fbpx

Posts tagged with: เรียนต่อแคนาดา

สัมมนาเรียนต่อแคนาดา เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

สัมมนาเรียนต่อแคนาดา  เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย Study in Canada / Australia Seminar ก้อปันกันได้เริ่มให้บริการเรียนต่อแคนาดาในปี 2019 และได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ประหยัดกว่าอเมริกา ความปลอดภัย และการเปิดรับชาวต่างชาติของแคนาดา ในช่วงระหว่าง 14 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2019 ก้อปันกันได้ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมงานประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF ที่เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา พร้อมเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆ ในย่านเมือง Vancouver, Kelowna, Calgary และ Toronto โดยเราจะจัดงานสัมมนาเรียนต่อแคนาดา ขึ้นทันทีที่กลับมาจากทริป เพื่อ… ✓ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่นและความน่าสนใจของการศึกษาต่อแคนาดา ✓ แบ่งปันประสบการณ์การจากเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆที่ได้ไปเยี่ยมชมมาด้วยตัวเอง เพื่อการแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมกับผู้สมัครได้อย่างลงตัว ✓ ให้ข้อมูลและแนะแนวทางการเรียนต่อแคนาดา ✓ บริการสมัครเรียนต่อแคนาดา...
Continue Reading →

สัมมนาเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา Golden Hills School Division

สัมมนาเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา  Golden Hills School Division International คุณ Dr. Kandace Jordan, รองผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการแผนกนานาชาติ ประจำ Golden Hills School Division พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนประจำประเทศไทย จะมาให้ข้อมูล ตอบคำถามเกี่ยวกับเรียนต่อมัธยมในย่านชานเมืองคัลการี่ (Calgary) รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) ประเทศแคนาดา วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน อาคารไทยวีรวัฒน์ (ชั้น 17 ห้อง 17B) ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กทม....
Continue Reading →

[รีวิว] เรียนต่อมัธยมแคนาดา เติบโตด้วยชุดคุณค่าสากล

เรียนต่อมัธยมแคนาดา ” เติบโตด้วยชุดคุณค่าสากล “. สำหรับทริปแคนาดาและอเมริกาปี 2019 ผมมีโอกาสได้ทำความเข้าใจ และออนทัวร์เยี่ยมชมโรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดามากกว่า 10 โรงเรียน ในสองเขตการศึกษา ได้แก่ Vernon School District รัฐ British Columbia และ Golden Hill School District ในรัฐ Alberta เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการให้คำปรึกษาและบริการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา ก่อนออนทัวร์ทริปนี้ ความเข้าใจของผมเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดา คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศในอัตราที่ประหยัด ทำให้การเรียนต่อมัธยมที่แคนาดามีความน่าสนใจ  โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับการศึกษาต่อมัธยมในอเมริกา สำหรับการเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปี จะไม่เกิน 6 แสนบาท สำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก...
Continue Reading →

เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา พร้อมโอกาสทำงาน และขอ PR

เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา หลังจากก้อปันกันที่ได้บุกเบิกการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อ community college อเมริกาในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2016 ในปี 2019 ก้อปันกันได้เริ่มขยายสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรไปถึงแคนาดา รวมทั้งวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐบาล วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกด้วย สำหรับบทความนี้เราจะขอแนะนำวิทยาลัยรัฐบาล และวิทยาลัยเอกชนในแคนาดาบางส่วนที่เราได้ไปเยี่ยมชมและคัดเลือกมาแนะนำด้วยด้วยคุณภาพ หลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจ และการบริการนักเรียนนาชาติที่พร้อมสนับสนุนการวางแผน การเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียน เพื่อแบ่งปันให้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาตัดสินใจเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา แนะนำการเรียนต่อ วิทยาลัยในแคนาดา (รัฐบาล) จุดเด่นของการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยที่แคนาดา คือ วิทยาลัยมักจะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของวิทยาลัย ที่กำหนดโดยรัฐบาล คือ อัตราการจ้างงาน และความพึงพอใจของผู้ที่จบการศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยจะเน้นการจัดการเรียนการเชิงทฤษฏี ประกอบกับการลงมือปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีให้นักเรียนเลือกทำ co-op (การฝึกงาน) ที่สามารถได้รับค่าตอบแทนได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง พัฒนาทักษะและความรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคต นอกจากนี้แล้ว ความน่าสนใจของการศึกษาในวิทยาลัยของรัฐบาลในแคนาดา รวมถึง...
Continue Reading →

แคนาดาใน 6 ย่อหน้า

รู้จัก ประเทศแคนาดาใน 6 ย่อหน้า ประเทศแคนาดา ประชากร แคนาดามีประชากร 36.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากยุโรป โดยเฉพาะจากประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ผู้อพยพจากทวีปเอเชียได้เพิ่มสูงขึ้นมาก รวมถึงจากแทบคาริบเบียนและแอฟริกาด้วย นอกจากนี้แคนาดายังเป็นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ เช่น Inuit และ Metis วีถีแบบแคนาเดียน เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความหลากหลายสูง ทั้งในเรื่องของประชากร สภาพของพื้นที่ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของผู้คน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมแบบแคนาเดียนให้ความสำคัญกับ ความภาคภูมิใจ และความยึดมั่นในความเสมอภาค ความหลากหลาย และความเคารพต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แก่นคุณค่านี้เองทำให้แคนาดาจึงมีความเป็นมิตร มีความสงลและปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิต ในมิติด้านศาสนา ประเทศแคนาดาเปิดกว้างต่อการปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนา และกว่า 20% ของประชากรระบุว่าไม่มีศาสนาอีกด้วย สภาพทางภูมิศาสตร์...
Continue Reading →