Study in USA 
Preparation Camp 2019 

ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา 2019 สำหรับนักเรียนที่ใช้บริการเรียนต่ออเมริกากับก้อปันกัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปศึกษา สำหรับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างประเทศอย่างคุ้มค่าและมีความหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

เอื้อให้เกิดโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกันและกัน รวมถึงสร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกันระหว่างเพื่อนนักเรียน
พัฒนาทักษะและคุณสมบัติเบื้องต้นในการใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง อาทิ ทักษะการฟัง ภาวะผู้นำ และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
สร้างให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระบบการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมแบบอเมริกัน
สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและระบบอุดมศึกษาของอเมริกา เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2019
(
มีอาหารกลางวันให้)

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 9.30 – 17.30 น.
ก้อปันกัน + ทำความรู้จักกัน + ภาวะผู้นำ
**สำหรับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 10.00 – 16.30 น.
Cultural Exchange, Student Life & Cultural Adjustment
**สำหรับนักเรียน

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 9.30 – 16.30 น.
University Transfer, Student and Academic Life
**สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศ ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา ปี 2018 โดย ก้อปันกัน

This slideshow requires JavaScript.

วิทยากรร่วม

หม่อง ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา 2019

‘หม่อง’ ธานินทร์ แสนทวีสุข 
กระบวนกรและโค้ชอาชีพ : การฟังด้วยหัวใจ และผู้นำ 4 ทิศ

ทิศา ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา 2019

ทิศา สมทรัพย์
International Peer Mentor
ที่ Shoreline Community College
และ *CAO ประจำก้อปันกันปี 2019

ซาซ่า ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา 2019

‘ซาซ่า’ สุชัญสินี จงเพิ่มวัฒนะผล
กรรมการบริหาร ด้านการเงินและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
ที่ Edmonds Community College
และ *CAO ประจำก้อปันกันปี 2019

Sara Suksoi ศิษย์เก่า Lane Community College

Sara Suksoi
ที่ปรึกษานักเรียน (Peer Mentors)
ที่ Lane Community College
และ *CAO ประจำก้อปันกันปี 2019

*CAO หรือ Chief Amazement Officer คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในอเมริกา ที่มาเป็นอาสาสมัครในการจัดงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนใหม่ที่กำลังจะเดินทางได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

…..

ใครเข้าร่วมได้บ้าง?

1. นักเรียนที่สมัครใช้บริการเรียนต่ออเมริกา กับก้อปันกัน
2. นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ Community College อเมริกา (ยังไม่ต้องสมัครก็สามารถเข้าร่วมได้)
3. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้สมัครหรือสนใจเรียนต่ออเมริกา (สำหรับวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม)

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม มีอาหารกลางวันให้ ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น สำหรับผู้ที่ต้องการที่พักจะมีค่าที่พักเพิ่มเติม ….. 

ถานที่

sook station สถานที่จัดค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา กับก้อปันกันCredit

Sook Station (ห้อง Intern 1 )
45-49 สุขุมวิท 101/2 บางนา กรุงเทพ 10260
ใกล้ BTS สถานีอุดมสุข (260 เมตร) 

รับชมแผนที่คลิกSook Station (Think Society Co-working Space) Google MapsCredit : Google Maps คลิก

ที่พัก

สำหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่สะดวกเดินทาง ไป-กลับ สามารถพักที่ Sook Station โรงแรมที่จำลองบรรยากาศสไตล์คุก ที่จะมอบประสบการณ์สุดแสนประทับใจให้กับนักเรียน (ไม่บังคับพัก) โดยจะได้พักห้องเตียง 2 ชั้น (1 ห้อง พัก 2 คน) แยกเพศ โดยจะมีค่าที่พักราคา 600 บาทต่อคน/คืน (รวมอาหารเช้า) *เว็บไซต์ของสถานที่ คลิก

Photo Credits : Sook Station

ทำความรู้จัก Sook Station

…..

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่

…..

รายละเอียดโปรแกรม
ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา 

DAY 1
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2019
เวลา 9.30 – 17.30 น.
(สำหรับนักเรียน)

เช้า 10.00 – 12.00 (2 ชม.) :
ปันประสบการณ์กับ ก้อปันกัน

• ไปเรียนต่างประเทศกัน … เพื่ออะไร?
• เราเป็นใคร เราเชื่อในอะไร?
• พูดคุยแลกเปลี่ยน “ความคาดหวังและความกังวล”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> ได้สำรวจความสนใจ และเป้าหมายของการไปศึกษาต่อต่างประเทศ?
> สามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับเรื่องราวและแนวทางของก้อปันกันได้
> สามารถอภิปรายได้ถึงความคาดหวังและความกังวลของตนเองและเพื่อนๆในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ทานอาหารกลางวันร่วมกัน

บ่าย 13.00 – 17.30 (4.5 ชม.) :
ทำความรู้จักกันและภาวะผู้นำ

โดยพี่หม่อง ธานินทร์ แสนทวีสุข, กระบวนกรและโค้ชอาชีพ

 กิจกรรม “การฟังด้วยหัวใจ”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
> สามารถอธิบายได้ถึงความหมายของการฟังที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นได้

• กิจกรรม “ผู้นำ 4 ทิศ”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> สามารถอภิปรายได้ถึงบุคลิกและอุปนิสัยของตนเอง รวมถึงที่มาที่ไปมัน
> สามารถอภิปรายได้ถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างนี้ รวมการพัฒนาตนเอง ด้วยศักยภาพและข้อจำกัดของตนเอง

…..

DAY 2
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019
เวลา 10.00 – 16.30 น.
(สำหรับนักเรียน)

เช้า 10.00 – 12.00 (2 ชม.) :
Cultural Exchange

• แนะนำ XB Education คืออะไร? คลิก
• พูดคุยแลกเปลี่ยน “ความแตกต่างทางวัฒนธรรม Thai x American”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> สามารถคาดการได้ถึงสภาพทางสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์ ตลอดจนอภิสิทธิและอำนาจที่แตกต่างกันของกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
> สามารถอธิบายได้ถึงความคิด ที่มาและผลกระทบเกี่ยวกับการเหมารวม (streotype), อคติ (prejudice) และการเลือกปฏิบัติ (discrimination)
> สามารถที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของตัวเองกับสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อเมริกาได้มากขึ้น
> สามารถระบุได้ถึงคุณสมบัติที่คนๆนึงพึงมีในการอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างหลากหลาย

ทานอาหารกลางวันร่วมกัน

บ่าย 13.00 – 16.30 (3.5 ชม.) :
Student Life and Cultural Adjustment

• แลกเปลี่ยน : ประสบการณ์นักเรียน
• พูดคุยแลกเปลี่ยน “Culture Shock”
• พูดคุยแลกเปลี่ยน “Comfort zone and adjustment”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> สามารถระบุถึงความหมายและคาดการเกี่ยวกับ culture shock ได้
> ได้สำรวจและอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การออกจาก comfort zone
> สามารถอภิปรายได้ถึงวิธีการและแนวทางการปรับตัว เมื่อออกจากความคุ้นเคยเดิมๆ

…..

DAY 3
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019
เวลา 9.30 – 16.30 น.
(สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

เช้า 10.00 – 12.00 (2 ชม.) :
University Transfer

• Study in USA 101 : รู้จักกับมหาวิทยาลัยในอเมริกา
• Tips เตรียมการ transfer และประสบการณ์นักเรียนในการ transfer
• University Transfer by KPG พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัย – https://www.korpungun.com/university-transfer
• Q&A

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> สามารถระบุได้ถึงความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาแต่ละประเภท
> สามารถวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการสมัครโอนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระหว่างที่เรียนได้
> สามารถระบุได้ถึงปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับการสมัครโอนเข้าศึกษาต่อ
> สามารถระบุได้ถึงมหาวิทยาลัยในเครือที่ก้อปันกันแนะนำ รวมถึงความน่าสนใจและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่แนะนำแต่ละแห่ง

ทานอาหารกลางวันร่วมกัน

บ่าย 13.00 – 16.30 (3.30 ชม.) :
Student & Academic Life

• Student Life 101 : ภาพรวมและสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนในอเมริกา (การเงิน, การเปิดบัญชี, ประกันสุขภาพ, สัญญาณโทรศัพท์, ความปลอดภัย) บริการนักเรียน, ที่พัก, การเดินทาง
• Academic Life 101 : หลักสูตร High School Completion และ 2+2 University Transfer, สาขาการเรียน, ระดับภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์ และการลงทะเบียนเรียน
• Current student Panel : แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เข้าร่วมจะ

> สามารถวางแผนเพื่อการเตรียมตัว ก่อนไปใช้ชีวิตศึกษาต่อต่างประเทศได้
> สามารถระบุได้ถึงความแตกต่างระหว่างหลักสูตร High School Completion และ 2+2 University Transfer
> สามารถระบุได้ถึงสาขาการเรียน รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และแนวทางการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์การเริ่มเรียน
> สามารถระบุได้ถึงทรัพยากรและบริการต่างๆในสถาบันการศึกษาที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการปรับตัวและการเรียนรู้ได้

# ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา สำหรับนักเรียนของก้อปันกัน

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ค่ายเตรียมตัวเรียนต่ออเมริกา สำหรับนักเรียนของ ก้อปันกัน