Taiwan Mandarin Institute

Taiwan Mandarin Institute

Taiwan Mandarin Institute หรือ TMI เป็นสถาบันสอนภาษาจีนที่เป็นที่นิยม และอยู่ใจกลางเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีการสอนภาษาจีนทั้งแบบ Simplified (ตัวย่อ) และแบบ Traditional (ตัวเต็ม) ที่ TMI มีการบริการนักเรียนนานาชาติทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงมี WIFI ฟรีในแต่ละห้องเรียนอีกด้วย

ในปี 2552 TMI ได้รับใบอนุญาตแบบเต็มรูปแบบ และได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันในเรื่องความมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นการรับรองที่มักมอบให้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

TMI มีหลักสูตรมากมายที่จะปรับเข้ากับตัวผู้เรียนได้ ทุกคอร์สเรียนจะสามารถเริ่มได้ในวันจันทร์แรกของเดือน และนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนเป็นภาษาจีนแบบ Simplified หรือ จีนแบบ Traditional

เกี่ยวกับไต้หวัน

มีพื้นที่โดยรวม ประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ อยู่ติดกับทะเล สภาพอากาศไม่หนาว และไม่ร้อนจนเกินไป ใช้ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนฮกเกี้ยนในการสื่อสาร ใช้หน่วยเงินดอลลาร์ไต้หวัน มีค่าครองชีพใกล้เคียงกับประเทศไทย เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน คือ ไทเป


สถานที่ตั้งของ TMI 

อยู่ห่างจากสถานี MRT สายสีเขียว Taipower Building เพียงแค่ 2 นาทีเท่านั้น สถาบันตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และเดินทางสะดวกเป็นอย่างมาก

หลักสูตร

1. Intensive Program 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นคลาสเรียนแบบกลุ่ม ในวันศุกร์ตอนบ่ายจะไม่มีคาบเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรม หรือวางแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ถ้าหากในคาบเรียนกรุ๊ปคลาสไม่มีนักเรียนที่อยู่ในระดับภาษาเดียวกัน ทาง TMI ก็จะเสนอให้เลือกเป็นคลาสเรียนตัวต่อตัว 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แทน

2. TMI Combo Course 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นหลักสูตรที่เป็นที่นิยมมากสำหรับนักเรียนที่มีระยะเวลาเรียน 1 – 4  สัปดาห์ เป็นหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น มีทั้งคลาสเรียนแบบกลุ่ม และคลาสเรียนตัวต่อตัว โดยแบ่งเป็นกรุ๊ปคลาสเล็ก 16 ชั่วโมง และไพรเวทคลาสอีก 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันศุกร์จะเลิกเรียนเร็วกว่าปกติเพื่อให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมหรือวางแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

3. Private 1/1 Lessons 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการปรับปรุง พัฒนาภาษา หรือเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก เป็นคลาสเรียนตัวต่อตัวทั้งหมด และผู้เรียนสามารถเลือกสื่อที่จะใช้ในการเรียนเอง หรือจะใช้สื่อที่ครูผู้สอนเตรียมไว้ให้ก็ได้ ตารางเรียนสามารถยืดหยุ่นได้และสามารถให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันจัดตารางเวลาตามที่คุณต้องการได้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

หมายเหตุ : คลาสเรียนกลุ่มจะมีนักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อห้อง


ระดับ Beginner

คลาสระดับ Beginner ช่วยสร้างพื้นฐานให้กับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน คอร์สนี้จะครอบคลุมระบบการออกเสียงในภาษาจีน การเน้นเสียง การสนทนาเบื้องต้น ตัวอักษรจีน และโครงสร้างประโยคง่ายๆ หลังจากจบคอร์สในระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถคาดหวังที่จะพูดได้ 350 ถึง 450 คำ

ระดับ Lower-Intermediate

คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เคยเรียนระดับ Beginner หรือเทียบเท่า ผู้เรียนจะได้เรียนรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และได้เข้าใจเกี่ยวกับภาษามากขึ้น ผู้เรียนจะได้สนทนากับเจ้าของภาษา และเข้าใจบทความง่ายๆ หลังจากจบคอร์สในระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถคาดหวังที่จะพูดได้ 800 ถึง 900 คำ

ระดับ Intermediate

คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เคยเรียนระดับ Lower-Intermediate หรือมีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่า คอร์ส Intermediate จะช่วยพัฒนาการพูดภาษาจีนให้ดีขึ้นจนแทบไม่มีข้อผิดพลาด สอนการอ่านหนังสือพิมพ์ และเข้าใจรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ หลังจากจบคอร์สในระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถคาดหวังที่จะพูดได้ 1000 ถึง 1500 คำ

ระดับ Advanced

ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาจีนแบบคลาสสิกขั้นพื้นฐาน ทำให้สามารถเข้าถึงงานเขียนโบราณได้มากขึ้น เช่น โคลง กลอน เรียงความ และตำรา ผู้เรียนจะได้อ่านวรรณคดีจีนในหัวข้อศิลปะ ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ผู้เรียนจะได้เขียนเรียงความหลากหลายรูปแบบ เช่น สุนทรพจน์ และการบรรยาย หลังจากจบคอร์สในระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถคาดหวังที่จะพูดได้ 1500 ถึง 2000 คำ

 

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนของ TMI ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน โดยครูแต่ละคนจะต้องมีประสบการณ์สอนภาษาจีนกลางมาอย่างน้อย 3 ปี ก่อนเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอาจารย์ของสถาบันจีนกลางแห่งไต้หวัน ครูทุกท่านที่ TMI ได้ผ่านการรับรอง TOCFL (การสอนจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 420 ชั่วโมงในมหาวิทยาลัยสำหรับการสอนภาษาจีนกลางให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ ครูผู้สอนของที่นี่จึงสามารถสอนได้ทั้งในภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง

กิจกรรมภายในโรงเรียน

สถาบัน Taiwan Mandarin Institute ภูมิใจที่จะนำเสนอโปรแกรมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตลอดทั้งปี กิจกรรมเหล่านี้นำโดยไกด์ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ไกด์ท้องถิ่นจะช่วยให้ความรู้เชิงลึกกับนักเรียนตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในไทเป

สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในไทเป คือ ภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain) ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CSK Memorial Hall) Raohe St., Shilin Night Market และอีกมากมาย กิจกรรมสำหรับวันพฤหัสบดีมี KTV, ตกหมึกในร่ม คลาสเขียนอักษรประดิษฐ์ และอื่นๆ (ในปัจจุบัน กิจกรรม Cultural Event ของ TMI เปิดสำหรับนักเรียนของสถาบันเท่านั้น)

Cultural Event Pass
1 ทริป – NT$ 450
3 ทริป – NT$ 1,200*
12 ทริป – NT$ 4,300**
Visitor Pass 1 ครั้ง – NT$ 500***

*Cultural Event Weekly 1 สัปดาห์ จะต้องเป็นทัวร์ต่อเนื่อง
**Cultural Event Pass 1 เดือน จะต้องใช้ให้หมดภายใน 40 วันหลังออกบัตร
***Visitor Pass – ถ้านักเรียนมีเพื่อนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนกับ TMI อยู่ในไทเป นักเรียนสามารถชวนเพื่อนมาร่วม Cultural Event ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ NT$ 500

หมายเหตุ: นักเรียนที่ได้จองคอร์สและ Student หรือ Ensuite Accommodation จะได้รับ unlimited cultural pass โดยอัตโนมัติเมื่อมาถึงสถาบัน

กิจกรรมจะจัดทุกช่วงค่ำของวันจันทร์ พุธและพฤหัสบดี ทุกคนจะมารวมตัวกันที่แผนกต้อนรับในเวลา 19:15 น. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจะมีขนาดเล็กโดยมีผู้เข้าร่วมเพียง 10 ถึง 15 คนต่อกิจกรรมเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์แบบส่วนตัว ถ้าหากคุณได้จอง แพคเกจ Course and Accommodation กับทางสถาบัน คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฟรี แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำการจอง คุณสามารถซื้อบัตรผ่านในราคาพิเศษสำหรับนักเรียนของสถาบัน Taiwan Mandarin Institute ได้ที่แผนกต้อนรับของสถาบัน

ที่อยู่อาศัยของนักเรียน

ทาง TMI มีหอพักหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร หอพักทั้งหมดจะอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 5-10 นาทีโดยการเดินเท้า

1.หอพักนักเรีย:

ห่างจากตึกเรียนประมาณ 6 นาทีโดยการเดินเท้า

เป็นหอพักแบบห้องเดี่ยวแต่มีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องน้ำใช้ร่วมกัน มีทีวีพลาสม่า, ฟุตบอลโต๊ะ และบาร์เล็กๆ สำหรับนั่งทานอาหาร นักเรียนที่สามารถพักที่นี่ได้จะต้องอายุ 16 ปีขึ้นไป บริเวณรอบๆ มีห้องสมุด และร้านสะดวกซื้อ

2.หอพัก Executive Ensuite-Private Bahtroom :

ห่างจากตึกเรียนประมาณ 1 นาทีโดยการเดินเท้า

เป็นห้องพักอพาร์ตเมนท์แบบ Modern ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่นี่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการมีห้องน้ำส่วนตัว และมีการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ มีเครื่องกดน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และเตารีดสำหรับใช้ร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนและที่พัก


ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Intensive
หลักสูตรภาษาจีนกลางแบบเร่งรัด

ราคาไม่รวมที่พัก

1 สัปดาห์ NT$ 9500 = 10173.49 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 17500 = 18740.64 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 25500 = 27307.79 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 34500 = 36945.83 บาท

ราคารวมที่พักของนักเรียน (ห้องส่วนตัว ห้องน้ำรวม)

1 สัปดาห์ NT$ 16500 = 17669.74 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 32500 = 34804.04 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 50500 = 54080.13 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 65500 = 70143.53 บาท

ราคารวมที่พักแบบ Executive Ensuite-Private Bathroom
(ห้องส่วนตัว ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำในตัว)

1 สัปดาห์ NT$ 22000 = 23,559.66 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 43500 = 46,583.87 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 67000 = 71,749.87 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 87500 = 93,703.19 บาท

Intensive มากกว่า 4 สัปดาห์ คลิก


ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Combo
หลักสูตรภาษาจีนกลางแบบคอมโบ

ราคาไม่รวมที่พัก

1 สัปดาห์ NT$ 16500 = 17,669.74 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 31500 = 33,733.15 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 45500 = 48,725.66 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 60500 = 64,789.06 บาท

ราคารวมที่พักนักเรียน (ห้องส่วนตัว ห้องน้ำรวม)

1 สัปดาห์ NT$ 25000 = 26,772.34 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 47000 = 50,332.00 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 71000 = 76,033.45 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 89000 = 95,309.53 บาท

ราคารวมที่พักแบบ Executive Ensuite-Private Bathroom
(ห้องส่วนตัว ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำในตัว)

1 สัปดาห์ NT$ 30500 = 32,662.25 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 58000 = 62,111.83 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 87500 = 93,703.19 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 111000 = 118,869.19 บาท

Combo มากกว่า 4 สัปดาห์ คลิก


ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Private
หลักสูตรภาษาจีนกลางแบบตัวต่อตัว

ไม่รวมที่พัก

1 สัปดาห์ NT$ 17000 = 18,205.19 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 34000 = 36,410.38 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 51000 = 54,615.57 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 68000 = 72,820.76 บาท

รวมที่พักนักเรียน (ห้องส่วนตัว ห้องน้ำรวม)

1 สัปดาห์ NT$ 24500 = 26,236.89 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 49000 = 52,473.79 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 73500 = 78,710.68 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 98000 = 104,947.57 บาท

รวมที่พักแบบ Executive Ensuite-Private Bathroom
(ห้องส่วนตัว ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำในตัว)

1 สัปดาห์ NT$ 30000 = 32,126.81 บาท

2 สัปดาห์ NT$ 60000 = 64,253.62 บาท

3 สัปดาห์ NT$ 90000 = 96,380.42 บาท

4 สัปดาห์ NT$ 120000 = 128,507.23 บาท

Private มากกว่า 4 สัปดาห์ คลิก


ข้อมูลติดต่อ

โทร : 095-497-2967
e-mail : director@korpungun.com
Line : kthaweesuk
FB: korpungunoverseas

 

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน
Taiwan Mandarin Institute

[รีวิว] เรียนภาษาจีนที่ไต้หวันแต่ได้อะไรมากกว่าแค่ภาษา โดย Korpungun

ข้อมูลนำเสนอโดยศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

Category