fbpx

Lane Community College

Lane Community College

เรียนต่อ Lane Community College ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งใน สมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน

แผนกบริการนักเรียนนานาชาติของ Lane ให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึง รับ-ส่งสนามบิน ปฐมนิเทศน์ การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การวางแผนการโอนหน่วยกิต การดูแลด้านกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ VISA และการเดินทางไปยังกิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น NBA games นอกเหนือจากนี้ Lane ยังมีอพาร์ทเม้นท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Titan Court บริการนักเรียนนานาชาติอีกด้วย

Lane เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำหรับนักเรียนศึกษา อยู่เมืองร่วมกับ University of Oregon และ Northwest Christian University มีทุนจำนวน $500-$3,500 USD ให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในทุกเทอม และมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง Eugene ซึ่งค่าเช่าอยู่ในอัตราที่ต่ำถ้าเทียบกับวิทยาลัยในรัฐ Washington และ California

ทำไมเรียนต่อ Lane Community College?
 • ตั้งอยู่ในเมือง Eugene ซึ่งเป็นเมืองที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากรัฐ Oregon ปลอดภาษีซื้อขาย
 • มีอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยราคาประหยัดและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีโครงการ Dual Enrollment ร่วมกับ University of Oregon : นักเรียนของ Lane สามารถลงเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตใน University of Oregon ได้ โดยจ่ายค่าเรียนในอัตราของ Lane Community College
 • มีทุนจำนวน $500-3,500 USD ให้กับนักเรียนนานาชาติใหม่ในทุกเทอมที่สมัครเข้าเรียน (Fall, Winter, Spring) ; และพิเศษสมัครกับก้อปันกัน มีโอกาสรับทุนลดหย่อนค่าที่พักเพิ่มอีก $500 -$1,000 USD
 • มีหลักสูตรเพื่อโอนต่อป.ตรีด้าน Business, Engineering and Computer Sciences ที่ได้รับความนิยม
 • มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่น่าสนใจ เช่น Flight Technology & Pilot Training, Culinary & Hospitality, Early Childhood Education, Graphic Design & Multimedia Design และ Computer Simulation & Game Development
 • มีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนมีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
 • มี Internship Programs และบริการช่วยสรรหาโอกาสสำหรับการฝึกงานระหว่างที่เรียน
 • No TOEFL requirement ! และนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ของวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเรียนได้
 • อายุ 17 ปี ยังไม่ต้องจบมัธยมปลาย สามารถเข้าเรียนได้เลย ; มีให้สอบ GED

สถานที่ตั้ง

Lane Community College ตั้งอยู่ในเมือง Eugene รัฐ Oregon Eugene เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่วนหนึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องด้วย Nike ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่ นักเรียนนิยมเมืองดังกล่าวสำหรับการศึกษาเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับนักเรียน ความปลอดภัย ความสวยงามของธรรมชาติรายล้อม อากาศบริสุทธิ์และสดชื่น รัฐ Oregon เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไม้ บริษัทสินค้าทางด้านการกีฬา อาทิ Nike และ Columbia Sportswear และบริษัทเทคโนโลยีระดับสูง อาทิ Hynix Semiconductor of America, Oregon Scientific และ Tektronix

อ่านบทความรู้จักรู้จัก เมือง Eugene ผ่าน 7 คำศัพท์ – Click

หลักสูตรการศึกษาของ Lane Community College

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

Lane Community College เปิดสอนหลักสูตร 2+2 University Transfer ในสาขา Business, Engineering, Art, Journalism และอื่นๆอีกมากมาย การเข้าเรียนที่ Lane Community College แล้วโอนไปเรียนต่อใน University จะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจจากอาจารย์มากกว่า เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่น้อยกว่า อีกทั้งนักเรียนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า $30,000 หรือ 1 ล้านบาท

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

 1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
 2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)
  2+2 University Transfer Lane

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือไม่ว่านักเรียนตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาใด นักเรียนต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development, Humanities, Social Science, Natural Science, และ Pre-major course ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

หลักสูตรและสาขาที่ Lane Community College มีให้เลือกศึกษา

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Lane แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

 1. Associate in Arts Oregon Transfer Degree
 2. Associate in Science Oregon Transfer: Business Degree
 3. Associate in Applied Science
 4. Associate in General Studies
 5. Associate in Science Degree

สาขาการเรียนที่ Lane มีให้เลือกเรียน

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Lane Community College ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : จดหมายเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Lane โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

 • Columbia University
 • Standford University
 • Purdue University
 • University of California
 • University of Washington
 • University of Wisconsin
 • University of Minnesota
 • University of Pittsburgh
 • Drexel University
 • Seattle University
 • University of Arizona
 • Willamette University
 • Texas A&M
 • University of Massachusetts
 • Arizona State University
 • University of Colorado
 • University of Texas
 • Seattle Pacific University
 • Oregon State University
 • University of Oregon
 • Colorado State University
 • University of San Francisco
 • Portland State University
 • Montana State University
 • Hawaii Pacific University
 • San Francisco State University
 • Embry-Riddle University
 • New York Film Academy
 • Oregon Institute of Technology
 • University of British Columbia (ประเทศแคนาดา)

พิเศษ !

 • Rennes School of Business (ประเทศฝรั่งเศส) หลักสูตร 2 ปีที่ Lane + 1 ปีที่ Rennes School of Business ที่ประเทศฝรั่งเศส ด้าน Management : เพิ่มเติม – คลิกที่นี่

 • Otago Polytechnic School of Design (ประเทศนิวซีแลนด์) หลักสูตร 2 ปีที่ Lane + 1 ปีที่ Otago Polytechnic School of Design ประเทศนิวซีแลนด์ ด้าน Graphic Design : เพิ่มเติม – คลิกที่นี่

2. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (IESL)

หลักสูตร International ESL (IESL) ของ Lane ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนจากทั่วโลกได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและหลักไวยากรณ์ นักเรียนจะได้ศึกษากับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน TESOL หรือเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จำนวนนักเรียนต่อห้องนั้นน้อยเพื่อนักเรียนจะได้รับความใส่ใจจาก อาจารย์อย่างทั่วถึง

IESL Program Structure

IESL มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ B,C,D,E และ F นักเรียนนานาชาติทั้งหมดจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในช่วงปฐมนิ เทศน์ เพื่อถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดูรายละเอียดของแต่ละระดับได้ที่นี่ – International ESL Course Description page การจัดการเรียนการสอน IESL แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง 4 ชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 2) ช่วงบ่าย 5 ชั่วโมง จากวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี นักเรียนจะใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Transition from IESL to College level

ที่ Lane นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในระดับวิทยาลัย Lane ต้องการที่จะสนับสนุนนักเรียนในการเข้าเรียนระดับวิทยาลัยในทุกที่อย่างดี ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ TOEFL และ iELTS นั้นไม่บังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่นี่ – IESL transition process page.

ใครเหมาะสำหรับหลักสูตร ESL ของ Lane?

 1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Lane Community College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Lane ระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

Program Guidelines : ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเกรดและการเข้าเรียนดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ IESL Program Guidelines.

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่


ทุนการศึกษา
การสมัครทุนนักเรียนนานาชาติใหม่

ทุนนักเรียนนานาชาติใหม่ของ Lane มี 3 ประเภท ได้แก่ A) ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $500 – $3,500 USD B) ทุนลดหย่อน ค่าหอพัก $500 USD และ C) ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน $1,000 USD

A. ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกันแล้ว

• เป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยสมัครเข้าเรียนที่ Lane มาก่อน

• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Lane

• ทุนที่จะได้รับมีตั้งแต่ $500 – $3,500 USD

• การพิจารณามอบทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้เข้าใจว่าจะมีนักเรียนท่าน อื่นสมัครขอทุนด้วย และการสมัครไม่การันตีว่าจะได้รับทุน

• ผู้ได้รับทุนจะต้องทํากิจกรรมชุมชนขั้นต่ํา 25 ชั่วโมง

• ทุนลดหย่อนค่าเรียนจะได้จากการหักจากค่าเทอมของวิทยาลัย โดยจํานวนที่ได้จะถูกแบ่งหัก จากค่าเทอม 3 เทอม

กําหนดการสมัครขอทุน

Fall term admission – June 15

Winter term admission – October 30

Spring term admission – January 15

ผลการสมัครทุนจะประกาศให้ทราบประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากวันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร ขอทุน

B) ทุนลดหย่อนค่าหอพัก $500 USD

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกันแล้ว

• เป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยสมัครเข้าเรียนที่ Lane มาก่อน

• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Lane

• ทุนที่จะได้รับมีตั้งแต่ $500 USD

• ทุนที่จะได้รับ คือ $500 USD โดยจะถูกนำไปหารกับจำนวนเดือนที่ทำสัญญาเช่าและหักออกจากค่าเช่ารายเดือน เช่น เช่า 10 เดือน ค่าเช่าในแต่ละเดือนจะถูกหักออกเดือนละ $50 USD

• ทุนให้กับทุกคนที่สมัคร โดยไม่มีเงื่อนไข

กําหนดการสมัครขอทุน

Fall term admission – June 15

Winter term admission – October 30

Spring term admission – January 15

C) ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน $1,000 USD

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • ให้โดยอัตโนมัติสำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนที่ Lane Community College ระหว่างเทอม Fall 2019 – 2020
 • แบ่งการลดหย่อนเป็น 3 ส่วน โดยนำไปหักจากค่าเล่าเรียน 3 เทอม
 • ได้รับพิเศษเพิ่มเติมจากทุนในข้อที่ 1

ที่พัก (Housing)

Titan Court—the best place for international students to live in Eugene!

นักเรียนนานาชาติและอเมริกาของ Lane, University of Oregon และ Northwest Christian University พักอาศัยด้วยกัน ณ Titan Court จะมีกิจกรรมประจำสัปดาห์นำโดยนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็น Resident Advisor ในการช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักแหล่งอาหาร ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง Titan Court มีเครื่องซักผ้าที่จะ message ถึงนักเรียนเมื่อเสื้อผ้าถูกซักเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้วย มีรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ที่หลากหลายให้ลือก สามารถดูได้ที่นี่ Titan Court.

ค่าใช้จ่าย(Cost)

ค่าเทอมของ Lane Community College นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

Lane International Tuition & Fees – https://www.lanecc.edu/esfs/credit-tuition

หมายเหตุ:

  • ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
  • การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
  • สำหรับรายละเอียดค่าใช้โดยละเอียดและอัตราปัจจุบันกรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

การสมัครเข้าเรียนที่ Lane (Admission)

 • ใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Lane link
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 700,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50
 • ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
 • สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ : ระดับที่ 1 เข้าเรียน College Bridge (Writing 93) ใช้คะแนน TOEFL 46-60 หรือ IELTS 5.5, ระดับที่ 2 เข้าเรียน College level 1 (Writing 115) ใช้คะแนน TOEFL 61-78 หรือ iELTS 6.0, ระดับที่ 3 เข้าเรียน College level 2 (Writing 121) ใช้คะแนน TOEFL 79+ หรือ IELTS 6.5+ *ทั้งนี้ Lane ไม่บังคับสอบ TOEFL/IELTS สำหรับการเข้ารับการศึกษา นักเรียนทุกคนจะถูกทดสอบความสามารถด้านภาษาเมื่อเดินทางไปถึงยังวิทยาลัยหรือทำแบบทดสอบออนไลน์ก่อนเดินทางได้ การลงเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดความสมารถด้านภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบ application deadline ของ Lane – Link

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Lane Community College

[รีวิว] ประสบการณ์การเป็นนักเรียนใหม่ โดย เพ่ยเพ่ย

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียน โดย ฟ้า

ข้อมูลนำเสนอโดยศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

KorPunGun Logo

Category