Summer English Camp 2019
IDEA EDUCATION

ค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน
สำหรับเยาวชนอายุ 10-18 ปี เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 02 เมษายน – 30 เมษายน 2019
(2 – 4 สัปดาห์)

โครงการนี้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเติมเต็มช่วงเวลาปิดเทอมของเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ด้วยหลักสูตรผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และกิจกรรมนอกโรงเรียนที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พบปะกับเพื่อนใหม่ และได้ท่องเที่ยวสำรวจเกาะเซบูในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลและมีความปลอดภัย

*โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูเเลเเละสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

• Practice & Improve English Skills :
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการใช้งานจริง
• Learn to Be Indenpendent :
เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ *โดยมีทีมงานดูแลและสนับสนุนการเรียนรู้
• Enjoy Fun Activities in Cebu :
ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่น่าสนใจในเกาะเซบู

โครงการประกอบด้วย

• การเรียน 8 คาบต่อวัน ทั้งแบบตัวต่อตัว (1:1) และแบบกลุ่ม 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบแบบรอบด้าน รวมถึง ฟัง พูด อ่าน เขียน
• กิจกรรมตอนค่ำ
• ทริปท่องเที่ยว น้ำตก Kawasan และว่ายน้ำกับปลาฉลามวาฬ สวนสนุกในร่ม Extreme Aeropark สวนน้ำ Western Lagoon รวมถึงทัวร์เมืองเซบูและศูนย์การค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล

ทำไมต้องเข้าร่วม Summer English Camp ที่เซบู ประเทศฟิลิปปินส์?

✓ Special Intensive Program : ผู้เรียนจะเรียนภาษาอังกฤษแบบ 1:1 กับครูฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการฝึกอบรม (มีประสบการณ์และความสามารถในการสอน) เป็นอย่างดี และจะได้เรียนในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
✓ English Culture : ฟิลิปปินส์เป็นประเทศใหญ่ลำดับที่ 5 ที่ใช้ภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาหลักของประเทศ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
✓ Filipino Touch : นอกจากทักษะของผู้สอนแล้ว ผู้สอนยังมีความใจเย็น ใส่ใจดูแลและเป็นกันเองอีกด้วย นักเรียนจึงได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำ
✓ Student Diversity : สถาบันมีนักเรียนจากเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม จีนและอื่นๆ นักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้ภาษากับเพื่อนๆอีกด้วย
✓ Controllable Budget : จ่ายทีเดียวครอบคลุม ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร การเดินทาง กิจกรรรม แทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องงบบานปลาย สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน
✓ Safety : สถิติอาชญากรรมของเซบูที่ต่ำกว่าเมืองอื่นๆสำหรับการเรียนภาษาในปี 2015
Kuala Lumpur (Malaysia) 73.77 > Manila (Philippines) 65.50 > New-Delhi (India) 60.25
> Cebu (Philippines) 50.61 > London (UK) 48.43

สถาบันที่ร่วมจัดโครงการ
IDEA EDUCATION

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 IDEA EDUCATION ได้ต้อนรับกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นและปลายจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น รัฐเซีย ไต้หวัน โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านสะดวกซื้อ IDEA ให้ความสำคัญกับคุณภาพครูผู้สอน การจัดคาบเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล การดูแลนักเรียนอย่างทั่วถีง และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

3 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

1) ระหว่าง 02 – 16 เมษายน
(2
สัปดาห์
) : ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท

2) ระหว่าง 02 – 23 เมษายน
(3
สัปดาห์
) : ค่าใช้จ่าย 63,000 บาท

3) ระหว่าง 02 – 30 เมษายน
(4
สัปดาห์
) : ค่าใช้จ่าย 69,900 บาท

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตร ESL หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน พัฒนาความเข้าใจ และฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยความคล่องและความมั่นใจที่มากขึ้น : เรียนวันละ 8 คาบ

• โดยแบ่งเป็นการเรียนตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบ, การเรียนกลุ่ม 3 คาบ, และกิจกรรมช่วงค่ำ 1 คาบ
• สำหรับวิชาเรียนประกอบด้วย คำศัพท์และการอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, การฟัง, การพูด, การออกเสียง, การอภิปราย และการทบทวนบทเรียน อีกทั้งทางโครงการจะจัดให้มีการทดสอบคำศัพท์ในช่วงเช้าของทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด : ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่ากิจกรรม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันการเดินทางและค่าธรรมเนียมต่างๆของสถาบัน รวมถึง SSP, ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าหนังสือเรียน ค่าบริการรับ-ส่งสนามบิน ค่า operation fee ของสถาบัน (ยังไม่รวม pocket money)

*สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 4,000 บาท / ท่าน สำหรับค่ารับรองเอกสารแปล รับรองเอกสารโดยกงสุลฯ และค่าธรรมเนียม WEG

** พิเศษ **
สมัครภายใน 30 ม.ค. 62 
รับส่วนลด 1,000 บาท/ท่าน
และสมัครเป็นคู่
รับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาท/ท่าน (= 3,000 บาท/ท่าน)

ตัวอย่างตารางเรียน

ความปลอดภัยของนักเรียน

เจ้าหน้าที่ของสถาบัน IDEA EDUCATION ได้รับการอบรมและคำแนะนำในการทำงานบริการและดูแลเยาวชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับตรวจสอบประวัติ และได้รับการคัดเลือกเพื่อทำงานกับเยาวชน

 มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปส่ง และจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตลอด 4 สัปดาห์
 มีครูและเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลนักเรียนของโครงการโดยเฉพาะ ทุกวันตลอด 4 สัปดาห์
 มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนตลอด 24/7

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

✓ เตรียมสำเนา Passport (มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) หน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน
✓ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
✓ ชำระค่ามัดจำโครงการ 20,000 บาท *ไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนการดำเนินการและการบริการ

✓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ :
โทร : 095-909-3960
E-mail : studyinph@korpungun.com
Line ID : korpungun.ph

✓ ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ :
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

✓ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง :
เราจะนัดพูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อสร้างความความสบายใจและอุ่นใจก่อนเดินทาง

✓ ดูแล สื่อสารอัพเดทระหว่างโครงการ :
เราจะสื่อสารเพื่ออัพเดทการเรียนและกิจกรรมระหว่างโครงการให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง และหากมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ระหว่างที่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในฟิลิปปินส์ ก้อปันกันยินดีให้คำปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโดยตรง

ผู้จัดโครงการ

บริษัท ก้อปันกัน จำกัด
ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน
มีประสบการณ์จากการจัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์
ในช่วงปิดเทอมมา 3 ปีต่อเนื่อง

อาคารไทยวีรวัฒน์
ติด BTS วงเวียนใหญ่ exit 4
86/1 ห้อง 17B ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพ 10600
โทร : 095-909-3960
E-mail : studyinph@korpungun.com
Line : korpungun.ph
FB: korpungunoverseas

ร่วมกับ IDEA EDUCATION

Summer English Camp 2019 IDEA EDUCATION
Photo Credits : IDEA EDUCATION