fbpx

UCSC Silicon Valley Extension

Photo Credit : UCSC

UCSC Silicon Valley Extension
in partnership with EC Higher Education

UCSC Silicon Valley Extension ตั้งอยู่ในเมือง Santa Clara เป็นสาขาหนึ่งของ University of California, Santa Cruz หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศทางการศึกษา

นำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรที่นำไปปฏิบัติงานได้จริงที่ใจกลาง Silicon Valley สถานที่ที่ดังไปทั่วโลกในเรื่องนวัตกรรม IT ธุรกิจระดับโลกและการลงทุน ผู้เรียนผู้มีสิทธิเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี หลังจากสำเร็จหลักสูตร

UCSC มีเพื่อนบ้านเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ Apple, eBay, Intel และ Cisco ที่ตั้งอันสมบูรณ์แบบนี้ทำให้ UCSC Extention สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจต่างๆ

เกี่ยวกับ Silicon Valley

Silicon Valley เป็นชื่อเล่นของ San Francisco Bay Area ทางใต้ ซึ่งตั้งอยู่ใน Northern California Silicon Valley เป็นที่อยู่ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และบริษัท start-up อีกหลายพันแห่ง

ทำไมควรเลือก UCSC ?

หลักสูตรประกาศนียบัตร
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับทักษะขั้นสูงในแต่ละสาขาวิชา คุณสามารถสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้ภายในเวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปริญญาแบบดั้งเดิม

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอนมีประกาศนียบัตรวิชาการที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติจาก University of California

ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ Silicon Valley
ได้รับผลประโยชน์จากการฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณเลือกเรียนที่ UCSC Extension

ทางเลือกในการทำงานหลังจบการศึกษา
หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว คุณอาจได้รับเลือกให้ทำงานในโครงการ Optional Practical Training (OPT)  ได้มากถึง 12 เดือนโดยใช้วีซ่านักเรียน โครงการนี้ได้ผ่านการอนุญาตจาก USCIS (United States Citizenshop and Immigration Service)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

คอร์สในหลักสูตรประกาศนียบัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับความว่างของตารางเวลา และ/หรือความเหมาะสมของนักเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สที่มีหลักสูตรเท่าเทียมกันจะถูกนำมาแทนที่

Biosciences

Biotechnology
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

ได้เข้าใจระเบียบทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจอย่างถ่องแท้ เข้าใจระเบียบที่เป็นพื้นฐานในการค้นพบและพัฒนายา การประเมินการค้นคว้าและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Photo Credit

Clinical Trials Design and Management
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

พัฒนาและเข้าใจทุกกระบวนการการทดลองทางคลินิก ตั้งแต่การพัฒนายาและอุปกรณ์ไปจนถึงการดูแลตรวจสอบ รวมถึงพัฒนาและเข้าใจพื้นฐานของระเบียบทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ และจริยธรรมที่สำคัญสำหรับการทำการทดลองทางคลินิก

 

Business & Management

Business and Leadership
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)
*ไม่มีการเริ่มเรียนในช่วง Winter

เรียนในคลาสที่คุณต้องการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรปริญญาโท Masters in Business and Leadership (MBA) และเรียนรู้ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพื่อที่จะได้เป็น Certified Public Accountant (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชี

Project and Program Management
– Certificate: 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

เรียนกับคณาจารย์ที่ดีที่สุดใน Silicon Valley ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก Project and Program Management (PPM) เมื่อรวมกับหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีทำให้โปรแกรมนี้พิเศษ บัณฑิตหลายๆ คนกล่าวว่า ประกาศนียบัตร PPM เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีและได้รับความนับถือเป็นอย่างมาก

Photo Credit

Marketing Management
– Certificate 2 Quarters (15 หน่วยกิต)
*เริ่มเรียนในช่วง Winter และ Fall
เท่านั้น
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)
*เริ่มเรียนในช่วง Winter และ Fall เท่านั้น

ได้รับความรู้ เรียนรู้วิธีการ เครื่องมือ และแง่คิดที่จำเป็นในการที่จะประสบความสำเร็จในฐานะนักการตลาดในประเทศที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเป็นที่ต้องการใน Silicon Valley มากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Accounting
– Certificate & OPT: 3 Quarters (27 หน่วยกิต)

หากคุณสนใจอาชีพนักบัญชี แค่เก่งเลขอย่างเดียวคงไม่พอ นักบัญชีมีบทบาทสำคัญในองค์กรทุกรูปแบบ และสามารถทำให้องค์กรเป็นรูปเป็นร่างได้ในอนาคต หลักสูตรบัญชีของเราจะเตรียมคุณให้พร้อมที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญ ตั้งแต่เรื่องการเงินไปจนถึงการบริหารบัญชี