fbpx

Bellevue College

Bellevue College

Bellevue College ก่อตั้งในปี 1966 ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีมากกว่า 135 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึง ปริญญาตรี 6 สาขา อนุปริญญาสำหรับการโอนหน่วยกิตมากกว่า 60 สาขา และมากกว่า 75 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางหรือวิชาชีพ ในทุกเทอม Bellevue College มีนักเรียนกว่า 19,000 คนโดยเป็นนักเรียนนานาชาติ 1,029 คน มีนักเรียนเฉลี่ยนประมาณ 22 คน ต่อห้องเรียน

ทำไมถึงควรที่จะเรียนต่อ Bellevue?

 • Bellevue เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในเมืองชั้นนำสำหรับการพักอาศัยของอเมริกา และ Bellevue เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 เมืองปลอดภัยในอเมริกาโดย CNNMoney magazine
 • Bellevue เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผู้คนสูง – 1ใน4 ของผู้พักอาศัยมาจากนอกประเทศอเมริกา
  • Bellevue มี 6 หลักสูตรสาขาวิชาให้นักเรียนได้ศึกษาจนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องโอนเข้า university
   • Bellevue มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเข้มข้น
    • Bellevue มีหลักสูตร International Business Professions สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศในอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี
     • โอกาสในการประหยัดค่าเล่าเรียนกว่า 50%

     สถานที่ตั้ง

     Bellevue College เป็นวิทยาลัยเดียวที่ตั้งอยู่ในเมือง Bellevue ทางด้านตะวันออกของ Seattle เปรียบเสมือนตัวเมืองใหม่ของ Seattle รายล้อมไปด้วยบริษัทแม่ของธุรกิจชั้นนำของอเมริกา อยู่ท่ามกลางตึกใหม่ Bellevue เป็นชุมชนที่ปลอดภัยมากที่สุดชุมชนหนึ่งในภูมิภาค สถิติด้านอาชญากรรมของชุมชนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ

     หลักสูตรการศึกษา

     1. หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

     Bellevue ได้เปลี่ยนจาก Community College เป็น College จึงสามารถดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีได้ Bellevue College ผู้เรียนจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 ปีในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี BC เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

     สำหรับโดยที่ปีที่ 1 และ 2 ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าเรียนในอัตราเดียวกันกับ Community College อื่นๆในรัฐ แต่เมื่อขึ้นปีที่ 3 และ 4 แล้วค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก

     2. หลักสูตร 2+2 University Transfer

     นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีนักเรียนมี 2 ตัวเลือกคือ :
     1) เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
     2) เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

     จับภาพหน้าจอ 2558-04-26 เวลา 10.34.50 AM
     โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

     • วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math
     • มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages
     • สังคมศาสตร์ Social Science เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics
     • วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic
     • วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

     ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

     หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Bellevue แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

     1. Associate in Arts & Science
     2. Associate in Business
     3. Associate in Math Education
     4. Associate in Science – Track 1 (Biological, Environmental/Resources, Chemistry, and Earth Science)
     5. Associate in Science – Track 2 (Physics, Atmospheric Sciences and Engineering)
     6. Associate in Science – Track 3 (Chemical and Bio-Engineering)
     7. Associate in Science – Track 3 (Electrical and Computer Engineering)
     8. Associate in Science – Track 3 (Civil, Mechanical and other Engineering)

     สาขาการเรียนรู้ที่ Bellevue มีให้เลือกเรียน

     AccountingAgricultureAmerican StudiesAnthropology
     ArchaeologyArchitectureArtAstronomy
     BiologyBotanyBusiness nAdministrationChemistry
     Communication StudiesComputer ScienceCultural & Ethnic StudiesDance
     Dental HygieneDentistryDramaEcology
     EconomicsEducationEngineeringEnglish
     Environmental nScienceFisheries/ nWildlifeForestryGeography
     GeologyHistoryInternational StudiesJournalism
     LawLibrarianshipMathematicsMedical Technology
     MedicineMeteorologyMicrobiologyMusic
     NursingOccupational nTherapyOceanography/ nMarine BiologyPharmacy
     PhilosophyPhysical/Health nEducationPhysical TherapyPhysics
     Political SciencePsychologyRecreation nLeadershipSocial Work/ nWelfare
     Society & JusticeSociologySpeechVeterinary nMedicine
     World Languages

     ศิษย์เก่าของ Bellevue โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

     BC Transfer rateTOp Uni transfer

      

     3. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

     การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ Bellevue College เรียกว่า University Preparation (UP) Program หลักสูตร ESL ของ Bellevue มีทั้งหมด 5 ระดับ แต่ละระดับเรียน 3-4 วิชา ครอบคลุมถึง speaking, listening, reading, writing และ grammar เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา

     เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงวิทยาลัย นักเรียนจะต้องสอบวัดมาตรฐานทางภาษา และจะถูกจัดให้เรียนภาษาในระดับที่เหมาะสมกับสามารถของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ในระดับนี้ต้องเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบัน

     4. English Bridge Program

     Bridge program เพื่อเตรียมความพร้อม 1 เทอมสำหรับการเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ Critical Thinking และการรับผิดชอบตัวเองสำหรับการเรียนรู้ โดยรวมวิชา ESL ขั้นสูง 1 วิชา (9 หน่วยกิต) ไว้กับวิชาระดับวิทยาลัย 1 วิชา (5 หน่วยกิต) สำหรับ ESL จะครอบคลุม ทักษะการอ่านและการเขียน การนำเสนอปากเปล่า การอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล การเตรียมตัวและทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

     สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องมีคะแนน TOELF iBT 58-60 หรือ IELTS 5.5 (all sub scores of 5+) เป็นอย่างต่ำ หรือผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ESL จากสถาบันอื่น

     5. หลักสูตร International Business Professions

     จับภาพหน้าจอ 2558-04-26 เวลา 11.43.10 AM

     หลักสูตรวิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านธุรกิจ และมีโอกาสในกาใช้ภาษาและความรู้ในการฝึกงานเป็นเวลา 220 ชั่วโมง (ไม่มีค่าตอบแทน) หลักสูตรนี้ ใช้ เวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

     1. Track A : เรียน ESL และเรียนวิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
     2. Track B : เรียนภาษาอังกฤษ วิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาอื่นๆระดับวิทยาลัย

     หลักสูตรนี้จะเริ่ม 2 ครั้งต่อปี คือ Fall Quarter (กันยายน) และ Spring Quarter (เมษายน)

     ทุน (Scholarships)

     Bellevue มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนานานาชาติ 2 ประเภท ดังนี้

     1. Top 26 : ทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวน 26 คนที่มีผลการเรียนสูงสุด เป็นจำนวน $500 ต่อเทอม
     2. Student Ambassadors : นักเรียนนานาชาติจำนวน 15 คนจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น Student Ambassadors โดยจะทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนนานาชาติใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่เป็นเวลา 1 ปี และจะมีโอกาสได้รับ $400 ต่อเทอม

     ที่พัก (Housing)

     หนึ่งในตัวเลือกสำหรับนักเรียนต่างชาติใหม่ของ Bellevue College คือการพักอยู่กับครอบครัวของคนในชุมชน โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกันในรูปแบบของ Homestay พวกเขาเป็นมิตรและรู้จักชุมชนที่พักอาศัยเป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนก็เลือกที่จะอยู่เองโดยการเช่าบ้านที่แชร์กับนักเรียนคนอื่น หรือการเช่าอพาร์ทเม้นท์ส่วนตัว

     On-campus housing ! เริ่มตั้งแต่เทอม Fall (กันยายน) 2018 Bellevue College จะมีหอพักใหม่รองรับนักเรียนได้ 400 คน ตั้งอยู่ภายในแคมเปสให้นักเรียนได้เข้าพักอาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิตนักเรียนที่ Bellevue College โดยห้องพักจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อม มีห้องรูปแบบ 1,2,4 เตียง ภายใน unit จะมีห้องครัวและห้องน้ำส่วนตัว (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

     สิ่งอำนวยความสะดวก

     • เจ้าหน้าบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
     • community space ในแต่ละชั้นของหอพัก
     • laundry facility
     • wifi
     • บริการอาหาร
     • กิจกรรมทางวัฒนธรรม วิชาการและชุมชน
     • งานอาสาสมัครและโอกาสในการทำงานต่างๆ

     ค่าใช้จ่าย(Cost)

     ค่าเทอมของ Bellevue นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย4ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

     Bellevue CostBellevue Fees : http://www.bellevuecollege.edu/tuition/

     หมายเหตุ:

      • ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
      • การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
      • สำหรับรายละเอียดค่าใช้โดยละเอียดและอัตราปัจจุบันกรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

     การสมัครเข้าเรียนที่ Bellevue (Admission)

     Bellevue ไม่บังคับสอบ TOEFL ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบ TOELF/IELTS แต่ถ้าไม่มีคะแนน TOELF/IELTS ผู้เรียนจะต้องสอบ English Placement Test ของทางวิทยาลัยเมื่อเดินทางไปถึงแล้ว ถ้าผู้เรียนเรียนต้องการที่จะสอบ TOEFL หรือ IETS เพื่อที่จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบวัดมาตรฐานเพื่อเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาก่อน สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     • TOEFL iBT ใช้ 61 หรือ
     • TOEFL PBT ใช้500 หรือ
     • IELTS ใช้ 6.0 *โดย sub-scores ต้องได้ 5.5 เป็นอย่างต่ำ สำหรับ

     ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Bellevue College 

     [รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษา โดย ส้ม

     ข้อมูลนำเสนอโดยศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

     KorPunGun Logo

     Category