เรียนประกาศนียบัตรในอเมริกา  : Certificate Programs
สำหรับท่านที่ต้องการจะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์สำหรับการประกอบวิชาชีพทางด้านนั้นๆ ก้อปันกันได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นจากแต่ละวิทยาลัยในเครือข่าย ท่านสามารถดูลิสต์และรายละเอียดหลักสูตรต่างๆได้ที่นี่ และหากสนใจหลักสูตรใดเป็นพิเศษ ท่านสามารถติดต่อก้อปันกันเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
หลักสูตรเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หากสำเร็จหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนอย่างต่ำ 1 ปี ท่านสามารถสมัคร Optional Practical Training หรือ OPT เพื่อฝึก/ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนในอเมริกาได้เป็นเวลา 1-2 ปี : หลักสูตรในภาคสาขา STEM (Science, Technology, Engineer, Mathematics) สามารถทำงานในอเมริกาหลังเรียนจบหลักสู๖รได้มากถึง 2 ปี
Washington State
uw-300x209University of Washington
EdCC logo
Edmonds Community College
Business Management
Computer Information Systems / Computer Science
Culinary Arts
Early Childhood Education
Family Support Studies
Horticulture
Hospitality and Tourism
Social and Human Services
ShorelineLogo
Shoreline Community College
Biology Lab Specialist
Business Administration
Cinema-Drama-Film
Nursing
Equity and Social Justice : Cultural Studies
Music Technology
Visual Arts
image001
Green River College
Aerospace and Aviation
Carpentry
Technology
Natural Resources
ไม่มีชื่อ
Seattle Central College
เตรียม Master of Business Administration (MBA)
2 Years Degrees
Short-Term Degrees
Color BC Vertical Logo - JPG file format
Bellevue College
International Business
Oregon State
Lane Logo
Lane Community College