เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตัวต่อตัวและกลุ่มกับเพื่อนนานาชาติ โดยครูคุณภาพ

➤ ฝึกฝนสื่อสารเพื่อใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
➤ เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
➤ ประกอบธุรกิจหรือการทำงาน
➤ Family Program
➤ Summer Camp

Programs Partners Why Us? FAQs Contact Us

Learn English in the Philippines

ก้อปันกันเป็นบริษัทที่บุกเบิกในการแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษาและบริการด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เราได้ทดลองเรียนและคัดเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและใส่ใจต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว (1:1) กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่กับครูที่มีความสามารถในการอำนวยการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย นอกเวลาเรียนนักเรียนจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจากนานาชาติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร สถาบันของเราตั้งอยู่ที่ 2 เมือง ได้แก่ เซบู และบาเกียว

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์?

  1. เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1): เรียนภาษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว (1:1) อย่างน้อย 4 คาบต่อวัน สอนโดยครูที่ได้รับการฝึกด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี
  2. พัฒนาทักษะภาษากับเพื่อนๆจากนานาประเทศ: อย่างน้อย 2-3 คาบต่อวันเรียน และฝึกการใช้ภาษากับเพื่อนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพิ่มความคล่องและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม จีน รัสเซีย
  3. วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ: ฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลักของประเทศ ผู้เรียนจะได้นำพาตัวไปสู่สภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4.  ครูที่ใจดีและใส่ใจกับนักเรียน: ครูฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการเรียนรู้ของเราและใจเย็นในการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนและ ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดคุยสื่อสารให้มั่นใจและคล่องแคล่วมากขึ้น
  5. บริการครบวงจร ปลอดภัย: เสมือนไปอยู่โรงเรียนประจำ ที่ผู้เรียนมีหน้าที่หลัก คือ การเรียนและการฝึกฝนใช้งานภาษาอังกฤษ โดยที่โรงเรียนมีหอพัก และบริการอำนวยความสะดวกครบวงจร รวมถึง อาหาร บริการซักผ้า บริการ รับส่งสนามบิน Internet Wifi เป็นต้น

Programs

สถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ของเรา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การปรับพื้นฐาน การฝึกฝนเพื่อใช้งานทั่วไป เพื่อการทำงาน การเตรียมสอบ รวมถึง Summer Camp สามารถเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ของคุณได้เลย

ESL

ฝึกฝน พูดคุยสื่อสารเพื่อใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป (ESL) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เรียนจะสามารถเลือกคอร์สตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ เช่น คอร์สเรียนที่เน้นการการพูด การออกเสียงและการฟัง หรือเรียนทั้งการฟังพูดอ่านเขียน รวมถึงรูปแบบการเรียนหลักสูตร ESL ที่แบ่งเป็นแบบ Sparta (เรียนแบบเข้มข้น ตั้งแต่เช้า ถึงค่ำ) และ Semi-Sparta (เช้าถึงบ่าย หรือเย็น)

อ่านเพิ่มเติม

Test Preparation

เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, TOEFL

หลักสูตรพื่อเตรียมสอบ TOEFL/ IELTS หรือ TOEIC แบบเข้มข้น โดยสถาบันจะการันตีผลสอบให้ (ซึ่งรวมการทำข้อสอบจริงของ ETS, British Council หรือ IDP ไว้ด้วย) ผู้เรียนที่จะลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบจะต้องสอบวัดระดับภาษาได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนด ในคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาความคล่องและกลยุทธในการทำข้อสอบ โดยจะมีครูผู้สอนแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

กำลังพัฒนา

Business English

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การทำงาน การนำเสนองาน โดยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานมีตัวเลือกครอบคลุมบริบทเฉพาะต่างๆ อาทิ การนำเสนองาน การประชุม การต่อรองทางธุรกิจ การทำงานในสถานที่ทำงาน  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การตลาด การตอนรับและการโรงแรม เทคโนโลยีสาระสนเทศ การพยาบาล การบัญชีและการเงิน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

Junior & Family

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและครอบครัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 7 – 15 ปี ที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัววันละ 4-6 คาบ เพื่อฝึกฝนการใช้งานในชีวิตประจำวัน เน้นพัฒนาความสามารถในการพูดคุยสื่อสาร โดยที่ผู้ปกครองจะต้องเดินทางไปพักอาศัยอยู่และเรียนด้วย หรือเพียงแค่เดินทางไปส่งด้วยตนเองก็ได้

อ่านเพิ่มเติม

Summer Camp

โครงการช่วงปิดเทอม

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปี ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงปิดเทอมทั้งในเดือนเมษายน และตุลาคม โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่ง อยู่ดูแลสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน จนเดินทางกลับ

อ่านเพิ่มเติม

Online Courses

คอร์สเรียนออนไลน์สอนสดกับสถาบันที่ฟิลิปปินส์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่ไม่ต้องเดินทาง ซึ่งรารับประกัน โอกาสที่จะได้ฝึกพูด อภิปรายในชั้นเรียน ครูผู้มืออาชีพ มีคลาสเรียนทั้งรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติให้เลือก และมีตัวเลือกคอร์สเรียนที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

Preview เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร?

เมืองเซบู (Cebu)

เมืองบาเกียว (Baguio)

Partners in the Philippines

สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ที่ก้อปันกันเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

Why Us?

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของก้อปันกันไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์?

3 สิ่งที่ก้อปันกันรับรอง

  • ข้อมูลที่ครบถ้วน: ให้ท่านได้ศึกษา ค้นหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมาด้วยเองแล้ว เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
  • คำปรึกษาที่จริงใจ: คำนึงถึงเงื่อนไข และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบุคคล
  • บริการที่วางใจได้: ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ใช้บริการตั้งแต่ต้น รวมถึงช่วงเวลาที่เดินทางไปแล้ว

Contact Us

ติดต่อขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเรื่องภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับเรา

Blog & News

บทความและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

คำถามที่พบบ่อย

ฟิลิปปินส์ปลอดภัยไหม?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ครูผู้สอนเป็นคนชาติใด?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

สำเนียงครูเป็นอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เลือกเมืองและสถาบันไหนดี?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เรียนสัปดาห์ละกี่วัน และวันละกี่คาบ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่ และคอร์สเรียนนานแค่ไหน?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

พื้นฐานภาษาไม่ดี ไปเรียนได้ไหม?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

มีจำกัดอายุผู้เรียนไหม?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

สมัครเรียนอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ก้อปันกันบริการอะไรบ้าง? มีค่าใช้จ่ายไหม?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ชำระค่าใช้จ่ายอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ต้องขอวีซ่าไหม?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เดินทางด้วยสายการบินอะไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ฟิลิปปินส์มีอะไรให้เที่ยวบ้าง?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

อาหารในสถาบันเป็นอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เรียนไปทำงานไปด้วยได้ไหม?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวอย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.