าน พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายทางอีเมล์ที่ korpungun@gmail.com

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

1) หลังจากทำเรื่องสมัครเข้าร่วมโครงการ เราจะดำเนินการเตรียมตัวและดำเนินเรื่องให้นักเรียนสัมภาษณ์ขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศอเมริกา ภายในวันช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

2) นัดหมายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561

การชำระค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1) ชำระค่ามัดจำโครงการ ยอด 60,000 บาท ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

รอบที่ 2) ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวัน 7 วัน หลังผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า

หมายเหตุ: ในกรณีที่สัมภาษณ์วีซ่าไม่ผ่าน นักเรียนจะได้เงินมัดจำคืน 41,820 บาท

Application Deadline: 30 มกราคม 2561

อ่าน [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษในโครงการ Summer in Seattle ปี 2561 ที่สถาบัน A.C.E. โดย ตัง คลิก

 โครงการนำเสนอโดย

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน (KorPunGun) ปันข้อมูลการเรียนต่ออเมริกาและการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เราให้คำปรึกษาและบริการในการสมัครเข้าเรียน ให้คำแนะนำและเตรียมตัวยื่นขอVISA การจัดหา ที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

อาคารไทยวีรวัฒน์ (ติด BTS วงเวียนใหญ่ exit 4) 86/1 ห้อง 17B ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพ 10600

ติดต่อโทร : 081-349-7669, 095-497-2967, e-mail : korpungun@gmail.com, Line : @korpungun, FB: korpungunoverseas