Posts filed under: News

โปรโมชั่นเรียน TOEIC / IELTS ที่ IDEA Cebu และ IDEA Academia

แพ็คเกจหลักสูตร TOEIC หรือ IELTS ราคาพิเศษ 4 สัปดาห์ $1100 USD มีเวลาจำกัด สถาบัน IDEA Cebu และ IDEA Academia ให้นักเรียนได้เรียน TOEIC หรือ IELTS ในราคาพิเศษ $1100 USD เมื่อสมัครแพ็คเกจ “1100” และปฏิบัติตามเงื่อนไข $1100 USD รวมค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าที่พักและอาหาร *ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารับส่งจากสนามบิน ค่าหนังสือ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ เงื่อนไข ลงเรียนขั้นต่ำ 4...
Continue Reading →

ทุนเรียนต่อ Community College อเมริกา

ในปัจจุบัน community college เป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกาสำหรับคนไทยมากขึ้น ซึ่งศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันภาคภูมิใจที่ได้เราเป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรหลักกับ community college ชั้นนำของอเมริกา เราได้แนะนำให้และให้บริการนักเรียนไปศึกษาต่อใน community college อเมริกา ติดตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเราได้รับความไว้วางใจจาก community college ที่เป็นพันธมิตรกับเราในการบริการนักเรียนไทยอย่างดีเยี่ยม หนึ่งในคำถามที่เรามักพบบ่อยในการให้บริการคือ Community College มีทุนการศึกษาไหม? และมีงานให้ทำในระหว่างศึกษาไหม? คำตอบ : ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ Community College บางแห่งมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนานาชาติปัจจุบัน (curren students) โดยเฉลี่ยนประมาณ $300 – $500 USD ต่อเทอม (คิดเป็น 10-15% ของค่าเทอม)...
Continue Reading →

ทุน Seattle Central $500 USD

พิเศษ !! ทุน $500 USD สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College เนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เอเจนที่สำคัญในการให้ข้อมูล คำปรึกษาและบริการศึกษาต่อ community college ในอเมริกา Seattle Central College ได้เสนอทุนลดหย่อนค่าเรียน $500 USD ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College โดยมีเงื่อนไขดังนี้ สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College ในเทอม Summer 2018, Fall 2018, Winter 2019,...
Continue Reading →

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ช่วงปิดเทอมเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2018

โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ช่วงปิดเทอมเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2018 เงื่อนไข สมัครเรียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 เริ่มเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2018 สมัครแล้วสามารถเลื่อนวันเริ่มเรียนได้ไม่เกิน 1 ครั้งจะต้องแจ้งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 *และจะต้องเช็คห้องว่างกับโรงเรียนอีกครั้ง โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของโรงเรียนได้ ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ (โรงเรียนใดก็ได้ที่เป็นพันธมิตรกับก้อปันกัน) จะได้รับ ฟรีค่าธรรมเนียมโอนต่างประเทศมูลค่า 800 บาท ฟรีบริการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ direct flight โดย Philippine Airline ฟรีประกันภัยสุขภาพ MSIG ประเภท EASY...
Continue Reading →

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษที่บาเกี่ยว ฟิลิปปินส์กับ BECI 2018

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษที่บาเกี่ยว ฟิลิปปินส์กับ BECI ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พัก $100 USD ต่อ 4 สัปดาห์ สำหรับการเริ่มเรียนระหว่าง 1 มีนาคม และสิ้นสุดก่อน 30 มิถุนายน 2018 สมัครเรียนภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2018 ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ 2 ฟรีค่าธรรมเนียมตั๋วรถเดินทางขากลับจากบาเกียว > มะนิลา โดยนักเรียนจะต้องแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนที่ BECI สัปดาห์ละครั้งลงใน social media accounts ของตน และส่ง screenshot ให้ manager ที่รับผิดชอบ สำหรับการเริ่มเรียนระหว่าง...
Continue Reading →

เรียนปริญญาตรีด้าน Management 3 ปี : เรียน 2 ปีที่อเมริกาและเรียนต่อ ปี 3 ที่ฝรั่งเศส

หลักสูตรการเรียนที่ Lane Community College 2 ปี และต่อปริญญาตรีปี 3 ที่ Rennes School of Business ในประเทศฝรั่งเศส เรียนต่อ Lane Community College เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำหรับนักเรียนศึกษา ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งใน สมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน...
Continue Reading →

Update!! BECI The Café เรียนภาษาอังกฤษแคมปัสหญิงล้วนในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

BECI The Café เรียนภาษาอังกฤษแคมปัสหญิงล้วนในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ BECI International Language Academy เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายหลักสูตรตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้งานทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนเฉพาะทาง เช่น บาริสต้า หรือ แอร์โฮสเตส ตอนนี้ทาง BECI ได้เปิดตัวแคมปัสใหม่ขึ้นชื่อว่า “BECI The Café” แคมปัสสำหรับนักเรียนนานาชาติหญิงล้วนโดยเฉพาะ โดยความพิเศษของแคมปัสนี้ คือ การจัดหาความหลากหลายและความพิเศษให้กับนักเรียนหญิงเพื่อที่จะได้รับการบริการดูแลสำหรับผู้หญิงอย่างเป็นพิเศษในระหว่างที่เรียนที่นี่ ที่ตั้งของโรงเรียน มีความปลอดภัยและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีความปลอดภัยในเมืองบาเกียวใกล้กับโรงเรียนนานาชาติ Small World International School ในหมู่บ้าน Richest Village, Camp 7 ซึ่งห่างจากโรงเรียน BECI...
Continue Reading →

โครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเครือข่ายของก้อปันกันได้ให้ความสำคัญต่อการบริการนักเรียนไทยมากขึ้น สถาบันจำนวนหนึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager) เพื่อดูแลและบริการนักเรียนไทยและดูแลสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน ในขณะที่ทำงาน ผู้จัดการนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียน เพื่อน staff และบุคลากรของโรงเรียนไปด้วย โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับ บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเพื่อส่งกลับประเทศ บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศและคาดหวังเก็บเงินออมทรัพย์ โครงการนี้เหมาะสำหรับ บุคคลที่สามารถสื่อภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ บุคคลที่สนใจงานบริการ บุคคลที่ต้องการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้คนจากนานาชาติ บุคคลที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศ บุคคลที่มีงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่จำกัด และต้องการอยู่ใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะยาว บริการของก้อปันกันสำหรับโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียน ประสานงานในการสมัครงาน ให้คำแนะนำ เตรียมตัวก่อนเดินทาง ดูแลให้คำปรึกษาระหว่างที่ทำงานในต่างประเทศกับสถาบันในเครือข่ายของเรา ขั้นตอนการดำเนินการ กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงในใบสมัครออนไลน์ที่ – https://goo.gl/forms/GSSkQYaVFTbMUJZK2 ติดต่อแจ้งการส่งใบสมัครที่ Line ID : @korpungun...
Continue Reading →

โครงการภาษาอังกฤษปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 กับ IDEA Education

SUMMER CAMP in the Philippines with IDEA โครงการเรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS ปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ลองมาพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้นด้วยหลักสูตร IELTS เฉพาะที่เข้มข้นของ IDEA Education การเรียนภาษาที่ซบู  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลี เพราะมีบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มาเพิ่มคะแนน IELTS และเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้กันเถอะ รายละเอียดสำคัญ วัน : เดินทางไปพุธที่ 18 เมษายน กลับวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 (เริ่มเรียนวันที่ 19 เมษายน และเรียนจันทร์-ศุกร์) *มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง อายุ 15...
Continue Reading →

Summer English Camp 2018 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

 Summer English Camp 2018 in Cebu, Philippines ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อนสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยว สำรวจเกาะเซบู ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของโครงการ Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง Learn to Be Independent : เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศโดยมีทีมงานดูแลและสนับสนุนการเรียนรู้ Enjoy Fun Activities in...
Continue Reading →