การศึกษาและวัฒนธรรม
ในสังคมไทย แคนาดา และอเมริกา

Let’s explore the worlds ; know the selves.

สะท้อนถึงความเชื่อของก้อปันกันในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้ตนเองในต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว เราจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency)

ในช่วงต้นปี 2017 ด็อกเตอร์ มีมี่ ฮาร์วีย์ (Dr. Mimi Harvey) อาจารย์สอนด้านการสื่อสารที่ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมสามี ไบรอัน ฮาร์วีย์ (Brian Harvey) อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการศึกษาสัญชาติแคนาดาได้เดินทางมาเที่ยว พักผ่อนและเยื่ยมเยือนผมที่ประเทศไทย ด้วยความสนใจของผมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม (Multicultural Understanding) การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Communication) และการเรียนรู้ ผมได้ชวนมีมี่และไบรอันสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับ การศึกษาและวัฒนธรรม ในสังคมไทย แคนาดาและอเมริกา จากความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาในหลากหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย แคนาดาและอเมริกา

ในการสัมภาษณ์ เราได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน ประกอบด้วย

1. การแนะนำตัวของทั้งสองคน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
3. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการเรียน ในสังคมไทยและอเมริกา/แคนาดา
4. เรื่องกฏระเบียบในระบบการศึกษา
5. อำนาจนิยมในระบบการศึกษา
6. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในห้องเรียน

ด้วยความหวังว่าเนื้อหาที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมของท่านที่สนใจงานด้านการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ อีกทั้งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะจาก การศึกษาต่อต่างประเทศ การทำงานในต่างประเทศ หรือการทำงานในองค์กรและชุมชนนานาชาติ

กันต์พงศ์ ทวีสุข
ก้อปันกัน

[บทสัมภาษณ์] การศึกษาและวัฒนธรรม
ในสังคมไทย แคนาดา และอเมริกา

ตอนที่ 1  แนะนำตัวมีมี่และไบรอัน ฮาร์วีย์ ผู้ร่วมสนทนา

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

หัวข้อ การรับเสียงสะท้อน (ฟีดแบค) จากนักเรียน และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

ตอนที่ 3 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการเรียน ในสังคมไทยและอเมริกา/แคนาดา

หัวข้อ : ประสบการณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับประเทศไทย

ตอนที่ 4 ฏระเบียบในระบบการศึกษา

หัวข้อ เครื่องแบบนักเรียน + กฏเงียบ

ตอนที่ 5 อำนาจนิยมในระบบการศึกษา

หัวข้อ : การทำโทษนักเรียน

ตอนที่ 6 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในห้องเรียน

หัวข้อ  ระเบียบวินัยในห้องเรียน, การกักขังนักเรียน, การทำร้ายผู้บริสุทธิ์เพื่อลงโทษคนผิด

# การศึกษาและวัฒนธรรม
ในสังคมไทย แคนาดา และอเมริกา