GG Summer Camp in Japan 2020
โครงการเรียนภาษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ณ ประเทศญี่ปุ่น
19-28 เมษายน 2563 

โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมเดือนเมษายน ของเยาวชนอายุ 10-18 ปี ไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสร้างสายสัมพันธ์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินไปกับสถานที่ต่างๆ ณ กรุงโตเกียว และเมืองโยโกฮาม่า

โครงการเรียนภาษาและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย GG Thailand Co., Ltd. จดทะเบียนในประเทศประเทศไทยในปี 2017 เป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัท GG Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

GG Co Ltd x KorPunGun

กันต์พงศ์ ทวีสุข ผู้ก้อตั้ง ก้อปันกัน รับประทานอาหารร่วมกับทีมงานบริษัท GG Thailand Co., Ltd. ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติบริษัท GG Thailand Co., Ltd.

2009 : จดทะเบียนบริษัท GG Co.,Ltd ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
2010 : เปิดสาขาที่เมืองโตเกียว
2013 : เปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ IDEA Cebu เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
2015 : เปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ IDEA Academia และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Top-ESL เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

เมืองที่จัดโครงการ

GG Summer Camp TOKYO

โตเกียว เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์ กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของญี่ปุ่นด้วยเส้นทางรถไฟ ที่ครอบคลุมใน ทุกทิศทางภายในจังหวัดโตเกียว บ่อยครั้ง เราสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในเมือง อย่างอิสระ เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันใน การเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องมียานพาหนะส่วนตัว

GG Summer Camp KANAGAWA

คานางาวะ อยู่ทางใต้ของโตเกียวและทาง ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โยโกฮาม่า เมือง หลวงของจังหวัดคานากาว่าได้รับการ พัฒนาให้เป็นเมืองท่าและนักท่องเที่ยวจำ นวนมากเดินทาง เยี่ยมชมบริเวณริมทะเล เช่น Minato-Mirai และ Yamashita Park

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นด้วยการฝึกใช้งานจริง
 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
 แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อความตระหนักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกับนักเรียนญี่ปุ่น
 ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
 เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยมีบุคลากรคอยกำกับดูแล
 สร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ

GG Summer Camp in Japan 2020 01

รายละเอียดโครงการ

วันที่ : 19-28 เมษายน 2563 [10 วัน 9 คืน]

อายุ : 10 ถึง 18 ปี

ราคา : 69,500 บาท

ราคาแพคเกจนี้รวม :
ค่าโครงการ, ค่าที่พัก hostel, ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าประกันภัยการเดินทาง, อาหารเช้า, งบประมาณส่วนตัวสำหรับอาหารกลางวันและเย็น 1,500 JPY ต่อวัน และค่าเดินทางรวมมูลค่า 10,000 JPY

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเพิ่ม :
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารวันอาทิตย์, อัตราค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ, wifi ส่วนตัว, บริการซักผ้า

• วันสิ้นสุดการสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ 2563

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
https://forms.gle/ukwMKtcxvnETUArL7

ชำระค่ามัดจำโครงการ 20,000 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนการดำเนินการและการบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ :
โทร : 097-040-6245
E-mail : info@korpungun.com
Line ID : infokorpungun

ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ :
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง : 
เราจะนัดพูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อสร้างความความสบายใจและอุ่นใจก่อนเดินทาง

ดูแล สื่อสารอัพเดทระหว่างโครงการ : 
เราจะสื่อสารเพื่ออัพเดทการเรียนและกิจกรรมระหว่างโครงการให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง และหากมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ระหว่างที่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ก้อปันกันยินดีให้คำปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

GG Summer Camp in Japan Hostel 01

ที่พัก

พักอาศัย Hostel
 ภายใน 1 ห้องพัก มี 12 เตียง (แยกเพศ)
รวมอาหารเช้าในที่พัก
สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ lounge, ห้องรับประทานอาหาร, พื้นที่ซักผ้า, wifi และห้องน้ำรวม (แยกเพศ)

This slideshow requires JavaScript.

รายละเอียดโปรแกรม

มีการเรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบกลุ่ม 2 คาบ และ workshop 1 คาบ
คาบเรียนแบบ Integration คือ การเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน หรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น 2 วัน
มีทริปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 วัน

เรานำเสนอโปรแกรมสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์จริง ในโปรแกรมนี้ การเรียนและฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่น จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในห้องเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสำรวจสถานที่น่าสนใจ

คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น

GG Summer Camp in Japan Hostel JPN Language Lesson

เรียนรู้แบบ Active Learning

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถต่างๆ อาทิ ทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความคิด และทักษะการสื่อสาร โดยที่ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตัวเอง

GG Summer Camp in Japan Hostel Active Learning

ปฏิทินโครงการ
(สามารถคลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

GG Summer Camp in Japan Calendar

วันที่ 1
– เดินทางไปถึงญี่ปุ่น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
– บทเรียนภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 3
– เที่ยวรอบเมืองโตเกียว ทัวร์จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เราจะแวะเวียนไปตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและน่าสนใจ

วันที่ 4
– เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยของคนญี่ปุ่น

GG Summer Camp in Japan YOKOHAMA Tour

วันที่ 5
– เที่ยวเมืองโยโกฮาม่า
> พิพิธภัณฑ์ – พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซูบิชิ MINATOMIRAI พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ที่แสดงถึงชุดรูปแบบที่แตกต่างกัน การบิน, มหาสมุทร, การขนส่งและสิ่งแวดล้อม/พลังงาน รวมถึงการจัดแสดงและมุมกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น Science Plaza
> ทัวร์เมือง – จังหวัดคานางาวะอยู่ทางใต้ของโตเกียวและหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เมืองโยโกฮาม่าเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะโกดังอิฐแดงโยโกฮาม่าเป็นอาคารทางวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ที่ใช้อาคารประวัติศาสตร์สองแห่งที่สร้างขึ้นนานกว่าศตวรรษ

วันที่ 6
– เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

วันที่ 7
– เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยม

วันที่ 8
– พักผ่อนตามอัธยาศัย

GG Summer Camp in Japan discover

วันที่ 9
– เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ The National Museum of Emerging Science and Innovation Miraikan รวบรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมิติที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์ อวกาศ นวัตกรรมและสังคมแห่งข้อมูล โดยการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1) Explore the frontiers – เรามาอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร? เพื่อที่จะสืบค้นเกี่ยวกับอวกาศ ระบบสุริยจักรวาล โลก และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
2) Create your future – มนุษยชาติควรจะประยุกต์และปรับตัวอย่างไรเพื่ออนาคตที่ยืนยาว โดยจะได้จินตนาการถึงโลกแห่งอนาคตและวิถีชีวิตที่คุณอยากเห็น และคิดว่าเราจะสร้างโลกใบนั้นให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
3) Discover your Earth – เรารู้จักโลกมากแค่ไหน? เพื่อประสบการณ์ ความเข้าใจ และการเชื่อมโยงชีวิต สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าด้วยกัน

วันที่ 10
– เดินทางกลับประเทศไทย

GG Summer Camp in Japan Hostel WorkshopsWorkshop

กิจกรรมเวิร์คชอร์ปที่นักเรียนจะได้ลงมือทำ ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ พร้อมกับโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจค ผู้สอนจะช่วยประเมิน ติดตามและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับรายบุคคล นักเรียนจะมีเวลาสำหรับการทบทวนและไตร่ครองเพื่อการเรียนรู้ ความเข้าใจและการพัฒนา

การเข้าเยี่ยมโรงเรียนญี่ปุ่น

GG Summer Camp in Japan 2020 Students

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผลเมืองโลก นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ด้วยมุมมองที่เปิดกว้าง การเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการปรับมุมมองเข้ากับผู้คนที่มีวิถีที่แตกต่างออกไป

เป้าประสงค์
เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เพื่อเอื้อให้เกิดความคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะก้าวข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างเราและโลก

GG Summer Camp in Japan School Visit

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ

MASASHI SAGA CEO GG Thailand

คุณ MASASHI SAGA (M)
CEO บริษัท GG ประเทศไทย
สัญชาติ : Japanese
ประสบการณ์ :
– ทำงานในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 2 ปี,
– บริหาร Camp ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 3 ปี และ
– มี TESOL Certification และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

KALSUWAN NUCHADA Manager GG Thailand

คุณ KALSUWAN NUCHADA (F)
ผู้จัดการ บริษัท GG ประเทศไทย
สัญชาติ: Thailand
ประสบการณ์ :
– ผู้จัดการนักเรียนไทยที่สถาบัน IDEA Cebu เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 1 ปี

# GG Summer Camp in Japan 2020
All credits : GG Thailand Co., Ltd.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Tel: 097-040-6245
Line: infokorpungun
Mail: info@korpungun.com

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

KorPunGun ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน