เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น
QQ English Online Campus 

“เรียนเข้มข้น สะดวกสบาย รู้สึกเหมือนได้ไปเรียนจริงที่สถาบัน”

QQ English เปิดให้บริการการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ สำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนยังสถาบัน ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ได้ ด้วยการบริการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่นี้ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต หูฟัง และพร้อมที่จะศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมีตัวเลือกมากมายของแผนการเรียนที่แตกต่างกันตามแพ็คเกจของ QQ English

QQ English Online Campus จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เหมือนการไปเรียนจริงๆ ที่สถาบัน เพียงแค่เปลี่ยนมาเรียนแบบออนไลน์แทนเท่านั้น กล่าวคือ นักเรียนจะได้เข้าเรียนทั้งคลาสเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนต่างชาติ และมีเรียนทั้งวัน จันทร์-ศุกร์ ที่สำคัญ จะมีการสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนเหมือนกับนักเรียนแบบ Offline Campus อีกด้วย

จุดเด่นของ Online Campus

จุดเด่นการเรียนออนไลน์ QQ English Online Campus Features

• ราคาที่สมเหตุสมผล
 ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
 ไม่ต้องเสียค่า Local Payment
 มีทั้งคลาสเรียนเดี่ยว และคลาสเรียนกลุ่มร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ เหมือนการไปเรียนจริงที่สถาบัน

ทางเลือกเพิ่มเติม : สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวแบบปกติ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้โดยอิสระ ตลอด 24 ชม. (ไม่อิงตามตารางเรียนแบบ Online Campus) ทางสถาบันก็มีเปิดสอน อ่านรายละเอียดได้ที่ คลิก

สภาพแวดล้อมในการเรียน

QQ English Online Campus Environment

QQ English Online Campus ได้จำลองสภาพแวดล้อมในการเรียนของนักเรียนออนไลน์ให้เหมือนกับการไปเรียนจริงที่สถาบัน QQ English (Offline Campus) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติจากนานาประเทศ และได้ใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน ผ่านแอปพลิเคชั่นของทางสถาบัน นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่คนไทยของทางสถาบัน ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนไปจนจบการศึกษา

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตร QQ English Online Campus

หลักสูตรการเรียนของ Online Campus จะเหมือนกับหลักสูตรของ Offline Campus ดังนี้

QQE Basics : Basic English Grammar
หลักสูตรการสอนแบบ Original ที่เน้นการเรียนแบบตัวต่อตัวนอกเหนือจากการฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วยังเน้นฝึกทักษะ 4 ประการ ได้แก่ การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน และ Grammar ได้ในวิชาเดียว

Reading/Writing : การอ่าน/การเขียน
เรื่องนี้สอนเทคนิคการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียน สอนเรื่องการสรุปหัวข้อ หรือทำความเข้าใจกับคำศัพท์ใหม่ๆ ตามบริบท

Speaking : การพูด
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และวลีต่างๆผ่านการสนทนาในหลักสูตรนี้ช่วยเพิ่มทักษะการแสดงออกของนักเรียนในระหว่างการสนทนาบางหัวข้อได้เรียนรู้ผ่านการไวยากรณ์และวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Listening : การฟัง
หลักสูตรนี้ช่วยเสริมทักษะการฟังของนักเรียนโดยใช้หลากหลายของตำราจากการสนทนาประจำวันกับข่าวทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC

Pronunciation : การออกเสียง
นักเรียนต่างชาติหลายคนมีปัญหาในการออกเสียงในภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้สอนเทคนิค และวิธีการในการออกเสียที่ถูกต้อง

TOEIC : หลักสูตรเตรียมสอบ
จุดเน้นหลักของหลักสูตรนี้คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่จะตอบคำถาม และช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เทคนิคในการทดสอบด้วยความมั่นใจ

IELTS : หลักสูตรเตรียมสอบ
นักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS ที่ดีควรเลือกหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมโดยเฉพาะสำหรับการพูด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับนักเรียนหลายคน (ฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน)

Business English : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในออฟฟิศ จะพบว่าหลักสูตรนี้มีความสำคัญสำหรับการทำตลาดต่างประเทศ พวกเขาจะได้เรียนรู้การแสดงออกทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ และคำศัพท์สำหรับการตอบ-รับอีเมล, ตอบ-รับโทรศัพท์ และทำการ Presentations ต่างๆ

News : ภาษาอังกฤษเพื่อข่าวและการสื่อสาร
นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงการสำนวนและคำศัพท์ผ่านบทความข่าวในหลักสูตรนี้พวกเขาจะอ่านออกเสียงบทความต่างๆ และพูดคุย วิเคราะห์ข่าวกับครูเพื่อให้พวกเขา สามารถเพิ่มทักษะการสนทนาได้อีกด้วย

Topic Conversation : สนทนาภาษาอังกฤษ
เน้นการสอนทักษะการแสดงออก สามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารของคุณผ่านการอภิปราย แลกเปลี่ยน และความคิดเห็นกับหัวข้อนั้นๆ

Travel English : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
นักเรียนที่เป็นนักเดินทางตัวยงจะได้พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจนี้สอนการสนทนาที่จำเป็น และจะพบในการเดินทางของพวกเขาอย่างแน่นอน

QQ English Online Campus Study Plan

แผนการเรีย

แผนการเรียนของ QQ English Online Campus นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 8 แผน เช่นเดียวกับ Offline Campus ดังนี้

★ 1. Super Light Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน

– นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ Listening, Speaking, Pronunciation และ Practice
– มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน

คาบเรียนในแต่ละวันของ Super Light Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 3 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

★ 2. Light Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และสัมผัสประสบการณ์เรียนร่วมกับเพื่อนๆ จากนานาประเทศ

– นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ Listening, Speaking, Reading, Practice และ Grammar
– มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน

คาบเรียนในแต่ละวันของ Light Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

 3. Standard Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเรียนตัวต่อตัวมากถึง 6 คาบต่อวัน!

– นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ Listening, Conversation, Pronunciation, Practice และ Grammar
– มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน
– หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานในหนึ่งวัน
– สามารถเลือกเรียน Callan Method

คาบเรียนในแต่ละวันของ Standard Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 6 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

★ 4. Superior Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเรียนตัวต่อตัวมากถึง 8 คาบต่อวัน!

– นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ Listening, Business, Conversation, Pronunciation, Practice และ Grammar
– มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน
– หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานในหนึ่งวัน
– สามารถเลือกเรียน Callan Method

คาบเรียนในแต่ละวันของ Superior Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 8 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

★ 5. BUSINESS Plan

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเพื่อใช้ทำงานในองค์กร

– นักเรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนครอบคลุมทักษะด้านธุรกิจ อาทิ presentation, meeting, interviewing, email, business manner
– อาจารย์ทุกคนได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL Certified)

คาบเรียนในแต่ละวันของ BUSINESS Plan :
– คาบเรียน Business ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

★ 6. TOEIC Plan

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบ TOEIC

• นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ TOEIC อาทิ Grammar, Reading, Listening,  Speaking, Vocabulary
• มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์
• สามารถเลือกเรียน Callan Method

คาบเรียนในแต่ละวันของ TOEIC Plan :
– คาบเรียน TOEIC ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

★ 7. IELTS Intensive 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS 4.0 ขึ้นไป และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคะแนนสอบ IELTS ของตนเอง

• นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ IELTS อาทิ Writing, Speaking, News, Vocabulary
• มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และมีจำลองการสอบ IELTS ทุกสัปดาห์

คาบเรียนในแต่ละวันของ IELTS Intensive :
– คาบเรียน IELTS ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน IELTS กลุ่มเล็ก 4 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

★ 8. Pre-IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบ IELTS

• นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ IELTS อาทิ Writing, Speaking, News, Vocabulary
• มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และมีจำลองการสอบ IELTS ทุกสัปดาห์

คาบเรียนในแต่ละวันของ Pre-IELTS :
– คาบเรียน IELTS ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน IELTS กลุ่มเล็ก 4 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

พิเศษ! นอกจากคาบเรียนในตอนกลางวันแล้ว สถาบันยังมีจัดกิจกรรมในชั้นเรียนกลุ่มช่วงกลางคืน ให้กับนักเรียน Online Campus อีกด้วย!

วันและเวลาเริ่มเรียน

วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วม Online Campus ได้ทุกวันจันทร์ สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

เวลาเริ่มเรียน : ชั้นเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ของนักเรียนทุกคน จะเริ่มในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08:00 น. หรือ 09:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ (เวลาในประเทศฟิลิปปินส์เดินเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

อุปกรณ์สำหรับการเรียน

อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ QQ English Online Campus Hardware needs

 คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
กล้องเว็บแคม
หูฟังพร้อมไมค์
สัญญาณอินเทอร์เน็ต

ค่าใช้จ่าย
(คลิกเพื่อรับชมภาพขนาดใหญ่)

QQ English Online Campus Price List
อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 34 THB

ตารางด้านบนนี้เป็นตารางวันหยุดของ QQ English สำหรับนักเรียน Online Campus จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $ 30 USD ต่อวัน (holiday fee) ตามช่องวันหยุดสีฟ้า อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 34 THB

ขั้นตอนการสมัคร

• สำหรับผู้สมัครครั้งแรก

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงใน Google Form คลิกที่นี่
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปคุยรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย
3. ชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนมายังเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน E-mail : info@korpungun.com หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนเรียนให้

• สำหรับผู้เรียนต่อเนื่อง

1. ให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ สำหรับเวลาเรียนที่ท่านต้องการเรียนต่อ
2. ชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ก้อปันกัน เพื่อที่เราจะดำเนินการแจ้งไปยังสถาบัน

• ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี บจก. ก้อปันกัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาไอคอนสยาม
เลขที่บัญชี 035-3-75287-1

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 097-040-6245
Add Line : infokorpungun

เกี่ยวกับสถาบันเรียนภาษาที่ Cebu กับ QQ English

QQ English ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 “Quick & Quality” คือปรัชญาการสอนของ QQ English โดยเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สะดวกครบครัน และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกเพศทุกวัยจากทั่วโลก สถาบันตั้งอยู่ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์มีครูกว่า 1,100 ท่าน ให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการศึกษาแบบตัวต่อตัว อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน QQ English คลิก

All Credits : QQ English
# เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น

สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ติดต่อ
Tel: 097-040-6245
Line: @korpungun
Mail: info@korpungun.com

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

KorPunGun ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน