IDEA EDUCATION
99 Promotion

สถาบัน IDEA Cebu และ IDEA Academia
ต่ออายุโปรโมชั่น 99 ถึงสิ้นปี 2018 : $990 USD ต่อ 4 สัปดาห์

$990 USD ราคานี้รวม
ค่าอาหาร, ค่าเรียน และค่าที่พัก ต่อ 4 สัปดาห์
+ ฟรี! ค่าสมัคร $120 USD หรือเกือบ 4,000 บาท!!!
*ยังไม่รวม local fees

เงื่อนไข

+ ลงเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์
+ สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2017 สมัครและเริ่มเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2018
+ หลักสูตรต้องไม่ครอบคลุมการเรียนระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2018
+ หอพัก 3-4 เตียงแบบ Superior หรือ Standard
โดยนักเรียนไม่สามารถเลือกเองได้ *ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน
+ สำหรับเรียนหลักสูตร ESL เท่านั้น
โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ กลุ่มเล็ก 1 คาบ กลุ่มใหญ่ 1 คาบ และวิชาเลือก (optional classes)

ติดต่อขอข้อมูลและใบเสนอราคาเพิ่มเติมได้ที่
line : korpungun.ph
e-mail : studyinph@korpungun.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Academia ที่ click

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Cebu ที่ click

Cr : ขอขอบคุณวีดีโออันยอดเยี่ยม
จัดทำโดย IDEA EDUCATION