หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

 • เตรียมตัวสอบหรืออัพคะแนน TOEFL เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่ออเมริกา
 • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน TOEFL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน TOEFL เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

การเรียน TOEFL ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้

 • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน)
 • ทำแบบทดสอบ TOEFL Mock Test
 • โฟกัสกับการเรียน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายไว้ให้
 • ทำข้อสอบ TOEFL จริงโดย ETS *ในกรณีที่ลงเรียนหลักสูตร TOEFL guarantee
 • อยู่ในบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ

หลักสูตร TOEFL ที่ฟิลิปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมเข้าเรียนหลักสูตร TOEFL แบบการันตี ซึ่งมักจะมีชื่อหลักสูตรว่า  Pre-TOEFL เหมาะสำหรับบุคคลที่มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าคะแนนเทียบเท่า TOEFL ในระดับ 400-450

2. หลักสูตร TOEFL Guaranteed เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนจะได้ทำข้อสอบ TOEFL จริงโดย ETS ในช่วงท้ายของหลักสูตรการเรียน โดยที่โรงเรียนจะการันตีผลคะแนนสอบให้ด้วย .. อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนี้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL หรือผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าเรียน

แนะนำสถาบันสำหรับ เรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์

1. สถาบัน SMEAG Capital Campus (เซบู)

TOEFL : Test of English as a Foreign Language : หลักสูตรเพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่พัฒนาโดย America ETS เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่มีแผนจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ เป็นต้น TOEFLเป็นการวัดผลภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ listening, reading, writing, speaking ผู้ควบคุมการสอบ TOEFL ที่ SMEAG ได้รับการอบรมโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ ETS ส่งผลให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับนักเรียน  : ที่ต้องการผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ เพื่อสมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานภายในระยะเวลาอันสั้น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง มากกว่าแค่ระดับการสื่อสารพื้นฐาน

Screen Shot 2017-02-20 at 14.22.53

เงื่อนไขการการันตีคะแนน TOEIC ที่ SMEAG

 • นักเรียนต้องลงเรียน 12 สัปดาห์ และเข้าเรียนครบ 100%
 • นักเรียนจะได้ไม่ได้รับการตักเตือน (warning) ใดๆจากทางโรงเรียน
 • หากนักเรียนได้รับ warning มากกว่า 3 ครั้งจะหมดสิทธิ์ในการสอบ TOEFL ฟรี
 • นักเรียนจะได้รับค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบฟรี หากไม่ได้สามารถสอบได้คะแนนตามที่กำหนด
 • นักเรียนจะได้ทำข้อสอบในช่วงสัปดาห์ที่ 11
 • ในช่วง 4 สัปดาห์แรกนักเรียนจะต้องลงเรียนแบบ sparta

จุดเด่น หลักสูตร TOEFL ของ SMEAG

จุดเด่นที่ 1  ศูนย์สอบ TOEFL ในเซบู ที่ได้รับการรับรองโดย ETS นับตั้งแต่ปี 2014, การสอบ iBT TOEFL บริหารจัดการโดย SMEAG และ ETS

จุดเด่นที่ 2  มีการจำลองการสอบ iBT TOEFL ในวันเสาร์ ทุกสัปดาห์ ณ ศูนย์สอบจริง ช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

จุดเด่นที่ 3  หลักสูตรรับรองผล TOEFLไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าสอบ จนกว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่ำ12 สัปดาห์ มีเงื่อนไขคือ ต้องเข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีความประพฤติดี

จุดเด่นที่ 4  หลักสูตร TOEFL ที่ SMEAG ขึ้นตรงกับ ศูนย์ IELTS ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ SMEAG – Click

2. สถาบัน EV Academy (เซบู)

หลักสูตร TOEFL Preparation การเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ครอบคลุมเรื่อง TOEFL Reading, TOEFL Writing, TOEFL Listening, TOEFL Speaking แบบตัวต่อตัว (1:1) 4 คาบต่อวัน, กลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) จะได้เรียน Integrated Grammar และ Presentation 2 คาบต่อวัน, กลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 8 คน) จะได้เรียน Active Communication and Listening 2 คาบ ต่อวัน – สำหรับหลักสูตร TOEFL ที่ EV Academy ไม่มีการันตีคะแนนและไม่มีการสอบจริง

จุดเด่น

 • นักเรียนจะได้เรียน TOEFL prep แบบตัวต่อตัววันละ 4 คาบ ในคาบเรียนกลุ่มนักเรียนจะได้เรียนกลุ่มแบบหลักสูตร ESL ดังนั้นจึงเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อใช้งานทั่วไปและเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL + ศึกษาต่อต่างประเทศไปในเวลาเดียวกัน
 • Facilities ใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อยู่สบาย

เกี่ยวกับ EV Academy – คลิกที่นี่

3. สถาบัน IDEA CEBU (เซบู)

TOEFL Bridge, TOEFL Intensive: IDEA Cebu มีหลักสูตร TOEFL 2 รูปแบบ คือ TOEFL Bridge สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเตรียมสอบ TOEFL และ TOEFL Intensive สำหรับคนที่ต้องการเตรียมสอบและเรียน TOEFL อย่างเข้มข้น สำหรับหลักสูตร TOEFL Intensive จะแบ่งเป็น TOEFL Intensive 5, 6, 7 ซึ่งเป็นชั่วโมงเรียนตัวต่อตัวของหลักสูตร TOEFL – สำหรับหลักสูตร TOEFL ที่ IDEA Cebu ไม่มีการันตีคะแนนและไม่มีการสอบจริง

จุดเด่น

 • IDEA Cebu ตั้งอยู่ในย่านที่สะดวกสบาย เดินทางไปห้างเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวและเข้าถึงห้าง ร้านอาหารและร้านค้าได้ง่าย
 • สำหรับหลักสูตร TOEFL Intensive นักเรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้ ตั้งแต่ 5-7 คาบต่อวัน เรียนกลุ่มเล็ก (TOEFL Listening) และทำแบบทดสอบ TOEFL Mock Test ทุกวัน

เกี่ยวกับ IDEA CEBU – Click

4. สถาบัน BECI International Language Academy (บาเกียว)

จุดเด่น

 • นักเรียนในหลักสูตร TOEFL Guarantee จะได้เรียนระบบ Sparta คือเรียนแบบเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) *มีเวลาพักระหว่างวัน
 • ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนค่าธรรมเนียมสอบ TOEFL Test
 • โรงเรียนมีพื้นที่ outdoor ให้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน

หลักสูตร TOEFL Guaranteed : เตรียมสอบ TOEFL แบบการันตีผลคะแนน (เรียน 11 ชั่วโมงต่อวัน)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ TOEFL  โปรแกรมนี้ช่วยผู้เรียนในการทำความเข้าใจระบบการสอบ TOEFL และเตรียมผู้เรียนด้วยการทำข้อสอบจำลอง  ตารางการเรียนการสอนอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามคะแนนการสอบวัดระดับของแต่ละคน  โดยจะมุ่งเน้นการดูแลจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นหลัก ใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงแบ่งเป็น

เงื่อนไขการการันตี

 1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
 2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
 3. หากไม่มีคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการอาจใช้ BECI IELTS mock test ได้
 4. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 40 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 490 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 3.5 การันตีที่ 60 คะแนน
 5. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 60 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 700 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 5.0 การันตีที่ 80 คะแนน
 6. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 80 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 860 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 6.5 การันตีที่ 100 คะแนน
 7. หากผู้เรียนไม่สามารถสอบได้คะแนนตามที่การันตีไว้  สามารถเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก
 8. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

เกี่ยวกับ Beci – click