ประสบการณ์เรียนต่อแคนาดา Greystone College โดย แซม Rachata [บทสัมภาษณ์] Rachata หรือแซม ก่อนไปเรียนต่อแคนาดา แซมทำงานบริษัท start-up เกี่ยวกับชา ในตำแหน่ง operation manager ปัจจุบันลงเรียนหลักสูตร International Business Management ที่ Greystone College เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา เป็นหลักสูตร 1 ปีการศึกษา ที่ประกอบด้วยการเรียน 6 เดือน และการทำงาน (co-op) 6 เดือน บทความนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ก....
Continue Reading →