SMEAG October English Camp 2019
Cebu, Philippines 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 9-18 ปี ระยะเวลา 14 และ 21 วัน ร่วมกับสถาบัน SMEAG ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

รายละเอียดโครงการ

• ระยะเวลาในการเข้าร่วมมีให้ 2 แบบ ดังนี้

 แบบ 2 สัปดาห์
วันที่ : 06 – 19 ตุลาคม 2562 [14 วัน] ราคา :  47,500 บาท

 แบบ 3 สัปดาห์
วันที่ : 06 – 26 ตุลาคม 2562 [21 วัน] ราคา 57,400 บาท

อายุ : 9 ถึง 18 ปี
※ นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องทำ W.E.G [Waiver of Exclusion Ground]

• สถาบัน : SMEAG

• ห้องพัก : หอพักในโรงเรียน ห้อง 3 เตียง
※ โรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดหาห้องพักให้นักเรียน

• คาบเรียน :
คาบตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 2 คาบ + คาบเรียนวิชาพิเศษ และกิจกรรมตอนเย็น  *เวลาเรียน 45 นาที/คาบ

ราคาแพคเกจนี้รวม :
ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่ากิจกรรมในวันหยุด, ค่าประกันเดินทาง, ค่า SSP (ใบอนุญาตเรียนภาษาพิเศษ), ค่า W.E.G (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี), ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน, และ Local Payment เเละค่าภาษีสนามบินขากลับ

• ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเพิ่ม :
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket money), ค่ามัดจำห้องพัก 3,000 เปโซ (ประมาณ 1,890 บาท) จะได้คืนวันสุดท้ายที่เดินทางกลับ หากนักเรียนไม่ทำข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องพักเสียหาย

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการขั้นตํ่า :
โครงการจำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำตามกำหนด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียน

• วันสิ้นสุดการสมัคร : ติดต่อเจ้าหน้าที่ของก้อปันกันเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

✓ เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน

✓ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

✓ ชำระค่ามัดจำโครงการ 20,000 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนการดำเนินการและการบริการ

✓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ :
โทร : 095-909-3960
E-mail : studyinph@korpungun.com
Line ID : korpungun.ph

✓ ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ :
ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562

✓ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง : 
เราจะนัดพูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อสร้างความความสบายใจและอุ่นใจก่อนเดินทาง

✓ ดูแล สื่อสารอัพเดทระหว่างโครงการ : 
เราจะสื่อสารเพื่ออัพเดทการเรียนและกิจกรรมระหว่างโครงการให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง และหากมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ระหว่างที่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในฟิลิปปินส์ ก้อปันกันยินดีให้คำปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโดยตรง

ภาพกิจกรรมบางส่วน จากแคมป์ที่ผ่านมา

This slideshow requires JavaScript.

คาบเรียน

ประกอบด้วย คลาสเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คลาสเรียนกลุ่ม 3 คาบ + คลาสตอนกลางคืน 1 คาบ ต่อวัน

SMEAG October English Camp 2019 one on one class

คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) เรียนแบบส่วนตัวกับอาจารย์สอนผู้สอน ในโปรแกรมนี้นักเรียนจะมีคาบตัวต่อตัว 4 คาบต่อวัน นอกเหนือจากการทําความเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาอีกด้วย

SMEAG October English Camp 2019 group class

คาบเรียนกลุ่ม นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาจากคาบเรียนแบบตัวต่อตัวมาแลกเปลี่ยนกัน 3 คาบต่อวัน เพื่อที่นักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ในทางบวกและพัฒนาทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งปลูกฝังความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนอีกด้วย

SMEAG October English Camp 2019 Special Class

พร้อมคาบเรียนวิชาพิเศษ อาทิ เรียนอูคูเลเล่ เรียนทำอาหาร เป็นต้น

ตารางกิจกรร

แบบ 2 สัปดาห์

SMEAG October English Camp 2019 Weekly Schedule

แบบ 3 สัปดาห์

SMEAG October English Camp 2019 Weekly Schedule

ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน

SMEAG October English Camp 2019 Daily Schedule

ความปลอดภัยของนักเรียน

มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปส่ง และจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตลอด 2 สัปดาห์
มีครูและเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลนักเรียนของโครงการโดยเฉพาะ ทุกวันตลอด 2 สัปดาห์
มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนตลอด 24/7

สถาบันที่ร่วมจัดโครงการ

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ SMEAG

SMEAG สถาบันสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร ESL (หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) ถัดมาในปี 2007 SMEAG ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญและยาวนานในการสอน ทั้งหมดนี้เลยส่งผลให้ SMEAG มีความพร้อมสำหรับการสอนและเข้าถึงนักเรียนนานาชาติผ่านหลักสูตรการเรียนที่เป็นระบบและมีความหลากหลาย ปรับระดับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมีศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

SMEAG-October-Camp-2019-School dormitory

# SMEAG October English Camp 2019 
All Credits : SMEAG

 

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน