VGC International College

VGC สถาบันเอกชน สอนภาษาอังกฤษและ work & study (co-op) ใน Vancouver ให้กับนักเรียนจาก 70 ประเทศ VGC ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจสูง สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่สำคัญมีหลักสูตร Applied Communication สำหรับการเรียนภาษา เพื่อเข้าศึกษาต่อสถาบันในแคนาดาที่จบแล้วขอ PGWP ได้อาทิ BCIT, Douglas, Royal Road University, Camosun Colege, CapU โดยที่สามารถทำงานระหว่างเรียนได้

เรียนภาษาที่ Vancouver แคนาดา VGC International College

Photo Credits : VGC International College

VGC International College

“สถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกมาเยือนเพื่อศึกษาหาความรู้”

VGC สถาบันเอกชน เปิดสอนสอนภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้น (สำหรับนักเรียน นักศึกษาไปเรียนช่วงปิดเทอม) หรือระยะยาว (สำหรับการเตรียมตัวศึกษาต่อ) รวมถึงหลักสูตร Work & Study (co-op) ในใจกลางเมือง Vancouver นอกจากนี้แล้ว VGC ยังมีหลักสูตร Business Certificate ระยะสั้น (4 สัปดาห์) ให้ผู้เรียนได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานด้วย

ที่สำคัญ นักเรียนของ VGC มีความพึงพอใจในมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะว่านักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน ใช้งานและพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยเตรียมตัวสำหรับการทำงานและการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี

School of English Language

เรียนต่อแคนาดา โดยเริ่มต้นเรียนภาษาที่ Vancouver กับ VGC

จุดเด่นของ VGC International College

คณาจารย์

VGC เข้มงวดในเรื่องนโยบายการจ้างอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้แน่ใจเรื่องคุณภาพ เพื่อผลักดันให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายได้ VGC มีชื่อเสียงในด้านการเป็นโรงเรียนวิชาการที่ดีที่สุดของเมือง Vancouver คณาจารย์ทุกคนจะต้องเรียนจบระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย มีใบอนุญาตสอน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนมาก่อน

ความสนใจส่วนบุคคล

ที่ VGCเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่านักเรียนแต่ละคนต่างก็มีเป้าหมายที่ต่างกัน คณาจารย์และทีมงานจะต้องรู้จักและเข้าใจในตัวนักเรียนแต่ละคน ผู้สอนจะเฝ้าและเอาใจใส่พัฒนาการในการเรียนของนักเรียน และปรับการเข้าหาให้กลายเป็นการแนะแนวทางที่ดีที่สุดผ่านประสบการณ์การเรียนรู้

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

VGC ภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก VGC รับสมัครผู้เข้าเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเพื่อมาเรียนยังประเทศแคนาดา ห้องเรียนของคุณจะเต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการติดต่อกับเพื่อนนานาชาติและกลายเป็นพลเมืองของโลกตัวจริง

หลักสูตรการเรียน

VGC มีหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อว่า Global English (การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทั่วไปพร้อมกับทักษะด้านวิชาการ) โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนหลัก (Core Class) และลงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทาง (Afternoon Plus) เพิ่มเติม โดยที่สามารถเลือกเข้าร่วม Study Lab เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ที่สำคัญ VGC ยังมีหลักสูตร Work and Study (Co-op) สำหรับการเรียนและทำงาน ที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งสำหรับหลักสูตร Applied Communication ผู้เรียนจะสามารถใช้ผลจบภาษายื่นสมัครเข้าเรียนในสถาบันของรัฐ อาทิ BCIT, Douglas, Camosun College, FDU, NYIT – Vancouver, Royal Road University และอื่นๆอีกมากมาย

ผลลัพธ์

VGC ให้ผลลัพธ์จริง VGC ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนให้ไปถึงเป้าหมายที่พวกเขาวางเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตผลคะแนนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ VGC จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จจนได้

การแบ่งระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษและตารางการแบ่งระดับภาษาอังกฤษของ VGC

ผู้เรียนทุกคนของ VGC จะต้องได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียน VGC จะติดตามพัฒนาการในด้านการเรียนของผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด ผ่านการให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และคอยช่วยเหลือพวกเขาให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ วิธีการแบบบูรณาการของ VGC ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยจะมุ่งไปยังการเลือกใช้วิธีที่สามารถดึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตัวของผู้เรียนออกมาให้ได้มากที่สุด

ระดับชั้นเรียนของ VGC ทั้งหมดอ้างอิงมาจาก Common European Framework of Reference (CEFR) และมีความเท่าเทียมกับการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ อาทิ เช่น IELTS, TOEFL และ Cambridge สิ่งนี้จึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาอยู่ในระดับใดของมาตรฐานสากล โดยใน 1 ระดับของ VGC จะใช้เวลาเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์

เพื่อให้มั่นใจว่าได้เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนตรงกัน ผู้เรียนแต่ละคนของ VGC จะได้รับแฟ้มสะสมผลงานซึ่งจะเก็บสะสมทั้งผลงานและพัฒนาการต่าง ๆ ของพวกเขาเอาไว้

VGC International College School of English Language Chart

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ GLOBAL ENGLISH

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับ 1-8

หลักสูตรภาษาอังกฤษอันเข้มข้นโดยรวมภาษาอังกฤษทั่วไปเข้ากับทักษะความเป็นวิชาการ

ชีวิตประจำวันของคุณที่ VGC จะเริ่มต้นอย่างเป็นเอกลักษณ์กับการเรียนภาษาโดยหลักสูตร Global English ของเราซึ่งรวมภาษาอังกฤษทั่วไปเข้าไว้กับทักษะความเป็นวิชาการ ณ VGC International College เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับชื่อเสียงในฐานะที่มีหนึ่งในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา

Global English ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียน VGC หลายพันคนพิชิตเป้าหมายในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ภาษาอังกฤษระดับวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ Global English จะมีทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน เช่นเดียวกับการเน้นเรื่องของไวยาการณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง ไม่ว่าจะเพื่อการทำธุรกิจ การศึกษาต่อ หรือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน นี่ถือเป็นสุดยอดชั้นเรียนที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• ขยายคลังคำศัพท์ของคุณผ่านหัวข้อที่เรียนในแต่ละวัน
• พัฒนาทักษะทั่วไปของภาษาอังกฤษ เช่น ความสามารถในการพูดและการฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
• พัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
• พัฒนาความคล่องแคล่วและความถูกต้องในภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
• พัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาเรียน
• 
เรียน 8 สัปดาห์ ต่อ 1 ระดับ
• ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนในระยะต่ำสุด 2 สัปดาห์

วันที่เริ่มเรียน
ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

โปรดทราบ
แต่ละระดับมีระยะเวลาเรียน 2 เดือน (ยกเว้นระดับ 1 ใช้ระยะเวลาเรียน 1 เดือน) ระดับ 1-2 สองไม่มีวิชาเลือกเพราะถือว่าผู้เรียนยังคงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยทั่วไปอยู่ ในช่วงเวลาเรียนวิชาเลือก นักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนในวิชาหลักกันต่อไป 

จุดเด่นของการ เรียนภาษาอังกฤษที่แวนคูเวอร์กับ VGC

• 8 ระดับของ Global English ตั้งแต่ Intro ไปจนถึง Upper Advanced ผู้เรียนสามารถเลื่อนขั้นในแต่ละระดับได้โดยง่าย
• บูรณาการภาษาอังกฤษทั่วไปเข้ากับทักษะด้านวิชาการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
• เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศห้องเรียนที่พร้อมสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่
• สอบถามความคืบหน้าทุก ๆ 2 สัปดาห์
• แฟ้มสะสมผลงานเพื่อแสดงถึงผลงานของคุณที่เก็บสะสมเอาไว้ตลอดช่วงที่เรียนอยู่ ณ VGC
• หลักสูตรภาษาอังกฤษอันเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จริง ๆ

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 6-8

ผลคะแนนการทดสอบ IELTS ของคุณมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

หากคุณต้องการพิชิตคะแนนการสอบ IELTS หลักสูตร IELTS Preparation ของ VGC อ้างอิงมาจากหลักสูตรการทดสอบแบบกำหนดเวลาซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนต่างชาติพิชิตคะแนนตามที่หวังเอาไว้ได้ วิชาเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อนำเสนอโอกาสที่จะปรับแต่งทักษะภาษาอังกฤษของคุณในแต่ละส่วนของการทดสอบ ทุก ๆ 2 สัปดาห์คุณจะได้รับการฝึกสอบ IELTS เพื่อให้คาดการณ์ระดับการพัฒนาของคุณได้ง่าย ๆ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:
• พร้อมจะพิชิตคะแนนสอบ IELTS ที่ดีมากยิ่งขึ้น
• พัฒนาการพูดและการเขียนผ่านการให้ผลตอบรับอย่างเป็นส่วนตัว
• ได้เรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์เพื่อให้สอบ IELTS ได้อย่างประสบความสำเร็จ
• คุ้นเคยกับกฎของการทดสอบ IELTS

ระยะเวลาเรียน
• 
แต่ละระดับเรียน 12 สัปดาห์
• ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนในระยะต่ำสุด 2 สัปดาห์

วันที่เริ่มเรียน
ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

จุดเด่นของการ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS กับ VGC

• คณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงพร้อมความเข้าใจในการสอบ IELTS อย่างถ่องแท้
• ชั้นเรียน 2 ระดับที่อนุญาตให้คุณพัฒนาคะแนน IELTS ได้ตั้งแต่เริ่มต้น
• พิสูจน์อัตราความสำเร็จได้

หลักสูตร UNIVERSITY PREPARATION

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 5-8

หนทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในด้านการศึกษา ณ​ ประเทศแคนาดา

ความสำเร็จแบบครบสูตรของหลักสูตร University Preparation ของ VGC คือการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับวิชาการ ณ​ มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา หลักสูตรนี้จะมอบหลักภาษาที่จำเป็นซึ่งเป็นข้อกำหนดในการรับสมัครเข้าเรียนต่อและพาคุณมุ่งตรงเข้าสู่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของเรา

หลักสูตรนี้จะเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนในระดับกลางหรือระดับสูง สำหรับชั้นเรียน University Preparation ระดับกลาง คุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและทักษะต่าง ๆ ขณะที่เรียนเรื่องไวยากรณ์ และทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปซึ่งจำเป็นในระดับนี้ สำหรับชั้นเรียน University Preparation ระดับสูง คุณจะเน้นไปที่ทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปน้อยลง และเพิ่มประเด็น English for Academic Purpose (EAP) ให้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิยาลัย

VGC Partner-College-University

ผู้เรียน VGC หลายร้อยคนสนุกสนานไปกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอันไร้รอยต่อตอนเข้าเรียนของเรา ผู้เรียนคนไหนที่สามารถเรียนตามหลักสูตร University Preparation ของเราจนจบอย่างประสบความสำเร็จจะสามารถใช้ Pathway ของเราได้ หลักสูตรได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับการเข้าเรียนโดยตรงกับกลุ่มพันธมิตรระดับอุดมศึกษาที่เราเลือกไว้ (ซึ่งนี่อาจรวมไปถึงการไม่ต้องใช้คะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ด้วย) ไม่ว่าจะเป็นระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ผู้เรียนหลักสูตร University Preparation จะสามารถใช้คะแนนจากหลักสูตรนี้ของพวกเขาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ทันที

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:
• เรียนรู้วิธีการฟังเลคเชอร์และจดโน้ตตามอย่างมีประสิทธิภาพ
• อ่านอย่างคิดวิเคราะห์และรู้จักการตั้งข้อสงสัยอย่างมีประสิทธิภาพ
• เขียนเรียงความที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ โต้แย้งปัญหา หรือให้การสนับสนุนโดยการอ่านและอ้างอิงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์
• สามารถพูดนำเสนอในระดับมหาวิทยาลัยได้
• พัฒนากลยุทธ์ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ระยะเวลาเรียน
University Preparation ระดับกลางและระดับสูงเรียนหลักสูตรละ 16 สัปดาห์

วันที่เริ่มเรียน
ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้หลายช่วง โปรดตรวจสอบได้ที่ปฏิทินการศึกษาของ VGC

ความแตกต่างของหลักสูตร University Preparation ของ VGC

• ได้รับข้อเสนอแนะอย่างเป็นส่วนตัวจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน English for Academic Purpose (EAP)
• ทุก ๆ 2 สัปดาห์ อาจารย์ของคุณจะมีการนัดพบตัวต่อตัวเพื่อพูดคุยถึงพัฒนาการในการเรียนของคุณ
• แอดมินแผนก Pathway ของเราจะช่วยเหลือคุณในการเลือกและสมัครเข้าเรียนยังสถานที่เรียนต่อไป
• เราเลือกระดับและหลักสูตรในการเข้าเรียนเป็นส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าเรียนของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จและคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกเอาไว้ได้
• ทัศนศึกษา ณ​ สถาบันพันธมิตรของเราในเมืองแวนคูเวอร์และยังมีผู้บรรยายรับเชิญมาจากสถาบันต่าง ๆ อีกด้วย

รายละเอียด partner college และ university ของ VGC ในแคนาดา
(คลิกเพื่อรับชมภาพขนาดใหญ่)

ตารางเรียนของ VGC International College

หลักสูตรภาษาอังกฤษอันหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของตัวเอง

School of English Language ของ VGC International College เป็นที่รู้จักของผู้เรียนหลายพันคนทั่วโลกในฐานะสถาบันระดับอุดมศึกษาอันทรงคุณวุฒิและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นเยี่ยมในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกันเมื่อต้องการเรียนภาษาอังกฤษ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายและหลากหลายแขนง

วิชาเลือก ELECTIVE 

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 3-8

จัดวิชาเรียนภาษาอังกฤษตามใจคุณเองโดยวิชาเลือกของเรา

วิชาเลือกของเราประกอบไปด้วยหลักสูตร Global English, University Preparation Intermediate, IELTS Preparation, and TOEFL Preparation ทุกบ่ายวันจันทร์และวันพุธ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวิชาเลือกที่เน้นทางด้านทักษะต่าง ๆ ได้

VGC International College มอบตัวเลือกของทักษะที่อ้างอิงจากหัวข้อการเรียน ซึ่งเป็นวิชาเลือกจากชั้นเรียนหลักได้ โดยวิชาเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงขอบเขตความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนของคุณได้ ทุก ๆ 2 สัปดาห์ คุณสามารถเลือกวิชาเลือกจากตัวเลือกอันมากมายที่เหมาะสมกับระดับการเรียนของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในชั้นเรียนระดับ 3 ขึ้นไปคุณจะมีตัวเลือกในการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน หรือวิชาเลือกที่อ้างอิงจากธีมการเรียน ในขณะที่ระดับ 1-2 จะยังคงเรียนเฉพาะวิชาหลักกันต่อไปเท่านั้น

วิชาเรียนเสริม AFTERNOON PLUS

ชั้นเรียนภาคบ่ายที่จะมอบความมั่นใจในการเรียนระดับวิชาการของคุณ

Afternoon Plus Classes ของเราได้รับการออกแบบเพื่อมอบความรู้เพิ่มเติมให้แก่คุณและฝึกฝนคุณหลังจากที่เรียนวิชา Global English, TOEFL Preparation หรือ University Preparation เสร็จแล้ว Plus Classes คือตัวเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้คุณได้รับความรู้เชิงลึกเฉพาะเจาะจงในขอบเขตด้านภาษาอังกฤษ และยังมอบโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษตามที่คุณได้เรียนมาก่อนหน้านี้อีกด้วย

ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนอันแตกต่างกันออกไปของ Afternoon Plus Classes ตามรายการข้างล่างนี้ได้

• Speaking and Error Correction Plus
• Academic Preparation Plus
• Grammar Plus
• Pronunciation Plus
• Beginner Plus
• Business English Certificate Program

ความแตกต่างของ VGC

• ส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับชั้นเรียนหลัก ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง
• เสริมความกล้าให้คุณโดยการเสริมความรู้และผลักดันให้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ฝึกฝนจริง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
• ผลักดันความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษและทำให้ผู้เรียนสามารถยกระดับการเรียนโดยเร็วที่สุด
• แนะแนวให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดาเป็นที่น่าจดจำ
• ใช้ทักษะและแนวการสอนที่แตกต่างกันออกไป

ระยะเวลาเรียน

แต่ละระดับเรียน 4 สัปดาห์

วันที่เริ่มเรียน

ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

Beginner Plus

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 1-3

Beginner Plus คือหลักสูตรการเรียนแบบบูรณาการซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับผู้เรียนทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษในระดับแรกเริ่มและต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว การใช้ข้อความและงานต่าง ๆ ซึ่งพบเห็นได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้โดยเร็ว วิชา English in Everyday Situation ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความรู้และไวยากรณ์ของผู้เรียนจากในเนื้อหาการเรียน เพิ่มคลังคำศัพท์และปรับการออกเสียง เพื่อให้ผู้เรียนผ่านไปยังระดับสูงได้เร็วยิ่งขึ้น

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• เข้าใจและคุ้นเคยอากัปกริยาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ
• เรียนรู้วิธีการฟังภาษาอังกฤษทั่วไปรวมถึงแนวคิดต่าง ๆ
• สามารถถามและตอบคำถามพื้นฐานได้
• สามารถเขียนและอ่านเนื้อหาง่าย ๆ และข้อมูลเฉพาะเจาะจงบางประเภทได้
• รู้วิธีการเรียกสิ่งต่าง ๆ และรู้จักโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานทั้งหลาย

Speaking and Error Correction Plus

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 3-8

Speaking and Error Correction Plus คือโครงสร้างการพูดภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณมีความรู้และได้ฝึกฝนในด้านการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น หลักสูตรนี้ถูกแบ่งออกและออกแบบเป็นธีมและสถานการณ์ให้แต่ละวัน ผ่านบทสนทนาและการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอย่างน่าท้าทาย คุณจะสามารถใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ ๆ ในบทสนทนาจริง ๆ ได้เลย

นอกจากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณเพิ่มเติมแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษจากวิชานี้ยังถูกออกแบบมาโดยเน้นการแก้ไขจุดผิดพลาดให้ถูกต้องและผลักดันให้ผู้เรียนสร้างความมั่นใจเมื่อต้องพูดกับเจ้าของภาษาให้ได้

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• บ่งบอกข้อผิดพลาดที่คุณหรือผู้อื่นพูดได้
• เสริมสร้างทักษะในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
• สามารถพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจมากขึ้นและใช้โครงสร้างภาษาที่ระบุเฉพาะเจาะจงได้
• สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยหัวข้อการพูดคุยอันหลากหลาย
• เรียนรู้เทคนิคอันสำคัญเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นภาษาอังกฤษ

Pronunciation Plus

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 3-8

ณ VGC International College เรารู้ดีว่ามันสำคัญแค่ไหนในการทำให้ผู้เรียนคลายสำเนียงเดิมของตนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน นั่นเป็นเหตุผลที่มีวิชา Pronunciation Plus ขึ้นมา ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการออกเสียงสูงต่ำพื้นฐานตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสำเนียงแคนาดา โดยจะได้เรียนในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น กฏของสระภาษาอังกฤษ การเน้นหนักในคำศัพท์ และความยาวของคำต่าง ๆ เราต้องการทำให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่พวกเขาจำเป็นต้องมีในการพูดให้ชัดเจนและฟังเข้าใจได้

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณอย่างจริงจัง
• ออกเสียงได้ชัดเจน
• เรียนรู้จังหวะและการเน้นเสียงภาษาอังกฤษสำเนียงแคนาดา ซึ่งเป็นเสียงที่ทำให้สำเนียงแคนาดานั้นเป็นหนึ่งในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจนที่สุดในโลก
• การออกเสียงเน้นพยางค์ การเชื่อมคำ และการออกเสียงสูงต่ำ
• รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการพูดคุยภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

Academic Preparation Plus

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 4-8

ขยายช่วงเวลาในวันแห่งการเรียนของคุณออกไปด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านภาษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อหรือการทำธุรกิจโดยวิชา Academic Preparation Plus ของเรา พัฒนาทักษะการเขียน การฟัง การอ่าน การพูด และไวยากรณ์ของคุณผ่านการฝึกฝนและการโต้แย้ง (Debate) อย่างสร้างสรรค์ วิชา Academic Preparation Plus มีห้องเรียนอันกระตือรือร้นที่ผลักดันการคิดวิเคราะห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการเรียนภาษาอังกฤษ จะมีอะไรดีไปกว่าการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อีกล่ะ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณเพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่น และนำเสนอผลงานในพื้นที่สาธารณะด้วยความมั่นใจ
• พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการจากโครงสร้างประโยคและย่อหน้าไปจนถึงเรียงความระดับวิชาการ
• พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อเป้าหมายเชิงวิชาการ ยกตัวอย่างเช่น การฟังเพื่อจดบันทึก
• พัฒนาทักษะการอ่าน การรู้จักเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปและอ่านเนื้อหาเหล่านั้นโดยการคิดวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษ

Grammar Plus

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 5-8

ในวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับโครงสร้างไวยากรณ์อันหลากหลายที่พบได้ทั่วไปสำหรับผู้เรียนระดับกลาง เป้าหมายถึงคือทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเหล่านี้ ทบทวนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาก่อน และแนะนำให้ได้รู้จักกับวิธีใหม่ ๆ ในการใช้ไวยากรณ์ และยังช่วยให้ผู้เรียนใช้โครงสร้างภาษาเหล่านี้เพื่อสั่งสมความมั่นใจเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียนหรือการพูด

จุดประสงค์ของหลักสูตร

ด้วยความสำเร็จเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถความทักษะเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ:

• เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ตามที่ได้เรียนมา
• พูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องราวโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ตามที่ได้เรียนมา
• จับจุดและแก้ไขข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เจอในโครงสร้างภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
• ใช้โครงสร้างทางภาษาที่ต้องการเพื่อสื่อความหมายที่ต้องการ

TOEFL Plus

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 6-8

เส้นทางสู่ความสำเร็จของคะแนนในการทดสอบ TOEFL

ณ VGC คุณจะไม่ได้ใช้วิชา TOEFL Preparation ในฐานะเครื่องมือเพื่อพิชิตคะแนนที่คุณต้องการเพียงเท่านั้น แต่คุณยังจะได้สร้างรากฐานการใช้ภาษาและทักษะในระดับวิชาการเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของคุณ

วิชา TOEFL มีการทดสอบในทุก ๆ 2 สัปดาห์เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบและขั้นตอนการสอบ TOEFL iBT อาจารย์ผู้สอน TOEFL มากประสบการณ์ของเราจะรีวิวคะแนนสอบของคุณและแจ้งข้อเสนอแนะให้แก่คุณเป็นการส่วนตัว เรามีโครงสร้างวิชา TOEFL Preparation ซึ่งคุณจะมีความมั่นใจและพร้อมจะไปพิชิตคะแนนที่คุณต้องการให้สำเร็จจนได้

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนผ่านการให้ข้อเสนอแนะเป็นการส่วนตัว
• ได้รับหลักสูตรที่วางโครงสร้างและพร้อมเผชิญหน้ากับข้อสอบมาเป็นอย่างดี โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบมาให้เหมาะกับจุดอ่อนและจุดแข็งของคุณ
• ได้รับทักษะและความรู้ในด้านภาษาอังกฤษระดับวิชาการ ซึ่งจะกลายเป็นการเตรียมตัวอย่างยอดเยี่ยมสำหรับการทำธุรกิจหรือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของคุณ

School of International Business

Work & Study หรือ Short-Term Business Certificate กับ VGC

School of International Business ของ VGC International College มีมาตรฐานในเชิงวิชาการสูง ผู้เรียนชาวต่างชาติมีความยืดหยุ่นในการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการเพลิดเพลินกับวิชาตอนบ่ายเพื่อเสริมสร้างระดับในการเรียนภาษาอังกฤษของพวกเขา! ผู้เรียนสามารถทำงานต่อไปเพื่อทำ Co-op ให้สำเร็จและได้รับประสบการณ์ในการเข้าทำงานกับบริษัทแคนาดา ซึ่งพวกเขาจะสามารถระบุทักษะที่มีได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ VGC

หลักสูตร DIPLOMA IN APPLIED COMMUNICATION WITH CO-OP

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 6-8, IELTS 5.5 คะแนน หรือคะแนนอื่นที่ใกล้เคียง

หลักสูตร  Diploma in Business Communications ของสถาบัน  VGC ระยะเวลาเรียน 1 ปี และหากต้องการเข้าร่วม co-op จะใช้เวลาทำงานได้อีก 1 ปี  ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน โดยที่ผู้เรียนจะสามารถ

ใช้ผลจบระดับภาษาอังกฤษจากหลักสูตรนี้ แทนผลสอบ IELTS / TOEFL ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ VGC ได้ โดยเลือกดูได้จาก https://vgc.ca/list-of-university-pathways/ ซึ่งรวมถึง BCIT, Douglas College, Camosun College,  Capilano University, Royal Road University และอื่นๆอีกมากมาย

• สามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้ด้วย

ข้อกำหนดในการสมัคร

ผู้เรียนต่างชาติจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเป็นนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้เรียนต่างชาติจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เท่าเทียมกัน หรือเรียนจบ VGC ในระดับ 5 ของหลักสูตรการเรียนระดับกลาง หรือสอบผ่านการวัดทักษะของ VGC

ผู้เรียนภายในประเทศจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

หลักสูตร DIPLOMA IN BUSINESS COMMUNICATIONS WITH CO-OP

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 6-8, IELTS 5.5 คะแนน หรือคะแนนอื่นที่ใกล้เคียง

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในขอบเขตของ Business Communications ผ่านการศึกษาจากการผสมผสานของความสามารถและผลลัพธ์ที่ตามมา ผู้เรียนจะได้รับทักษะและประสบการณ์ผ่านการทำงานทั้งคนเดียวและแบบเป็นทีม หลักสูตรสร้างขึ้นจากการอ้างอิงถึงการปฏิบัติตนในฝ่ายการขายและการตลาดของธุรกิจในประเทศแคนาดา ผู้เรียนจะได้รู้จักกับวิธีการสื่อสารเชิงธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังดำเนินงานในข้อกำหนดของการทำธุรกิจและการขายอย่างหลากหลายอีกด้วย ผู้เรียน Co-Op จะได้นำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้กับการทำงานของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้แก่ตัวเอง

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้พร้อมกับทำงานครบแล้ว ผู้เรียนจะได้:

• มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของการทำธุรกิจ ทฤษฎี และโครงสร้างองค์กรของธุรกิจในประเทศแคนาดา
• สามารถใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการคำนวณธุรกิจในชีวิตประจำวันได้
• แสดงความสามารถในการเขียนและนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เขียนถ้อยคำอันหลากหลายและคุ้นเคยกับรูปแบบการเขียนต่าง ๆ มากมายเพื่อสื่อสารในการทำธุรกิจ
• พัฒนาแนวทางและเทคนิคในการเป็นผู้นำของตนเอง
• แสดงการให้บริการอย่างยอดเยี่ยมให้การรักษาความสัมพันธ์ต่อการขาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งการบริการต่อหน้า ออนไลน์ หรือผ่านทางโทรศัพท์
• สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างประสบความสำเร็จ

ประสบการณ์การทำงาน Co-Op

ในส่วนประสบการณ์การทำงานแบบได้ค่าจ้าง (Co-Op) ถือเป็นส่วนสำคัญในฝั่งการฝึกปฏิบัติจริงของหลักสูตรนี้ นี่คือจุดที่ผู้เรียนจะได้พบกับบทเรียนตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน ณ​ โลกแห่งความเป็นจริง มันได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดาแก่ผู้เรียนซึ่งจะสนับสนุนจุดประสงค์ของหลักสูตรการเรียนที่พวกเขาได้เลือก

ในบรรดาวิชาของหลักสูตรทางวิชาการ ผู้เรียน Co-Op จะได้เรียนวิชา Job Search เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วิชานี้จะมีขึ้นในช่วงบ่ายและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการทำงาน Co-Op  วิธีนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในโอกาสการเฟ้นหาผู้ว่าจ้าง เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพขึ้นมา

ผ่านการเรียนรู้ทางทฤษฎีวิชาการและการลงปฏิบัติจริงของ Co-Op ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ประสานงาน Co-Op ของเรา ซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อค้นหาโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับพวกเขา และช่วยเหลือจนกระทั่งผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จในการทำงานส่วนของ Co-Op ในท้ายของประสบการณ์การทำงานครั้งนี้ ผู้เรียนจะถูกกำหนดให้กลับมายัง VGC เพื่อดำเนินการทำโปรเจ็กต์และรีวิวหลักสูตรนี้อีก 2 สัปดาห์ก่อนที่จะจบการศึกษาทั้งหมดไป

ข้อกำหนดในการสมัคร

ผู้เรียนต่างชาติจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเป็นนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้เรียนต่างชาติจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เท่าเทียมกัน หรือเรียนจบ VGC ในระดับ 5 ของหลักสูตรการเรียนระดับกลาง หรือสอบผ่านการวัดทักษะของ VGC

ผู้เรียนภายในประเทศจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 540 ชั่วโมง และระยะเวลาทำงาน 540 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 50 สัปดาห์ (เรียน 24 สัปดาห์ ทำงาน 24 สัปดาห์ และทำโปรเจ็กต์พร้อมรีวิวหลังทำงานเสร็จอีก 2 สัปดาห์)

DIPLOMA IN MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS WITH CO-OP

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 6-8, IELTS 5.5 คะแนน หรือคะแนนอื่นที่ใกล้เคียง

Diploma in Managing Customer Relationships จัดให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในทฤษฎี ทักษะ และหลักการปฏิบัติตนในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับความสัมพันธ์ของลูกค้าในแง่ของการทำธุรกิจ หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึงเทคนิคการขาย การจัดการกับความคาดหวังของลูกค้า และความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าของธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนความรู้ผ่านหลักการเรียนการสอนทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ผู้เรียน Co-Op จะได้นำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้กับการทำงานของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้แก่ตัวเอง

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้พร้อมกับทำงานครบแล้ว ผู้เรียนจะได้:
• มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของการทำธุรกิจ ทฤษฎี และโครงสร้างองค์กรของธุรกิจในประเทศแคนาดา
• สามารถใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการคำนวณธุรกิจในชีวิตประจำวันได้
• เตรียมตัวและดำเนินการคิดกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างหลากหลายวิธี
• แสดงทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการเขียนและการนำเสนอเชิงธุรกิจ
• จดจำ พูดคุย และถ่ายทอดทักษะความเป็นผู้นำราวกับว่าพวกเขานั้นคุ้นเคยและเกี่ยวข้องกับการจัดการทีมงาน และการจัดการลูกค้า
• มีความเข้าใจเป็นอย่างดีและสามารถนำกลยุทธ์ทางธุรกิจไปใช้ได้จริง
• สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างประสบความสำเร็จ

ประสบการณ์การทำงาน Co-Op

ในส่วนประสบการณ์การทำงานแบบได้ค่าจ้าง (Co-Op) ถือเป็นส่วนสำคัญในฝั่งการฝึกปฏิบัติจริงของหลักสูตรนี้ นี่คือจุดที่ผู้เรียนจะได้พบกับบทเรียนตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาในชั้นเรียน ณ​ โลกแห่งความเป็นจริง มันได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดาแก่ผู้เรียนซึ่งจะสนับสนุนจุดประสงค์ของหลักสูตรการเรียนที่พวกเขาได้เลือก

ในบรรดาวิชาของหลักสูตรทางวิชาการ ผู้เรียน Co-Op จะได้เรียนวิชา Job Search เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วิชานี้จะมีขึ้นในช่วงบ่ายและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการทำงาน Co-Op  วิธีนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในโอกาสการเฟ้นหาผู้ว่าจ้าง เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพขึ้นมา

ผ่านการเรียนรู้ทางทฤษฎีวิชาการและการลงปฏิบัติจริงของ Co-Op ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ประสานงาน Co-Op ของเรา ซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อค้นหาโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับพวกเขา และช่วยเหลือจนกระทั่งผู้เรียนนั้นประสบความสำเร็จในการทำงานส่วนของ Co-Op ในท้ายของประสบการณ์การทำงานครั้งนี้ ผู้เรียนจะถูกกำหนดให้กลับมายัง VGC เพื่อดำเนินการทำโปรเจ็กต์และรีวิวหลักสูตรนี้อีก 2 สัปดาห์ก่อนที่จะจบการศึกษาทั้งหมดไป

ข้อกำหนดในการสมัคร

• ผู้เรียนต่างชาติจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเป็นนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
• ผู้เรียนต่างชาติจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เท่าเทียมกัน หรือเรียนจบ VGC ในระดับ 5 ของหลักสูตรการเรียนระดับกลาง หรือสอบผ่านการวัดทักษะของ VGC
• ผู้เรียนภายในประเทศจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 540 ชั่วโมง และระยะเวลาทำงาน 540 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 50 สัปดาห์ (เรียน 24 สัปดาห์ ทำงาน 24 สัปดาห์ และทำโปรเจ็กต์พร้อมรีวิวหลังทำงานเสร็จอีก 2 สัปดาห์)

VGC International College Diploma-in-Managing-Customer-Relationships

SHORT-TERM BUSINESS CERTIFICATE PROGRAM

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 6-8, IELTS 5.5 คะแนน หรือคะแนนอื่นที่ใกล้เคียง

ข้อกำหนดในการสมัคร

• ผู้เรียนต่างชาติจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเป็นนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
• ผู้เรียนต่างชาติจะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 หรือคะแนนอื่นที่เท่าเทียมกัน หรือเรียนจบ VGC ในระดับ 5 ของหลักสูตรการเรียนระดับกลาง หรือสอบผ่านการวัดทักษะของ VGC
• ผู้เรียนภายในประเทศจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ประกาศนียบัตร PRACTICAL BUSINESS CALCULATIONS

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ในเชิงธุรกิจที่ใช้กันจริงในการทำธุรกิจทุกวันนี้ ทักษะที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทำงานได้อย่างดีในทุกตำแหน่งของการทำธุรกิจเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินในชีวิตของพวกเขา

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• แสดงวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก
ใช้วิธีการคำนวณรายได้ขั้นต้น ค่าตอบแทนรายชั่วโมง และค่าคอมมิชชั่น
• ถ่ายทอดและรู้จักกับความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยเชิงเดียว และดอกเบี้ยทบต้น
• แสดงความรู้ในด้านค่าตัดจำหน่าย การจำนอง และเงินกองทุนไถ่ถอนหุ้นกู้

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร BUSINESS PRESENTATIONS AND PRACTICES

หลักสูตรนี้จะมอบประสบการณ์ตรงในวิธีการนำเสนอธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมโดยการใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนออย่างหลากหลาย พร้อมทั้งยังถ่ายทอดวิธีการนำเสนอในชั้นเรียนอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ผู้เรียนจะได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนหลายครั้งตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์และจะได้รับคำแนะนำในแต่ละวันจากทั้งผู้สอนและบรรดาเพื่อนร่วมชั้นเรียน

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• ถ่ายทอดการนำเสนอเชิงธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม
• นำเสนอและเข้าใจแนวคิดสำคัญของ Audience Intent Message
• เขียนและนำเสนอการโต้เถียงเพื่อโน้มน้าวใจ
• ใช้การสื่อสารแบบดิจิตอลด้วยท่าทางที่เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ (โซเชี่ยลมีเดีย เทคโนโลยีทางโทรศัพท์ IM และข้อความ)
• แสดงความสามารถในการเขียนและถ่ายทอดการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร BUSINESS COMMUNICATIONS ESSENTIALS

หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งในด้านทักษะความสามารถในการทำงานและทักษะในการรับมือกับผู้อื่นเพื่อกาสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคและการสวมบทบาทสมมติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขอบเขตการเขียนด้านธุรกิจอันหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารในการทำธุรกิจนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน ละเอียดรอบคอบ และมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกธุรกิจทุกวันนี้

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

•  สื่อสารได้โดยไม่ติดขัดในด้านปัญหาทางวัฒนธรรมและอายุ
•  วางแผน เขียน แก้ไข และเตรียมข้อความที่เขียนเอาไว้เสร็จแล้ว
•  เขียนข้อความเพื่อโน้มน้าวใจ
•  เขียนถ้อยคำอันหลากหลายและคุ้นเคยกับรูปแบบการเขียนต่าง ๆ มากมาย
•  แสดงผลงานการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร APPLIED LEADERSHIP IN THE WORKPLACE

หลักสูตรนี้จะให้ภาพรวมของทฤษฎีการนำไปใช้กับการเป็นผู้นำในสถานที่ทำงานเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการกับลูกค้าสัมพันธ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการตนเองในด้านวิถีการเป็นผู้นำ ผ่านการเรียนเรื่องแนวคิดและวิถีการเป็นผู้นำและผู้นำของโลกธุรกิจในขณะนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับวิธีการอันหลากหลายในการจัดการกับสถานการณ์ของลูกค้า การจัดบทบาทสมมติและเคสตัวอย่างจะทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาความเป็นผู้นำของพวกเขาขึ้นมาได้

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

•  แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเขาออกมาผ่านการปฏิบัติตัวและวิสัยทัศน์ต่าง ๆ
• อธิบายแนวคิดและเทคนิคอันหลากหลายของบุคคลที่เป็นผู้นำ
• นำทีมโดยการใช้แรงจูงใจและการมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ
• ถ่ายทอดความรู้ของคุณภาพแห่งผู้นำโดยผ่านบทบาทสมมติ
• เป็นผู้นำในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมา

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร COMMUNICATION FOR CUSTOMER SATISFACTION AND EXCELLENCE

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการให้บริการอย่างยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าสำหรับทุก ๆ องค์กร ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดของการให้บริการลูกค้าในระดับของช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้า ผ่านโทรศัพท์ หรือบริการออนไลน์ทั้งหลาย พวกเขาจะได้รู้จักกับวิธีรับมือกับนิสัยของลูกค้าในระดับต่าง ๆ โดยผู้เรียนจะได้คุ้นเคยกับแนวคิดการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นประโยชน์กับองค์กรที่แตกต่างกันออกไป

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• ให้คำนิยามและถ่ายทอดบริการอันยอดเยี่ยม
• รู้วิธีรับมือกับข้อติชมของลูกค้าอย่างดีที่สุด
• สร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการ
• แสดงการให้บริการอย่างยอดเยี่ยมให้การรักษาความสัมพันธ์ต่อการขาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งการบริการต่อหน้า ออนไลน์ หรือผ่านทางโทรศัพท์

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร  PRINCIPLES OF MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงพื้นฐานของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า จากมุมมองของของฝ่ายขายและการขาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการได้มาซึ่งลูกค้า การทำให้ลูกค้าติดใจ และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าออกไปในระยะยาว ทักษะเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าขององค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเติบโตและทำกำไรให้มากขึ้น

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• แสดงความรู้ในทักษะการขายรายบุคคลเพื่อให้ได้รับการจ้างงานและพัฒนาความสำเร็จในหน้าที่การงาน
• แสดงความรู้ในด้าน: ปรัชญาของการขายรายบุคคล 3 ข้อ แนวคิดของการซื้อและการขาย ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคและผู้ซื้อธุรกิจ และยังมีในเรื่องของกุญแจสำคัญในการสร้างนิสัยในการซื้อสินค้า
• แสดงความเข้าใจในเรื่องหลักการสำคัญ วิธีการและเรื่องที่ต้องระวังที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ รวมไปถึงเทคนิคการต่อรองกับผู้ซื้อทั้งหลาย

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร PRACTICAL SALES TECHNIQUES

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญของการเป็นนักขายและวิธีการพัฒนาทักษะการขายรายบุคคล ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการขายด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยนี้ ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์จริงในการฝึกกลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ตัวต่อตัวโดยการใช้ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาของผู้ซื้อ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• จดจำและอธิบายเหตุการณ์สำคัญของวิวัฒนาการณ์ของวิธีการขายต่าง ๆ
• เข้าใจหลักจรรยาบรรณสำคัญและการตัดสินใจของภาคสังคมที่มีต่อตัวบุคคลและธุรกิจการขาย
• พัฒนาในด้านความสัมพันธ์ ลูกค้า และกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
• พัฒนาการตั้งคำถามและตัดสินใจเรื่องสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร  MARKETING ESSENTIALS

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญของการตลาดสำหรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้จะมอบภาพรวมทั่วไปของการตลาด โดยมุ่งประเด็นไปยังทักษะการทำงานอย่างเจาะจงในส่วนของวงจรการตลาดทั่วไป การขาย ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้า

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• เข้าใจหลักการและแนวคิดของมูลค่า กลยุทธ์การตั้งราคา การแบ่งส่วนผู้บริโภค การกำหนดเป้าหมาย และการระบุบทบาทต่าง ๆ
• วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดและจิตวิทยาของผู้ซื้อ
• สร้างแบรนด์ผ่านมูลค่าของลูกค้า
• วิเคราะห์และดำเนินการวางเค้าโครงสร้างธุรกิจ เช่น การใช้หลัก 4P

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ประกาศนียบัตร INTRODUCTION TO CANADIAN BUSINESS MANAGEMENT

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสุดยอดวิธีการดำเนินธุรกิจของประเทศแคนาดา หลักสูตรนี้จะสอนถึงความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการดำเนินการ การวางแผน การลงมือทำ การพัฒนา และการควบคุมธุรกิจในประเทศแคนาดา

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะได้:

• มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของการทำธุรกิจ ทฤษฎี และโครงสร้างขององค์กรสำหรับการทำธุรกิจในประเทศแคนาดา
• แสดงความรู้ในด้านการจัดการ การคิดแผน การจัดการ การเป็นผู้นำลงมือทำ และการควบคุมกิจกรรมงานในองค์กรไปพร้อม ๆ กับการรับบทบาทเพื่อรับผิดชอบในการจ้างงานอีกด้วย
• แสดงถึงจำนวนเรื่องที่ได้เป็นผู้ตัดสินใจ

• เข้าใจการบูรณาการของธุรกิจแคนาดาได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาเรียน

ชั่วโมงการเรียน 80 ชม. ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

ตารางเรียนของ VGC

School of International Business

VGC International College Business-Schedule

บริการพิเศษของ VGC

ออกแบบมาเพื่อผู้เรียน VGC ระดับ 1-8

VGC International College Certificate

VGC International College ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในคุณภาพการศึกษาของเรา เราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสมควรได้ใช้เครื่องมือที่จำเป็นและได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับการสื่อสารในการทำธุรกิจ เราจึงคิดค้นบริการพิเศษขึ้นมา 3 อย่าง เพื่อให้ผู้เรียนไปจนถึงยังระดับสูงสุดของการศึกษาและมีประสบการณ์ส่วนบุคคลขณะเรียนภาษาอังกฤษและธุรกิจในประเทศแคนาดา บริการสำหรับผู้เรียนที่ได้เพิ่มมาส่วนนี้สามารถใช้งานได้ทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่าของ VGC รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

• Study Lab
• Workshops
• Continuing Studies (for VGC alumni)

STUDY LAB

ณ VGC International College เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบางครั้งคุณก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สถานที่ในการทบทวนความรู้ หรือฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ด้วยแนวคิดนี้เราจึงอยากจะเสนอ Study Lab สถานที่ซึ่งยินดีต้อนรับผู้เรียนให้เข้ามาพบปะกับคณะจารย์อันทรงคุณวุฒิของ VGC เพื่อ:

• ขอความช่วยเหลือในการทำการบ้านหรือติวสำหรับการสอบ
• อธิบายภาษาอังกฤษที่ตรงกับข้อสงสัย
• ใช้อุปกรณ์สอนเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้หรือฝึกฝน
• ได้รับการเอาใจใส่หรือข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือจุดที่คุณยังอ่อนอยู่
• เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่มเรียนที่มีขนาดเล็กลง
• ขอความช่วยเหลือในการเขียนใบงาน

ข้อดีอื่น ๆ ของ Study Lab ก็คือความจริงที่ว่าคุณสามารถแวะมาเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนประมาณ 15:40 – 16:40 น. ของวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

*การเรียนอยู่คนเดียวคงไม่สนุกหรือได้ประสิทธิภาพสักเท่าไรนัก มาเรียนด้วยกันกับพวกเราดีกว่า!

WORKSHOPS

ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ English Workshop เกิดขึ้นนอกเหนือการเรียนภาษาอังกฤษตามตารางปกติแบบที่เคยเป็นมา การฝึกฝนแบบมีการโต้ตอบวิธีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนโดยการให้ข้อมูลสำหรับปฏิบัติและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาอันน่าหนักใจ เช่น การจ้างงานหรือการเข้ามาเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดา มาร่วมสนุกกับเราในการพบปะแบบสบาย ๆ และได้รับเคล็ดลับอันเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตในด้านการทำงานของคุณ หัวข้อการพูดคุยนั้นรวมไปถึงเคล็ดลับการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน วิธีการสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ วัฒนธรรมแคนาดา วิธีการขอวีซ่าประเทศแคนาดา และอื่น ๆ อีกมากมาย

English Workshop ของเราจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่สองของแต่ละเดือน

**Workshop ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าและการขอเป็นพลเมืองจะจัดขึ้นโดยคณะที่ปรึกษาการเข้าเมืองที่ได้รับการรับรองมาเรียบร้อยแล้ว

CONTINUING STUDIES

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษของเรา หนึ่งในเรื่องท้าทายขนาดใหญ่ที่สุดของการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อต้องกลับไปยังบ้านของคุณ เมื่อคุณมาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาและได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำอยู่ทุกวัน ทำให้รู้สึกว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อคุณกลับไปที่บ้านแล้ว คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้สูญเสียทักษะภาษาอังกฤษบางส่วนที่เคยพยายามแทบตายให้ได้มาไปเสียแล้ว เราจึงขอเสนอ Continuing Studies เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ศิษย์เก่าที่เรียนจบไปยังสามารถคงทักษะระดับภาษาอังกฤษตามที่เรียนไปเอาไว้ได้  เรานำเสนอวิชาการเรียนภาษาอังกฤษใหม่ ๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ การอ่าน การเขียน และการฟัง เมื่อมอบโอกาสให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษต่อในรูปแบบออนไลน์แล้ว เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถรักษาระดับทักษะภาษาอังกฤษให้เหมือนกับที่คุณเรียนจบไปจาก VGC ได้ นี่ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้คุณยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว VGC ตลอดไป

ที่พัก

HOMESTAY ACCOMMODATION

เรียนรู้วัฒนธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮสต์ชาวแคนาดา

โฮมสเตย์ของ VGC International College สามารถทำให้คุณกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมแคนาดาและได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนโดยการอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮสต์ชาวแคนาดา ประสบการณ์นี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในมิติใหม่ขณะเดียวกันก็ยังได้รับการดูแลอย่างเป็นมิตรอันขึ้นชื่อของครอบครัวชาวแคนาดาไปพร้อม ๆ กัน

ครอบครัวโฮมสเตย์ทั้งหมดของเราได้รับการคัดสรรค์มาอย่างระมัดระวังเพื่อที่ได้จะได้สัมผัสประสบการณ์สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นกันเอง บางคนก็รับดูแลผู้เรียนมาแล้วหลายปี การเลือกพักอยู่โฮมสเตย์จะช่วยให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสังคมแคนาดาได้ง่ายขึ้นและทำให้เมืองแวนคูเวอร์กลายเป็นบ้านของคุณเองได้เช่นกัน

สิ่งที่คาดหวังได้จากการอยู่แบบโฮมสเตย์ของคุณ

• ห้องพัก: เป็นส่วนตัว สะอาด และสะดวกสบายสำหรับผู้เรียนทุกคน
• เฟอร์นิเจอร์: เตียงและอุปกรณ์ข้างเตียง ตู้เสื้อผ้า และบริเวณทำการบ้าน
• ข้าวของเครื่องใช้: ห้องน้ำและอุปกรณ์ซักรีดต่าง ๆ
• ระยะเวลาเดินทาง: ใช้เวลาในการเดินทางจากจากที่พักไปยังโรงเรียนโดยใช้ขนส่งสาธารณะประมาณ 30-55 นาที
• ครอบครัว: ครอบครัวอันเป็นมิตรและต้อนรับขับสู้ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นอย่างดี จากพื้นหลังครอบครัวอันหลากหลายในประชากรของเมืองแวนคูเวอร์ บางครอบครัวก็เคยรับโฮมสเตย์ผู้เรียนต่างชาติมาแล้วมากกว่า 1 คน
• วิถีการใช้ชีวิต: คุณสามารถระบุอาหารที่ชื่นชอบ สูบหรือไม่สูบบุหรี่ ชอบเด็กหรือไม่ และอื่น ๆ ได้
• สิ่งอำนวยความสะดวก: รวมอาหารวันละ 2-3 มื้อ การใช้ WIFI หมายเลขติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง การไปรับไปส่ง ณ​ สนามบิน สิ่งเหล่านี้สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้

การพักแบบโฮมสเตย์มักจะจองในช่วงสุดสัปดาห์ โดยสามารถระบุเพิ่มวันเข้าพักได้ โดยจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเข้าพัก

STUDENT RESIDENCE

ห้องพักสำหรับนักศึกษาในตัวเมืองแวนคูเวอร์

สำหรับนักศึกษาอายุ 19 ปีขึ้นไป

ณ  VGC International College เราขอแนะนำให้นักเรียนต่างชาติพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาดาได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังมีอีกข้อเสนอเป็นหอพักนักศึกษาสำหรับผู้เรียนคนใดที่รักอิสระซึ่งอยากจะพักอยู่ในใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ด้วยกันกับผู้เรียนต่างชาติคนอื่น ๆ หอพักดังกล่าวตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเดินไปตามแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ ของเมืองแวนคูเวอร์ได้ หอพักของเราถือเป็นตัวเลือกอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้เรียนคนใดที่อยากจะเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตในเมือง

หอพักนักศึกษาเปิดให้เข้าพักสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไปและจะต้องทำการจองภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากขนาดห้องพักที่เปิดให้เช่า ทางเราอาจจะต้องขอให้คุณแชร์ห้องพักในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

สิ่งที่คาดหวังได้จากการอยู่หอพักนักศึกษาของคุณ

• ห้องพัก: อยู่คนเดียวหรือแชร์ห้องกับคนอื่น โดยจะเป็นห้องที่สะอาดและสะดวกสบายมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งพร้อมใช้งาน
• เฟอร์นิเจอร์: เตียงและผ้าปูเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะและเก้าอี้สำหรับแต่ละห้อง
• ข้าวของเครื่องใช้: ห้องน้ำและอุปกรณ์ซักรีดต่าง ๆ ห้องครัวและพื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกัน
• ระยะเวลาเดินทาง: ใช้เวลาในการเดินทางจากจากที่พักไปยังโรงเรียนโดยใช้ขนส่งสาธารณะประมาณ 10-15 นาที หรือใช้เวลาเดิน 20 นาที
• สิ่งอำนวยความสะดวก: WIFI ฟรี ยิม ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ในพื้นที่ส่วนกลางและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายสำหรับ VGC

ค่าเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดากับ VGC

Schedule4 weeks CAD4 weeks THB8 weeks CAD8 weeks THB12 weeks CAD12 weeks THB16 weeks CAD16 weeks THB20 weeks CAD20 weeks THB24 weeks CAD24 weeks THB28 weeks CAD28 weeks THB32 weeks CAD32 weeks THB36 weeks CAD36 weeks THB
Full-Time IntensiveEnglish Language Core Full Time1,41236,7122,50065,0003,62094,1204,612119,9125,700148,2006,788176,4887,540196,0408,580223,0809,620250,120
English Language Plus Intensive1,53239,8322,74071,2403,980103,4805,092132,3926,300163,8007,508195,2088,380217,8809,540248,04010,700278,200
CAD1THB26.00

หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าเรียน ประกันสุขภาพและหนังสือเรียน *ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD (สำหรับแผนการเรียนรวมที่นานกว่า 6 เดือน) หรือ 100 CAD (สำหรับแผนการเรียนรวมที่สั้นกว่า 6 เดือน) + biometric 85 CAD และส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี)

ค่าเรียน Certificate/Diploma ของ VGC

ProgramFee in CADFee in THB
Diploma in Business Communications6,787176,462
Diploma in Managing Customer Relationships6,805176,930
Diploma in Business Communication with Co-op8,045209,170
Diploma in Managing Customer Relationships with Co-op8,045209,170
Diploma in Applied Communications10,135263,510
Diploma in Applied Communications with Co-op11,375295,750
CAD1THB26.00

หมายเหตุ:

1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นปัจจุบันของสถาบัน

2. ราคา THB ในตารางรวมค่าเรียน ค่าสมัครเรียนและหนังสือเรียนแล้ว*ยังไม่หักส่วนลดค่าสมัครเรียน (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 150 CAD + biometric 85 CAD 

ค่าที่พัก host family ของ VGC

(Optional = ไม่บังคับใช้)

AccommodationPlacement Fee4 weeks CAD4 weeks THB8 weeks CAD8 weeks THB12 weeks CAD12 weeks THB16 weeks CAD16 weeks THB20 weeks CAD20 weeks THB24 weeks CAD24 weeks THB28 weeks CAD28 weeks THB32 weeks CAD32 weeks THB36 weeks CAD36 weeks THB
Homestay Single Room 18yrs + 2 Meals / Day (May - Sep)2501,42036,9202,84073,8404,260110,7605,680147,6807,100184,6008,520221,5209,940258,44011,360295,36012,780332,280
Homestay Single Room 18yrs + 2 Meals / Day (October - April)2501,28033,2802,56066,5603,84099,8405,120133,1206,400166,4007,680199,6808,960232,96010,240266,24011,520299,520
Health Insurance (Optional)0842,1841684,3682526,5523368,73642010,92050413,10458815,28867217,47275619,656
CAD1THB26.00

หมายเหตุ:
• สำหรับที่พัก (หากต้องการ) นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการที่พักแบบ host family ที่สั้นกว่าระยะเวลาเรียนได้ เช่น สามารถลงเรียน 24 สัปดาห์ และใช้บริการ host family 4-8 สัปดาห์ได้
• สำหรับค่าเรียนและค่าที่พัก ขอให้พิจารณาข้อมูลด้วยสกุลเงิน CAD เป็นหลัก (ค่าใช้จ่าย THB จัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการประมาณการเพียงเท่านั้น) สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่นักเรียนจะชำระ จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน อิงตามธนาคาร ณ วันที่นักเรียนเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่าย *หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Line: @korpungun

ประสบการณ์นักเรียนไทย

“การเรียนที่แคนาดาคือได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษล้วน แค่เลิกเรียนก็ได้ใช้เลย เวลาไปซื้อของก็ได้ฝึกจริงๆ” อ่านต่อ…

ชิง – ญานิกา จันยั่งยืน

คลิปรีวิวเรียนต่อ Work & Study Co-op ที่ VGC โดย ปุ๊ย

# เรียนภาษาที่ Vancouver แคนาดา กับ VGC 
All Credits : VGC International College 

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน