เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา

หลังจากที่ได้บุกเบิกการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อ community college อเมริกาในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2016 ในปี 2019 ก้อปันกันได้ขยายวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรไปถึงแคนาดา 2 วิทยาลัยได้แก่ Langara College (Vancouver) และ Okanagan College (Kelowna) รัฐ British Columbia 2 วิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมาย และมีอัตรานักเรียนจบการศึกษาและโอนเข้าต่อ University of British Columbia, University of Victoria, Queen’s Univeristy, Simon Fraser University ที่สูง

แนะนำการเรียนต่อวิทยาลัย ในแคนาดา

Langara และ Okanaga College สถาบันการศึกษาที่มีระบบและหลักสูตรคล้ายกันกับ community college หรือวิทยาลัย 2 ปีในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตร 2+2 University Transfer สำหรับท่านที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีในแคนาดา สามารถเลือกเข้าเรียน 2 ปีแรกในวิทยาลัยก่อนโอนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี โดยจะได้ประหยัดค่าเล่าเรียน 50-70% เมื่อเทียบกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง อีกทั้งใน college จะมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องไม่เกิน 25-30 คน มีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตศึกษาในระบบและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

วิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) สำหรับผู้ที่ต้องการปรับภาษาก่อนเข้าศึกษาต่อ และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ แต่ไม่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิทยาลัยยังีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งระดับ undergraduate certificate (สำหรับความรู้ละทักษะระดับเทียบเท่าปริญญาตรี) และ post-graduate diploma (สำหรับความรู้ละทักษะระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี) เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทางอีกด้วย

Credit

Langara College
เมือง
แวนคูเวอร์

Langara College (วิทยาลัยของรัฐ) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver แคนาดา มีวิชาเรียนที่เปิดสอนมากมายโดยแบ่งเป็น 5 ภาคแขนงหลัก ได้แก่ Arts, Business, Sciences & Technology, Humanities and Social Sciences และ Health มีบริการที่พักแบบ homestay ด้วยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเอง และมีโครงการ Langara Plus ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนต่อแคนาดาให้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย extra/co-curricular activities เกี่ยวกับ Study Skills, Social Events, Recreational Activies, Lifestyle Workshop

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Langara College คลิกที่นี่

Credit

Okanagan College
เมืองเคโลว์นาร์

Okanagan College (วิทยาลัยของรัฐ) มี 3 แคมปัสอยู่ในย่านเมือง Kelowna, Vernon, Penticton, Salmon Arm ใจกลาง British Columbia ของ Okanagan Valley เป็นเมืองที่มีฤดูกาลอันเป็นเอกลักษณ์ถึง 4 ฤดู และมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี Okanagan College มีวิชาเรียนที่เปิดสอนที่หลากหลาย รวมถึง Business, Commercial Aviation, Arts / Science, Technologies, Sustainable Construction management Technology, Animation, Computer Science, Health and Social Development รวมถึง Food, Aircraft Maintenance Engineering, Wine and Tourism

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Okanagan College คลิกที่นี่

นอกจากวิทยาลัยของรัฐแล้ว การเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดาจะมีตัวเลือกคือวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาและโอกาสการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์จากสายงานที่สนใจในแคนาดาอีกด้วย

Credit

Greystone College
เมืองแวนคูเวอร์ และเมืองโทรอนโต้

Greystone College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ภายใต้เครือการศึกษา ILSC Education Group เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ด้าน Business, Hospitality, Interpreting and Translation และ Teaching Training โดยมีทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวแคนาเดียนเข้าศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนทต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน วิทยาลัยมีหลักสูตร co-op ให้นักเรียนเลือกเรียนและทำงาน 50% ของระยะเวลาที่ลงเรียนหลักสูตร diploma อีกด้วย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greystone College คลิกที่นี่

…แล้วเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา น่าสนใจอย่างไร ?

ความน่าสนใจของการเรียนต่อแคนาดา คือ อัตราแลกเปลี่ยน THB-CAD ต่ำกว่า THB-USD จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่ออเมริกา

ที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อแคนาดา นักเรียนนานาชาติสามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมาย หากลงเรียนหลักสูตรที่มีหน่วยกิตระดับวิชาการ (เรียนภาษาทำงานไม่ได้ครับ) อีกทั้ง แคนาดามีนโยบายที่ค่อนข้างเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ รวมถึงผู้อพยพ เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเชิงวิชาการที่แคนาดา นักเรียนนานาชาติสามารถสมัครขอ Work Permit เพื่อทำงานในแคนาดาได้นานถึง 3 ปี

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก วิทยาลัยในแคนาดาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดียวเลยนะครับ 🙂

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิกที่นี่

# เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา