fbpx

Portland English Language Academy (PELA)

เรียนภาษาใน Portland English Language Academy (PELA)

Screen Shot 2559-02-17 at 2.21.16 PM

Screen Shot 2559-02-17 at 2.12.27 PMPELA : Portland English Language Academy ดำเนิน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านทักษะและพื้นฐานด้านภาษาของนักเรียนจากวัฒนธรรม ที่หลากหลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Portland English Language Academy ตั้งอยู่ในย่านกลางย่าน Lloyd ของ Portland, Oregon เป็นย่านสำหรับการทำงาน การพักอาศัย การจับจ่ายใช้สอยและสิ่งบันเทิงต่างๆของ Portland เดินทางสะดวกเนื่องจากมีรถรางและรถโดยสารประจำทางตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียน เพียง 1 บล็อค

portland-oregon-skyline-gino-rigucci-e1429389868767

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ เรียนภาษาใน Portland English Language Academy (PELA)
 • Computer Lab
 • Quiet Study Lab
 • Tutoring Center
 • Private Study Rooms
 • Free Wifi
 • Free Parking
 • Student Lounge & Kitchenette
 • Media Library

หลักสูตรของ Portland English Language Academy

1) Academic English Program : หลักสูตรเพื่อการเตรียมศึกษาต่อในอเมริกา สำหรับนักเรียนที่ทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีในการเรียนคำ ศัพท์และไวยากรณ์ระดับวิทยาลัย รวมถึงการได้สัมผัสถึงหัวข้อการเรียนเชิงวิชาการระดับวิทยาลัย

เรียน สัปดาห์ล่ะ 20 ชั่วโมง : 10 ชั่วโมงสำหรับการอ่าน คำศัพท์และการพูด และ 10 ชั่วโมงสำหรับการเขียนและไวยากรณ์ กิจกรรมประจำสัปดาห์ให้เลือกเพิ่มเติม คือ การสื่อสารกลุ่ม 1-10 ชั่วโมง และ tutoring 1-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

DSC_6266good-e1430507013954-1024x621

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้

 • ฝึกการเขียนและการใช้ไวยากรณ์เพื่อการเรียนระดับ วิทยาลัย
 • เรียนรู้คำศัพท์และหัวข้อเชิงวิชาการต่างๆ
 • เตรียมตัวเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ

2) Intensive English Program : หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและทักษะในการสื่อสาร

เรียน สัปดาห์ล่ะ 20 ชั่วโมง : 10 ชั่วโมงสำหรับการอ่าน คำศัพท์ การออกเสียง การเขียน การฟังและการพูด และ 10 ชั่วโมงสำหรับการฝึกใช้และการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร กิจกรรมประจำสัปดาห์ให้เลือกเพิ่มเติม คือ การสื่อสารกลุ่ม 1-10 ชั่วโมง และ tutoring 1-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

DSC_7523-e1446241352154-1024x516

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษอย่าง รวดเร็ว
 • เตรียมตัวเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือการเรียน ในวิทยาลัย
Class ที่นักเรียนสามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ โดยจะใช้เวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ
Calendar – ปฏิทินการศึกษา รวมถึงวันที่เริ่มเรียนและวันปฐมนิเทศน์ ดูได้ที่นี่
Housing : ที่พักอาศัย 3 ทางเลือก

1) Homestay – PELA มีบริการในการจัดหา Homestay ให้นักเรียนได้พักอาศัยกับครอบครัวในชุมชน บ้านในเครือข่ายของสถาบันตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 40 นาทีโดยรถประจำทาง host family จะจัดหาอาหารเช้าและเย็นให้ – สัญญาเช่าขั้นต่ำคือ 1 เดือน

2) Student House – PELA มีบิรการในการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนของสถาบันในการพักอาศัยในสถาบันร่วม กัน บ้านจะตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง Portland บ้านหนึ่งหลังสามารถรองรับนักเรียนได้ 7 คน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีห้องพักส่วนตัว

3) Student Apartment – สำหรับนักเรียนที่จะอยู่เรียนกับ PELA อย่างต่ำ 3 เดือน

29326-54

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนภาษาใน Portland กับ PELA โดยประมาณ (รวมทุกอย่างยกเว้นตั๋วเครื่องบิน)

Weeks (Exchange 1 USD = 36 Bath)Intensive English Program with 5% Discount + Housing & Fees (Bath)Academic English Program with 5% Discount + Housing & Fees (Bath)
461,35361,353
8111,3023111,3023
12166,282166,282
16219,541219,541
24326,059326,059
Application : สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร
 • ใบสมัครของ PELA
 • หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร โดยมียอดเงินในบัญชีอย่างต่ำ 126,000 บาท
 • สำเนา passport หน้าแรก
 • ค่าสมัครธรรมเนียมในการสมัครเข้าเรียน $35

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน PELA : Portland English Language Academy

[รีวิว] ประสบการณ์เด็กไทยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ PELA : Portland เมืองฮิปสเตอร์ โดย เบล

DSC_7491-1024x685

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Portland English Language Academy
Contact Us:
Tel: 081-349-7669
Line: korpungun
Email: korpungun@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/korpungunoverseas
Website: www.korpungun.com

# เรียนภาษาใน Portland

Category