เรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism) ที่ Edmond Community College

เปิดโอกาสแล้วให้กับทางเลือกในอาชีพต่างๆด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อฝึกเป็นผู้ให้เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยว การล่องเรือ เอเจนซี่ทัวร์ มัคคุเทศก์ การโรงแรมและเอเจนซี่สายการบิน

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวกำลังเป็นที่โด่งดังและนิยมอยู่มาก หลักสูตรการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเราสามารถทำให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ได้ คลาสเรียนของเราจะมีการเรียนในช่วงเช้าและอนุญาติให้คุณทำงานพาร์ทไทม์หรือมีเวลาให้กับครอบครัวในขณะที่เรียนอยู่ที่นี่ได้ หลักสูตรของเราเปรียบเสมือนบ้านที่รวบรวมนักเรียนจากหลากหลายนานาชาติมาไว้ด้วยกัน ตั้งแต่นักเรียนที่เพิ่งจบมัธยมปลายไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วแต่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนสายอาชีพ และยังมีนักเรียนนานาชาติที่มาจากหลากหลายทั่วโลกอีกด้วย

เรามีการเตรียมความพร้อมในการทำงานในส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อได้รับปริญญาบัตรหลังเรียนจบ 1 ปี และเมื่อเรียนจบ 2 ปีจะได้รับ Transfer Degree โอนย้ายไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่จะเรียนจบระดับปริญญาตรี

ที่ปรึกษาของเราสามารถช่วยเหลือคุณในการเตรียมตัวโอนย้ายไปยังปริญญาตรีสาขาต่างๆที่มีการโรงแรมเป็นหลักได้ การโอนย้ายโดยตรงที่ใหม่ล่าสุดของสาขาวิชาเรา คือ ที่ Johnson & Wales University (JWU) ในไมอามี่, ฟลอริด้า (หรือใน 3 แคมปัสอื่นของเขา)

สำหรับการเรียนหลักสูตร Hospitality, Tourism & Culinary Arts ที่ Edmonds Community College นักเรียนจะมีตัวเลือกสำหรับการโอนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เช่น JWU มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในเรื่องการโรงแรม การได้รับปริญญาที่ JWU นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในอาชีพการโรงแรม รวมถึง South Seattle College สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรมแรม,  Central Washington University สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ (ในวิทยาเขต Lynnwood หรือ Ellensburg) และ Edmonds ยังมีข้อตกลงกับ Washington State University และ  Seattle Pacific University ที่มีหลักสูตรด้าน Hospitality, Tourism & Culinary Arts ให้เรียนอีกด้วย

 • หลักสูตรของวิทยาลัยฝึกฝนนักเรียนให้ทำงานในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมของการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากว่า 40 ปี หลักสูตรของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องนักเรียนต่างชาติ ในปัจจุบันนี้ เรามีนักเรียนจากประเทศไทยทั้งหมด 4 คน และมีนักเรียนจากประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ลัตเวีย ยูเครน และฝรั่งเศส สาขาวิชา Hospitality, Tourism & Culinary Arts  ที่ Edmonds มีผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในด้านอุตสหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวสอนกันในวิทยาลัยมานานถึงมากกว่า 25 ปี ตัวอย่างเช่น
 • Linda Russel ทำงานที่วิทยาลัยชุมชน Edmonds มากว่า 31 ปี เธอเริ่มจากการเป็นนักเรียนในสาขานี้และหลังจากที่ได้ปริญญาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแล้ว เธอก็ได้มาเป็นผู้ช่วยสอนและทำงานในตำแหน่งพาร์ทไทม์ที่นี่ และในปี 2002 ก็ได้มาทำงานประจำและเป็นหัวหน้าประจำสาขาวิชา ลินดาเคยทำงานในด้านเอเจนซี่การท่องเที่ยว ส่วนงานการคมนาคมและเป็นผู้ตรวจการควบคุมคุณภาพของเส้นทางการเดินเรือ เธอยังเป็นผู้วางแผนพัฒนาการสอนสำหรับหลักสูตรวิชาออนไลน์ของ Edmonds และสอนวิชาเกี่ยวกับ Event planning และอื่นๆอีกมากมาย
  ในปัจจุบันนี้ เธอยังเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวในวิทยาลัยและเป็นหนึ่งในสมาชิกสาขาวิชาการโรงแรมและการวางแผนอีเว้นท์

 • Beth O’Donnell ทำงานด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมและเอเจนท์ท่องเที่ยว เป็นผู้ตรวจการควบคุมและผู้ช่วยผู้จัดการทั้งเอเจนซี่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่และเล็ก ในปี 1933 ได้เริ่มเป็นอาจารย์สอนที่ Edmonds Community College เธอชอบช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษานักเรียนเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับการท่องเที่ยวและเตรียมตัวสำหรับอาชีพด้านอุตสาหกรรมการโรงแรม ปัจจุบัน เธอสอนวิชาเกี่ยวกับ Cruises, Tours,  Travel Sales and Customer Service, Hotel Management, Introduction to Hospitality, and four World Travel Geography courses

(Beth O’Donnell)

หลังจากนักเรียนจบการศึกษาอนุปริญญามา 2 ปี พวกเขาสามารถโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้จบการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 ได้ เช่น

 • Johnson & Wales University อยู่ในไมอามี่, ฟลอริด้า หรือ เกาะ Rhode (วิชาเอก: การจัดการธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจ, ผู้ประกอบการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม)
 • South Seattle College (วิชาเอก: การจัดการธุรกิจและการโรงแรม)
 • Central Washington University (วิชาเอก: เทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ)
 • Washington State University (วิชาเอก: การจัดการธุรกิจการโรงแรม)

การเรียนจบจากสาขาวิชาของเราจะถูกเทรนด์ให้ทำงานต่างๆ เช่น

 • เอเจนซี่ท่องเที่ยว
 • ด้านสายการบิน เช่น Airline reservations, customer service และต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น แอร์โฮสเตส
 • ด้านการเดินสายเรือ เช่น Cruise Line reservations, customer service หรือ ตำแหน่งต่างๆบนเรือ เช่น เพอเซอร์ หรือ เจ้าหน้าที่ในเรือ และอื่นๆ
 • บริษัทรับจองทัวร์, การบริการลูกค้า และต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม เช่น ทัวร์ไกด์
 • พนักงานต้อนรับในโรงแรม, reservations, ฝ่ายการขาย, customer service
 • แผนกการท่องเที่ยวของรัฐบาล – ฝ่ายสนับสนุนงานธุรการ, ฝ่ายการตลาดการท่องเที่ยว

การได้รับปริญญาบัตรจะช่วยทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เราสามารถเข้าไปจัดการในตำแหน่งส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมการโรมแรมและการท่องเที่ยวที่กล่าวมาในข้างต้นได้

หลักสูตรการเรียนการสอน

อนุปริญญาด้านศิลป์ (Associate in Arts)

 •  การโรงแรม การจัดการธุรกิจสามารถโอนย้ายไปที่  Washington State University

อนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Associate in Applied Science) – การโอนย้าย

 • การโรมแรมและการท่องเที่ยว – อนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – Transfer Degree โอนย้ายไปยังปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการจัดการโรงแรมในวิทยาลัย South Seattle (South Seattle College)
 • การโรมแรมและการท่องเที่ยว – อนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ – Transfer Degree โอนย้ายไปยังปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในเทคโนโลยีและการบริหารและการจัดการที่ มาวิทยาลัย Central Washington (Central Washington University)

อนุปริญญาหลักสูตรวิชาศิลปะทางเทคนิค (Associate of Technical Arts)

 • การโรมแรมและการท่องเที่ยว – อนุปริญญาวิชาศิลปะทางเทคนิค
 • การโรมแรมและการท่องเที่ยว – อนุปริญญาธุรกิจและการจัดการด้านวิชาศิลปะทางเทคนิค

ปริญญาบัตร (Certificate)

 • การโรมแรมและการท่องเที่ยว – ปริญญาบัตร