Shoreline Community College

เรียนต่อ Shoreline Community College

Shoreline ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นความท้าทายสำหรับนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ Shoreline จึงพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นในการส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียน เริ่มต้นที่ Shoreline ประหยัดอย่างมีคุณภาพและเข้าเรียนต่อ University of Washington, Cornell University, UCLA, University of California, Berkeley และอื่นๆอีกมากมาย

ทำไมถึงควรที่จะ เรียนต่อ Shoreline?

 • มีสถิติของนักเรียนที่โอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย 4 ปีสูง (โดยเฉพาะ University of Washington, Seattle)
 • Shoreline ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยในเขตชานเมืองของ Seattle เงียบสงบ เหมาะสมกับการเรียนรู้ และไม่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก
 • Shoreline มีทีม academic advisor สำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีประสบการณ์ และมี advisors ในอัตราที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนนานาชาติ
 • มีหลักสูตร American Honors Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เชิงวิจัย เรียนรู้ในหัวข้อที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้ง ภายใต้การสนับสนุนและดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด
 • มีหลักสูตร High School Completion สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี ยังไม่จบ high school เข้าวิทยาลัยได้เลย (เรียน 2 ปี จบได้ทั้งวุฒิม.ปลายและวุฒิอนุปริญญา)
 • No TOEFL requirement !
 • กันต์พงศ์ ทวีสุข ผู้ก่อตั้งก้อปันกัน จบการศึกษาและเคยทำงานที่ Shoreline

สถานที่ตั้ง

Shoreline Community College (SCC) ตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของเมือง Seattle รัฐ Washington ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก(Pacific Northwest) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา และอยู่ห่างจากเมือง Vancouver ประเทศ Canada ประมาณ 2 ชั่วโมง บริเวณเมือง Seattle เป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft, Adobe, Amgen, Boeing, Starbucks, Tully’s, Harborview Medical Center

SCC เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย เงียบสงบในบริเวณชานเมืองของ Seattle ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษาเป็นอย่างมากยิ่ง


View Larger Map

หลักสูตรการศึกษา

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

 1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
 2. เรียนต่อ Shoreline Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

shoreline-22

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้น ฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

 • วิชาพื้นฐาน General Educational Development เช่น English หรือ Math
 • มนุษยศาสตร์ Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages
 • สังคมศาสตร์ Social Science เช่น  Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics
 • วิทยาศาสตร์ Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic
 • วิชาพื้นฐานของเอกวิชาที่เลือก Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่าง เรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

สาขาที่ Shoreline CC มีให้เลือกศึกษา

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Shoreline Community College ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : จดหมายเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Shoreline โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง

University of Southern California (USC) • UC Berkeley • UCLA • Cal Poly-Pomona • Stanford • M.I.T. • Boston University • University Oregon • University of Washington • Michigan State University • University of Michigan • New York University • Columbia • Texas A&M • University of Texas-Austin • Indiana University • Purdue • Seattle University • Cornell University – ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. หลักสูตรมัธยมศึกษาควบคู่ (High school completion)

HSC

นักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมสามารถที่จะเข้าหลักสูตร High School Completion เพื่อที่จะเรียนในระดับมัธยมและปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของรัฐวอชิงตัน

สำหรับโปรแกรมนี้ นักเรียนควรที่จะ:

 • มีความแข็งแรงทางด้านวิชาการ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 แล้ว
 • มีอายุอย่างน้อย 16 ปี

3. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

การเรียนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ที่ Shoreline Community College มีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับ เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงวิทยาลัย นักเรียนจะต้องสอบวัดมาตรฐานทางภาษา (ตัวอย่าง English Placement Test) และจะถูกจัดให้เรียนภาษาในระดับที่เหมาะสมกับสามารถของตนเอง

นักเรียน ที่อยู่ในระดับนี้ต้องเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบันเป็น เวลาสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง หลักสูตรครอบคลุมถึงการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและหลักไวยากรณ์ เมื่อนักเรียนขึ้นสู่ระดับกลางแล้วสามารถลงเรียนวิชาทั่วไปของวิทยาลัยได้ เลย (หากต้องการ) ข้อดีของการการเรียนปรับพื้นฐานให้ภาษาแข็งแรงก่อนจะช่วยให้นักเรียนเรียนใน ระดิบวิทยาลัยได้ดีขึ้น

การสนับสนุนการเรียนรู้

Shoreline มี Language Lab ที่นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากสื่อวีดีทัศน์และโปรแกรม ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน มีบริการ tutor 1:1 ด้านการอ่าน การเขียนฟรี ที่ Writing and Learning Studio และ Learning Support Centers สำหรับ tutor วิชาเรียนต่างๆ

หลักสูตร ESL ของ Shoreline เหมาะกับใคร?

 1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Shoreline Community College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Shorelineในระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

ทุน(Scholarships)

Shoreline มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนานานาชาติดังนี้

1) ทุน $500 และ 1,000 สำหรับนักเรียนนานาชาติใหม่ ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและกิจกรรม
2) ทุน $500 เป็นจำนวน 6 ทุน สำหรับ Spring quarter เท่านั้น โดยที่นักเรียนที่จะสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.6
3) ทุน $250 เป็นจำนวน 8 ทุนสำหรับ Spring quarter เท่านั้น โดยที่นักเรียนที่จะสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.6 *ก้อปันกันสามารถแนะนํานักเรียนในการสมัครขอ ทุนนี้ได้

ที่พัก (Housing)

ตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติใหม่ของ Shoreline คือการพักอยู่กับครอบครัวของคนในชุมชน โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกันในรูปแบบของ Homestay พวกเขาเป็นมิตรและรู้จักชุมชนที่พักอาศัยเป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายคนก็เลือกที่จะอยู่เองโดยการเช่าบ้านที่แชร์กับนักเรียนคนอื่น หรือการเช่าอพาร์ทเม้นท์ส่วนตัว

Apartment ใกล้ Shoreline ที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่าย(Cost)ระดับวิทยาลัย

ค่าเทอมของ Shoreline นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

Shoreline Cost

ค่าที่พักแบบ homestay ของ Shoreline – http://www.abodehomestay.com/en/pricing.html

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
 • การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
 • สำหรับรายละเอียดค่าใช้โดยละเอียดและอัตราปัจจุบันกรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

ปฎิทินการศึกษา

ตารางปฏิทิน

ปฏิทินการศึกษาปี 2015-2016 – Link

การสมัครเข้าเรียนที่ Shoreline (Admission)

 • ใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Shoreline link
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 8 แสนบาท)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50
 • ค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุแบบ Express Mail $35 (ไม่บังคับ)
 • ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
 • สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

Shoreline ไม่บังคับสอบ TOEFL ในกรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนน TOEFL/IELTS นักเรียนจะต้องสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาเมื่อถึงวิทยาลัย โดยนักเรียนจะถูกจัดให้เริ่มเรียนในระดับหรือวิชาที่เหมาะสม ความเหมาะสมระหว่างความสามารถทางภาษาและวิชาที่ลงเรียนนี้สำคัญมาก เพราะว่ามันจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดี ซึ่งสำคัญมากต่อโอกาสของนักเรียนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันในการสมัครเข้าเรียนสูง

อย่างไรก็ตาม ถ้านักเรียนต้องการที่จะสอบ TOEFL หรือ IELTS นั้นเพื่อเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยโดยทันที สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • TOEFL iBT ใช้ 72 หรือ
 • TOEFL PBT ใช้533 หรือ
 • IETS ใช้ 6.0 *โดยที่คะแนนในการเขียนนั้นจะต้องได้ 21 สำหรับ TOEFL and 6.0 สำหรับ IELTS

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Shoreline Community College

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนหลักสูตร High School Completion โดย ใหม่

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนหลักสูตร 2+2 University Transfer โดย พลอย

[รีวิว] ประสบการณ์เรียน 2+2 University Transfer ที่ Shoreline โดย ตะไคร้

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษาในอเมริกาที่ Shoreline โดย เอ้

ข้อมูลนำเสนอโดยศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

KorPunGun Logo

สามารถดูรูปของ Shoreline เพิ่มเติมจาก Shoreline Flickr Account ที่นี่