บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา : F-1 VISA หากท่านต้องการทำเรื่องสมัครขอ VISA นักเรียน (ประเภท F-1) เพื่อการเดินทางเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดีบริการช่วยดำเนินในการยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 VISA) โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง บริการดำเนินเรื่องสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา : F-1 VISA 1. แนะนำ ให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 2. กรอกใบสมัครวีซ่า DS-160 เข้าระบบ 3. กรอกเอกสารและชำระ SEVIS FEE 4. ตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่า 5. แนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ ภาพรวม วีซ่านักเรียนอเมริกา โดยทั่วไปแล้ว ประชาชนสัญชาติไทยที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาจะต้องใช้ VISA...
Continue Reading →