fbpx

Posts filed under: ข้อมูลหลักสูตรและโครงการ

เลือกตั้งแล้ว ปิดเทอมนี้ ไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศกัน !

เลือกตั้งแล้ว… ปิดเทอมนี้ ไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศกัน ! ปิดเทอมมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาสำหรับการเดินทาง ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้ตนเอง เราจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากโอกาสที่จะได้ฝึกใช้งานจริง ไม่ว่าจะในห้องเรียน หรือนอกเวลาเรียน ในการพูดคุย ทำกิจกรรม และการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ เลือกตั้งแล้ว ปิดเทอมนี้ ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนจากนานาประเทศกันว่า เลือกตั้งประเทศเราเป็นอย่างไร !  การได้พูดคุยเรื่องการเลือกตั้งกับคนต่างชาติอาจทำให้เราได้ค้นหาคำตอบ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สำหรับปิดเทอมปีนี้ 2019 ก้อปันกันขอนำเสนอ 4 ประเทศตัวเลือก ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ที่แตกต่างกันออกไป *สามารถคลิกที่ชื่อประเทศ เพื่อโยงไปอ่านเนื้อหาของประเทศที่คุณสนใจได้ทันที! A) ประเทศฟิลิปปินส์ คลิกที่นี่ B) ประเทศแคนาดา คลิกที่นี่ C) ประเทศอเมริกา คลิกที่นี่ D)...
Continue Reading →

ILSC CANADA ESL High School Bridge

ILSC CANADA ESL High School Bridge Program หลักสูตรสำหรับนักเรียนวัย 12-17 ปี : ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมัธยมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก • เรียนกับนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน • ศึกษาร่วมกับนักเรียนที่มีความต้องการและความสนใจคล้ายๆกัน • เพิ่มความมั่นใจด้านการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ • สอนโดยครูที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ ที่เหมาะสมสำหรับการสอนนักเรียนวัย 12-17 ปี เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่นักเรียนจะทำความรู้จักและสื่อสารกับนักเรียนคนอื่นในวัยใกล้เคียงกัน วิชาเรียนจะครอบคลุม Academic Reading, Grammar, Vocabuary, Paragraph and Essay Writing นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกการฟัง การพูดผ่านการอภิปรายในหัวข้อต่างๆที่สำคัญต่อโลกปัจจุบันในวัยของเด็กๆ โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม … หลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับมัธยมในประเทศแคนาดาเป็นอย่างยิ่ง !! แต่หากแค่ต้องการไปใช้ชีวิตที่แคนาดาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าเรียนได้เช่นกัน สามารถเลือกตารางเรียนได้ 2 แบบ :...
Continue Reading →

ILSC VANCOUVER 30 and Beyond หลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 30 ขึ้นไป

ILSC VANCOUVER  30 & Beyond หลักสูตรการศึกษาและการอภิปรายในหัวข้อที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในช่วงอายุ 30 ขึ้นไป เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนที่มีอายุและวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน รวมถึงเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ และตัวเลือกที่พักที่เหมาะสำหรับช่วงอายุ • เรียนกับนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน • เนื้อหาการเรียนและการอภิปรายในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับนักเรียนวัย 30 ปี+ • ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ให้คุ้มค่า ด้วยวิชาเลือกมากมาย • สร้างเครือข่ายสากลกับเพื่อนจากทั่วโลก ที่มีความสนใจและประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกัน • เพลิดเพลินไปกับตัวเลือกกิจกรรมและที่พักที่เหมาะสมกับวัย • เพลินเพลินไปกับ student lounge และ learning area ของ ILSC ที่มีสไตล์ 30 & Beyond ในช่วงเช้า :...
Continue Reading →

หลักสูตรปริญญาตรี เรียน Graphic Design อเมริกา + นิวซีแลนด์ 3 ปี จบ

เรียน Graphic Design อเมริกา หลักสูตร Graphic Design 2+1 จบ 2 วุฒิด้านการออกแบบภายใน 3 ปี! Lane Community College และ Otago Polytechnic School of Design ได้เริ่มหลักสูตร 2+1 ที่น่าสนใจมาก ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเพื่อความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อสำเร็จการศึกษา 2 ปีแรก จะได้รับวุฒิ Associate’s Degree ด้าน Graphic Design และผู้จะเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์อีก 1 ปี เพื่อให้ได้วุฒิ Bachelor...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 IDEA Education

Summer English Camp 2019 IDEA EDUCATION ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 02 เมษายน – 30 เมษายน 2019 (2 – 4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 Philinter

Summer English Camp 2019 PHILINTER ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2019 (4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง • Learn to...
Continue Reading →

บริการ University Transfer โดย ก้อปันกัน

University Transfer Service สำหรับการเรียนต่ออเมริกาในระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) นักเรียนจะมี 2 ทางเลือก คือ เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ เรียน 2 ปีแรกที่วิทยาลัย และโอนเข้าศึกษาต่อปี 3-4 ในมหาวิทยาลัย เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับในทางเลือกที่ 2 วิทยาลัยมักจะใช้ชื่อหลักสูตรว่า “2+2 University Transfer หรือ University Transfer” *อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2+2 University Transfer คลิกที่นี่ ก้อปันกันให้คำปรึกษาและบริการด้านการเรียนต่ออเมริกา ซึ่งโดยปกติแล้ว เราจะแนะนำนักเรียนที่ต้องการเรียนระดับปริญญาตรี ให้เข้ารับการศึกษาในระดับปี 1-2...
Continue Reading →

ค่าย XB Education 2018

ค่าย XB Education 2018 28 – 30 สิงหาคม  ก้อปันกันพัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัว และเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน สำหรับปี 2018 เราขอเชิญชวนนักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกันเข้าร่วมค่าย XB Education เพื่อการเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ระหว่าง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ • ทำความรู้จักกันและกัน • แนะนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียน • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษาของอเมริกา • แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน • เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตารางกิจกรรม ร่วมพูดคุยกับ • วิภาพรรณ วงษ์สว่าง เพจไทยคอนเซ้นและนักทำนั่นนู่นนี่...
Continue Reading →

Junior 2 weeks Camp 2018 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

Junior 2 weeks Camp 2018 Cebu, Philippines 7 – 20 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ร่วมกับสถาบัน IDEA EDUCATION ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 7 – 20 ตุลาคม 2561 [14 วัน] • ราคา อายุ: 10 ถึง 14...
Continue Reading →

เรียนภาษา+ท่องเที่ยวอเมริกา Summer English Program

Credit : Featured image Summer Communication and Culture Program (SCCP) Portland State University (IELP) เปิดหลักสูตร Summer Communication and Culture Program (SCCP) (3,4,7 และ 8 สัปดาห์) เปิดประสบการณ์ใหม่ ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา ขอบข่ายการเรียนรู้ • เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา • พัฒนาทักษะการสนทนา (conversation) • เพื่มความคล่องแคล่วในการสื่อสาร • พัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ • สัมผัสประสบการณ์ในเมืองพอร์ตแลนด์ผ่านกิจกรรมของชั้นเรียนและทัศนศึกษา รูปแบบการเรียน...
Continue Reading →