High School in the USA
เรียนต่อม.ปลายในอเมริกา

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศอเมริกา

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษานานาชาติเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยม 3 (grade 9) และสำหรับบางสถาบันจะพร้อมรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม 1 (grade 7) ที่เราได้สามารถบริการช่วยแนะนำให้ข้อมูล ทำเรื่องสมัครเข้าเรียนและบริการดูแลในขณะที่ศึกษาอยู่ได้

โรงเรียนมัธยมปลายในเครือข่ายของเราเป็นโรงเรียนเอกชน ไม่ขึ้นตรงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มีหอพักให้นักเรียนพักและมีเจ้าหน้าที่หอพักของโรงเรียนดูแลตลอด 24 ชั่วโมงที่สำคัญ

โรงเรียนมัธยมปลายในอเมริกาที่แนะนำ

เมือง Seattle, Washington

The Northwest School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน มีการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายและเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในซีแอตเทิลที่เป็นโรงเรียนประจำนานาชาติแบบสหศึกษา โรงเรียนนำเสนอประสบการณ์การเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้านศิลปะ และโปรแกรมการกีฬา รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะกับการเรียน โรงเรียนมีชื่อเสียงระดับชาติ ในฐานะชุมชนทางสติปัญญา และได้รับรางวัลสูงสุดด้านความเป็นเลิศจากภาคการศึกษาของสหรัฐฯ

รายละเอียดของ The Northwest School คลิกที่นี่

เมือง San Marino, California, Rimrock, Arizona

Southwestern Academy เป็นสถาบันที่คุณจะได้พบกับความเหมาะสมของคุณทั้งท้านด้านวิชาการและสังคม South Western เป็นโรงเรียนประจำที่ให้ความสำคัญกับทั้งการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทางสถาบันมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับ middle และ high school สำหรับการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ,มีหลักสูตรปรับภาษาอังกฤษ (Intensive English As a Second Language) ให้กับนักเรียนนานาชาติ

รายละเอียดของ South Western คลิกที่นี่

เมือง Salt Lake, Utah

Wasatch Academy ตั้งอยู่ในใจกลางของรัฐยูท่าห์ หนึ่งในรัฐที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัย และโอบล้อมด้วยบรรยากาศการเรียนการสอน ทั้ง 5 อุทยานแห่งชาติ / สวนสาธารณะ 45 แห่ง / เมือง Salt Lake ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันยังอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติที่สามารถเดินทางมาจากทุกทวีปทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย หลังเครื่องแตะพื้นทวีปอเมริกา รถจากสถาบันจะรับนักเรียนทุกคนไปที่แคมปัสอย่างหมดกังวล จากเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สู่สถานที่เล่นสกีระดับเวิลด์คลาส ยูท่าห์ได้รับความสนใจจากทุกคนทั่วโลก และหลั่งไหลมากันอย่างไม่ขาดสาย นักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากปลายทางแห่งนี้ เพื่อเรียนรู้และเติบโตต่อไปในอนาคต

รายละเอียดของ Wasatch Academy คลิกที่นี่

เมือง Boston, Massachusetts

The Newman School โรงเรียนมัธยมปลายในบอสตัน อยู่ห่างเพียงไม่กี่ไมล์จากท่าอากาศยานนานาชาติ Logan และ สถานีรถไฟ Copley and Back Bay มีหลักสูตร International Baccalaureate, หลักสูตร ESL และชมรมกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น NASA, โต้วาทีทางกฏหมาย เป็นต้น โรงเรียนนี้อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย นักเรียนแต่ละคนจะมีบ้านเป็นของตัวเองเพื่อนัดทำกิจกรรมหรือไปทริปกันในวันหยุดได้อีกด้วย

รายละเอียดของ The Newman School คลิกที่นี่

CATS Academy เป็นโรงเรียนประจำระดับชั้นมัธยมปลาย (High School) ชื่อดังของเมืองบอสตัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1952 ที่นี่ถือเป็นโรงเรียนเอกชนที่เพรียบพร้อมแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เพราะนอกจากบรรยากาศทั่วไปที่ร่มรื่นของสถานที่แล้ว การเรียนการสอนยังประสบความสำเร็จ วัดได้จากจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับ Top 5 ได้สูงถึง 93% ของนักเรียนทั้งหมด

รายละเอียดของ CATS Academy คลิกที่นี่

เมือง Atlanta, Georgia

Brandon Hall School โรงเรียนประจำและไปกลับสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบในการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน คือ 1. Leadership 2. Scholarship 3. Service เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนเฉลี่ยนประมาณ 150 คน) ครูใหญ่ ครูผู้สอนพักอาศัยในแคมปัสร่วมกับนักเรียน ทำให้ใส่ใจดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนเปิดสอนวิชา AP, และ Honors อีกทั้งยังมีกีฬา ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมชุมชนให้มีส่วนร่วมอีกด้วย

พิเศษ! สมัครเรียนที่ Brandon Hall School กับก้อปันกัน
รับส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พักสูงสุด 50% (~ 900,000 บาท ต่อปี)

รายละเอียดของ Brandon Hall School คลิกที่นี่

สถาบันอื่นๆ

นอกเหนือจากโรงเรียนมัธยมปลายที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว ยังมีโรงเรียนเอกชนอื่นภายในประเทศอเมริกาที่เราสามารถช่วยประสานงานในการทำเรื่องสมัครเข้าเรียนและบริการดูแลได้ ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาข้อมูล หากนักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะให้เราช่วยจะให้เราช่วยติดต่อโรงเรียนเอกชนในย่านเมืองและรัฐอื่นๆ สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทางด้านล่าง