fbpx

UCSC Silicon Valley Extension

Photo Credit : UCSC

UCSC Silicon Valley Extension
in partnership with EC Higher Education

UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา

นำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงที่ใจกลาง Silicon Valley สถานที่ที่ดังไปทั่วโลกในเรื่องนวัตกรรม IT ธุรกิจระดับโลกและการลงทุน ผู้เรียนผู้มีสิทธิเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี หลังจากสำเร็จหลักสูตร

UCSC มีเพื่อนบ้านเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ Apple, eBay, Intel และ Cisco ที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบนี้ทำให้ UCSC Extention สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจต่างๆ

เกี่ยวกับ Silicon Valley

Silicon Valley เป็นชื่อเล่นของ San Francisco Bay Area ทางใต้ ซึ่งตั้งอยู่ใน Northern California Silicon Valley เป็นที่อยู่ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และบริษัท start-up อีกหลายพันแห่ง

ทำไมควรเลือก UCSC ?

หลักสูตรประกาศนียบัตร
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับทักษะขั้นสูงในแต่ละสาขาวิชา คุณสามารถสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ภายในเวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปริญญาแบบดั้งเดิม

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอนมีประกาศนียบัตรวิชาการที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติจาก University of California

ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ Silicon Valley
ได้รับผลประโยชน์จากการฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียนที่ UCSC Extension

ทางเลือกในการทำงานหลังจบการศึกษา
หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว คุณอาจได้รับเลือกให้ทำงานในโครงการ Optional Practical Training (OPT)  ได้มากถึง 12 เดือนโดยใช้วีซ่านักเรียน โครงการนี้ได้ผ่านการอนุญาตจาก USCIS (United States Citizenshop and Immigration Service)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

คอร์สในหลักสูตรประกาศนียบัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับความว่างของตารางเวลา และ/หรือความเหมาะสมของนักเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สที่มีหลักสูตรเท่าเทียมกันจะถูกนำมาแทนที่

Biosciences

Biotechnology
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้เข้าใจระเบียบทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจอย่างถ่องแท้ เข้าใจระเบียบที่เป็นพื้นฐานในการค้นพบและพัฒนายา การประเมินการค้นคว้าและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Photo Credit

Clinical Trials Design and Management
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

พัฒนาและเข้าใจทุกกระบวนการการทดลองทางคลินิก ตั้งแต่การพัฒนายาและอุปกรณ์ไปจนถึงการดูแลตรวจสอบ รวมถึงพัฒนาและเข้าใจพื้นฐานของระเบียบทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ และจริยธรรมที่สำคัญสำหรับการทำการทดลองทางคลินิก

 

Business & Management

Business and Leadership
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)
*ไม่มีการเริ่มเรียนในช่วง Winter

เรียนในคลาสที่คุณต้องการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรปริญญาโท Masters in Business and Leadership (MBA) และเรียนรู้ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพื่อที่จะได้เป็น Certified Public Accountant (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชี

Project and Program Management
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เรียนกับคณาจารย์ที่ดีที่สุดใน Silicon Valley ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก Project and Program Management (PPM) เมื่อรวมกับหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีทำให้โปรแกรมนี้พิเศษ บัณฑิตหลายๆ คนกล่าวว่า ประกาศนียบัตร PPM เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีและได้รับความนับถือเป็นอย่างมาก

Photo Credit

Marketing Management
– Certificate 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
*เริ่มเรียนในช่วง Winter และ Fall
เท่านั้น
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)
*เริ่มเรียนในช่วง Winter และ Fall เท่านั้น

ได้รับความรู้ เรียนรู้วิธีการ เครื่องมือ และแง่คิดที่จำเป็นในการที่จะประสบความสำเร็จในฐานะนักการตลาดในประเทศที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเป็นที่ต้องการใน Silicon Valley มากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Accounting
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

หากคุณสนใจอาชีพนักบัญชี แค่เก่งเลขอย่างเดียวคงไม่พอ นักบัญชีมีบทบาทสำคัญในองค์กรทุกรูปแบบ และสามารถทำให้องค์กรเป็นรูปเป็นร่างได้ในอนาคต หลักสูตรบัญชีของเราจะเตรียมคุณให้พร้อมที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญ ตั้งแต่เรื่องการเงินไปจนถึงการบริหารบัญชี

Human Resource Management
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นวิชาชีพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีทักษะที่กว้าง และครอบคลุมการทำงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ

 

Education

TESOL : Teaching English to Speakers of Other Languages 
– Certificate & OPT: 4 Quarters* – (41 หน่วยกิต)
*เรียนช่วง Winter และ Summer เท่านั้น ฝึกงานในช่วง Fall และ Spring

ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับผู้อพยพ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประกาศนียบัตรนี้ประกอบไปด้วยคอร์สต่อเนื่องพิเศษที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์และการศึกษา เพื่อเตรียมครูผู้สอนให้พร้อมที่จะศึกษา TESOL ต่อไป

 

Engineering & Technology

FREE !!! Professional Award in Mobile Application Development
นักเรียนทุกคนที่ลงเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Engineering & Technology มีสิทธิได้รับ Professional Award นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่ลงเรียนคอร์ส 3-4 ตัวจากที่ระบุ (ต้องมีการจองล่วงหน้า)

Computer Programming
– Certificate 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

สร้างความรู้เกี่ยวกับการทำงานเขียนโปรแกรมที่เหนือกว่าขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีนำความรู้ใหม่มาปรับใช้กับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของทั้งองค์กร

Database and Data Analytics
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เรียนรู้ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติในการรับมือกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และใช้ระบบฐานข้อมูล

Photo Credit

Embedded Systems
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เตรียมตัวคุณให้พร้อมด้วยประสบการณ์ตรง และทักษะความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในระบบฝังตัว (Embedded System) มีอาชีพการงานและโอกาสทางธุรกิจรอคุณอยู่มากมายทั้งใน Silicon Valley และนานาชาติ

Information Technology
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เกาะติดเทรนด์ล่าสุดของธุรกิจผ่านหลักสูตรอันมีประสิทธิภาพ แต่ละคอร์สถูกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากองค์กรยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley ประกาศนียบัตรนี้จะทำหน้าที่เป็นหนังสือรับรองทางวิชาชีพที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จใน Silicon Valley

Internet Programming and Development
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้เข้าใจการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของ framework และ software architecture บนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้ง Java Enterprise Edition, Microsoft, NET และ Open Source ขอบเขตของหัวข้อเริ่มจากภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการพัฒนา server ไปจนถึง Rich Internet Applications (RIA)

Linux Programming and Administration
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

พัฒนาพื้นฐานในการออกแบบ ปฏิบัติงาน และเขียนโปรแกรมแบบ open, multi-user, multi-tasking ในระบบปฏิบัติการ Linux ทักษะที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

Software Engineering and Quality
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

หลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะในการนำคอร์สวิศวกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบและการออกแบบซอฟต์แวร์มารวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน หลักสูตรนี้ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ครอบคลุมทุกสาขาที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในวงการการพัฒนาซอฟต์แวร์

VLSI Engineering
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ EDA รุ่นล่าสุดบน Linux ใน VLSI Lab ที่ทันสมัยที่สุดของ Santa Clara การเรียนไม่ได้โฟกัสแค่อุปกรณ์แต่ยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบทั้งหมดอีกด้วย

User Experience and Web Design
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ทำให้คุณเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ปรับปรุงใหม่นำเสนอคอร์สมากมาย เช่น visual design, design implementation, user experience design และ site management

Admission Requirements

TOEFL 80/IELTS 6.5
หลักสูตรประกาศนียบัตร
(UCSC เป็นผู้ออกเอกสาร I-20)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของ UCSC และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 √  สำเนาใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ถ้ามี TOEFL 80 iBT/IELTS 6.5
 ใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 √  สำเนาพาสปอร์ต
   Bank statement (อย่างต่ำ $30,000 USD*)
 √  นักเรียน Transfer จะต้องมี:
    › สำเนาสแตมป์ Visa
    › สำเนาเอกสาร I-20 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
    › บันทึก I-94 แบบอีเล็กทรอนิกส์
* $30,000 USD ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่สำหรับหนึ่งปีการศึกษา ไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการสมัครเรียนแต่เพื่อขอเอกสาร I-20


TOEFL ต่ำกว่า 80/IELTS ต่ำกว่า 6.5
การรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรของ UCSC
(EC Silicon Valley เป็นผู้ออกเอกสาร I-20)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของ UCSC แต่ยังมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงที่กำหนดสำเนาใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ถ้ามี
  ใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  สำเนาพาสปอร์ต
  Bank statement (อย่างต่ำ $4,000.00 ต่อ 4 สัปดาห์ของคอร์ส Pre-sessional, นักเรียนจะต้องมีหลักฐานทางการเงินอย่างน้อยสำหรับจำนวนสัปดาห์ที่ลงเรียนไว้)
  เอกสารการรับรองทางการเงินของผู้สนับสนุน (Affidavit of Support) ถ้าหาก bank statement ไม่ได้อยู่ในชื่อของนักเรียน


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียว
(EC Silicon Valley เป็นผู้ออกเอกสาร I-20)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตร ESL ที่ EC Silicon Valley แต่ไม่ได้ต้องการสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สามารถเรียน ESL อย่างเดียวได้

√  ใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
√  สำเนาพาสปอร์ต
  Bank statement (อย่างต่ำ $4,000.00 ต่อ 4 สัปดาห์ของคอร์ส Pre-sessional, นักเรียนจะต้องมีหลักฐานทางการเงินอย่างน้อยสำหรับจำนวนสัปดาห์ที่ลงเรียนไว้ และ $12,000 สำหรับคอร์ส CIP 12 สัปดาห์)
  
เอกสารการรับรองทางการเงินของผู้สนับสนุน (Affidavit of Support) ถ้าหาก bank statement ไม่ได้อยู่ในชื่อของนักเรียน

คอร์ส Pre-sessional
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ
(English for Academic Purposes)
ทุกระดับ

ถึงแม้คุณจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่รูปแบบของภาษาอังกฤษที่คุณจำเป็นต้องเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างออกไป ในโปรแกรม intensive นี้ คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับวิชาการขั้นสูงเพื่อนำไปใช้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรของคุณ

ในการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ คุณจะได้พัฒนาทักษะการสนทนา 4 แบบ: การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยมุ่งเน้นไปทางวิชาการ หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้ คุณจะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณจนเทียบเท่ากับ TOEFL 70/IELTS 6.0 และมีคุณสมบัติพอที่จะศึกษาต่อในคอร์ส Preparation


คอร์ส Pre-sessional
การเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและการฝึกงาน
(Certificate & Internship Preparation)
คะแนนขั้นต่ำ: TOEFL 70/IELTS 6.0

คอร์ส Certificate & Internship Preparation (CIP) เป็นคอร์ส intensive 12 สัปดาห์ หลังจากจบหลักสูตร CIP และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรประกาศนียบัตร คุณจะได้รับอนุญาตให้เริ่มเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรได้โดยไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS

ในฐานะเด็กฝึกงาน คุณจะได้ทำงานในองค์กรจริงที่คุณจะต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา ยิ่งภาษาอังกฤษของคุณดีเท่าไหร่ การฝึกงานของคุณก็จะยิ่งดีเท่านั้น

ผลประโยชน์ในเรื่องภาษา

+ พัฒนาทักษะทางภาษาของคุณให้เทียบเท่า TOEFL 80/IELTS 6.5
+ เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ: การเลคเชอร์ การจดบันทึก การเขียนเชิงวิชาการ การแสดงปาฐกถา และทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
+ คุ้นเคยกับการสอนของ UCSC และได้รู้ว่าผู้สอนคาดหวังอะไรจากคุณทั้งในห้องเรียนและงานที่มอบหมายให้

ผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน

+ ภาษาอังกฤษสำหรับที่ทำงาน: การนำเสนองาน การเขียนอีเมลล์อย่างเป็นทางการ การโทรศัพท์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีม การเข้าร่วมการประชุม
+ Sales และ business pitch
+ เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันในที่ทำงาน
+ ภาษาเฉพาะใน Silicon Valley
+ วิธีการสำหรับการวิจัยการตลาด
+ Self-branding
+ การเขียนเรซูเม่
+ ทักษะการสัมภาษณ์
+ การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง
+ มีความมั่นคงในการฝึกงานของคุณ


การฝึกงาน
คะแนนขั้นต่ำ: TOEFL 80/IELTS 6.5

หลักสูตรประกาศนียบัตรของ UCSC ให้คุณได้มีส่วนรวมในการฝึกงานกับบริษัทในท้องถิ่นที่ตรงกับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียน

ตลอดการฝึกงานคุณจะได้รับประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง นำไปใส่ในเรซูเม่ และเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานที่ประเทศบ้านเกิดของคุณ

โดยปกติแล้วนักเรียนจะฝึกงานกันในช่วงภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 การฝึกงานแต่ละครั้งจะได้รับ 3 หน่วยกิต และต้องได้อย่างต่ำ 90 ชั่วโมงในภาคเรียนที่คุณสมัครเรียนไว้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ของ UCSC เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรจึงเปิดสอนในช่วงเย็นและวันหยุด ซึ่งทำให้คุณสามารถบรรลุข้อกำหนดในการฝึกงานได้อย่างง่ายดาย

การฝึกงานมีอยู่ในทุกภาคส่วน ส่วนมากในบริษัทขนาดกลางและ start-up

การฝึกงานที่ดีมีการแข่งขันสูง เพื่อให้ได้ฝึกงานในที่ที่คุณต้องการ Internship Coordinator ของเราจะคอยสนับสนุนและแนะแนวอย่างผู้เชี่ยวชาญ


Optional Practical Training (OPT)

Optional Practical Training อนุญาตให้นักเรียนที่ถือวีซ่า F-1 ที่ได้สำเร็จการศึกษาเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียนและได้รับประกาศนียบัตรแล้ว สามารถสมัครเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12 เดือนได้

การฝึกงานสำคัญมากสำหรับการหาตำแหน่งใน OPT ผู้ว่าจ้างหลายๆ คนมีความต้องการนักศึกษาที่มีประสบการณ์มากขึ้น UCSC มีเวิร์คช็อปและแนะแนว OPT สำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ U.S. Department of Homeland Security และ UCSC จะเก็บหลังจากที่คุณทำเรื่องสมัคร OPT เรียบร้อยแล้ว


ค่าใช้จ่าย :

ค่าสมัครเรียน:  $150
ค่าจัดส่ง I-20:  $50
ประกันภัยสำหรับนักเรียน: $20/สัปดาห์
ค่าจองที่พัก:  $300
โฮมสเตย์:  $1,460/4 สัปดาห์
โฮมสเตย์ เพิ่ม 1 สัปดาห์:  $365
บริการรับส่งจากสนามบินขาเดียว: $130
(San Francisco/San José/Oakland)
แนะแนวการฝึกงาน:  $200* 
(รวมอยู่ในคอร์ส Certificate & Internship Preparation)
*ไม่การันตีว่าจะได้รับตำแหน่ง

ปีการศึกษา 2018

Photo Credits : UCSC Silicon Valley Extension

ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากต้นฉบับของ
UCSC Silicon Valley Extension คลิก
in partnership with EC Higher Education

Credit

[รีวิว] San Francisco เมืองแห่งวัยรุ่น ความหวัง และอนาคตของคนรุ่นใหม่

Category