API BECI International Language Academy

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เมืองบาเกียว กับ API BECI International Langauge Academy มีคลาสตัวต่อตัว (1:1) ซึ่งช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาเป็นรายบุคคล มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น Speaking Prescription (SP) และ REHAB  PROGRAM

Photo Credits : API BECI

API BECI
International Language Academy 

เรียนภาษาที่เมืองบาเกียว API BECI International Language Academy ประกอบด้วย 3 แคมปัส ทางสถาบันมีอาคารเรียน หอพัก และพื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย มีคลาสตัวต่อตัว (1:1) มีโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงมีโปรแกรมรับรองผลคะแนนการสอบ TOEIC และ IELTS ให้เลือกเรียน

จุดเด่นของ API BECI

• ประกอบด้วย 3 แคมปัส ในเมืองบาเกียว
มีอาคารเรียน หอพัก พื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้รองรับผู้เรียน

• มีคลาสตัวต่อตัว (1:1)
ซึ่งช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล

• มีโปรแกรมเสริมให้เลือก
อาทิ SPEAKING PRESCRIPTION PROGRAM (SP Program) ที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฝึกการใช้งานบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นส่วนตัว (ตามความต้องการของแต่ละบุคคล) REHAB PROGRAM คลินิกแก้ไขปัญหาการออกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และ COFFEE ESL เรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ พร้อมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน เป็นต้น

• มีโปรแกรมรับรองผลคะแนนการสอบ TOEIC และ IELTS
หากคะแนนสอบยังไม่ถึงตามข้อกำหนด สามารถเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าเรียน (สำหรับผู้ที่ลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป เปิดสอนที่ Sparta Campus)

• มีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์
ที่เรียกว่า Edu Care System  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและเอเจนซี่  สามารถเข้าติดตามผลการเรียน  การเข้าชั้นเรียน การให้คำปรึกษา และการทำกิจกรรมในสถาบันของผู้เรียน

• มีระบบการฝึกอบรมและคัดสรรบุคลากรครูที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจาก API BECI เป็นสมาชิกของ TESLA ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์

• มี English Only Policy (EOP)
นโยบายที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างแท้จริง ส่งผลให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

แคมปัสของ API BECI

API BECI ประกอบด้วย 3 แคมปัส ในเมืองบาเกียว โดยแต่ละแคมปัสจะมีเปิดสอนหลักสูตรที่แตกต่างกัน รวมถึงมีจุดเด่นเฉพาะของแต่ละแคมปัส ซึ่งจะเหมาะกับผู้เรียนที่มีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

CITY CAMPUS

วีดีโอพาทัวร์ API BECI City Campus

CITY CAMPUS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหลังเรียนจบ ไปจนถึงผู้สูงอายุ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีรูปแบบการทำงานในแบบ remote work ที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ พร้อมกับทำงานและพักผ่อนไปในตัว โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับเวลาทำงานของตนเองได้ โดยที่ทางโรงเรียนจะมีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานเตรียมไว้ให้ อาทิ พื้นที่ทำงานส่วนกลาง ห้องอ่านหนังสือ และห้องประชุมออนไลน์

SPARTA CAMPUS

วีดีโอพาทัวร์ API BECI Sparta Campus

SPARTA CAMPUS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดในระยะเวลาอันสั้น ผ่านระบบการเรียนรู้แบบ Spartan หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC / IELTS เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่มุ่งหวัง และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น อีกทั้ง ยังมีรูปแบบหอพักแบบ 3+1 SYSTEM คือ นักเรียน 3 คน + คุณครู 1 คน อยู่ร่วมห้องพักเดียวกัน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับคุณครูและเพื่อนๆ ได้ ภายในห้องพัก

THE CAFE CAMPUS

วีดีโอพาทัวร์ API BECI Cafe Campus

THE CAFE CAMPUS เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่มีทักษะอยู่ในระดับเริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้น ผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับบรรยากาศแคมปัสสไตล์สวนป่า รวมถึงผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวรอบโลก ผู้ที่ต้องการหาเพื่อนใหม่ และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบใกล้ชิดกับครูผู้สอนและเพื่อนแบบกลุ่มเล็ก

หลักสูตร City Campus

LITE ESL

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเวลาในการทำงาน หรือการพักผ่อน ที่เพิ่มมากขึ้น

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 2 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน LITE ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.
09:00-9:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.
17:00-17:50 น.อาหารเย็น

FLEXI LITE ESL

หลักสูตร LITE ESL แบบ Flexi เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเวลาในการทำงาน และเรียนตัวต่อตัวช่วงเย็น

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 1 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน FLEXI LITE ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-11:50 น.
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.อาหารเย็น
18:00-18:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking

SPEED ESL

หลักสูตร ESL ในแบบของ BECI ที่เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้านอย่างสมดุล

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน SPEED ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Expression
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.อาหารเย็น

FLEXI SPEED ESL

หลักสูตร ESL แบบ Flexi เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเวลาในการทำงาน และเรียนตัวต่อตัวช่วงเย็น

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 3 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน FLEXI SPEED ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-11:50 น.
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
18:00-18:50 น.อาหารเย็น
19:00-19:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
20:00-20:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing

ESP

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเจาะจงในเรื่องที่สนใจ (สำหรับคาบเรียน 1:1) เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน ESP
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.
09:00-9:50 น.คาบเรียน 1:1 Listening for Travel
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Speaking
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking for Presentation
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking for SP
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading for Business English
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Presentation
17:00-17:50 น.อาหารเย็น

IELTS

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS ผ่านการเรียนตัวต่อตัวแบบเข้มข้น

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 6 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน IELTS
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading for IELTS
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียน 1:1 Listening for IELTS
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking for IELTS
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing for IELTS
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking for IELTS
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียน 1:1 Listening for IELTS
17:00-17:50 น.อาหารเย็น

หมายเหตุ : ผู้เรียนสามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอเพิ่มโปรแกรมเสริม เเละชำระค่าโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเมื่ออยู่ที่โรงเรียน

หลักสูตร Sparta Campus

TOEIC

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ TOEIC grammar และ vocabulary และผู้ที่ต้องการพัฒนาคะแนนสอบ TOEIC ผ่านการทำ mock test

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• แบบทบสอบช่วงค่ำ 3 คาบ

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ได้แก่ speaking, listening, writing, grammar และ vocabulary

เนื้อหาในคลาสเรียนตัวต่อตัว (1:1) มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเนื้อหาการเรียนให้ตรงกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้

Night Class ของหลักสูตร TOEIC (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) ประกอบด้วย TOEIC Daily Mock test 2 ชั่วโมง และTOEIC Daily Vocabulary test 1 ชั่วโมง

ตัวอย่างตารางเรียน TOEIC
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading Part 5,6
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียน 1:1 Listening Part 1,2
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading Part 7
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Listening Part 3,4
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Speaking
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
17:00-17:50 น.Night Class Daily Test (RC1)
18:00-18:50 น.Night Class Daily Test (RC2)
19:00-19:50 น. อาหารเย็น
20:00-20:50 น.Night Class Daily Test (Voca)

IELTS Basic / Guarantee

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับ Guarantee Course ผู้เรียนจะต้องเรียนจะต้องลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• แบบทบสอบช่วงค่ำ 3 คาบ

Guarantee Course Level
• Entry Score 4.0 Guaranteed Score 5.5
• Entry Score 5.0 Guaranteed Score 6.0
• Entry Score 6.0 Guaranteed Score 6.5
• Entry Score 6.5 Guaranteed Score 7.0

หากคะแนนสอบยังไม่ถึงตามข้อกำหนด สามารถเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าเรียน (ยังไม่รวมค่าต่อวีซ่า, ค่าหอพัก, ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม)

*นักเรียนจะพ้นสถานะ Guarantee หากได้รับการ warning จากทางโรงเรียน เงื่อนไขการการันตีเพิ่มเติมสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ตัวอย่างตารางเรียน IELTS
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading for IELTS
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียน 1:1 Listening for IELTS
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking for IELTS
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing for IELTS
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Speaking
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
17:00-17:50 น.Night Class Daily IELTS Test
18:00-18:50 น.Night Class Test Review
19:00-19:50 น. อาหารเย็น
20:00-20:50 น.Night Class Daily IELTS Voca

24 ESL

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในระยะเวลาสั้น จะมีการทดสอบ SP สัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาของนักเรียน

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• ทบทวนบทเรียนช่วงค่ำ 3 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน 24 ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking for SP
14:00-14:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Speaking
15:00-15:50 น.คาบเรียน 1:1 Picture Description
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
17:00-17:50 น.Night Class Daily Voca20
18:00-18:50 น.Night Class Dialogue10
18:50-20:00 น. อาหารเย็น
20:00-20:50 น.Night Class Daily test

หมายเหตุ : ผู้เรียนสามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอเพิ่มโปรแกรมเสริม เเละชำระค่าโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเมื่ออยู่ที่โรงเรียน

หลักสูตร The Cafe Campus

SPEED ESL

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนทุกระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสมดุล

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• ทบทวนบทเรียนช่วงค่ำ 2 คาบ (Optional)

ตัวอย่างตารางเรียน SPEED ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Expression
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.อาหารเย็น
18:00-18:50 น.Night Class Sound Right
19:00-19:50 น.
20:00-20:50 น.Night Class Vocabulary

LITE ESL

หลักสูตรเน้นพัฒนา 4 ทักษะ เหมือนกับ SPEED ESL 1 แต่จะมีคาบเรียนตัวต่อตัวที่น้อยกว่า สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้น

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 2 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• ทบทวนบทเรียนช่วงค่ำ 2 คาบ (Optional)

ตัวอย่างตารางเรียน LITE ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.อาหารเย็น
18:00-18:50 น.Night Class Sound Right
19:00-19:50 น.
20:00-20:50 น.Night Class Vocabulary

INTENSIVE SPARTA ESL

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและมีแบบแผน เพื่อให้นักเรียนค้นหาและแก้ไขจุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 5 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• ทบทวนบทเรียนช่วงค่ำ 2 คาบ

ตัวอย่างตารางเรียน INTENSIVE SPARTA ESL
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing
09:00-9:50 น.คาบเรียน 1:1 Idioms
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Expression
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
15:00-15:50 น.
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.อาหารเย็น
18:00-18:50 น.Night Class Sound Right
19:00-19:50 น.
20:00-20:50 น.Night Class Vocabulary

WORKING HOLIDAY

หลักสูตรเน้นพัฒนาครบทุกทักษะผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ working holiday program 

ประกอบด้วย
• คาบเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ
• คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ
• คาบเรียนปฎิบัติ 1 คาบ (Barista Training/ Baking/ Pizza Making/ Hair/Nail Care)
• ทบทวนบทเรียนช่วงค่ำ 2 คาบ (Optional)

ตัวอย่างตารางเรียน WORKING HOLIDAY
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เวลาคาบเรียน
08:00-8:50 น.คาบเรียน 1:1 Writing
09:00-9:50 น.
10:00-10:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Listening
11:00-11:50 น.คาบเรียน 1:1 Speaking
12:00-12:50 น.อาหารกลางวัน
13:00-13:50 น.คาบเรียน 1:1 Expression
14:00-14:50 น.คาบเรียน 1:1 Reading
15:00-15:50 น.Practical Class Barista Training
16:00-16:50 น.คาบเรียนกลุ่ม Grammar
17:00-17:50 น.อาหารเย็น
18:00-18:50 น.Night Class Sound Right
19:00-19:50 น.
20:00-20:50 น.Night Class Vocabulary

หมายเหตุ : ผู้เรียนสามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอเพิ่มโปรแกรมเสริม เเละชำระค่าโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเมื่ออยู่ที่โรงเรียน

ตัวอย่างโปรแกรมเสริม

API BECI มีโปรแกรมเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ โดยแต่ละแคมปัสจะมีเปิดโปรแกรมเสริมที่แตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอเพิ่มโปรแกรมเสริม เเละชำระค่าโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเมื่ออยู่ที่โรงเรียน ตัวอย่างโปรแกรมเสริมที่มีเปิดสอนทุกแคมปัส คือ

SPEAKING PRESCRIPTION PROGRAM

SP Program ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดอ่อนของตนเอง และดำเนินการแก้ไขผ่านบทเรียนไวยากรณ์ รวมถึงแบบทดสอบการพูด เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ประกอบด้วย
• คาบเรียน : ตัวต่อตัว 1 คาบต่อวัน ; 5 ครั้งต่อสัปดาห์
• ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ (หรือ สมัครเพิ่มเติม)

หอพักนักเรียน

API BECI มีหอพักภายในแคมปัสพร้อมต้อนรับนักเรียนด้วยความอบอุ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนหมดกังวลและสามารถโฟกัสกับการเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยหอพักของแต่ละแคมปัสจะมีประเภทห้องพักให้เลือกแตกต่างกัน

CITY CAMPUS

• Studio Single ห้องพักเดี่ยว
• Studio Double ห้องพักสองเตียง
• Studio Quad ห้องพักสี่เตียง (สำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น)

CITY CAMPUS

• Semi Single ห้องพักเดี่ยว
• Semi Master Single ห้องพักเดี่ยว

SPARTA CAMPUS

• 3+1 English Dormitory ห้องพักสี่เตียง
(นักเรียน 3 คน + คุณครู 1 คน)

THE CAFE CAMPUS

• Single ห้องพักเดี่ยว
*ห้องพักเดี่ยวทั้งหมด จะอยู่ที่ CAFÉ MANSION ใช้เวลาเดินจากแคมปัส 3 นาที

• Twin ห้องพักสองเตียง
• Triple ห้องพักสามเตียง
• Quad ห้องพักสี่เตียง (สำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น)

สนใจสมัครเรียน API BECI?

ราคา API BECI – Cafe Campus

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
Speed ESL 1Single Room1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Speed ESL 1Twin Room1,65057,7503,200112,0004,750166,2506,300220,5007,850274,7509,400329,000
Speed ESL 1Triple Room1,57054,9503,040106,4004,510157,8505,980209,3007,450260,7508,920312,200
Speed ESL 1Quad Room1,47051,4502,84099,4004,210147,3505,580195,3006,950243,2508,320291,200
Speed ESL 1Local Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Speed ESL 2Single Room2,00070,0003,900136,5005,800203,0007,700269,5009,600336,00011,500402,500
Speed ESL 2Twin Room1,75061,2503,400119,0005,050176,7506,700234,5008,350292,25010,000350,000
Speed ESL 2Triple Room1,67058,4503,240113,4004,810168,3506,380223,3007,950278,2509,520333,200
Speed ESL 2Quad Room1,57054,9503,040106,4004,510157,8505,980209,3007,450260,7508,920312,200
Speed ESL 2Local Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Lite ESLSingle Room1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Lite ESLTwin Room1,45050,7502,80098,0004,150145,2505,500192,5006,850239,7508,200287,000
Lite ESLTriple Room1,37047,9502,64092,4003,910136,8505,180181,3006,450225,7507,720270,200
Lite ESLQuad Room1,27044,4502,44085,4003,610126,3504,780167,3005,950208,2507,120249,200
Lite ESLLocal Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089

ราคา API BECI – City Campus

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
Biz 2.0Studio Single2,30080,5004,500157,5006,700234,5008,900311,50011,100388,50013,300465,500
Biz 2.0Studio Double1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Biz 2.0Studio Quad1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Biz 2.0Semi Master Single2,10073,5004,100143,5006,100213,5008,100283,50010,100353,50012,100423,500
Biz 2.0Semi Single2,00070,0003,900136,5005,800203,0007,700269,5009,600336,00011,500402,500
Biz 2.0Local Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Flexi-Biz 2.0Studio Single2,30080,5004,500157,5006,700234,5008,900311,50011,100388,50013,300465,500
Flexi-Biz 2.0Studio Double1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Flexi-Biz 2.0Studio Quad1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Flexi-Biz 2.0Semi Master Single2,10073,5004,100143,5006,100213,5008,100283,50010,100353,50012,100423,500
Flexi-Biz 2.0Semi Single2,00070,0003,900136,5005,800203,0007,700269,5009,600336,00011,500402,500
Flexi-Biz 2.0Local Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Speed ESLStudio Single2,10073,5004,100143,5006,100213,5008,100283,50010,100353,50012,100423,500
Speed ESLStudio Double1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Speed ESLStudio Quad1,50052,5002,900101,5004,300150,5005,700199,5007,100248,5008,500297,500
Speed ESLSemi Master Single1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Speed ESLSemi Single1,80063,0003,500122,5005,200182,0006,900241,5008,600301,00010,300360,500
Speed ESLLocal Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Flexi-Speed ESLStudio Single2,10073,5004,100143,5006,100213,5008,100283,50010,100353,50012,100423,500
Flexi-Speed ESLStudio Double1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Flexi-Speed ESLStudio Quad1,50052,5002,900101,5004,300150,5005,700199,5007,100248,5008,500297,500
Flexi-Speed ESLSemi Master Single1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Flexi-Speed ESLSemi Single1,80063,0003,500122,5005,200182,0006,900241,5008,600301,00010,300360,500
Flexi-Speed ESLLocal Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Lite ESLStudio Single1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Lite ESLStudio Double1,50052,5002,900101,5004,300150,5005,700199,5007,100248,5008,500297,500
Lite ESLStudio Quad1,30045,5002,50087,5003,700129,5004,900171,5006,100213,5007,300255,500
Lite ESLSemi Master Single1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Lite ESLSemi Single1,60056,0003,100108,5004,600161,0006,100213,5007,600266,0009,100318,500
Lite ESLLocal Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089
Flexi Lite ESLStudio Single1,90066,5003,700129,5005,500192,5007,300255,5009,100318,50010,900381,500
Flexi Lite ESLStudio Double1,50052,5002,900101,5004,300150,5005,700199,5007,100248,5008,500297,500
Flexi Lite ESLStudio Quad1,30045,5002,50087,5003,700129,5004,900171,5006,100213,5007,300255,500
Flexi Lite ESLSemi Master Single1,70059,5003,300115,5004,900171,5006,500227,5008,100283,5009,700339,500
Flexi Lite ESLSemi Single1,60056,0003,100108,5004,600161,0006,100213,5007,600266,0009,100318,500
Flexi Lite ESLLocal Fees (PHP/THB)16,0009,92022,94014,22334,65021,48340,89025,35247,13029,22153,37033,089

ราคา API BECI – Sparta Campus

Program/CourseAccomodation4 weeks USD4 weeks THB8 weeks USD8 weeks THB12 weeks USD12 weeks THB16 weeks USD16 weeks THB20 weeks USD20 weeks THB24 weeks USD24 weeks THB
24 ESLQuad Room (3 + 1)2,03571,2253,685128,9755,335186,7256,985244,4758,635302,22510,285359,975
TOEICQuad Room (3 + 1)1,98569,4753,585125,4755,185181,4756,785237,4758,385293,4759,985349,475
TOEIC GuaranteeQuad Room (3 + 1)2,03571,2253,685128,9755,335186,7256,985244,4758,635302,22510,285359,975
IELTSQuad Room (3 + 1)2,03571,2253,685128,9755,335186,7256,985244,4758,635302,22510,285359,975
ESL, TOEIC, IELTSLocal Fees (PHP/THB)17,00010,54024,94015,46337,65023,34344,89027,83252,13032,32159,37036,809

หมายเหตุ :

1. ราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลด
2.หากต้องการใบเสนอราคา ฉบับละเอียด สามารถติดต่อและแจ้ง
a) ชื่อสถาบัน, b) หลักสูตร, c) รูปแบบห้องพัก และ d) ระยะเวลาเรียน … สัปดาห์
มาได้ที่ Line: @korpungun

Credits : API BECI

ประสบการณ์นักเรียนไทย

รีวิว เรียนภาษาอังกฤษที่บาเกียว API Beci โดย อร

“กล้าคุยกับเพื่อนเยอะขึ้น รู้ศัพท์เยอะขึ้น จึงใช้ศัพท์ได้มากขึ้น อรคิดว่า 1 เดือนยังไม่เพียงพอที่จะไปถึงจุดที่ต้องการ ถ้ามีเวลาไปเรียนสัก 2-3 เดือน น่าจะคุยได้เยอะกว่านี้” อ่านต่อ…

อร — หลักสูตร Sparta ESL 4 สัปดาห์

“การเรียนตัวต่อตัว ครูที่นี่เขาให้ความเป็นกันเอง ทำให้กล้าที่จะคุย กล้าที่จะถาม กล้าที่จะแลกเปลี่ยนว่าประเทศเราเป็นยังไง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเขา” อ่านต่อ…

เบส — หลักสูตร Speed ESL 12 สัปดาห์

วีดีโอรีวิว โดย เจมส์
(ข้อมูลปี 2018 ก่อนปรับที่ตั้งแคมปัสใหม่)

# เรียนภาษาที่เมืองบาเกียว API BECI
All Credits : API BECI
International Language Academy

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน