Philinter October English Camp 2019
Cebu, Philippines 

13 – 26 ตุลาคม 2562

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-15 ปี ระยะเวลา 14 วัน ร่วมกับสถาบัน Philinter Education Center ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

รายละเอียดโครงการ

• วันที่ : 13 – 26 ตุลาคม 2562 [14 วัน]

ราคา :  52,000 บาท
※ สำหรับข้อเสนอส่วนลดพิเศษ แบบสมัครล่วงหน้า (ภายในเดือนกรกฎาคม 2562) ติดต่อขอรายละเอียดที่ โทร. 095-909-3960  Line : korpungun.ph

อายุ : 7 ถึง 15 ปี
※ นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องทำ W.E.G [Waiver of Exclusion Ground]

• สถาบัน : Philinter Education Center

• ห้องพัก : หอพักในโรงเรียน ห้อง 3 เตียง
※ โรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดหาห้องพักให้นักเรียน

• คาบเรียน :
คาบตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + 1 กิจกรรมตอนเย็น  *เวลาเรียน 45 นาที/คาบ

ราคาแพคเกจนี้รวม :
ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่ากิจกรรมในวันหยุด, ค่าประกันเดินทาง, ค่า SSP (ใบอนุญาตเรียนภาษาพิเศษ),ค่าสมัคร W.E.G (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี), ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน, และ Local Payment

• ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเพิ่ม :
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการขั้นตํ่า :
โครงการจำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำตามกำหนด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียน

• วันสิ้นสุดการสมัคร : ติดต่อเจ้าหน้าที่ของก้อปันกันเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

✓ เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน

✓ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
https://forms.gle/7rxWzNT1URBBguuWA

✓ ชำระค่ามัดจำโครงการ 20,000 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนการดำเนินการและการบริการ

✓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ :
โทร : 095-909-3960
E-mail : studyinph@korpungun.com
Line ID : korpungun.ph

✓ ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ : 
ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562

✓ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง : 
เราจะนัดพูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อสร้างความความสบายใจและอุ่นใจก่อนเดินทาง

✓ ดูแล สื่อสารอัพเดทระหว่างโครงการ : 
เราจะสื่อสารเพื่ออัพเดทการเรียนและกิจกรรมระหว่างโครงการให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง และหากมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ระหว่างที่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในฟิลิปปินส์ ก้อปันกันยินดีให้คำปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโดยตรง

วีดีโอสัมภาษณ์นักเรียนไทยที่เข้าร่วม
Philinter Summer English Camp 2019

คาบเรียน

ประกอบด้วย คลาสเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คลาสเรียนกลุ่ม 3 คาบ + คลาสตอนกลางคืน 1 คาบ ต่อวัน

Philinter October English Camp 2019 1 on 1 class

คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) เรียนแบบส่วนตัวกับอาจารย์สอนผู้สอน ในโปรแกรมนี้นักเรียนจะมีคาบตัวต่อตัว 4 คาบต่อวัน นอกเหนือจากการทําความเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาอีกด้วย

Philinter October English Camp 2019 group class

คาบเรียนกลุ่ม นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาจากคาบเรียนแบบตัวต่อตัวมาแลกเปลี่ยนกัน 3 คาบต่อวัน เพื่อที่นักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ในทางบวกและพัฒนาทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งปลูกฝังความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนอีกด้วย

Philinter October English Camp 2019 activity class

พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษทั้งในและนอกโรงเรียน อีกมากมาย

ตารางกิจกรรม

Philinter October English Camp 2019 Program Weekly

ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน

Philinter October English Camp 2019 Program Daily

ความปลอดภัยของนักเรียน

เจ้าหน้าที่ของสถาบัน Philinter ได้รับการอบรมและคำแนะนำในการทำงานบริการและดูแลเยาวชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับตรวจสอบประวัติ และได้รับการคัดเลือกเพื่อทำงานกับเยาวชน

มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปส่ง และจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตลอด 2 สัปดาห์
มีครูและเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลนักเรียนของโครงการโดยเฉพาะ ทุกวันตลอด 2 สัปดาห์
มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนตลอด 24/7

เรารับรองความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้ปกครองด้วยระบบการดูแลและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันสถาบัน Philinter เป็นวิทยาเขตปิด บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าได้ ภายในสถาบันมีกล้องวงจรปิด อีกทั้งยังมีบริการดูแลด้านการพยาบาล โดยมีพยาบาลประจำโรงเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

โปรแกรม Youngster English Immersion ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของผู้เรียน เราจัดหาทั้งครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน

Philinter October English Camp 2019 Indoor Activities

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

Philinter October English Camp 2019 Whale Shark

Whale Shark snorkeling ไฮไลท์สำคัญของการมาเซบู คือ การดำน้ำดูฉลามวาฬ น้องๆ จะได้ไปดำน้ำกับฉลามวาฬตัวเป็นๆ และรับรองความปลอดภัยจากสตาฟมากกว่า 10 ชีวิต

Philinter October English Camp 2019 Kawasan Falls

Kawasan Falls และหลังจากดำน้ำกับฉลามวาฬ น้องๆ จะได้ไปน้ำตก Kawasan ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญของเซบู

Philinter October English Camp 2019 Cebu City Tour

City Tour เด็กๆ จะได้ไปเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญในเมืองเซบูพร้อมวิทยากรที่มีประสบการณ์และคุณภาพ

อาหารภายในโรงเรียน

Philinter October English Camp 2019 Cafeteria-Foods-01

Philinter October English Camp 2019 Cafeteria-Foods-02

สถาบันที่ร่วมจัดโครงการ
Philinter Education Center

Philinter โรงเรียนภาษาในเซบู ซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในย่านเกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 Philinter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย Philinter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพมามากกว่า 12 ปีให้กับนักเรียนกว่า 12 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก รวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม ไทย จีนและมองโกเลีย

Philinter October English Camp 2019 About-School

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน

Philinter October English Camp 2019 Facilities-01

Philinter October English Camp 2019 Facilities-02

หอพักภายในโรงเรียน

Philinter October English Camp 2019 dormitory

สัมภาษณ์น้องปริมอายุ 14 ปี
เรียนภาษาอังกฤษที่ Philinter ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์

# Philinter October English Camp 2019 
All Credits : Philinter Education Center

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ กับ Philinter

 

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน ติดต่อ ก้อปันกัน