fbpx

Posts filed under: เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

โปรโมชั่นพิเศษ IDEA PROMO สุดกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!

โปรโมชั่นพิเศษ IDEA PROMO ” สุดกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว! “ เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน IDEA Cebu และ IDEA Academia เพียงสมัครและเริ่มเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 1. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน $120 USD 2. ฟรี ! คาบเรียนตัวต่อตัวเพิ่มวันละ 1 คาบ 3. ส่วนลด 10% ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 4. ส่วนลด Long Term Registration สำหรับการลงทะเบียนเรียนระยะยาว • 8...
Continue Reading →

EV Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

EV Summer English Camp Cebu, Philippines  05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน EV Academy ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 05 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 [28 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้...
Continue Reading →

SMEAG Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

SMEAG Summer English Camp Cebu, Philippines  29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 9-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน SMEAG ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 [28 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้ • อายุ 15 –...
Continue Reading →

Philinter Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

Philinter Summer English Camp Cebu, Philippines 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-15 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน Philinter Education Center ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 [28 วัน] • ราคา : ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้ • อายุ...
Continue Reading →
  • โปรโมชั่น TOEIC & IELTS 1100 USD 4 สัปดาห์ สถาบัน IDEA EDUCATION

โปรโมชั่น TOEIC & IELTS 1100 USD 4 สัปดาห์ สถาบัน IDEA EDUCATION

โปรโมชั่น TOEIC & IELTS สถาบัน IDEA EDUCATION โปรโมชั่นสุดพิเศษ !! ต้อนรับปิดเทอมฤดูร้อนนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตร TOEIC หรือ IELTS ของสถาบัน IDEA Academia และ IDEA Cebu แพ็คเกจ TOEIC & IELTS  $ 1,100 USD ราคานี้ รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ต่อ 4 สัปดาห์ *แต่ยังไม่รวมค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ หลักสูตร TOEIC & IELTS ประกอบด้วย...
Continue Reading →

โปรโมชั่นส่งท้ายปี สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ กับ ก้อปันกัน

โปรโมชั่นส่งท้ายปี สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์  กับ ก้อปันกัน ก้อปันกันเป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศที่เริ่มต้นศึกษา ให้ข้อมูล และบริการนักเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ในช่วงปี 2561 เราได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครไปเรียนที่ฟิลิปปินส์กว่า 98 ท่าน ถึงแม้ว่านักเรียนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก และนักเรียนกลับไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่ 2 หรือ 3 ตลอดจนผู้สมัครที่มีความหลากหลายด้วยวัย ระหว่างอายุ 10 – 70 ปี+ มาจากหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ ทนาย พระ วิศวกร ธุรกิจส่วนตัว การตลาด นักเรียน นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักตรวจสอบบัญชี ผู้ใหญ่วัยเกษียณ รวมถึงพนักงานที่บริษัทส่งไปเรียนเพื่อพัฒนาภาษาก่อนทำงานต่างประเทศอีกด้วย ในการให้คำปรึกษาและบริการสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์  ก้อปันกันมีหลักการแบบง่ายๆ และตรงไปตรงมา ดังนี้...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 IDEA Education

Summer English Camp 2019 IDEA EDUCATION ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 02 เมษายน – 30 เมษายน 2019 (2 – 4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง...
Continue Reading →

Summer English Camp 2019 Philinter

Summer English Camp 2019 PHILINTER ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน สำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2019 (4 สัปดาห์) โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย *โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ • Practice & Improve English Skills : พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง • Learn to...
Continue Reading →

IDEA Summer English Camp 2020 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

IDEA Summer English Camp Cebu, Philippines 04 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี ระยะเวลา 29 วัน ร่วมกับสถาบัน IDEA Education ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดโครงการ • วันที่ : 04 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 [29 วัน] • ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้ • อายุ 15 –...
Continue Reading →

Update!! BECI The Café เรียนภาษาอังกฤษแคมปัสหญิงล้วน ในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษแคมปัสหญิงล้วน BECI The Café เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ BECI International Language Academy เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายหลักสูตรตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้งานทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนเฉพาะทาง เช่น บาริสต้า หรือ แอร์โฮสเตส ตอนนี้ทาง BECI ได้เปิดตัวแคมปัสใหม่ขึ้นชื่อว่า “BECI The Café” แคมปัสสำหรับนักเรียนนานาชาติหญิงล้วนโดยเฉพาะ โดยความพิเศษของแคมปัสนี้ คือ การจัดหาความหลากหลายและความพิเศษให้กับนักเรียนหญิงเพื่อที่จะได้รับการบริการดูแลสำหรับผู้หญิงอย่างเป็นพิเศษในระหว่างที่เรียนที่นี่ ที่ตั้งของโรงเรียน มีความปลอดภัยและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีความปลอดภัยในเมืองบาเกียวใกล้กับโรงเรียนนานาชาติ Small World International School ในหมู่บ้าน Richest Village, Camp 7 ซึ่งห่างจากโรงเรียน...
Continue Reading →