สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Edmonds Community College

Pakawat “Porsche” Maneechaemsai

สถาบัน : Edmonds Community College
เข้าศึกษา : ภาคเรียนฤดูหนาว ค.ศ. 2015
สำเร็จการศึกษา : ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2016
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา (Associate of Arts, A.A.)
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ

Q: ที่ผ่านมา คุณเคยทำกิจกรรมใดในวิทยาลัยบ้างไหม?

ผมรับตำแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ในสมาคมนักเรียนวิทยาลัยชุมชนเอ็ดมันดส์ (ASEdCC) หน้าที่รับผิดชอบหลักของผมคือ ส่งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนไปยังรัฐสภา และสภาในระดับรัฐ จัดงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนและกฎหมาย และ สนับสนุนการลงทะเบียนเลือกตั้งภายในวิทยาลัย นอกจากนี้ ผมและคณะกรรมการ ยังมีหน้าที่ในการคิดนโยบาย จัดสรรงบประมาณของนักเรียน และทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับนักเรียนกับคณะทำงานของประธานและคณะกรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัย

ตัวอย่างผลงานที่สำเร็จ

• เป็นผู้จัดงานในระดับรัฐ เช่น งานวิชาการ, งานรณรงค์ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาทางกฎหมาย, งาน ‘Voice Academy’ เพื่อสนับสนุนประเด็นปัญหาของนักเรียนที่พบ เช่น Free Community College (K-AA – การศึกษาฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงอนุปริญญา), รณรงค์ให้ใช้บัตร EBT ภายในวิทยาลัย และการปรับราคาหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถซื้อได้

• เป็นตัวแทนของวิทยาลัย ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาของนักเรียน ในสภาคองเกรส เช่น โครงการ America’s College Promise ที่ต้องการให้ทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชน การลดหนี้การกู้ยืมเพื่อการศึกษา Pell Grants หรือ เงินสนับสนุนการเล่าเรียนของรัฐบาลให้แก่ผู้มีทุนน้อย การให้อำนาจกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในระดับสูง (Higher Education Act) อีกครั้ง ในงานประชุมนักเรียนแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนวิทยาลัยชุมชนอเมริกัน ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

• เป็นผู้จัดงาน “Civics Week : Your Voice, Your Choice!” ซึ่งมีจุดประสงค์ในการทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคะแนนเสียงของตัวเองในระบบประชาธิปไตย งานนี้ยังสนับสนุนการลงทะเบียนเลือกตั้ง รวมทั้ง สนับสนุนข้อมูลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 2016 ให้แก่นักเรียนอีกด้วย

• เป็นผู้จัดงาน Congressional Legislative Forum 2016 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนเกี่ยวร่วมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

• เป็นตัวแทนภาคนักเรียน ในคณะกรรมการออกแบบโลโก้ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อออกแบบโลโก้ใหม่ของวิทยาลัย

• ได้รับการโหวตให้เป็น Officer of the Quarter ในภาคเรียนฤดูหนาว 2016 และ Officer of the Year ระหว่างปีค.ศ. 2015 – 2016

Q: คุณเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือชมรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำบ้างหรือไม่?

ระหว่างปี ค.ศ. 2015 ผมได้มีส่วนร่วมในชมรมอาสาสมัครโลก และผมยังทำงานในศูนย์สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของนักเรียน (Center for Student Engagement and Leadership : CSEL) และ อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม (Service-Learning Volunteer) ในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2015 ผมได้สมัคร และได้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของวิทยาลัย ในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ใน กรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งในงานนี้ผมได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนให้แก่คณะกรรมการของ Dr. Kathleen Simonton อีกด้วย

Q: มหาวิทยาลัยไหนที่คุณวางแผนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อ และทำไมคุณถึงเลือกมหาวิทยาลัยนั้น?

ผมเลือกที่จะไปโรงเรียนบริหารธุรกิจ คารีย์ ของมหาวิทยาลัย จอห์นส์ ฮอบกิ้น ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เพราะเรารู้กันดีว่าที่นี่เป็นนครแห่งการเมือง โดยส่วนตัวนั้น ผมสนใจในเรื่องของการเมืองเป็นอย่างมาก ดังนั้นผมจึงคิดว่า ดีซีเป็นที่ในฝันสำหรับผม จอห์นส์ ฮอบกิ้น ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดยถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งคลาสเรียนที่มีจำนวนคน 20 คน ก็เป็นโอกาสที่ดี ที่สามารถช่วยให้ผมเข้าถึงอาจารย์ได้

Q: คุณได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุ

ผมเคยได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น โดยได้รับเป็นจำนวน 20,000 ดอลลาร์ต่อปี

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่ตอบรับคุณ?

• มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองซาน ดิอาโก
• มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล
• มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียน เมืองเดวิส

Q: คุณชอบอะไรมากที่สุดระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนเอ็ดมันดส์

พูดตามตรงแล้ว หลายสิ่งในที่นี้ทำให้ผมประทับใจ วิทยาลัยได้ให้โอกาสผมหลายอย่างในการที่ผมจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ สถาบันทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการเตรียมนักเรียนของเขาให้เข้าสู่ช่วงต่อไปของชีวิต วิทยาลัยยังมีโปรแกรมเรียนที่ดีเยี่ยม และมีพนักงานคอยให้การสนับสนุนนักเรียน ที่นี่ยังมีกองงานบริการนักเรียนนานาชาติที่ทำงานได้อย่างน่าทึ่ง เขาคอยช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติในทุกๆ เรื่อง ในฐานะที่เป็นผู้นำของนักเรียน ผมเชื่ออย่างมากว่า วิทยาลัยแห่งนี้ มีฝ่ายบริหารจัดการที่คอยรับฟังนักเรียนตลอด ในท้ายที่สุดนี้ วิทยาลัยแห่งนี้มีทรัพยากร และสื่อการเรียนมากมายที่จะช่วยให้นักเรียนของวิทยาลัยนี้ประสบความสำเร็จได้ ผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว EdCCนี้ !

Q: คุณได้เตรียมตัวอะไรในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยบ้าง ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยชุมชนเอ็ดมันดส์?

ผมพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ทำอะไรมากกว่าที่ถูกสอนในห้องเรียนอยู่เสมอ ผมจะอภิปรายในประเด็นต่างๆ กับอาจารย์ ผมยังได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อที่ผมจะสามารถบริหารเวลาเมื่ออยู่ในวิทยาลัยได้ อีกทั้ง กองงานบริการนักเรียนนานาชาตินั้น ก็มีทีมงานให้คำปรึกษาเรื่องการโอนย้ายหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยที่มีความรู้และความสามารถ ผมจะคอยเข้าไปปรึกษาพี่ทีมงานที่ปรึกษาของผมเรื่องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ผมต้องการอยู่เสมอ

Q: คุณชอบอะไรมากที่สุดระหว่างศึกษาอยู่ในรัฐวอชิงตัน?

ผมชอบความแตกต่างที่สุด วอชิงตันเป็นสังคมที่มีความหลากหลายสูง แต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมแตกต่างจากคนอื่น ทุกคนยอมรับในความแตกต่างของคนอื่น

Q: ทำไมคุณถึงตัดสินใจศึกษาที่ วิทยาลัยชุมชนเอ็ดมันดส์?

เพราะที่นี้มีกองงานบริการนักเรียนนานาชาติที่ดี

Q: การศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนเอ็ดมันดส์ มีส่วนช่วยในชีวิตการเรียนคุณอย่างไร?

วิทยาลัยนี้สอนให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ผมสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทางการศึกษาต่างๆได้

Q: คุณมีคำแนะนำที่จะให้กับนักเรียนใหม่ของวิทยาลัยชุมชนเอ็ดมันดส์ไหม?

ตั้งใจ พยายามใช้ทรัพยากร และสื่อการเรียนทุกอย่างของวิทยาลัยนี้

Q: คุณเคยได้รับทุนการศึกษาอะไรมาบ้าง?

ผมเคยได้รับทุนจำนวน 1,000 ดอลลาร์ จากมูลนิธี Warren Bradbury Rotary Club of Edmonds Endowed Scholarship ในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2015 และผมก็ได้รับทุนจากกองงานบริการนักเรียนนานาชาติเป็นจำนวนเงิน 300 ดอลลาร์ ในภาคเรียนฤดูหนาว ค.ศ. 2016

# สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Edmonds Community College

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Edmonds CC คลิกที่นี่

เรียนต่ออเมริกา edmonds community college

สนใจเรียนต่ออเมริกา ติดต่อ
Tel: 081-349-7669
Line: @korpungun
Mail: korpungun@gmail.com

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

KorPunGun ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน