หากคุณต้องการ

 • เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้งาน โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะรอบด้าน ตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า
 • ฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน  ESL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป ESL ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้

 • วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เรียนกลุ่มเล็ก (ประมาณ 5-7 คน) และเรียนกลุ่มใหญ่ (8 คน +)
 • เต็มที่กับการเรียน เพราะโรงเรียนจัดเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมไว้ให้พร้อม
 • ทำข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่เรียน 4 สัปดาห์)
 • เรียนแบบเข้มข้นตั้งแต่เช้า-ค่ำ *ในกรณีที่ลงเรียนภาษาอังกฤษแบบ Sparta
 • รับประกาศนียบัตรสำหรับการเข้ารับการศึกษา

หลักสูตร ESL ที่ฟิลิปปินส์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. Sparta ESL : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนเช้าถึงค่ำ โดยปกติแล้ว หลักสูตร Sparta ESL จะรวมคลาสเรียนช่วงเวลากลางคืน ในรูปแบบการเรียนกลุ่ม หรือการทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองไว้ในหลักสูตรด้วย ที่สำคัญ คือ นักเรียนมักจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกแคมปัสในวันจันทร์-พฤหัสบดี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ นักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เรียกได้ว่าฝึกจนภาษาอังกฤษเข้าซึมซับไปในตัวของผู้เรียน
 2. Semi-Sparta : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนเช้าถึงเย็น สำหรับหลักสูตรนี้ การเรียนช่วงค่ำจะเป็นเพียงตัวเลือก (optional) ที่นักเรียนจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ และนักเรียนสามารถเข้าออกนอกโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้ทุกวันเป็นปกติ

แนะนำสถาบันสำหรับ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป สำหรับหลักสูตร ESL

1. สถาบัน EV Academy (เซบู)

EV Academy ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Sparta อย่างแท้จริง คือ ผู้เรียนไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ระหว่างวันจันทร์-พฤหัส เพราะจะต้องเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) ทั้งนี้หลังจากย้ายเข้าแคมปัสใหม่เดือนตุลาคมปี 2017 สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรแบบ Semi Sparta เพิ่ม คือ เรียนแบบเข้มข้น แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนในช่วงค่ำ และสามารถออกนอกโรงเรียนหลังเวลาเรียนได้

จุดเด่น

 • เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นมากที่สุดสำหรับหลักสูตร Sparta ESL
 • มีหลักสูตร Semi Sparta ให้เลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการเรียนแบบ Sparta
 • มีหลักสูตร ESL ให้เลือก 4 ประเภท ได้แก่ ESL Classic, Power Speaking (เน้นพูดคุยสื่อสาร), MTM Extended และ ​ALL MTM
 • Facilities ใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อยู่สบาย

หลักสูตร ESL ที่ EV Academy หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Sparta และ Semi-Sparta ซึ่งแบ่งเป็น 4 หลักสูตรย่อยที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการของตัวเอง รวมถึง

 1. ESL Classic : หลักสูตรปกติสำหรับการเรียนและพัฒนาครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนในรูปแบบ (1:1) ตัวต่อตัว  4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, และกลุ่มใหญ่ 2 คาบต่อวัน
 2. Power Speaking : หลักสูตรเพื่อเน้นการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยจะเรียนในรูปแบบของตัวต่อตัว (1:1) 6 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่ำวัน
 3. MTM Extended : หลักสูตรปกติแบบพิเศษ นักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน แต่ที่พิเศษคือจะได้เรียนในรูปแบบ (1:1) ตัวต่อตัว 6 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน
 4. ALL MTM : หลักสูตรเข้มเข้นตามความต้องการส่วนตัวที่นักเรียนจะได้เรียนในรูปแบบ (1:1) ตัวต่อตัว 8 คาบต่อวัน

ทั้งนี้สำหรับการเรียนในรูปแบบ Sparta นักเรียนจะไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และจะต้องเข้า optional class เวลา 19.00 – 20.00, ทำแบบทดสอบการใช้ประโยคประจำวัน เวลา 20.00 – 21.00 และทบทวนบทเรียนทุกวัน เวลา 21.00 – 22.00 นอกเหนือจากคาบเรียนตามที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว

เกี่ยวกับ EV Academy – คลิกที่นี่

2. สถาบัน PhilInter (เซบู)

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย PhilInter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพมามากกว่า 12 ปี

จุดเด่น

 • มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีระบบวัดความสามารถที่อยู่ในมาตรฐานของ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages )
 • มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม โดยเฉพาะในวันศุกร์ช่วงบ่ายจะเป็นเวลาสำหรับกิจกรรม co-curricular ที่นักเรียนจะได้นำสิ่งที่เรียนมาฝึกใช้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ role play, debate, speech presentation เป็นต้น
 • มีระบบ Buddy teacher system เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและมี international staff ที่จะคอยอยู่ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีวิชาที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความต้องการและความสนใจ
 • ในหลักสูตร ESL มีให้เรียน Pronunciation

หลักสูตร General ESL : การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยรวมถึงการเรียน Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading และ Vocabulary ในทุกวัน นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1:1 class 4 ครั้ง, small group 2 ครั้ง และ big group 2 ครั้ง *เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ Semi-Sparta

เกี่ยวกับสถาบัน PhilInter

3. สถาบัน IDEA Academia (เซบู)

IDEA Academia เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูในเครือของ IDEA English Network ตั้งอยู่บนชั้น 16 ของอาคารใหม่ GAGFA Tower IDEA Academia ย้ายเข้าทำการที่อาคารในช่วงต้นปี 2016 ภายในอาคารมี cafe ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อบนชั้นล่างของอาคาร ในย่านที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในเซบู นอกเหนือจาก ความใหม่ของสถานที่แล้ว IDEA Academia มีความยืดหยุ่นของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว (1:1) ได้ตั้งแต่ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน

จุดเด่น

 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 • วิชาเรียนตอนเช้าและกลางคืนให้เลือกเข้าเรียน (optional) สำหรับทุกหลักสูตร
 • IDEA มักจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ สำหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดี

หลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบรอบด้านของ IDEA Academia คือ ESL Intensive (IE) : สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ตั้งแต่ การพูด การเขียน การฟัง การออกเสียง คำศัพท์และการโต้ตอบระหว่างบทสนทนา โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ได้ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ IDEA Academia

IDEA Academia ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ Communicative Method หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Direct Approach ที่ครูจะนำเสนอหลักการใช้ไวยากรณ์ (grammar) หรือคำศัพท์ใหม่ พร้อมกับวิธีการใช้ให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่าง และ Task-based Language Training ซึ่งนักเรียนจะต้องทำงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเรียนรู้การใช้งานภาษาอังกฤษตาม กำหนดIDEA Communicative Method 1

นอกเหนือจากนี้ IDEA Academia ยังใช้ PREP และ Active Listening (RRR) ในการเรียนการสอนอีกด้วย

IDEA Communicative Method 2

PREP : Point > Reason > Evidence > Point ใช้ในการฝึกการพูดด้วยตรรกะและเหตุผล PREP เป็นโครงสร้างและวิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้อื่น ที่ถูกจัดให้วางตามลำดับความคิดอย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การสื่อสารจุดประสงค์ 2) การแสดงออกซึ่งเหตุผล 3) การสนับสนุนเหตุผลด้วยตัวอย่างหรือหลักฐาน 4) การสรุปใจความทั้งหมดที่กล่าวขึ้น

IDEA Communicative Method 3

Active Listening with RRR : Repeat > React > Reply เป็นการฝึกการฟังด้วยความตั้งใจ นักเรียนจะได้ฝึกที่จะรับฟัง สื่อสารทบทวน สะท้อนความเข้าใจ และตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับ IDEA Academia – Click

4. สถาบัน BECI International Language Academy (บาเกียว)

Beci โรงเรียนที่มีพื้นที่ outdoor สำหรับการพักผ่อนและความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ มี lounge และหอพักฝั่ง A ที่เห็นวิวเขาที่สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนครบวงจร Beci เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Sparta ESL), หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC แบบรับรองผลคะแนน, หลักสูตรเพื่อเตรียมเป็น Flight Attendant และ Barista ที่สำคัญโรงเรียนมี SP (Speaking Prescription) สำหรับการประเมินทักษะการพูดของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและการจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของปัจเจกอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่นSpeaking Prescription (SP)   ฝึกการใช้งานบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นส่วนตัว (ตามความต้องการของแต่ละบุคคล) และ REHAB  PROGRAM คลินิกแก้ไขปัญหาการออกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
 • มีอาคารเรียน  หอพัก  และพื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย   นอกจากนี้รอบรอบวิทยาลัยยังมีบริการ Sport Club ร้านอาหาร และ สปา ไว้รองรับผู้เรียนอีกด้วย
 • มีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์ที่เรียกว่า Edu Care System  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและเอเจน  สามารถเข้าติดตามผลการเรียน  การเข้าชั้นเรียน  การให้คำปรึกษา  และการทำกิจกรรมในสถาบันของผู้เรียน
 • มีระบบการฝึกอบรมและคัดสรรบุคลากรครูที่น่าเชื่อถือ เนื่องจาก BECI เป็นสมาชิกของ TESLA ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์  ซึ่งปัจจุบันประธานสมาพันธ์ของ TESLA ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและหลักสูตรของ BECI ด้วย

หลักสูตร ESL : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 Semi SPARTA Program : Speed ESL ( 9 ชั่วโมง/วัน + ) เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ เป็นหลักสูตร ฟัง พูด อ่าน เขียน  ที่ได้รับความนิยมสูงสุด  เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ โดยเรียนทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงต่อวันแบ่งเป็น

 • คลาสตัวต่อตัว 4 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
 • คลาสกลุ่ม 2 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
 • คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้ไวยากรณ์และรูปประโยค

*SP : สำหรับหลักสูตร Semi Sparta นักเรียนจะต้องสอบ SP (Speaking Prescription)  เดือนละ 1 ครั้ง

1.2 SPARTA Program : SPARTA ESL เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนแบบเข้มข้น พัฒนาวินัยในการเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติผ่าน SP Program ซึ่งดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายจะเน้นการพูดและการออกเสียง รวมถึงคลาสเรียนปรับการออกเสียงกับ native speaker (Rehab : Pronunciation Correction) โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันจันทร์-พฤหัสบดี

         รูปแบบการเรียน SPARTA ESL  : ใน 1 วันเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง  แบ่งเป็น

 • คลาสตัวต่อตัว 5 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
 • คลาสกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
 • คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์และคำศัพท์

*SP : สำหรับหลักสูตร Sparta ESL ผู้เรียนต้องสอบ SP (Speaking Prescription) และเข้า SP Class อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างตารางเรียนหลักสูตร ESL

 เกี่ยวกับ Intensive Speaking Prescribing Program  (SPEAKING PRESCRIPTION )

SP (Speaking Prescription) Test เป็นการสอบประเมินความสามารถในการพูดของผู้เรียน  เพื่อแก้ไขและพัฒนาการใช้คำศัพท์  ไวยากรณ์และการออกเสียงในบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้เป็นธรรมชาติ
วัตถุประสงค์หลักของ SP คือ การประเมินทักษะการพูดของนักเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของปัจเจกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทดสอบจะมีกล้องบันทึกการสัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์ทีมงานในแผนก SP จะถอดเทปเพื่อเตรียมและนำเสนอ feedback เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ทดสอบอย่างละเอียด โดยผู้ทดสอบจะได้รับเอกสารที่เป็นสคริปต์ตามที่ตนได้สื่อสารออกไปและคำแนะนำในการแก้ไข รวมถึงวีดีโอบันทึกการสัมภาษณ์พร้อม subtitle ตามที่ตนเองได้สื่อสารด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับ CD รวมวีดีโอการทดสอบ SP และใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย

*สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร Semi-Sparta หรือ Sparta หากสนใจสอบ SP test ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ 2,000 เปโซต่อการสอบ 1 ครั้ง

เกี่ยวกับ Beci – click

5. สถาบัน CPEA (คลาก)

Clark Philippine English Academy (CPEA) สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมือง Clark จังหวัด Pampanga ซึ่งไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างมะนิลามากนัก โดยจากสนามบิน Clark International Airport ไปยังสถาบัน ใช้เวลาเพียงแค่ 10 – 15 นาทีเท่านั้น และยังมีอัตราการเกิดอาชญกรรมน้อยกว่ามะนิลา เมือง Clark เป็นเมืองที่มีอากาศสบายๆและไม่ค่อยพบเจอกับภัยธรรมชาติมากนัก และยังเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เยอะ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม โดยสถาบันนี้ดำเนินการโดยคนญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการดูแลต่างๆ จุดเด่นของสถาบันนี้ คือ ครูผู้สอนทุกคนเป็น Native Speaker ที่มีประสบการณ์ในการสอนในหลากหลายหลักสูตรมาแล้ว

จุดเด่นของ CPEA

 • ครูผู้สอนเป็น Native Speaker ทั้งหมดที่มากประสบการณ์และสามารถสอนได้ในหลายหลักสูตร
 • มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ การเรียนการสอนจากภาพยนตร์ เพลง และสื่อต่างๆ
 • นักเรียนสามารถสื่อสารความต้องการในการเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนได้ว่าต้องการเน้นส่วนใด และปรับปรุงทักษะอะไร
 • อาหารญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ รสชาติดีและความสะอาด (ทานในร้านอาหารญี่ปุ่นที่โรงเรียนเป็นพันธมิตรร่วมด้วย)
 • นักเรียนไทยมีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่ค่อยมีนักเรียนไทยไปเรียนที่นั่น

เราสามารถเลือกวางแผนการเรียนของตนเองได้ โดยเลือกจากแผนการเรียนดังนี้ ก่อนจะเลือกหลักสูตรที่อยากเรียน

หลักสูตรวิชาเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

1. Standard Course หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนทักษะต่างๆรอบด้านของภาษาอังกฤษ – Speaking and Pronunciation- Writing and Punctuation Rules- Reading Comprehension- Enhanced Listening- Grammar Rules- Vocabulary
– Knowledge of Idioms and Colloquial Expressions

2. Business English Course หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ- Business Terminology and Expressions- Negotiation Terms and Role-Playing- Resume and Cover Letter Creation
– Job Interview Practice (including Role-Playing)
– Business Writing of Letters, Memorandum, and Emails
– Conversational Discussions and Lectures on Management and Economics
– Development of Business Plans
– Practice at Making Business Presentations

3. English Proficiency and Entrance Examination Preparation Course หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบต่างๆ เช่น TOEFL, TOEIC และ IELTS โดยเราสามารถแจ้งทางโรงเรียนและครูผู้สอนได้

4. Conversational English Course หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเองและจะได้เรียนรู้เกี่ยกวับการออกเสียง คำศัพท์ โครงสร้างประโยคผ่านบทสนทนานี้ด้วย

เกี่ยวกับ CPEA – click