สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเครือข่ายของก้อปันกันได้ให้ความสำคัญต่อการบริการนักเรียนไทยมากขึ้น สถาบันจำนวนหนึ่งได้เริ่มเปิดรับสมัครบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนักเรียน (Student Manager) เพื่อดูแลและบริการนักเรียนไทยและดูแลสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน ในขณะที่ทำงาน ผู้จัดการนักเรียนจะได้เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียน เพื่อน staff และบุคลากรของโรงเรียนไปด้วย

โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวเม็ดเงินเพื่อส่งกลับประเทศ
 • บุคคลที่ต้องการทำงานในต่างประเทศและคาดหวังเก็บเงินออมทรัพย์

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลที่สามารถสื่อภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
 • บุคคลที่สนใจงานบริการ
 • บุคคลที่ต้องการเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้คนจากนานาชาติ
 • บุคคลที่ต้องการพัฒนาประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศ
 • บุคคลที่มีงบประมาณในการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่จำกัด และต้องการอยู่ใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะยาว
บริการของก้อปันกันสำหรับโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียน
 • ประสานงานในการสมัครงาน
 • ให้คำแนะนำ เตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • ดูแลให้คำปรึกษาระหว่างที่ทำงานในต่างประเทศกับสถาบันในเครือข่ายของเรา
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงในใบสมัครออนไลน์ที่ – https://goo.gl/forms/GSSkQYaVFTbMUJZK2
 2. ติดต่อแจ้งการส่งใบสมัครที่ Line ID : @korpungun
 3. เราจะคัดเลือกผู้สมัครและส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ผู้สมัครสนใจสมัครเข้าทำงาน
 4. หากทางโรงเรียนเห็นสมควร เราจะนัดให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนออนไลน์
 5. หากโรงเรียนตกลงที่จะจ้าง ผู้สมัครจะต้องทำสัญญากับโรงเรียน
 6. นัดหมายพูดคุยเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกัน
ข้อตกลงกับก้อปันกัน
 • ก้อปันกันจะไม่สามารถรายงานความคืบหน้าของใบสมัครให้กับผู้สมัครได้ หากโรงเรียนไม่แจ้งอัพเดทใดๆถึงก้อปันกัน
 • ก้อปันกันจะไม่สามารถให้เหตุผลในการปฏิเสธการสมัครงานแทนโรงเรียนได้
 • ในกรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์และทำสัญญากับโรงเรียนแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการกับก้อปันกัน 4,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)

*พิเศษ – นักเรียนของก้อปันกันไม่ต้องเสียค่าบริการ 4,500 บาท สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Study ที่ฟิลิปปินส์

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 095-909-3960, e-mail : studyinph@korpungun.com Line : korpungun.ph FB: korpungunoverseas

โรงเรียนที่เปิดรับสมัครงาน

1. โรงเรียน EV Academy ในย่านเมืองเซบู

ตำแหน่ง Thai Student-Manager

ข้อกำหนดที่ต้องมี

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

 • เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time
 • จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 PhP
 • ต้องทำสัญญาทำงานขั้นต่ำ 6 เดือน (มี probationary period 2 เดือน)
 • ทุก 6 เดือนจะสามารถลาพักได้ 1 สัปดาห์
 • SSP (Special Student Permit), ที่พัก, อาหาร 3 มื้อ และบริการซักผ้าจะถูกจัดให้โดยโรงเรียน
 • นักเรียนต้องชำระค่า VISA ด้วยตัวเอง (ประมาณ 12,930 PhP สำหรับ 24 สัปดาห์ *หากทำวีซ่า 59 วันก่อนเดินทาง)
 • สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – EV Thai Student-Manager

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EV Academy – คลิกที่นี่

 

2. โรงเรียน IDEA Academia เมืองเซบู

ตำแหน่ง School Assistant

ข้อกำหนดที่ต้องมี

 • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถทำงานกับผู้คนจากนานาชาติได้ด้วยความเข้าใจและความมั่นใจ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาดหรือการบริการจะดีมาก

เงื่อนไขทั่วไป

 • เรียนภาษาอังกฤษ part-time และทำงาน part-time
 • 1-2 เดือนแรก จะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบต่อวัน และได้ค่าตอบแทน 5,000 PhP
 • เดือนที่ 3-4 จะได้เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ และได้ค่าตอบแทน 5,000 PhP
 • เดือนที่ 5-6 จะได้เรียนตัวต่อตัว 2 คาบ และได้ค่าตอบแทน 10,000 PhP
 • ต้องทำสัญญาทำงานขั้นต่ำ 6 เดือน (มี probationary period 2 เดือน)
 • SSP (Special Student Permit), VISA Fee, ที่พักห้อง 4 เตียง, อาหาร 3 มื้อ และบริการซักผ้าจะถูกจัดให้โดยโรงเรียน
 • สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

รายละเอียดตำแหน่งงาน download ที่นี่ – ACADEMIA SCHOOL ASSISTANT

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA Academia – คลิกที่นี่