สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเครือข่ายของก้อปันกันได้ให้ความสำคัญต่อการบริการนักเรียนไทยมากขึ้น สถาบันจำนวนหนึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager)

เพื่อดูแลและบริการนักเรียนไทย และดูแลสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน ในขณะที่ทำงาน ผู้จัดการนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียน เพื่อน staff และบุคลากรของโรงเรียนไปด้วย

โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับ

• บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเพื่อส่งกลับประเทศ
• บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศและคาดหวังเก็บเงินออมทรัพย์

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

• บุคคลที่สามารถสื่อภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
• บุคคลที่สนใจงานบริการ
• บุคคลที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศ
• บุคคลที่ต้องการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้คนจากนานาชาติ (แต่เน้นฝึกและพัฒนาประสบการณ์การทำงานมากกว่าเรียน)
• บุคคลที่มีงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่จำกัด และต้องการอยู่ใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะยาว (6 เดือนเป็นอย่างต่ำ)

บริการของก้อปันกันสำหรับโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียน
• ประสานงานในการสมัครงาน
• ให้คำแนะนำ เตรียมตัวก่อนเดินทาง
• ดูแลให้คำปรึกษาระหว่างที่ทำงานในต่างประเทศกับสถาบันในเครือข่ายของเรา

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียนระหว่างโครงการ 

• ในช่วงที่สถาบันมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก สถาบันมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเข้าเรียนของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนแทน ทั้งนี้การพิจารณาและตัดสินใจจัดคาบเรียนทดแทนให้เจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบัน ซึ่งก้อปันกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถช่วยต่อรองกับทางสถาบันให้ได้
• ก้อปันกันไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆระหว่างเจ้าหน้าที่และสถาบันในช่วงที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้หากจำเป็นที่จะต้องให้เราช่วยสื่อสาร สืบเนื่องจากความเข้าใจผิด การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับก้อปันกัน เรายินดีที่จะช่วยเหลือและประสานงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงในใบสมัครออนไลน์ที่ – https://goo.gl/forms/GSSkQYaVFTbMUJZK2
2. ติดต่อแจ้งการส่งใบสมัครที่ Line ID : @korpungun
3. เราจะคัดเลือกผู้สมัครและส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ผู้สมัครสนใจสมัครเข้าทำงาน
4. หากทางโรงเรียนเห็นสมควร เราจะนัดให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนออนไลน์
5. หากโรงเรียนตกลงที่จะจ้าง ผู้สมัครจะต้องทำสัญญากับโรงเรียน
6. นัดหมายพูดคุยเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกัน

ข้อตกลงกับก้อปันกัน

• ก้อปันกันจะไม่สามารถรายงานความคืบหน้าของใบสมัครให้กับผู้สมัครได้ หากโรงเรียนไม่แจ้งอัพเดทใดๆถึงก้อปันกัน
• ก้อปันกันจะไม่สามารถให้เหตุผลในการปฏิเสธการสมัครงานแทนโรงเรียนได้
• ในกรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์และทำสัญญากับโรงเรียนแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการกับก้อปันกัน 4,900 บาท (ไม่รวม VAT)

*พิเศษ – นักเรียนของก้อปันกันไม่ต้องเสียค่าบริการ 4,900 บาท สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 095-909-3960
e-mail : studyinph@korpungun.com
Line : korpungun.ph
FB: korpungunoverseas

โรงเรียนที่เปิดรับสมัครงาน

1. โรงเรียน Beci ในย่านเมืองบาเกียว

ตำแหน่ง Student-Manager

ข้อกำหนดที่ต้องมี

• อายุ 24 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
• หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

• เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time
• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
• ค่าตอบแทน แบ่งเป็น 3 option ดังนี้

Option 1 > เรียนตัวต่อตัว 2 คาบ และได้ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 Peso
มีที่พัก +อาหาร 3 มื้อ +SSP (Special Student Permit) +icard
Option 2 > เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ และได้ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 Peso
มีที่พัก +อาหาร 3 มื้อ แต่ต้องจ่ายค่า Visa +SSP (Special Student Permit) และ icard ด้วยตนเอง
Option 3 > เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ ไม่มีค่าตอบแทน
มีที่พัก +อาหาร 3 มื้อ แต่ต้องจ่ายค่า Visa +SSP (Special Student Permit) และ icard ด้วยตนเอง

วันเริ่มงาน

• ปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – Beci Student-Manager

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Beci – คลิก

 

2. โรงเรียน EV Academy ในย่านเมืองเซบู

ตำแหน่ง Thai Student-Manager

ข้อกำหนดที่ต้องมี

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
• สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
• หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time

• จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 PhP
• ต้องทำสัญญาทำงานขั้นต่ำ 6 เดือน (มี probationary period 2 เดือน)
• ทุก 6 เดือนจะสามารถลาพักได้ 1 สัปดาห์
• ที่พัก, อาหาร 3 มื้อ และบริการซักผ้าจะถูกจัดให้โดยโรงเรียน
• นักเรียนต้องชำระค่า VISA ด้วยตัวเอง (ประมาณ 12,930 PhP สำหรับ 24 สัปดาห์ *หากทำวีซ่า 59 วันก่อนเดินทาง)
• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

วันเริ่มงาน

• ปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – EV Thai Student-Manager

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EV Academy – คลิก

 

3. โรงเรียน IDEA Academia และโรงเรียน IDEA CEBU เมืองเซบู (1 คน ต่อ 1 โรงเรียน)

ตำแหน่ง School Assistant

ข้อกำหนดที่ต้องมี

• ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
• สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
• หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

• เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time
• 1-2 เดือนแรก จะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบต่อวัน และได้ค่าตอบแทน 5,000 PhP
• เดือนที่ 3-4 จะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ และได้ค่าตอบแทน 5,000 PhP
• เดือนที่ 5-6 จะได้เรียนตัวต่อตัว 2 คาบ และได้ค่าตอบแทน 10,000 PhP
• ต้องทำสัญญาทำงานขั้นต่ำ 6 เดือน (มี probationary period 2 เดือน)
• SSP (Special Student Permit), VISA Fee, ที่พักห้อง 4 เตียง, อาหาร 3 มื้อ และบริการซักผ้าจะถูกจัดให้โดยโรงเรียน
• สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

วันเริ่มงาน

• 1 กรกฏาคม 2561 สำหรับ IDEA Academia

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – ACADEMIA SCHOOL ASSISTANT

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Academia – คลิก

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Cebu – คลิก