fbpx

Posts filed under: Summer Programs

GG Summer Camp in Japan 2020 โครงการเรียนภาษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

GG Summer Camp in Japan 2020 โครงการเรียนภาษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ณ ประเทศญี่ปุ่น 19-28 เมษายน 2563  โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมเดือนเมษายน ของเยาวชนอายุ 10-18 ปี ไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสร้างสายสัมพันธ์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินไปกับสถานที่ต่างๆ ณ กรุงโตเกียว และเมืองโยโกฮาม่า โครงการเรียนภาษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย GG Thailand Co., Ltd. จดทะเบียนในประเทศประเทศไทยในปี 2017 เป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัท GG Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น...
Continue Reading →

EV Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

EV Summer English Camp Cebu, Philippines  05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน EV Academy ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 [28 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้...
Continue Reading →

English Camp in Cebu ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับเยาวชน เมืองเซบู ฟิลิปปินส์

English Camp in Cebu ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เมืองเซบู ฟิลิปปินส์  โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอม (เมษายน และ ตุลาคม) ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโครงการที่รวมการพักผ่อนและการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน ในราคาที่ครอบคลุมและไม่บานปลาย ทำให้น้องๆ สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบผ่อนคลาย เนื่องจากฟิลิปปินส์มีการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่จากนานาประเทศ ทำให้ได้ฝึกพูดและใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆ วัน นอกจากการเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ได้เข้าร่วม รวมถึงได้ไปท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง • ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่น่าสนใจในเกาะเซบู • เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ โครงการประกอบด้วย • คาบเรียนแบบตัวต่อตัว...
Continue Reading →

SMEAG Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

SMEAG Summer English Camp Cebu, Philippines  29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 9-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน SMEAG ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 [28 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้ • อายุ 15 –...
Continue Reading →

Philinter Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

Philinter Summer English Camp Cebu, Philippines 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-15 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน Philinter Education Center ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 [28 วัน] • ราคา : ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้ • อายุ...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 IDEA Education

Summer English Camp 2019 IDEA EDUCATION ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 02 เมษายน – 30 เมษายน 2019 (2 – 4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 Philinter

Summer English Camp 2019 PHILINTER ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2019 (4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง • Learn to...
Continue Reading →

IDEA Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

IDEA Summer English Camp Cebu, Philippines 04 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี ระยะเวลา 29 วัน ร่วมกับสถาบัน IDEA Education ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 04 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 [29 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้ • อายุ 15 –...
Continue Reading →
  • Portland-State-University-IELP-Summer-English-Program Summer Communication and Culture Program

เรียนภาษา+ท่องเที่ยวอเมริกา Summer English Program

Summer Communication and Culture Program (SCCP) Portland State University (IELP) เปิดหลักสูตร Summer Communication and Culture Program (SCCP) (3,4,7 และ 8 สัปดาห์) เปิดประสบการณ์ใหม่ ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา ขอบข่ายการเรียนรู้ • เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา • พัฒนาทักษะการสนทนา (conversation) • เพื่มความคล่องแคล่วในการสื่อสาร • พัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ • สัมผัสประสบการณ์ในเมืองพอร์ตแลนด์ผ่านกิจกรรมของชั้นเรียนและทัศนศึกษา รูปแบบการเรียน มีทั้งเรียนในห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย และเรียนรู้ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนย่านใจกลางเมือง Portland...
Continue Reading →

โครงการภาษาอังกฤษปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 กับ IDEA Education

SUMMER CAMP in the Philippines with IDEA โครงการเรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS ปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ลองมาพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้นด้วยหลักสูตร IELTS เฉพาะที่เข้มข้นของ IDEA Education การเรียนภาษาที่ซบู  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลี เพราะมีบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มาเพิ่มคะแนน IELTS และเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้กันเถอะ รายละเอียดสำคัญ วัน : เดินทางไปพุธที่ 18 เมษายน กลับวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 (เริ่มเรียนวันที่ 19 เมษายน และเรียนจันทร์-ศุกร์) *มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง อายุ 15...
Continue Reading →