fbpx

Posts filed under: เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

โครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

Work and Study ที่ฟิลิปปินส์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเครือข่ายของก้อปันกันได้ให้ความสำคัญต่อการบริการนักเรียนไทยมากขึ้น สถาบันจำนวนหนึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager) เพื่อดูแลและบริการนักเรียนไทย และดูแลสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน ในขณะที่ทำงาน ผู้จัดการนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียน เพื่อน staff และบุคลากรของโรงเรียนไปด้วย โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับ • บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเพื่อส่งกลับประเทศ • บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศและคาดหวังเก็บเงินออมทรัพย์ โครงการนี้เหมาะสำหรับ • บุคคลที่สามารถสื่อภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้ • บุคคลที่สนใจงานบริการ • บุคคลที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศ • บุคคลที่ต้องการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้คนจากนานาชาติ (แต่เน้นฝึกและพัฒนาประสบการณ์การทำงานมากกว่าเรียน) • บุคคลที่มีงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่จำกัด และต้องการอยู่ใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะยาว (6 เดือนเป็นอย่างต่ำ) บริการของก้อปันกันสำหรับโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์ • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ...
Continue Reading →

เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์ หากคุณต้องการ • เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งาน โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะรอบด้าน ตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า • ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน  ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ESL ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้ • วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ...
Continue Reading →

เรียนภาษาอังกฤษเน้นการพูดคุย (Speaking ESL) ที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษ เน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปปินส์ หากคุณต้องการ • เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งานแบบเข้มข้น โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูด การฟังและการออกเสียง • ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ก้อปันกันขอเสนอ หลักสูตรการเรียน Communication ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ สำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษเน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้ • วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ 5-7 คน) และเรียนกลุ่มใหญ่ (8 คน...
Continue Reading →

โครงการภาษาอังกฤษปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 กับ IDEA Education

SUMMER CAMP in the Philippines with IDEA โครงการเรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS ปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2018 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ลองมาพัฒนาคะแนนให้สูงขึ้นด้วยหลักสูตร IELTS เฉพาะที่เข้มข้นของ IDEA Education การเรียนภาษาที่ซบู  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลี เพราะมีบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มาเพิ่มคะแนน IELTS และเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้กันเถอะ รายละเอียดสำคัญ วัน : เดินทางไปพุธที่ 18 เมษายน กลับวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 (เริ่มเรียนวันที่ 19 เมษายน และเรียนจันทร์-ศุกร์) *มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง อายุ 15...
Continue Reading →

เรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์

เรียน Business English ที่ฟิลิปปินส์ หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ • เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการทำงาน • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง • สร้าง connection กับเพื่อนต่างชาติ ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน Business English ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน การต่อรองทางการค้า การนำเสนองาน การประชุมงาน ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากล และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้ • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน)...
Continue Reading →

เรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์

เรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์ หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ • เตรียมตัวสอบหรืออัพคะแนน TOEFL เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่ออเมริกา • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน TOEFL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน TOEFL เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ การเรียน TOEFL ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้ • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน) • ทำแบบทดสอบ TOEFL...
Continue Reading →

เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์

เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์ หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ • เตรียมตัวสอบหรืออัพคะแนน TOEIC เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้าทำงาน • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน TOEIC ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน TOEIC เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ การเรียน TOEIC ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้ • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน) กับครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบ TOEIC ...
Continue Reading →

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและครอบครัว ที่ฟิลิปปินส์

หากคุณต้องการ ส่งบุตรหลานวัย 7-15 ปีไปเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงในต่างประเทศ หรือ ไปเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศพร้อมกับบุตรหลานในวัย 7-15 ปี *โดยที่สามารถเดินทางไปเรียนได้ตลอดปี ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน Family and Junior ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับครอบครัวและเด็กที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ สำหรับการเรียน Family and Junior ESL ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้ วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (*ในกรณีที่มีนักเรียนในวัยเดียวกันในช่วงเวลาที่ไป) กับครูผู้สอนที่ได้รับการเทรนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษกับเด็ก เต็มที่กับการเรียน...
Continue Reading →

เรียน IELTS ที่ฟิลิปปินส์

เรียน IELTS ที่ฟิลิปปินส์ หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ • ศึกษาต่อในต่างประเทศที่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS ในการยื่นสมัครเข้าเรียน • สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับวิชาการ ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน IELTS ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน IELTS เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ การเรียน IELTS ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้ • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน) กับครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบ...
Continue Reading →

[รีวิว] ชีวิตนักเรียนในโรงเรียน Monol เมืองบาเกียวและทำงานที่ฟิลิปปินส์ โดย เฟี๊ยด

ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ Monol เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ แนะนำตัวคร่าวๆหน่อย? สวัสดีครับ ชื่อเฟี๊ยตครับ เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้กำลังทำงานเป็น Support ให้กับ application สตรีมมิ่งเพลงค่ายหนึ่งอยู่ที่มะนิลาครับ ตอนแรกคิดว่าจะมาเรียนภาษาละกลับไปทำงานที่ไทย แต่ว่าได้โอกาสทำงานที่นี่ ก็เลยอยู่ต่อครับ ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์มาเมื่อไหร่ เรียนอะไรมาบ้าง นานแค่ไหน?    ผมมาเรียนอยู่ที่นี่ Monol International Education Institute ประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่มกราคมปี 2560 เรียน ESL ระดับ Intermediate 2 เดือน เรียนวันละ 7 ชั่วโมง ต้องทำการบ้านอีก 2-3...
Continue Reading →