fbpx

BECI INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY

Photo Credits : API BECI

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Beci
International Language Academy

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองบาเกียว

เมืองบาเกียว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน  ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางทิศเหนือราว 224 กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  360,000 คน (ข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2016)  เมืองบาเกียวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 13 ถึง 20 องศาเซลเซียส

ทำไมจึงควรเรียนภาษาอังกฤษที่บาเกียว?

เมืองบาเกียวนับว่าเป็นอีกเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา  สถานที่พักผ่อนและตากอากาศ   เมืองบาเกียวได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานตากอากาศสำหรับทหารอเมริกัน  สถาปัตยกรรมของเมืองได้รับการออกแบบโดย Daniel Bumham สถาปนิกที่ออกแบบเมืองวอชิงตันดีซี  การหลั่งไหลเข้ามาของทหารอเมริกันเป็นจำนวนมากทำให้วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษกลายเป็นอีกหนึ่งภาษาหลักที่ใช้กันในเมืองนี้  ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีจึงทำให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดี

เมืองบาเกียวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลักของฟิลิปปินส์อยู่กว่า 10 สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแพทย์ 3 สถาบัน  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเตรียมทหาร  และสถาบันสอนภาษาอังกฤษอีกเป็นจำนวนมาก

จุดเด่นของ Beci

1. มีคลาสตัวต่อตัว (1:1)
ซึ่งช่วยแก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาเป็นรายบุคคล

2. มีโปรแกรมเสริม
ที่ช่วยให้ทักษะการพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่นSpeaking Prescription (SP) ฝึกการใช้งานบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างเป็นส่วนตัว (ตามความต้องการของแต่ละบุคคล) และ REHAB  PROGRAM คลินิกแก้ไขปัญหาการออกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

3. มีหลักสูตรที่รองรับวิชาชีพเฉพาะ
เช่น FLIGHT ATTENDANT สำหรับเตรียมสมัครงานและทำงานเป็นลูกเรือบนเครื่องบิน และ BARISTA หรือการทำงานในร้านกาแฟนั่นเอง

4. มีโปรแกรมรับรองผลคะแนนการสอบ
TOEIC, TOEFL และ IELTS หากคะแนนสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ  สามารถเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5. มีอาคารเรียน หอพัก และพื้นที่ส่วนรวมที่ทันสมัย
นอกจากนี้รอบรอบวิทยาลัยยังมีบริการ Sport Club ร้านอาหาร และ สปา ไว้รองรับผู้เรียนอีกด้วย

6. มีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์
ที่เรียกว่า Edu Care System  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและเอเจน  สามารถเข้าติดตามผลการเรียน  การเข้าชั้นเรียน การให้คำปรึกษา และการทำกิจกรรมในสถาบันของผู้เรียน

7. มีระบบการฝึกอบรมและคัดสรรบุคลากรครูที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจาก BECI เป็นสมาชิกของ TESLA ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันประธานสมาพันธ์ของ TESLA ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและหลักสูตรของ BECI ด้วย

BECI LADY CAMPUS
++ พิเศษ BECI ได้เปิดแคมปัสใหม่ซึ่งเป็นแคมปัสสำหรับนักเรียนหญิงล้วน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ++
*เพิ่มเติมคลิกที่รูป

Credit : Study English in BECI

อัตราส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ BECI

BECI มีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติทั้ง เกาหลี  ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และเวียดนาม  ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาเพื่อนต่างวัฒนธรรม

หลักสูตร

1. หลักสูตร ESL :
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.1 Semi SPARTA Program :
Speed ESL ( 9 ชั่วโมง/วัน + ) เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ 

เป็นหลักสูตร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ โดยเรียนทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงต่อวันแบ่งเป็น

• คลาสตัวต่อตัว 4 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
• คลาสกลุ่ม 2 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
• คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้ไวยากรณ์และรูปประโยค

*SP : สำหรับหลักสูตร Semi Sparta นักเรียนจะต้องสอบ SP (Speaking Prescription)  เดือนละ 1 ครั้ง

1.2 SPARTA Program :
SPARTA ESL เงื่อนไข : ลงทะเบียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนแบบเข้มข้น พัฒนาวินัยในการเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติผ่าน SP Program ซึ่งดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายจะเน้นการพูดและการออกเสียง รวมถึงคลาสเรียนปรับการออกเสียงกับ native speaker (Rehab : Pronunciation Correction) โดยนักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันจันทร์-พฤหัสบดี

✎  รูปแบบการเรียน SPARTA ESL :
ใน 1 วันเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง  แบ่งเป็น

• คลาสตัวต่อตัว 5 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียน
• คลาสกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อวัน  โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน  และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนแต่ละคลาสจัดเตรียมเฉพาะ
• คลาสกลางคืน 3 ชั่วโมงต่อวัน  ฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์และคำศัพท์

*SP : สำหรับหลักสูตร Sparta ESL ผู้เรียนต้องสอบ SP (Speaking Prescription) และเข้า SP Class อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างตารางเรียนหลักสูตร ESL

เกี่ยวกับ Intensive Speaking Prescribing Program  (SPEAKING PRESCRIPTION)

SP (Speaking Prescription) Test เป็นการสอบประเมินความสามารถในการพูดของผู้เรียน  เพื่อแก้ไขและพัฒนาการใช้คำศัพท์  ไวยากรณ์และการออกเสียงในบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้เป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์หลักของ SP

คือ การประเมินทักษะการพูดของนักเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของปัจเจกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทดสอบจะมีกล้องบันทึกการสัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์ทีมงานในแผนก SP จะถอดเทปเพื่อเตรียมและนำเสนอ feedback เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ทดสอบอย่างละเอียด โดยผู้ทดสอบจะได้รับเอกสารที่เป็นสคริปต์ตามที่ตนได้สื่อสารออกไปและคำแนะนำในการแก้ไข รวมถึงวีดีโอบันทึกการสัมภาษณ์พร้อม subtitle ตามที่ตนเองได้สื่อสารด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับ CD รวมวีดีโอการทดสอบ SP และใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย

*สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร Semi-Sparta หรือ Sparta หากสนใจสอบ SP test ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ 2,000 เปโซต่อการสอบ 1 ครั้ง

เกี่ยวกับ REHAB PROGRAM : Intensive Pronunciation Prescribing Program

เป็นโปรแกรมใหม่ของ Beci ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง   เป็นคลาสขนาดเล็กผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5 คน  ให้ความสำคัญกับไวยากรณ์และการออกเสียง  โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เวลา 13:00 – 17:00 น. (4 ชม.)  และทบทวนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ เวลา 19:00 – 21:00 น. (2 ชม.) (โปรแกรมเสร็จสิ้นในหนึ่งสัปดาห์)

*สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตร Sparta หากสนใจเข้า Rehab Program ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 เปโซ

2. หลักสูตร TOEIC Guaranteed :
เตรียมสอบ TOEIC แบบการันตีผลคะแนน ( เรียน 11 ชั่วโมงต่อวัน )

โปรแกรมสอบ TOEIC แบบรับรองผล  มีผู้สอนเป็นอาจารย์ที่สอบ TOEIC แบบเป็นทางการโดยได้คะแนนเต็ม  ในหลักสูตรมีโปรแกรมช่วยเตรียมตัวผู้เรียน  ฝึกการวิเคราะห์คำถาม  กลยุทธ์การทำข้อสอบ  และการเตรียมตัวขั้นต้นสำหรับสอบ TOEIC  ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจำลองทุกๆอาทิตย์  ควบคู่ไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและการทำข้อสอบจริงโดยใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงแบ่งเป็น

เงื่อนไขการการันตี :

1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากไม่มีคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการอาจใช้ BECI TOEIC mock test ได้
4. หากคะแนนสอบเดิมมากกว่า 400 ขึ้นไปการันตีที่ 700 คะแนน
5. หากคะแนนสอบเดิมมากกว่า 700 ขึ้นไปการันตีที่ 900 คะแนน
6. หากผู้เรียนไม่สามารถสอบได้คะแนนตามที่การันตีไว้  สามารถเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก
7. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

3. หลักสูตร TOEFL Guaranteed :
เตรียมสอบ TOEFL แบบการันตีผลคะแนน (เรียน 11 ชั่วโมงต่อวัน)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ TOEFL  โปรแกรมนี้ช่วยผู้เรียนในการทำความเข้าใจระบบการสอบ TOEFL และเตรียมผู้เรียนด้วยการทำข้อสอบจำลอง  ตารางการเรียนการสอนอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามคะแนนการสอบวัดระดับของแต่ละคน  โดยจะมุ่งเน้นการดูแลจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นหลัก ใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงแบ่งเป็น

เงื่อนไขการการันตี :

1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากไม่มีคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการอาจใช้ BECI IELTS mock test ได้
4. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 40 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 490 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 3.5 การันตีที่ 60 คะแนน
5. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 60 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 700 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 5.0 การันตีที่ 80 คะแนน
6. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 80 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 860 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 6.5 การันตีที่ 100 คะแนน
7. หากผู้เรียนไม่สามารถสอบได้คะแนนตามที่การันตีไว้  สามารถเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก
8. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

4. IELTS Foundation & Guaranteed Class :
หลักสูตรปรับพื้นฐาน IELTS และเตรียมสอบ IELTS แบบการันตีผลคะแนน

หลักสูตรรับรองผลซึ่งถูกสอนโดยอาจารย์ที่มีคะแนนสอบ Academic IELTS สูงกว่า 8 คะแนนขึ้นไป  หลักสูตรนี้รับนักเรียนเพียง 20 คนต่อเดือน  เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละคนจะได้รับการติดตามและดูแลอย่างทั่วถึง  โดยในขั้นต้นจะเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนขั้นพื้นฐานก่อนจะเข้าสู่คลาสการันตีคะแนนต่อไป  ซึ่งในการเตรียมตัวนั้นรวมไปถึงการสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงอังกฤษ การใช้สื่อจาก BBC และ TED Talk ในคลาสฝึกการฟัง หลักสูตร IELTS ที่ Beci แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ IELTS Foundation กับ IELTS Guaranteed Class

4.1 IELTS Foundation
เรียน 9 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งเป็น

4.2 IELTS Guaranteed Class
เรียน 10 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งเป็น

เงื่อนไขการการันตี :

1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ  โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 4.0 การันตีคะแนนที่ 5.5
4. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 5.5 การันตีคะแนนที่ 6.0
5. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 6.0 การันตีคะแนนที่ 6.5
6. หากคะแนนเดิมเท่ากับ 6.5 การันตีคะแนนที่ 7.0

ข้อมูลอื่นๆ :

1. หากนักเรียนยื่นคะแนนสอบเดิมเป็น General IELTS สถาบันจะการันตีคะแนนเป็น General IELTS  หากยื่นนักเรียนยื่นคะแนนสอบเดิมเป็น Academic IELTS สถาบันจะการันตีคะแนนเป็น Academic IELTS
2. การสอบอย่างเป็นทางการจะถูกจัดหลังจากการเรียนการสอนเริ่มขึ้น  10 สัปดาห์ ณ ศูนย์สอบของเมืองบาเกียว หากคะแนนสอบไม่เป็นที่พอใจ  ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่นค่าที่พัก  ค่าอาหาร และค่าต่อวีซ่า  เป็นต้น )
3. ทางสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS
4. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

5. SPECIAL BUSINESS ENGLISH COURSE
( เรียน 9 ชั่วโมง/วัน )

เรียนการเขียน Cover Letter  Resume  การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ  การสัมภาษณ์งาน  และการนำเสนองาน   โดยใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 9 ชั่วโมงแบ่งออกเป็นคลาส ตัวต่อตัว(1:1)  4 ชั่วโมง  คลาสกลุ่ม 2 ชั่วโมง  และคลาสกลางคืน 3 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน  หรือวางแผนที่จะย้ายไปอยู่หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก   โดยหลักสูตร SPECIAL BUSINESS ENGLISH แบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1. ระดับพื้นฐาน  เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  ศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจโดยทั่วไป  การเขียน Resume และ Cover letter รวมทั้งทักษะในการสัมภาษณ์งาน

2. ระดับ Advance  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเข้มข้น  ฝึกการอ่าน  เขียน  และทำความเข้าใจบทความทางธุรกิจ

3. ระดับ Superior  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานจริง ฝึกการเขียนจดหมายและเขียนรายงาน  ฝึกการอ่านบทความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำวงประชุม

6. หลักสูตร FLIGHT ATTENDANT
(เรียน 7 ชั่วโมงต่อวัน)

หลักสูตร FLIGHT  ATTENDANT ได้รับการรับรองโดย WCC (World City College) วิทยาลัยการบินที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนหลักสูตรการบิน แอร์โฮสเตส ที่กำลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์  หรือพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ

ภาพตัวอย่างคอร์สสัมมนาเกี่ยวกับการบิน รวมกับ WCC

เนื้อหาและรูปแบบการสอน :

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดโดย WCC Aviation College เป็นระยะเวลา 3 วัน  โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบินและอุตสาหกรรมการบิน  ประสบการณ์อพยพฉุกเฉินเครื่องบิน Airbus A320  และการแต่งหน้าโดยทีมจากRevlon   โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก WCC หลังจบหลักสูตร

สำหรับหลักสูตร FLIGHT ATTENDANT ใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น

1. คลาสตัวต่อตัว (1:1) 3 ชั่วโมง  แบ่งเป็น

คลาสฝึกการพูด 2 ชั่วโมง :
เรียนพื้นฐานการสื่อสารสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  และสวมบทบาทการสื่อสารในสถานการณ์การบินจริง

คลาสฝึกการฟัง  1 ชั่วโมง :
ฝึกทักษะการฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันและบทสนทนาบนเครื่องบิน  หรือ เลือกเรียนคลาสฝึกการเขียน  1 ชั่วโมง  เพื่อฝึกแกรมม่าผ่านการเขียนเรียงความ Resume , Cover letter และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการสมัครงาน

2. คลาสเรียนแบบกลุ่ม 2 ชั่วโมง แบ่งเป็น

Class เตรียมตัวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน 1 ชั่วโมง :
เรียนพื้นฐานการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบินและอุตสาหกรรมการบิน  ทัศนคติ  บุคลิก  การประกาศบนเครื่อง  และการเตรียมตัวสัมภาษณ์

✎ ESL Group Class 1 ชั่วโมง :
เรียนรูปประโยคที่มีประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับทักษะทางด้านภาษา

คลาสกลางคืน 2 ชั่วโมง :
โดยสามารถเลือกเรียนคลาส TOEIC Mock test and review หรือ Speed ESL ได้

ระยะเวลาเปิดเรียน  

ช่วงที่ 1 : 2 ตุลาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2560 (12 สัปดาห์)
ช่วงที่ 2 : 2 เมษายน 2561 ถึง 22 มิถุนายน 2561 (12 สัปดาห์)
ช่วงที่ 3 : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561 (12 สัปดาห์)

7. หลักสูตร BARISTA :
เรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ศิลปะการชงกาแฟ

โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์  โดยเรียนวันละ 1 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี  ผู้เรียนต้องประยุกต์ทักษะด้านภาษาที่ได้จากโปรแกรม ESL ให้เข้ากับสถานการณ์  หลังจากจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

เนื้อหาการเรียนการสอน :

อาทิตย์ที่ 1  แนะนำ Barista Training Program :  แนะนำให้รู้จักกับงานพาร์ทไทม์ประเภทต่างๆ เช่น พนักงานต้อนรับ  บริกร  งานดูแลความสะอาด  บาร์เทนเดอร์ และบาริสต้า

อาทิตย์ที่ 2 -3  การฝึกปฏิบัติในศูนย์ฝึกอบรม : เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเอสเพรสโซ่ การเสิร์ฟกาแฟ และการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้น

อาทิตย์ที่ 4  การฝึกโดยปฏิบัติงานจริง : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำเอสเพรสโซ่ อเมริกาโน่ และคาปูชิโน่ (1-8 ออนซ์) ทำเรซูเม่แบบมืออาชีพ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์งาน

ค่าใช้จ่าย : 6,000 เปโซ

ระดับการเรียนภาษาอังกฤษที่ BECI

ในวันจันทร์หลังจากที่นักเรียนไปถึงสถาบัน จะมีการวัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษของ Beci  นักเรียนจะได้ทำการทดสอบ Speaking, Listening,Writing, Reading เพื่อวัดระดับก่อนเริ่มเรียน หลังจากนั้นจะมีการสอบทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยระดับการเรียนภาษาอังกฤษที่ Beci แบ่งออกเป็นดังนี้

อาคารและสถานที่ภายในแคมปัสของ BECI

1. อาคารเรียน :

มีหลากหลายรูปแบบทั้งห้องเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งห้องเรียนกลุ่มและห้องเรียนภาคกลางคืน

2. หอพัก :

2.1  หอพักในสถาบัน  :
หอพักตั้งอยู่ห่างจากอาคารเรียนเพียง 30 เมตร  โดยมีพื้นที่ใช้สอยและห้องประเภทต่างๆดังนี้

• lounge :  
ตั้งอยู่ชั้น 5 ของหอพักในสถาบัน  เป็นห้องกระจกสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้รอบทิศทาง  มี Wi-Fi  ห้องอาหาร ห้องเรียน Barista และพื้นที่อ่านหนังสือไว้บริการ

• ห้องพัก 4 ชั้น :
มีห้องประเภท 1 (เดี่ยวมีระเบียง), 2 (คู่มีระเบียง), 3A (สามคนมีระเบียง + วิวภูเขา), 3B (สามคนไม่มีระเบียง + วิวโรงเรียน), ห้อง 4 เตียง และห้อง 6 เตียง ภายในประกอบไปด้วย ห้องอาบน้ำติดระบบทำน้ำอุ่น สุขา โต๊ะอ่านหนังสือส่วนตัว  ตู้เย็น  และระเบียง

2.2 หอพักนอกกรีนวัลเล่ย์ :
ตั้งอยู่ในย่านที่ปลอดภัยห่างจากสถาบันประมาณ 5 นาที มีห้องเตียงเดี่ยวประเภท 2, 3, 4 (มีห้องนั่งเล่น) และ 6 คน  ภายในประกอบไปด้วย ห้องอาบน้ำติดระบบทำน้ำอุ่น สุขา โต๊ะอ่านหนังสือส่วนตัว(ยกเว้นห้อง 6 คนเป็นโต๊ะรวม)  และ ตู้เย็น

3. Community Building :

ภายในมี คลีนิคภาษา (Speaking Prescription) ห้องฝึกพูด สำนักงานผู้จัดการ ห้องอบรมครู และห้องสมุด

4. สิ่งอำนวยความสะดวก :

ภายในโรงเรียนประกอบด้วย ห้องอาหาร ร้านกาแฟ ร้านซักรีด นวด โต๊ะปิงปอง  สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตันและสนามวอลเลย์บอล

Photo Credits : API BECI

พิเศษ! โปรโมชั่นส่งท้ายปี
สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ BECI บาเกียว

ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ สัปดาห์
 ฟรี coupon ท่องเที่ยว
+Vigan Ilocos Sur (เมืองเก่าสไตล์สปน-เอเชีย)
+Hundred Island (เที่ยวเกาะอุทธยานแห่งชาติ)
+และ Sagada (ชุมชนบนเขา มีถ้ำและไร่นาขั้นบันได)
 ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนต่างประเทศมูลค่า 800 บาท
 ฟรี บริการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ direct flight โดย Philippine Airline
 ฟรี ประกันภัยสุขภาพ MSIG ประเภท EASY VISA คุ้มครองตลอดระยะเวลาเรียน

ลงทะเบียนเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป รับเพิ่มเติมดังนี้
 ฟรีค่าสมัครเรียน $100 USD
 ส่วนลดค่าเล่าเรียนและที่พักเพิ่ม 5%
เงื่อนไข
 สมัครเรียนภายใน วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561
 เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน – ก่อนสิ้นปี 2018
 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของโรงเรียนได้
 ตั๋วเที่ยวมีจำนวนจำกัด *สมัครก่อนได้ก่อน

Group Pick Up Date :
วันเดินทางสำหรับการเริ่มเรียนที่ Beci ที่แนะนำ

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1. ในเมืองบาเกียว :

เล่นกอล์ฟในกอล์ฟคลับระดับโลก  ฝึกขี่ม้า แค้มปิ้งรอบเมือง  หรือใช้บริการสนามกีฬาใน BECI

2. นอกเมืองบาเกียว :

1. โต้คลื่นที่หาด ซาน เฟอร์นันโด ซึ่งห่างจากบาเกียวเพียง 2 ชั่วโมง
2. ชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในโลก (Rice Terraces) ได้รับการขนานนามว่า สิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลกที่ บานาเว
3. สัมผัสประสบการณ์เดินป่าและสำรวจถ้ำเมืองซากาด้า
4. เที่ยวไปยังเมืองวีแกนชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมสเปน

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

ที่  BECI สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียน สถาบันเพื่อชุมชุน  และมหาวิทยาลัยในบาเกียว  ผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า “BECI Outreach”  โดยผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนทักษะที่ตัวเองถนัดเช่น วาดรูป ทำอาหาร หรือสอนภาษาประจำชาติให้กับเพื่อนๆชาวฟิลิปปินส์ได้ด้วย

ประสบการณ์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์
กับสถาบัน BECI

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Sparta ที่ BECI บาเกียว ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์

  วีดีโอรีวิว โดย เจมส์

การเรียนและใช้ชีวิตที่ BECI

# เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Photo Credits : Beci
International Language Academy