fbpx

IDEA Cebu เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู IDEA Cebu ฟิลิปปินส์

IDEA CEBU
เรียนภาษาอังกฤษในเซบู ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู IDEA Cebu คือ 1 ใน 2 แคมปัสของ IDEA English Network ประเทศฟิลิปปินส์ โรงเรียน IDEA Cebu ได้ย้ายเข้าวิทยาเขตใหม่ในช่วงต้นปี 2017 สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพของโรงเรียนจึงมีความใหม่เมื่อเทียบกับหลายๆโรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียน IDEA Cebu ตั้งอยู่ชั้น 3 ในย่านการค้าแบบ community mall ชื่อ Time Square ที่ได้รวบรวม ร้านค้า ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกสะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

IDEA CEBU มีระบบการเรียนการสอนแบบ Semi-intensive ที่นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบคำศัพท์ทุกเช้า IDEA Cebu เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการพูดคุยสื่อสาร รวมถึงภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English และหลักสูตรการันตีผลสอบ TOEIC, IELTS และ TOEFL

“พันธกิจของ IDEA คือการนำเสนอหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโลก”

ทำไมถึงต้อง IDEA Cebu?

IDEA English Academy ได้รับการดูแลและบริหารจัดการโดยชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองโดย TESDA : Technical Education and Skills Development Authority

IDEA Education ดูแลและบริหารโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์อย่างเข้มข้นด้านการศึกษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ บริษัทจ้างพนักงานที่หลากหลายสัญชาติ รวมถึง ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ไทย เวียดนามและอื่นๆ ทางทีมบริหารให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างจริงจัง ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ IDEA เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในเวทีสากลโลก ในทีมบริหารของ IDEA ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทด้านการศึกษาระดับโลก อาทิ British Council และ Berlitz อีกด้วย

 IDEA ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และฝึกฝนผ่านการลงมือทำ

 ตั้งอยู่ในย่านที่สะดวกสบาย เดินทางไปห้างเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวและเข้าถึงห้าง ร้านอาหารและร้านค้าได้ง่าย

 IDEA Cebu ตั้งอยู่ห่างจากย่านรีสอร์ทริมชายทะเลไม่เกิน 30 นาที

 มีระบบ buddy teacher ที่นักเรียนจะสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องทั่วไปและการเรียนได้

 ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนผ่าน Progress Report โดยมีการวัดผลตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ไปจนถึงเมื่อจบการศึกษา

ระบบการเรียนของ IDEA Cebu

IDEA Cebu ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการพูดเป็นหลัก ครูผู้สอนของ IDEA ทุกท่านได้ผ่านการฝึกฝนที่เข้มข้นและหลักสูตรพัฒนาทักษะการสอนเพื่อช่วยให้ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเต็มที่ IDEA ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาในเซบู โดยไม่จำกัดทักษะและความสามารถพื้นฐาน อายุหรือเพศ IDEA สามารถจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ โดยแนวคิดด้านระบบการเรียนของ IDEA Cebu จะมีองค์ประกอบ 3 ด้านที่สำคัญ คือ

1. Vocabulary : นักเรียนจะได้ศึกษาคำศัพท์ใหม่อย่างน้อยวันละ 15-20 คำ
2. Drill : ได้ทดสอบและฝึกใช้งานบทเรียนที่เรียนไปก่อนหน้า
3. Self-Study : ช่วงค่ำของทุกๆวัน นักเรียนจะต้องใช้เวลาทบทวน ศึกษาและทำความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม *บังคับสำหรับระดับภาษา A0 – A2   [Basic – High-Beginner 2] และหลักสูตร TOEFL/IELTS/TOEIC Guaranteed

ระบบการคัดเลือกและฝึกฝนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

การคัดเลือกและการฝึกฝนครูผู้สอนของสถาบันแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะในการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียน

Teacher Trainning

นอกจากนี้แล้วครูผู้สอนของสถาบันจะยังได้รับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพอันสูงสุดสำหรับการสอน โดยการฝึกนี้รวมถึง 1) การฝึกฝนและการประชุมรายสัปดาห์ 2) การฝึกฝนแบบเข้มข้นและ workshop ประจำเดือน 3) การฝึกฝนโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น TESOL ASIA และ Callan และการทดสอบประจำเดือน เช่น TOEIC, IELTS

รูปแบบหลักสูตรการเรียนของ IDEA Cebu

การเรียนภาษาอังกฤษในเซบูกับ IDEA Cebu จะแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่

เรียนภาษาในเซบู IDEA CEBU Man to Man Class

1) Man to Man (1:1) Class – เพื่อเพิ่มเวลาการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดให้กับนักเรียนโดยลดเวลา การพูดของครูผู้สอนลง นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1-1 กับครูของสถาบันคาบละ 50 นาที

เรียนภาษาในเซบู IDEA CEBU Small group Class

2) Small Group Class – เรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 8 คนต่อกลุ่ม นักเรียนจะได้นำสิ่งที่เรียนจากชั่วโมง 1:1 มาฝึกใช้ในการเรียนกลุ่ม นักเรียนจะได้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เพียงแค่กับครูผู้สอนแต่รวมถึงเพื่อนๆรวม ชั้นเรียนอีกด้วย กิจกรรมในวิชาเรียนรวมถึง discussion, role-playing, dabate, presentation and recitation

เรียนภาษาในเซบู IDEA CEBU Big group Class

3) Big Group Class – คาบเรียนกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน 30 คนต่อห้อง มีให้นักเรียนเลือกระหว่าง Activities อาทิ Yoga, Zumba, Dance และ Practice อาทิ TOEIC, Survival English, Business Presentation เป็นต้น

เรียนภาษาในเซบู IDEA CEBU Optional Class

4) Optional Group Class
IDEA Cebu มีวิชาให้นักเรียนเลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ ช่วงเช้าจะมี Vocabulary test ช่วงเช้า นักเรียนจะได้ทดสอบคำศัพท์ทุกเช้า เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์สำหรับการใช้งาน สำหรับ Optional class ช่วงบ่าย ได้แก่ Grammar Review สำหรับนักเรียนระดับ Beginner, Theatres สำหรับนักเรียนภาษาระดับปานกลางถึงสูง รวมถึง Toast Master’s Club สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการจัดการประชุมและการให้ speech

หมายเหตุ : การทดสอบคำศัพท์  15  คำศัพท์ /วัน

• บังคับ สำหรับ นักเรียนที่มีระดับภาษา A0 – A2   [Basic – High-Beginner 2]  และนักเรียนหลักสูตร Score Guaranteed Programs
• 
สำหรับนักเรียนมีระดับภาษา ตั้งแต่ B1 [Pre intermediate 1] ขึ้นไป สามารถเลือกได้ว่าต้องการทดสอบคำศัพท์หรือไม่

*นักเรียนสามารถออกข้างนอกสถาบันได้ตั้งแต่เวลา 17:00 . แต่นักเรียนที่ต้องทดสอบคำศัพท์หรือเลือกที่จะทดสอบ จะต้องทำตามกฎของสถาบัน หากไม่ผ่านการทดสอบในวันนั้นๆ นักเรียนจะต้องทำการทดสอบใหม่และไม่สามารถออกข้างนอกได้ ตามกฎระเบียบเดิมของสถาบัน

 .

ตารางระดับการเรียนภาษาของ IDEA Cebu

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ IDEA Education ตารางระดับภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรการเรียน
ของ IDEA Cebu

1) หลักสูตร Value ESL (English as a Second Language) & Power Speaking : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป IDEA Cebu มีหลักสูตร ESL สำหรับ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นฝึกและพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการพูด ซึ่งนอกจากความความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง และการออกเสียงแล้ว ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ การอ่านและการเขียนอีกด้วย นักเรียนสามารถเลือกความเข้มข้นของการเรียนได้ โดยวิชาเรียนจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร วิชาเรียนประกอบด้วย Speaking, Reading Pronunication เป็นหลัก โดยจะมีวิชาเรียน Grammar, Discussion, Debate, Active Listening, Role Play, Presentation และอื่นๆให้เลือกในคาบเรียนตัวต่อตัวที่เพิ่มขึ้น และคาบเรียนกลุ่ม

1- Value ESL : 

หลักสูตรราคาประหยัด แพ็คเกจ 990 USD (ยังไม่รวมค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 10 คาบ หรือ 7.25 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

IDEA Cebu Value ESL

2- Power Speaking : 

เริ่มที่คาบเรียนต่อตัว 4 คาบต่อวัน คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ  รวม 11 คาบ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน *ผู้เรียนสามารถเพิ่มจำนวนคาบเรียนต่อตัวต่อได้ถึง 8 คาบต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

IDEA Cebu Power Speaking

2) หลักสูตร Exam Intensive และ Score Guaranteed :

ประกอบด้วย IELTS Intensive, TOEIC Intensive และ TOEFL Intensive สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS, TOEIC หรือ TOEFL รวมถึงหลักสูตรการเรียนและการรับรองผลสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS Guaranteed

1a- TOEIC Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีความโดดเด่นในการแข่งขันทางวิชาการหรือความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน TOEIC ที่ดีขึ้นและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

หลักสูตร TOEIC Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 13 คาบ หรือ 10.75 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

เรียนภาษาที่เซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEIC Intensive

1b- TOEIC Score Guaranteed :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีความโดดเด่นในการแข่งขันทางวิชาการหรือความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรจะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEIC และช่วยให้ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานกับองค์กรทั่วโลก

สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่กำหนด และลงเรียนเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบจริง และสถาบัน IDEA Cebu จะการันตีผลคะแนนสอบที่จะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ โดยนักเรียนจะได้เรียนอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อเตรียมทำแบบทดสอบจริงในสัปดาห์ที่ 8 และ 2 สัปดาห์ที่เหลือ ได้จะได้รีวิวบทเรียน การฝึกการนำไปใช้

หลักสูตร TOEIC Score Guaranteed ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, การทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ (บังคับ), Vocabulary Review 1 คาบ (บังคับ) และการทบทวนบทเรียนวันละ 2 คาบ (บังคับ) รวม 12 คาบ หรือ 9.25 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาที่เซบู ฟิลปิินส์ IDEA CEBU TOEIC Score Guaranteed

เรียนภาษาที่เซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEIC Score Guaranteed Schedule

2a- IELTS Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่าระดับ CEFR A2 และผู้เรียนที่ต้องการอพยพ ศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน IELTS ที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้รับโอกาสด้านการศึกษาและการงานจากมหาวิทยาลัย และบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก

หลักสูตร IELTS Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 13 คาบ หรือ 10.75 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU IELTS Intensive

2b- IELTS Guaranteed :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และผู้เรียนที่ต้องการอพยพ ศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรจะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ IELTS และช่วยให้ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

หลักสูตร IELTS Score Guaranteed ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, การทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ (บังคับ), Vocabulary Review 1 คาบ (บังคับ) และการทบทวนบทเรียนวันละ 2 คาบ (บังคับ)  รวม 12 คาบ หรือ 9.25 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU IELTS Guaranteed

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU IELTS Guaranteed Schedule

3a- TOEFL Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีข้อได้เปรียบในการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน TOEFL ที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะด้านวิชาการและเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร TOEFL Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 13 คาบ หรือ 10.75 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEFL Intensive

3b- TOEFL Guaranteed :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีข้อได้เปรียบในการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรนี้จะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEFL และช่วยให้ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อความได้เปรียบ และโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยหรือองค์กร

หลักสูตร TOEIC Score Guaranteed ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, การทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ (บังคับ), Vocabulary Review 1 คาบ (บังคับ) และการทบทวนบทเรียนวันละ 2 คาบ (บังคับ) รวม 12 คาบ หรือ 9.25 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEFL Guaranteed

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEFL Guaranteed Program Schedule

 

คาบเรียนพิเศษ

ช่วงกลางวัน

1.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ  จันทร์ –  พฤหัสบดี :  โยคะ 

ช่วงกลางคืน

1. Grammar Review  : การรีวิวไวยากรณ์ที่ได้เรียนมา และฝึกนำมาใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2. Toast Master’s Club : ฝึกฝนการพูด เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ  เช่น การฝึกพูดสุนทรพจน์ ,  การแสดงบทบาทสมมุติ ต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ การโต้วาที

3. Theater Arts :  การฝึกความกล้าแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ในรูบแบบของการแสดงในด้านต่างๆ   เช่น การแสดงภาพยนตร์,การเลียนแบบฉากในภาพยนตร์,การร้องเพลง,การเต้น

4. กิจกรรมเพื่อสุขภาพในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป  [วันจันทร์โยคะ,  วันอังคาร:ซุมบ้า  วันพุธ:โยคะ,  วันพฤหัสซุมบ้า]

ตัวอย่าง ตารางเรียนประจำวันของ IDEA Cebu
เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ ตัวอย่าง ตารางเรียนประจำวันของ IDEA Cebu

หอพักของโรงเรียน

นักเรียน สามารถเลือกพักได้ คือ โรงแรมห้อง 1 เตียง, โรงแรมห้อง 2 เตียง, หอพักห้อง 3 เตียง และหอพักห้อง 4 เตียง โดยในห้องพักแต่ละห้องจะมีเตียง ตู้เสื้อผ้า ตู้เซฟ โต๊ะเรียน เครื่องปรับอากาศและห้องน้ำส่วนตัวให้

Curfew time

นักเรียนที่ IDEA Cebu จะต้องกลับเข้ามายังสถาบันตามเวลาที่กำหนด คือ วันจันทร์ – พฤหัส 8P.M., วันศุกร์ วันเสาร์และวันก่อนวันหยุดเทศกาล 11P.M., และ วันอาทิตย์ 9 P.M.

โปรโมชั่นพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษ ส่วนลดพิเศษ IDEA MAY PROMO

เพียงสมัครและเริ่มเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2020

1. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน $120 USD

2. ฟรี ! คาบเรียนตัวต่อตัวเพิ่มวันละ 1 คาบ

3. ส่วนลด 10% ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

4. ส่วนลด Long Term Registration สำหรับการลงทะเบียนเรียนระยะยาว

8 – 11 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $120 USD
12 – 15 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $240 USD
16 – 19 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $360 USD
20 – 23 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $4800 USD 
24 สัปดาห์+ > ลดเพิ่มอีก $600 USD

*** สำหรับหลักสูตร Value ESL แบบ Package จะไม่สามารถใช้ส่วนลดด้านบนได้ แต่จะได้รับคาบเรียนตัวต่อตัวเพิ่มวันละ 1 คาบ ฟรี!

หมายเหตุ:
1. จะต้องเริ่มเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2020
2. สามารถใช้โปรโมชั่นที่ 1-4 รวมกันได้
3. ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร Value ESL, Test Score Guarantee, CELTA
4. ส่วนลด 10% ในโปรโมชั่นที่ 3 สามารถใช้ได้ตลอดปี 2020 ยกเว้น 2 เดือน คือ กรกฎาคม และ สิงหาคม

 …

โปรโมชั่น Value ESL Program
$ 990 USD ต่อ 4 สัปดาห์ คลิก

โปรโมชั่น Value ESL Program IDEA EDUCATION

ทริป Island Hopping
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

All Credits : IDEA EDUCATION

 

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน IDEA Cebu

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู และทำงาน กับสถาบัน IDEA ข้อมูลแน่น! โดย บีม คลิก

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 2 เดือนที่เซบูกับ IDEA Cebu โดย หวาน คลิก

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่เซบูกับ IDEA Cebu โดยเกด กรกาญจน์ คลิก

โบร์ชัวร์รายละเอียดของสถาบัน คลิกที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษในเซบู IDEA Cebu

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ IDEA English Academy

KorPunGun_Center_for_Overseas_Education_(Agent_Certificate)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 095-909-3960
line : korpungun.ph
e-mail : studyinph@korpungun.com

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน