SMEAG Summer English Camp
Cebu, Philippines 

29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอายุ 9-18 ปี ระยะเวลา 28 วัน ร่วมกับสถาบัน SMEAG ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการนี้ผสมผสานระหว่างหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

รายละเอียดโครงการ

• วันที่ : 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 [28 วัน]

• ราคา :  ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เข้ารวม ดังนี้

• อายุ 15 – 18 ปี : ค่าใช้จ่าย 65,000 บาท
• อายุ 9 – 14 ปี : ค่าใช้จ่าย 68,000 บาท*
(*รวมค่าสมัคร W.E.G แล้ว)

※ ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, pocket money ของนักเรียน และค่ามัดจำ 3,000 PHP จะได้รับคืนต่อเมื่อไม่มีทรัพย์สินเสียหาย และไม่ใช้น้ำหรือไฟเกินกำหนด

*ส่วนลดพิเศษ สำหรับข้อเสนอส่วนลดพิเศษ แบบสมัครล่วงหน้า (ภายใน 20 ธันวาคม 62) และแบบสมัครเป็นคู่ ติดต่อขอรายละเอียดที่ โทร. 095-909-3960 หรือ Line : korpungun.ph

อายุ : 9 ถึง 18 ปี
※ นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องทำ W.E.G [Waiver of Exclusion Ground]

• สถาบัน : SMEAG

• ห้องพัก : หอพักในโรงเรียน ห้อง 3 เตียง
※ โรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดหาห้องพักให้นักเรียน

• คาบเรียน : เรียน จันทร์-ศุกร์ วันละ 8 ชม.
คาบตัวต่อตัว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 2 คาบ + คาบเรียนวิชาเลือก และกิจกรรมตอนเย็น  *เวลาเรียน 45 นาที/คาบ

ราคาแพคเกจนี้รวม :
ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่ากิจกรรมในวันหยุด, ค่าประกันเดินทาง, ค่า SSP (ใบอนุญาตเรียนภาษาพิเศษ), ค่า W.E.G (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี), ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน, และ Local Payment เเละค่าภาษีสนามบินขากลับ

• ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเพิ่ม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ *คิดตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง
– ค่ามัดจำหอพัก 3,000 PHP จะได้รับคืนต่อเมื่อไม่มีทรัพย์สินเสียหาย และไม่ใช้น้ำหรือไฟเกินกำหนด
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket money)

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการขั้นตํ่า :
โครงการจำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำตามกำหนด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียน

• วันสิ้นสุดการสมัคร : ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน โทร. 095-909-3960 หรือ Line : korpungun.ph

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

✓ เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน

✓ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
https://forms.gle/9doqqLA8qc6HpntE7

✓ ชำระค่ามัดจำโครงการ 20,000 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนการดำเนินการและการบริการ

✓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ :
โทร : 095-909-3960
E-mail : studyinph@korpungun.com
Line ID : korpungun.ph

✓ ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ :
ภายในวันที่ 06 มีนาคม 2563

✓ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง : 
เราจะนัดพูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อสร้างความความสบายใจและอุ่นใจก่อนเดินทาง

✓ ดูแล สื่อสารอัพเดทระหว่างโครงการ : 
เราจะสื่อสารเพื่ออัพเดทการเรียนและกิจกรรมระหว่างโครงการให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง และหากมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ระหว่างที่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในฟิลิปปินส์ ก้อปันกันยินดีให้คำปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโดยตรง

ภาพกิจกรรมบางส่วน จากแคมป์ที่ผ่านมา

This slideshow requires JavaScript.

คาบเรียน

ประกอบด้วย คลาสเรียนตัวต่อตัว 4 คาบ + คลาสเรียนกลุ่ม 2 คาบ + คาบเรียนวิชาเลือก และกิจกรรมตอนเย็น  *เวลาเรียน 45 นาที/คาบ

SMEAG October English Camp 2019 one on one class

คาบเรียนตัวต่อตัว (1:1) เรียนแบบส่วนตัวกับอาจารย์สอนผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ในโปรแกรมนี้นักเรียนจะมีคาบตัวต่อตัว 4 คาบต่อวัน นอกเหนือจากการทําความเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาอีกด้วย

SMEAG October English Camp 2019 group class

คาบเรียนกลุ่ม นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาจากคาบเรียนแบบตัวต่อตัวมาแลกเปลี่ยนกัน 2 คาบต่อวัน เพื่อที่นักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ในทางบวกและพัฒนาทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งปลูกฝังความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนอีกด้วย

SMEAG October English Camp 2019 Special Class

พร้อมคาบเรียนวิชาพิเศษ อาทิ เรียนอูคูเลเล่ เรียนทำอาหาร เป็นต้น

ตารางกิจกรร
(คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

SMEAG Summer English Camp 2020 Weekly Schedule

ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน

SMEAG Summer English Camp 2020 Daily Schedule

ความปลอดภัยของนักเรียน

มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปส่ง และจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตลอด 4 สัปดาห์
มีครูและเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลนักเรียนของโครงการโดยเฉพาะ ทุกวันตลอด 4 สัปดาห์
มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนตลอด 24/7

สถาบันที่ร่วมจัดโครงการ

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ SMEAG

SMEAG สถาบันสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร ESL (หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) ถัดมาในปี 2007 SMEAG ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญและยาวนานในการสอน ทั้งหมดนี้เลยส่งผลให้ SMEAG มีความพร้อมสำหรับการสอนและเข้าถึงนักเรียนนานาชาติผ่านหลักสูตรการเรียนที่เป็นระบบและมีความหลากหลาย ปรับระดับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมีศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนสามารถมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

SMEAG Summer English Camp 2020 School dormitory

รายละเอียดเพิ่มเติม SMEAG คลิก

เรียนภาษาที่เซบู SMEAG
# SMEAG Summer English Camp 2020 
All Credits : SMEAG

 

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน