fbpx

IDEA Academia เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

IDEA ACADEMIA
เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

IDEA ACADEMIA เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูในเครือของ IDEA English Network ตั้งอยู่บนชั้น 16 ของอาคารใหม่ GAGFA Tower IDEA Academia ย้ายเข้าทำการที่อาคารในช่วงต้นปี 2016 ภายในอาคารมี cafe ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อบนชั้นล่างของอาคาร ในย่านที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในเซบู

นอกเหนือจาก ความใหม่ของสถานที่แล้ว IDEA Academia มีความยืดหยุ่นของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว (1:1) ได้ตั้งแต่ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน และมีหลักสูตร IELTS Guarantee ร่วมกับ IDP ในการอำนวยการสอบ IELTS จริง และสถาบัน IDEA Academia จะที่รับรองผลคะแนนสอบ IELTS ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด

จุดเด่นของ IDEA ACADEMIA
ในมุมมองของ Blogger ที่ก้อปันกันส่งไปหาข้อมูล

1. รูปแบบการเรียนการสอน
มีความหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกได้ และยืดหยุ่นในการเรียนรู้ สามารถออกไปข้างนอกหลังเลิกเรียนได้ทุกวัน

2. สถานที่สวยงาม สะดวกสบาย
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนหลากหลาย เช่นคอมพิวเตอร์ ลานนั่งเล่น ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว

3. มีระบบ buddy teacher
ที่นักเรียนจะสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องทั่วไปและการเรียนได้

4. มีหลักสูตรที่เน้นการพูดคุยสื่อสาร
และมีโปรแกรมฝึกสำเนียงให้เหมือนมาตรฐานเจ้าของภาษา ในช่วงเช้า และในคลาส Pronunciation ครูผู้สอนมีความหลากหลาย ทั้งแบบกลุ่ม และแบบ 1:1 ตัวต่อตัว เลือกเรียนแบบเข้มข้นก็ได้ หรือแบบระยะยาวก็ได้ มีการเรียนช่วงค่ำ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการติวแบบเข้มข้น สามารถเลือกเพิ่มติวสอบในช่วงวันหยุดได้ มีแบบเรียนสำหรับผู้เรียนทั้งระยะสั้น และระยะยาว คู่มือนักเรียนมีภาษาไทย และมีสตาฟหลากหลาย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม มีพิธีจบการศึกษาในแต่ละสัปดาห์

5. มีหลักสูตร IELTS Guarantee
ร่วมกับ IDP ในการอำนวยการสอบ IELTS จริง และสถาบัน IDEA Academia จะที่รับรองผลคะแนนสอบ IELTS ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด

6. มีผู้จัดการที่มีประสบการณ์
คุณ Jung Hoyoung มีประสบการณ์ทำสถาบันสอนภาษามาหลายปี มาจัดงานแฟร์ในไทยและต่างประเทศหลายครั้ง สนิทกับ กันตพงศ์ ทวีสุข เจ้าของก้อปันกัน

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
IDEA ACADEMIA

IDEA Academia ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ Communicative Method หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Direct Approach ที่ครูจะนำเสนอหลักการใช้ไวยากรณ์ (grammar) หรือคำศัพท์ใหม่ พร้อมกับวิธีการใช้ให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่าง และ Task-based Language Training ซึ่งนักเรียนจะต้องทำงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเรียนรู้การใช้งานภาษาอังกฤษตาม กำหนดIDEA Communicative Method 1

นอกเหนือจากนี้ IDEA Academia ยังใช้ PREP และ Active Listening (RRR) ในการเรียนการสอนอีกด้วย

IDEA Communicative Method 2

PREP : Point > Reason > Evidence > Point ใช้ในการฝึกการพูดด้วยตรรกะและเหตุผล PREP เป็นโครงสร้างและวิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้อื่น ที่ถูกจัดให้วางตามลำดับความคิดอย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การสื่อสารจุดประสงค์ 2) การแสดงออกซึ่งเหตุผล 3) การสนับสนุนเหตุผลด้วยตัวอย่างหรือหลักฐาน 4) การสรุปใจความทั้งหมดที่กล่าวขึ้น

IDEA Communicative Method 3

Active Listening with RRR : Repeat > React > Reply เป็นการฝึกการฟังด้วยความตั้งใจ นักเรียนจะได้ฝึกที่จะรับฟัง สื่อสารทบทวน สะท้อนความเข้าใจ และตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ระบบการคัดเลือกและฝึกฝนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

การคัดเลือกและการฝึกฝนครูผู้สอนของสถาบันแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะในการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียน

Teacher Trainning
นอกจากนี้แล้วครูผู้สอนของสถาบันจะยังได้รับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพอันสูงสุดสำหรับการสอน โดยการฝึกนี้รวมถึง 1) การฝึกฝนและการประชุมรายสัปดาห์ 2) การฝึกฝนแบบเข้มข้นและ workshop ประจำเดือน 3) การฝึกฝนโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น TESOL ASIA และ Callan และการทดสอบประจำเดือน เช่น TOEIC, IELTS

รูปแบบหลักสูตรเรียนของ IDEA Academia

การเรียนภาษาอังกฤษในเซบูกับ IDEA Academia จะแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่

Screen Shot 2559-01-18 at 1.46.17 PM

1) Man to Man (1:1) Class
เพื่อเพิ่มเวลาการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดให้กับนักเรียนโดยลดเวลา การพูดของครูผู้สอนลง นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1-1 กับครูของสถาบัน 3-8 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ในคาบเรียนแบบตัวต่อตัวนักเรียนจะได้พูดและฝึกภาษา 80% และ 20% สำหรับการพูดหรือสอนโดยครู จากเวลาเรียนต่อคาบScreen Shot 2559-01-18 at 1.46.29 PM

2) Small Group Class
เรียนกลุ่มเล็กประมาณ 4-6 คนต่อกลุ่ม นักเรียนจะได้นำสิ่งที่เรียนจากชั่วโมง 1:1 มาฝึกใช้ในการเรียนกลุ่ม นักเรียนจะได้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เพียงแค่กับครูผู้สอนแต่รวมถึงเพื่อนๆรวม ชั้นเรียนอีกด้วย กิจกรรมในวิชาเรียนรวมถึง discussion, role-playing, debate, presentation and recitation

3) ACT Class
เรียนกลุ่มใหญ่ประมาณ 8 – 10 คน มีให้นักเรียนเลือกระหว่าง Activities อาทิ Yoga, Zumba, Dance และ Practice อาทิ TOEIC, Survival English, Business Presentation เป็นต้นScreen Shot 2559-01-18 at 1.46.44 PM

4) Brain Training
IDEA Academia มีคาบเรียนสำหรับ Brain Training ช่วงเช้าให้นักเรียนเลือกเรียน เพราะโรงเรียนต้องการให้นัดเรียนเริ่มต้นวันเรียนด้วยการมีภาษาอังกฤษอยู่ใน ใจ เป็นการเลียนเสียงเพื่อฝึกการพูด การฟังและการออกเสียงของผู้เรียน

5) Night Class : News English and Grammar Review
คาบเรียนหลังอาหารเย็น ประกอบไปด้วยการฝึกการฟังจากข่าวภาษาอังกฤษ (CNN/BBC) และการทบทวนการใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar Review)

หลักสูตรการเรียน
IDEA ACADEMIA

1) ESL (English as a Second Language) : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป IDEA Academia มีหลักสูตร ESL ให้เลือกเรียน 2 แบบคือ

1- ESL Communication (CE) :
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นทักษะด้านการพูด รวมถึง การฟัง การออกเสียงและการโต้ตอบระหว่างบทสทนา นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ได้ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน

2- ESL Intensive (IE) :
สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ตั้งแต่ การพูด การเขียน การฟัง การออกเสียง คำศัพท์และการโต้ตอบระหว่างบทสนทนา โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) ได้ 3-8 ชั่วโมงต่อวัน

2) IELTS Intensive / Guaranteed : IDEA Academia มีหลักสูตร IELTS 2 รูปแบบ คือ

1- IELTS Intensive :
ให้กับนักเรียนที่สนใจและต้องการเรียนคอร์ส IELTS แต่อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายที่เป็นผลคะแนนสอบ IELTS ที่ชัดเจน

2- IELTS Guarantee :
หลักสูตร 10 สัปดาห์ ให้กับนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตามที่กำหนด 8 สัปดาห์แรกเป็นการเรียนแบบเข้มข้น 2 สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นการทบทวน ; สำหรับหลักสูตร IELTS Guarantee นักเรียนจะต้องเริ่มเรียนในวันที่สถาบันกำหนด (เริ่มเรียนได้ 2 ครั้ง/เดือน)

หมายเหตุ : นักเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกคาบเพื่อรักษาสิทธิ์การการันตี

สำหรับ หลักสูตร IELTS นักเรียนจะทำได้แบบทดสอบ (mock exam) เพื่อวัดความก้าวหน้า ความสามารถและจุดอ่อนของตัวเองในการทำข้อสอบทุกสัปดาห์

3) TOEIC Intensive / Guaranteed : IDEA Academia มีหลักสูตร TOEIC 2 รูปแบบ คือ

1- TOEIC Intensive :
ให้กับนักเรียนที่สนใจและต้องการเรียนคอร์ส TOEIC โดยที่พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเข้าเรียนหลักสูตร guaranteed

2- TOEIC Guaranteed :
หลักสูตร 10 สัปดาห์ ให้กับนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนตามที่กำหนด 8 สัปดาห์แรกเป็นการเรียนแบบเข้มข้น 2 สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นการทบทวน ; สำหรับหลักสูตร TOEIC Guarantee นักเรียนจะต้องเริ่มเรียนในวันที่สถาบันกำหนด (เริ่มเรียนได้ 2 ครั้ง/เดือน)

4) BIZ Target (Business English) : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการทำงานของ IDEA Academia จะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1- BIZ Preparation :
ไม่กำหนดพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เป็นหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและฝึกใช้ภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ (optional) และคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

2- BIZ Intensive :
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น กำหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ (Presentation) 1 คาบแบบบังคับ, กลุ่มใหญ่ (optional) 1 คาบ และคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

3- BIZ Presentation :
เรียนเพื่อเน้นการนำเสนองาน (presentation) กำหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ (Presentation) 1 คาบแบบบังคับ, กลุ่มใหญ่ (optional) 1 คาบ และคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

4- หลักสูตร Power Biz :
เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในทางธุรกิจ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนอ คำศัพท์ และการสื่อสารต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้ตั้งแต่ 3-8 คาบต่อวัน และมีคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบ ซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

หอพักของโรงเรียน

นักเรียน สามารถเลือกพักแบบ

1. หอพัก Standard ของโรงเรียนเดี่ยว หอพัก 2 เตียง หอพัก 3 เตียง

2.โรงแรม Sarrosa 1 เตียง โรงแรม 2 เตียง และโรงแรม 4 เตียงโดยในห้องพักแต่ละห้องจะมีเตียง ตู้เสื้อผ้า ตู้เซฟ โต๊ะเรียน เครื่องปรับอากาศและห้องน้ำส่วนตัวให้

3. หอพัก Superior อยู่บนห้างสรรพสินค้าชั้น 4 ใกล้กับหอพัก IDEA Cebu

หอพัก Superior

 ตัวอย่าง ตารางการเรียนประจำวันของ IDEA Academia

Curfew time

นักเรียนที่ IDEA Academia จะต้องกลับเข้ามายังสถาบันตามเวลาที่กำหนดของแต่ละวัน คือ วันจันทร์ – เสาร์ 11 P.M. และวันอาทิตย์ 9 P.M.

โปรโมชั่น 99
990 USD ต่อ 4 สัปดาห์ คลิก

ทริป Island Hopping
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอขอบคุณวีดีโออันยอดเยี่ยม
จัดทำโดย IDEA EDUCATION

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน IDEA ACADEMIA

  ประสบการณ์เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ คุ้มค่ากว่าที่คิด [Pt.2 Idea Academia]

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ โดยเวฟ IDEA Academia

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่เซบูกับ IDEA Academia โดย ปาว

  [รีวิว] ประสบการณ์จากการทำงานไปเรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่ IDEA Academia ฟิลิปปินส์ โดย พี่ตรี

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษกับ 2 สถาบัน IDEA Academia และ EV Academy โดย เจ 

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษ IDEA ACADEMIA หลักสูตร ESL โดย คิมหันต์

*หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ใช้สำหรับการพิจารณาโดยประมาณ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรต่างๆ

ก้อปันกันไม่มีนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่าง เพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระเป็นปกติ : นักเรียนจะชำระตาม invoice ของโรงเรียน ซึ่งเราจะจัดส่ง invoice ของโรงเรียนให้ด้วย

การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

ราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นใดๆ

โบร์ชัวร์รายละเอียดของสถาบัน คลิกที่นี่

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ IDEA English Academy

KorPunGun_Center_for_Overseas_Education_(Agent_Certificate)

ติดต่อโทร : 095-909-3960
Line: korpungun.ph
E-mail: studyeng.ph@korpungun.com