fbpx

About us

"Pun" Your Study Abroad Experience with Us

ปันประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศกับเรา

รู้จักก้อปันกัน

ศูนย์แนะแนวและบริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ “ก้อปันกัน” (KorPunGun) ปันข้อมูลการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เราให้ข้อมูลและคำปรึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เราให้ความสำคัญกับแก่นคุณค่า 3 ข้อ คือ โปร่งใสตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลได้ เปิดกว้างและสนับสนุนความแตกต่างหลากหลาย และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านการศึกษาที่หมั่นศึกษาเพิ่มเติมและให้บริการด้วยความใส่ใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้ใช้บริการ 

ก้อปันกันก่อตั้งขึ้นในปี 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) 

ระยะเริ่มต้น (2556 -2557) :

ด้วยความรู้และความเข้าใจในระบบ community college จากประสบการณ์ตรง ก้อปันกันเริ่มให้ข้อมูลและบริการการศึกษาต่อ community college ในรัฐ Washington และ Oregon community college เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยรัฐบาลสหรัฐฯที่ต้อนรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาที่สนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เนื่องจาก community college ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 20-25 ท่าน และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน (2558 - ปัจจุบัน) :

ในปัจจุบัน ก้อปันกันได้ขยายสถาบันในเครือข่ายเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้มากขึ้น รวมถึง community college ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในอเมริกาและแคนาดา, การเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในประเทศฟิลิปปินส์, การเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 4 ปี การเรียนภาษาอังกฤษ และการเรียนต่อ High School ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อีกด้วย

Vision:

เพื่อส่งมอบประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศที่จะได้เรียนรู้ตนเองและสังคมโลก 

Mission:

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยความใส่ใจต่อความต้องการและพัฒนาการ

Motto :

ออกเดินทาง เรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้ตนเอง

Why choose us

ทำไมต้องเลือกก้อปันกัน?

OUR SERVICES

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาและบริการสำหรับการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ จากประสบการณ์ตรงและการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ใส่ใจในความต้องการและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

บริการทำเรื่องวีซ่านักเรียน (F-1) และวีซ่าท่องเที่ยว (B-1/B-2) เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับบุคคลทั่วไป พร้อมการทดลองสัมภาษณ์จริง โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง

บริการรับจัดโครงการสำหรับกลุ่มตามความต้องการของสถาบันการศึกษา องค์กรและบริษัท เพื่อการฝึกฝนหรือการดูงานในต่างประเทศ หากองค์กรหรือบริษัทของท่านมีความต้องการจัดโปรแกรมกลุ่มเพื่อไปดูงาน เรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ต่างประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ

• เรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

• จัดโครงการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมช่วงปิดเทอม

• จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านการศึกษา

• ดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน

เรายินดีรับฟังความต้องการ ประสานงานกับสถาบันในเครือข่ายและจัดทำหลักสูตรให้พิจารณา

รายละเอียดสำคัญของบริการ :

• รับฟังความต้องการเพื่อจัดโครงการตามความเหมาะสม

 ดำเนินเรื่องเอกสารการสมัคร รวมถึง VISA

• จองตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการ)

• จัดหาที่พัก (หากต้องการ)

• จัดกิจกรรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง (หากต้องการ)

ทำไมควรใช้บริการนี้?

 ผู้ก่อตั้งก้อปันกันมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากมายในหลายประเทศ จากประสบการณ์การใช้ชีวิต ศึกษาและทำงานด้านการศึกษาในอเมริกา

• เราจะออกแบบโครงการและหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ความต้องการและวัตถุประสงค์ของท่าน รวมถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างเต็มที่

• ราคาพิเศษสำหรับกลุ่ม 10-15 คนขึ้นไป

การให้คำแนะนำและบริการนักเรียนที่เรียนหลักสูตร associate degree for transfer ใน college ช่วงปี 1-2 ของระดับปริญญาตรี เพื่อโอนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยปี 3-4 ในอเมริกา โดยเราให้ชื่อบริการนี้ว่า University Transfer Service by ก้อปันกัน

ทำไมควรใช้บริการนี้?

• Free of charge : สำหรับนักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกันในการศึกษาระดับอนุปริญญา, high school school completion และต้องการใช้บริการ University Transfer by ก้อปันกัน ในการแนะนำและบริการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 4 ปี จะไม่ต้องเสียค่ามัดจำของก้อปันกัน 5,000 บาท

• Working and Earning Opportunity : โอกาสที่จะได้เป็น ambassador ประจำมหาวิทยาลัยให้กับก้อปันกัน ในการให้ข้อมูล คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การทำงานและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทน

Study Abroad With Us

สมัครเรียนต่อต่างประเทศกับเรา

Advising and Counselling

 • เรารับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • แนะนำตัวเลือกหลักสูตรสถาบันที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

Application Assistance

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร
 • บริการกรอกเอกสารและตรวจเอกสารก่อนทำเรื่องสมัคร
 • จัดส่งเอกสาร ประสานงานในการสมัคร
 • ติดตามและรายงานผลการสมัคร

VISA Processing Assistance

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร
 • บริการกรอกเอกสารและตรวจเอกสารก่อนสัมภาษณ์
 • บริการชำระค่าธรรมเนียม
 • เตรียมสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์
 • ทำเรื่องนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

Housing & Airport Pick-up Arrangement

 • ประสานงานในการทำเรื่องสมัครจัดหาที่พักของสถาบัน
 • ติดตามและรายงานผลการจัดหาที่พัก
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการการจัดหาที่พัก
 • ประสานงานและยืนยันการรับส่งจากสนามบิน

Pre-departure Preparation

 • สรุปคำแนะนำสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • นัดหมายพูดคุยเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

Follow Up

 • ติดตามความเป็นอยู่ และให้คำแนะนำ โดยเฉพาะในช่วงเทอมแรกของการศึกษาต่อ
 • ประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

XB Education

การศึกษานอกกรอบ

ในการศึกษาต่อและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผู้เรียนมักจะได้พบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับพฤติกรรม เช่น วิธีการทักทาย การใช้ภาษา อาหารการกิน ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ลึกลงในระดับของคุณค่าและความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ทัศนคิตต่อการพึ่งตนเอง แนวคิดต่ออดีต ปัจจุบันและอนาคต พฤติกรรมในการตัดสินใจของกลุ่ม บทบาทในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ อายุ เพศ ชนชั้นและอื่นๆเป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาตัวเองและการเติบโต ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ทำความเข้าใจถึงอุปสรรคที่จะต้องพบเจอเพื่อการก้าวข้ามมันให้ได้

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

สโลแกนของเรา คือ “Let’s explore the worlds ; know the selves.” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเราในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้ตนเองในต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ก้อปันกันจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

Our team

ทีมของเรา

กันต์พงศ์ ทวีสุข
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ (Founder & Director)

กันต์ เรียนจบจาก Shoreline Community College สาขา Business และ Individualized Plan เคยทำหน้าที่เป็น Student Body President ของวิทยาลัย 2 ปี มีความสนใจทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร จิตวิทยา การเรียนรู้วัฒนธรรมและความหลากหลาย กันต์ดำเนินกิจการของศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน ภารกิจที่สำคัญที่สำคัญของกันต์คือการพัฒนากระบวนการและหลักสูตรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเท่าทันให้กับผู้ใช้บริการ

สันติภาพ เพ็ญสมบูรณ์
ผู้จัดการสื่อและสำนักงาน (Office and Media Manager)

เป๋า จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทปรัชญา ก่อนที่จะมาทำงานร่วมกับก้อปันกัน ได้ประกอบอาชีพอิสระมามากมายหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ครูสอนดนตรี นักแปลอิสระ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยนักออกแบบโลโก้กราฟฟิก นักวาดภาพประกอบ ผลิตเครื่องหนัง ไปจนถึงค้าขายออนไลน์ เนื่องจากมีความสนใจในการค้นหาความหมายของการใช้ชีวิตในมุมมองที่หลากหลาย ก้อปันกันได้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ขอบเขตของงานในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และมีความท้าทาย นับเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตที่ผมพร้อมจะเรียนรู้ และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

กาญจน์หทัย ตรีสัจญาณ
ผู้จัดการด้านการบริการและการขาย

ต้นข้าว จบปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา อดีต พนักงานประจำ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ Sales & Marketing บริษัท E&H Precision (Thailand) co.,Ltd.  เป็นเวลา 4 ปี จากนั้นได้ไปโครงการออเพร์ เพื่อท่องเที่ยว หาประสบการณ์ เเละเรียนรู้สิ่งใหม่ (Au Pair In USA) ในรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันทำงานกับทางก้อปันกัน มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลเเละคำเเนะนำกับผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้เหมาะสมเเละตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการไปเรียนอย่างเเท้จริง เป้าหมายคือต้องการให้ นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ได้ความรู้เเละประสบการณ์กลับมาอย่างที่นักเรียนตั้งใจ

Our Office

สำนักงานของเรา

ที่ตั้งสำนักงาน อาคารไทยวีรวัฒน์ (ชั้น 17 ห้อง 17 B) 86/1 ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ติด BTS วงเวียนใหญ่ Exit 4)

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. 

Member and Association

สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เราเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) ที่ก่อตั้งโดย Mr. Stephen Clegg มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและรับรองโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งเรายังเป็นองค์กรได้ที่รับคัดเลือกและรับรองให้เข้าร่วมประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF 2019 ที่เมือง Vancouver ประเทศแคนาดาอีกด้วย

Student Feedbacks

เสียงสะท้อนจากนักเรียน

สอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากก้อปันกัน