หากคุณต้องการ

  • เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งานแบบเข้มข้น โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูด การฟังและการออกเสียง
  • ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน Communication ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเน้นการพูดคุย ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้

  • วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
  • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ 5-7 คน) และเรียนกลุ่มใหญ่ (8 คน +) กับครูผู้สอนที่ได้รับการเทรนสำหรับการสอนการพูด การออกเสียงและการฟัง
  • เต็มที่กับการเรียน เพราะโรงเรียนจัดเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมไว้ให้พร้อม
  • ทำข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่เรียน 4 สัปดาห์)
  • รับประกาศนียบัตรสำหรับการเข้ารับการศึกษา

แนะนำสถาบันสำหรับ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร

1. สถาบัน PhilInter (เซบู)

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย PhilInter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพมามากกว่า 12 ปี มี 2 หลักสูตรที่แนะนำได้แก่

หลักสูตรที่ 1 : Intensive Power Speaking (IPS) : หลักสูตรทีค่อนข้างเข้มข้นสำหรับการสร้างความคล่องแคล่วและแม่นยำในการใช้ ภาษาด้วยการสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) โดยนักเรียนจะได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดเป็นหลักทั้งในการเรียนแบบ 1-1 (5 ครั้ง/วัน) การเรียนในกลุ่มเล็ก (2 ครั้ง/วัน) และการเรียนในกลุ่มใหญ่ (2ครั้ง/วัน)

หลักสูตรที่ 2 : ACE : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-3 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มระดับภาษา แก้ไขจุดอ่อนทางภาษาอังกฤษและฝึกพูด กระตุ้นความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น (ในหนึ่งวัน นักเรียนจะได้เรียน 1:1  6 คาบ, กรุ๊ปเล็ก 3 คาบ, กรุ๊ปใหญ่ 1 คาบ)

เกี่ยวกับสถาบัน PhilInter

2. สถาบัน IDEA Academia (เซบู)

IDEA Academia เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูในเครือของ IDEA English Network ตั้งอยู่บนชั้น 16 ของอาคารใหม่ GAGFA Tower IDEA Academia ย้ายเข้าทำการที่อาคารในช่วงต้นปี 2016 ภายในอาคารมี cafe ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อบนชั้นล่างของอาคาร ในย่านที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในเซบู นอกเหนือจาก ความใหม่ของสถานที่แล้ว IDEA Academia มีความยืดหยุ่นของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว (1:1) ได้ตั้งแต่ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน หลักสูตรที่เน้นการพูดคุยสื่อสาร คือ ESL Communication (CE) : สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นทักษะด้านการพูด รวมถึง การฟัง การออกเสียงและการโต้ตอบระหว่างบทสทนา นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ได้ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ IDEA Academia

IDEA Academia ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ Communicative Method หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Direct Approach ที่ครูจะนำเสนอหลักการใช้ไวยากรณ์ (grammar) หรือคำศัพท์ใหม่ พร้อมกับวิธีการใช้ให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่าง และ Task-based Language Training ซึ่งนักเรียนจะต้องทำงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเรียนรู้การใช้งานภาษาอังกฤษตาม กำหนดIDEA Communicative Method 1

นอกเหนือจากนี้ IDEA Academia ยังใช้ PREP และ Active Listening (RRR) ในการเรียนการสอนอีกด้วย

IDEA Communicative Method 2

PREP : Point > Reason > Evidence > Point ใช้ในการฝึกการพูดด้วยตรรกะและเหตุผล PREP เป็นโครงสร้างและวิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้อื่น ที่ถูกจัดให้วางตามลำดับความคิดอย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การสื่อสารจุดประสงค์ 2) การแสดงออกซึ่งเหตุผล 3) การสนับสนุนเหตุผลด้วยตัวอย่างหรือหลักฐาน 4) การสรุปใจความทั้งหมดที่กล่าวขึ้น

IDEA Communicative Method 3

Active Listening with RRR : Repeat > React > Reply เป็นการฝึกการฟังด้วยความตั้งใจ นักเรียนจะได้ฝึกที่จะรับฟัง สื่อสารทบทวน สะท้อนความเข้าใจ และตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับ IDEA Academia – Click

3. สถาบัน IDEA CEBU (เซบู)

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู ฟิลิปปินส์กับ IDEA Cebu ซึ่งเป็น 1 ใน 2 แคมปัสของ IDEA English Network โรงเรียน IDEA Cebu ได้ย้ายเข้าวิทยาเขตใหม่ในช่วงต้นปี 2017 สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพของโรงเรียนจึงมีความใหม่เมื่อเทียบกับหลายๆโรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียน IDEA Cebu ตั้งอยู่ชั้น 3 ในย่านการค้าแบบ community mall ชื่อ Time Square ที่ได้รวบรวม ร้านค้า ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน หลักสูตร General ESL (English as a Second Language) Power Speaking Programs : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป IDEA Cebu มีหลักสูตร ESL สำหรับ Specific Speaking, Listening และ Pronounciation สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นฝึกและพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับ IDEA CEBU – Click

4. สถาบัน Monol (บาเกียว) 

Live and Learn at Monol : ใช้ชีวิตและเรียนภาษาอังกฤษที่ Monol อาคารเดี่ยวทั้งหมด 14 ชั้น ตั้งอยู่บนเชิงเขา ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาได้จากบางมุมของอาคาร สถาบันที่มี E.O.P. (นโยบายที่กำหนดให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ที่เข้มงวดและใช้งานได้จริงทั่วทั้งโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันตลอดเวลา สถาบันมีห้องพักที่สะดวกสบายแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน

จุดเด่น

  • มีนโยบายใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (E.O.P) ที่จริงจัง นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา
  • มีกิจกรรมให้ทำภายในโรงเรียนที่น่าสนใจ เช่น กอล์ฟ ซาวน่า

1. Regular Speaking ESL  : หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการใช้งานทั่วไปแบบปกติ เน้นการพัฒนาทักษะทางด้าน  การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ไวยากรณ์  และการออกเสียง  โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 ระดับตามความสามารถทางด้านภาษาได้แก่ Foundation ESL และ Essential ESL  โดยในแต่ละระดับย่อยจะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้น  8  สัปดาห์  แต่อาจใช้ระยะเวลาน้อยกว่านั้น  หากผู้เรียนสามารถสอบเลื่อนระดับซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 สัปดาห์ได้

สำหรับผู้เรียนหลักสูตร  Foundation ESL  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดสรรคลาสกลุ่มให้ได้  จะได้เรียนคลาสตัวต่อตัว 5 ชั่วโมงสำหรับการฝึกฟังพูดและอ่าน แทน

2. Intensive Speaking ESL : หลักสูตรเน้นการสื่อสารเข้มข้น หลักสูตร Intensive Speaking ESL  เน้นทักษะในเรื่องการพูด  และมีการแบ่งระดับผู้เรียนโดยอ้างอิงจาก  Regular Speaking ESL  โดยในหลักสูตร Intensive Speaking ESL จะเน้นการเรียนรู้แบบ 1:1  และการนำไปประยุกต์ใช้เป็นหลัก

※ คะแนนสอบ IELTS เป็นตัวเทียบสำหรับการเลื่อนระดับระดับของผู้เรียน

เกี่ยวกับ Monol – Click