fbpx

Posts filed under: Summer Programs

EV Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

EV Summer English Camp 2020  Cebu, Philippines  05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน EV Academy ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 [28 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม...
Continue Reading →

English Camp in Cebu ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมสำหรับเยาวชน เมืองเซบู ฟิลิปปินส์

English Camp in Cebu ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เมืองเซบู ฟิลิปปินส์  โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอม (เมษายน และ ตุลาคม) ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโครงการที่รวมการพักผ่อนและการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน ในราคาที่ครอบคลุมและไม่บานปลาย ทำให้น้องๆ สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบผ่อนคลาย เนื่องจากฟิลิปปินส์มีการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่จากนานาประเทศ ทำให้ได้ฝึกพูดและใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆ วัน นอกจากการเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ได้เข้าร่วม รวมถึงได้ไปท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง • ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่น่าสนใจในเกาะเซบู • เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ โครงการประกอบด้วย • คาบเรียนแบบตัวต่อตัว...
Continue Reading →

Philinter October English Camp 2019 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

Philinter October English Camp 2019 Cebu, Philippines  13 – 26 ตุลาคม 2562 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-15 ปี ระยะเวลา 14 วัน ร่วมกับสถาบัน Philinter Education Center ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 13 – 26 ตุลาคม 2562 [14 วัน] • ราคา :  52,000 บาท ※...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 IDEA Education

Summer English Camp 2019 IDEA EDUCATION ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 02 เมษายน – 30 เมษายน 2019 (2 – 4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 Philinter

Summer English Camp 2019 PHILINTER ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2019 (4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง • Learn to...
Continue Reading →

IDEA Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

IDEA Summer English Camp 2019 Cebu, Philippines 05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน IDEA Education ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 [28 วัน] • ราคา :  60,900 บาท ※...
Continue Reading →

เรียนภาษา+ท่องเที่ยวอเมริกา Summer English Program

Credit : Featured image Summer Communication and Culture Program (SCCP) Portland State University (IELP) เปิดหลักสูตร Summer Communication and Culture Program (SCCP) (3,4,7 และ 8 สัปดาห์) เปิดประสบการณ์ใหม่ ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา ขอบข่ายการเรียนรู้ • เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา • พัฒนาทักษะการสนทนา (conversation) • เพื่มความคล่องแคล่วในการสื่อสาร • พัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ • สัมผัสประสบการณ์ในเมืองพอร์ตแลนด์ผ่านกิจกรรมของชั้นเรียนและทัศนศึกษา รูปแบบการเรียน...
Continue Reading →

โครงการภาษาอังกฤษปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 กับ IDEA Education

SUMMER CAMP in the Philippines with IDEA โครงการเรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS ปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ลองมาพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้นด้วยหลักสูตร IELTS เฉพาะที่เข้มข้นของ IDEA Education การเรียนภาษาที่ซบู  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลี เพราะมีบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มาเพิ่มคะแนน IELTS และเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้กันเถอะ รายละเอียดสำคัญ วัน : เดินทางไปพุธที่ 18 เมษายน กลับวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 (เริ่มเรียนวันที่ 19 เมษายน และเรียนจันทร์-ศุกร์) *มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง อายุ 15...
Continue Reading →

41 วัน ทดลองเป็นวัยรุ่นใน Seattle ปี 2 (2018)

โครงการภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน พร้อมเยี่ยมชม University of Washington, Seattle Pacific University และ Community College ที่เมืองซีแอตเทิล โดยความร่วมมือกับสถาบันศูนย์อำนวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ A.C.E. ในมหาวิทยาลัยซีแอตเทิลแปซิฟิค สำหรับนักเรียน นักศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 29 เมษายน 2018 * มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง สถาบันภาษา A.C.E. ที่ Seattle Pacific University ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา...
Continue Reading →