บริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : B-1/B-2 VISA หากท่านต้องการทำเรื่อง สมัครวีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท B-1/B-2) เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดีบริการช่วยดำเนินในการสมัครขอวีซ่านักเรียนท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2) โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง credit : visanow.com บริการ     1. แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา     2. กรอกใบสมัครวีซ่า DS-160     3. ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตียมสำหรับการยื่นขอวีซ่า     4. แนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการบริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 1) กรอกแบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า DS-160 ลงในไฟล์ VISA...
Continue Reading →