เรียนต่อแคนาดา Greystone College แคมปัส Vancouver และ Toronto เรียนแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการฝึกงาน มีหลักสูตร co-op ซึ่งเน้นด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่คุณเลือกเรียน จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนผสมเข้ากับประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานในอนาคต

เรียนต่อแคนาดา Greystone College

Photo Credits : Greystone College

Greystone College

เรียนต่อแคนาดา Greystone College มี 2 แคมปัส ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver และ Toronto ทางสถาบันเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ทั้งสำหรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ

รูปแบบการเรียนของ Greystone เน้นในด้านการมีส่วนร่วมและการฝึกงาน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในสาขาที่เรียน นักเรียนที่เรียนจบประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จะได้รับการรับรองในระดับประเทศหรือนานาชาติ ผ่านหน่วยงานดังต่อไปนี้ American Hotel and Lodging Association, Canadian Institute of Management, TESL Canada หรือ Cambridge ESOL

Greystone College Vancouver STUDENT LIFE 2014

หลักสูตร

.NEW!. DIGITAL MARKETING PROGRAMS

ทุกวันนี้ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเพื่อติดต่อกับเพื่อน, รับชมภาพยนตร์, ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ รวมถึงการเรียนและการทำงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับธุรกิจและองค์กรในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตน ดังนั้น การเรียนรู้การตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร, การตลาดและการขาย, การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ, การทำ SEO, การตลาดบนโซเชียลมีเดีย, การสร้างแบรนด์, การเขียนเว็บไซต์, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงค้นพบวิธีใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตร Diploma in Digital Marketing มี 2 สายให้เลือกเรียน ได้แก่

1. Diploma in Social Media Professional

Greystone-College-Canada-Social-Media-Professional

2. Diploma in Website Management and Design

Greystone-College-Canada-Website-Management-and-Design

ระยะเวลาในการเรียน

• Academic Only = 48 สัปดาห์
• Academic + Co-op = 88 สัปดาห์

Greystone-College-Canada-Digital-Marketing-Programs

รายละเอียดหลักสูตร Digital Marketing ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

 BUSINESS PROGRAMS

Business เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของการศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งเน้นศึกษาพัฒนาด้านข้อมูลเชิงลึก และความรู้ความเข้าใจที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในการประกอบธุรกิจแขนงต่างๆ

โปรแกรมการเรียนมุ่งเน้นในหัวข้อสำคัญทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับโลกของธุรกิจ หรือเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความสนใจส่วนบุคคลและเป้าหมายในการทำงานของคุณ

Greystone College Canada BUSINESS-PROGRAM

รายละเอียดหลักสูตร Business ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

TOURISM & HOSPITALITY PROGRAMS

พัฒนาความรู้และทักษะที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการในตลาดโลกของโรงแรม, รีสอร์ท, การประชุม และอื่นๆ หากคุณชอบทำงานกับผู้คน อาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการจะช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อกับผู้คนที่หลากหลาย ทั้งที่เดินทางเพื่อธุรกิจและผู้ที่เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ของการเดินทางที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

Greystone College Canada TOURISM-HOSPITALITY-PROGRAMS

รายละเอียดหลักสูตร Hospitality ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

 TEACHER TRAINING PROGRAMS

เรียนรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานทั่วโลก และเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการผสมผสานอาชีพที่มีคุณค่ากับการเดินทางท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เรียนรู้วิธีการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การฝึกภาคปฏิบัติภายในชั้นเรียน หรือภายหลังจากจบโปรแกรมจะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถนำทักษะไปปฏิบัติได้จริง และสามารถนำประสบการณ์การสอนไปประกอบในเรซูเม่ได้อีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร Teacher Training ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

 INTERPRETING AND TRANSLATION PROGRAM

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาชีพที่คุณต้องการ ในโลกไร้พรมแดนที่เชื่อมถึงกันมากขึ้นทุกขณะ การที่บุคคลมีทักษะด้านภาษาหลายภาษาติดตัวจะเป็นที่ต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม ขอบข่ายงานด้านการตีความและการแปลความหมายจึงได้รับการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเป็นอย่างมากในอนาคต

~Interpreting and translation programs
Certificate in Interpreting and Translation (Korean)
ระยะเวลาหลักสูตร: 8 สัปดาห์

~Diploma in Advanced Interpreting and Translation (Korean) Upgrade
ระยะเวลาหลักสูตร: 4 สัปดาห์
สาขาที่เปิดสอน: Greystone College Vancouver

รายละเอียดหลักสูตร Interpreting and Translation ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

Greystone College COOP

☆ WORK AND STUDY

Greystone College มีหลักสูตรสหกิจศึกษา (co-op) และหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ โดยในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลังจากเรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งเน้นด้านประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่คุณเลือกเรียน จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนผสมเข้ากับประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานในอนาคต

Greystone College-Business_Coop_AD

Business Co-ops/Practicums

~ ตำแหน่งงานที่เปิดรับจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ในสายงานนั้นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานต้อนรับ, ฝ่ายการตลาด เป็นต้น (การทำงานมีทั้งแบบได้ค่าตอบแทนและไม่ได้ค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและหลักสูตรที่เรียน)
~ นักเรียนสามารถหาตำแหน่งงานที่ต้องการได้จาก job board ของทางวิทยาลัย โดยมีผู้ประสานงานพร้อมให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการค้นหางานในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการ

Hospitality Co-ops 

~ ตำแหน่งงานที่เปิดรับจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ในสายงานนั้นๆ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทน เช่น พนักงานต้อนรับผู้เข้าพัก, พนักงานต้อนรับส่วนหน้า, แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม, พนักงานขาย เป็นต้น
~ นักเรียนสามารถหาตำแหน่งงานที่ต้องการได้จาก job board ของทางวิทยาลัย โดยมีผู้ประสานงานพร้อมให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการค้นหางานในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการ

WORK AND STUDY เหมาะกับใคร?

Work and study เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะ

~ สร้างเครือข่ายกับบริษัทในแคนาดาหรือออสเตรเลียในวงธุรกิจเดียวกันกับคุณ
~ นำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานจริง
~ เพิ่มประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องและนำไปอ้างอิงเพิ่มในเรซูเม่

รายละเอียดหลักสูตร Co-op ที่ Greystone College แคนาดา คลิกที่นี่

Greystone-College_Vancouver_Events_JobFair_Oct2018

Off-campus work
การทำงานภายนอกแคมปัส

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนที่ Greystone College สาขา Vancouver หรือ Toronto ระยะเวลา 26 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถทำงานภายนอกวิทยาเขตได้มากถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่ระบุโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดา

ที่พักอาศัย

HOMESTAY
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว

เจ้าหน้าที่แผนกจัดหาที่พักจะทำการคัดเลือกครอบครัวโฮมสเตย์ให้นักเรียนอย่างรอบคอบ เน้นครอบครัวที่มีอัธยาศัยดี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนประสบปัญหา รวมถึงมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เนื่องจากแคมปัสของเราแต่ละแห่งนั้นตั้งอยู่ในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงส่งผลให้ครอบครัวโฮมสเตย์ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน

นักเรียนจะประหลาดใจเมื่อพบว่าทักษะการพูดของตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาจากเช้าจรดค่ำ

ครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากแคมปัสประมาณ 45 นาที โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสะดวกสบาย ทางครอบครัวจัดเตรียมห้องส่วนตัวที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่อาศัยให้กับนักเรียน มีห้องน้ำรวม รวมถึงมื้ออาหารเป็นทางเลือกให้อีกด้วย เจ้าหน้าที่แผนกจัดหาที่พักพร้อมให้ความช่วยเหลือ และคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา

RESIDENCE
อิสระในการอยู่อาศัย สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่
ร่วมกับเพื่อนนักเรียนหรือนักเดินทางคนอื่น

ทางเลือกนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะมีอิสระในการเลือกที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะอยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อนนักเรียน หรืออยู่อาศัยร่วมกับนักเดินทางคนอื่น ก็สามารถทำได้

ทาง ILSC สามารถให้คำแนะนำตัวเลือกที่พักอาศัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรสนิยมส่วนตัว รวมถึงงบประมาณที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน

ถ้านักเรียนต้องการที่พักแบบอื่น เราสามารถให้คำแนะนำและบริการจัดหาให้ได้ ซึ่งตัวเลือกที่พักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ของนักเรียน ตัวเลือกที่พักมีคล้ายกันดังต่อไปนี้

• หอพักนักศึกษา
• อพาร์ทเม้นท์ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่อาศัย
• ห้องพักในแชร์เฮ้าส์
• โรงแรมและโฮสเทล

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องใช้ที่พักของสถาบัน

ตัวอย่างที่พัก

GEC VIVA TOWER
Vancouver Campus

ILSC Canada GEC-VIVA Tower

GEC VIVA TOWER ตั้งอยู่ห่างจาก ILSC Vancouver Campus เพียง 15 นาทีเท่านั้น สามารถมองเห็นวิวใจกลางเมือง Vancouver ภูเขา Towering และวิวทะเลได้ อีกทั้ง อยู่ในย่านที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่

ภายในที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อาทิ ห้องครัว wifi บริการทำความสะอาดห้อง fitness เครื่องซักและอบผ้า และ Sauna ให้อีกด้วย

อัตราราคาห้องพัก

• Single room พร้อมห้องครัว = $400 CAD/สัปดาห์
(เข้าพัก 25 สัปดาห์ขึ้นไป ลดเหลือ $380 CAD/สัปดาห์)
• Shared room = $380 CAD/สัปดาห์
(เข้าพัก 25 สัปดาห์ขึ้นไป ลดเหลือ $300 CAD/สัปดาห์)

Cr. รายละเอียดเพิ่มเติม  www.ilsc.com/gec-viva-tower

Photo Credits : ilsc.zenfolio.com

ค่าเล่าเรียน

Greystone-College-CANADA-PRICING-2020-2021

*อัตราแลกเปลี่ยน : คิดเป็นเงินไทย 1 CAD ~ 25 BHT
**ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน

Greystone College Canada Staff

วิธีการสมัคร
GREYSTONE COLLEGE

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนของวิทยาลัย (สามารถตรวจสอบกับก้อปันกันได้)
ข้อกำหนดสามารถอ่านได้จากส่วนของนโยบายในแบบฟอร์มใบสมัคร
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
ในกรณีที่คุณต้องการลงเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา (Co-op) ที่ Greystone College ให้กรอกกรอกใบสมัครแยกเฉพาะหลักสูตรเพิ่มเติม
3. ส่งใบสมัครของคุณ
4. เตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนที่ Greystone College
เผื่อเวลาสำหรับยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตการศึกษา และจัดทำประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดช่วงระยะเวลาที่เรียนอยู่ต่างประเทศ

โปรดอ่านนโยบายของทางสถาบันในแบบฟอร์มใบสมัครหรือทางออนไลน์โดยละเอียด

ระดับภาษาที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน GREYSTONE COLLEGE  คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบวชัวร์ใหม่ล่าสุดของ Greystone College Canada คลิกที่นี่

[สัมภาษณ์] ประสบการณ์เรียนที่ Greystone College
แวนคูเวอร์ แคนาดา โดย แซม (Rachata) คลิกที่นี่

Sam-Greystone-College-Canada

# เรียนต่อแคนาดา Greystone College

All Credits : ILSC Education Group

ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากต้นฉบับของ ILSC EDUCATION GROUP คลิก

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILSC CANADA คลิก

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960