fbpx

XB Education

Our Vision

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ศึกษาต่อต่างประเทศที่จะได้เรียนรู้ตนเองและสังคมโลก

ในการศึกษาต่อและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผู้เรียนมักจะได้พบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับพฤติกรรม เช่น วิธีการทักทาย การใช้ภาษา อาหารการกิน ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ลึกลงในระดับของคุณค่าและความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ทัศนคิตต่อการพึ่งตนเอง แนวคิดต่ออดีต ปัจจุบันและอนาคต พฤติกรรมในการตัดสินใจของกลุ่ม บทบาทในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ อายุ เพศ ชนชั้นและอื่นๆเป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาตัวเองและการเติบโต ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ทำความเข้าใจถึงอุปสรรคที่จะต้องพบเจอเพื่อการก้าวข้ามมันให้ได้

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

สโลแกนของเรา คือ “Let’s explore the worlds ; know the selves.” ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเราในการออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้ตนเองในต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ก้อปันกันจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมภายใต้แบรนด์ XB Education เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมและพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

พิเศษ !! สำหรับผู้ที่ใช้บริการของก้อปันกันจะมีโอกาสได้รับ booklet ของโครงการซึ่งประกอบไปด้วยชุดความรู้และแบบฝึกหัด

XB Education Live Series

ตัวอย่างการบันทึกไลฟ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์

XB Live EP. 1 on “Reverse Culture Shock”

พูดคุยกับพี Jirapat Techachakrit จากประสบการณ์เรียน Shoreline Community College ต่อ University of Washington (UW), Seattle และกำลังจะเข้ารับการศึกษาต่อที่ Harvard University

ที่ UW พีได้ทำหน้าที่เป็น Student Engagement Coordinator ด้าน Health and Wellness บริการให้ความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พีได้ริเริ่มโครงการ Student Health Navigator ให้นักศึกษาได้มาร่วมอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ Safe Sex, การขอและการใช้ประกันด้านสุขภาพ, การใช้ vaccine และการป้องกันโรคต่างๆในขณะที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้ advocate สำหรับการให้บริการและการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของนักศึกษา LGBTQ

▶️ Reverses Culture Shock คืออะไร?
▶️ ประสบการณ์การทำงาน : วัฒนธรรมและการจัดการองค์กร, อาวุโสนิยมและความกลัวต่อความแตกต่างในไทยและอเมริกา
▶️ Tips : แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรดี ?

What we value

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราคาดหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาจากการบริการของเรา

Self-Awareness

ได้ตระหนักถึงจุดแข็งและขอบ (boundary) ของตนเองมากขึ้น

Respect

สามารถรับฟังและเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงมุมมองที่แตกต่างได้

Self-Esteem

มีความมั่นใจในการสื่อสารและเรียนรู้ภาษามากขึ้น

Creativity

สื่อสารและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

Management

สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

Purpose

สามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกตัวต่างๆในชีวิตได้ด้วยความสอดคล้องกับคุณค่าของตนเองได้ดีมากขึ้น

XB Education Camp

ค่ายเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ

เป้าหมายในการบริการของก้อปันกัน คือ การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน เราจึงบริการด้วยความใส่ใจ เป็นมิตรและเป็นธรรม ส่วนนึงในการบริการของเรา คือ การจัดค่ายเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายนของทุกปี นักเรียนของเราจะได้เข้าร่วมสำหรับการเตรียมตัวทั้งด้านความรู้และจิตใจก่อนเดินทาง

ประสานงานโดย

person3
กันต์พงศ์ ทวีสุข  

+ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (Associate Degree) ด้านธุรกิจและการสื่อสารจาก Shoreline Community College
+ International Student Peer Mentor จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนานาชาติ
+ Student Body President ประจําสภานักศึกษาของวิทยาลัย
+ ก่อตั้งและบริหารศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน

XB Education Knowledge

ชุดความรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Ivy League, ความป่วยทางจิต และความหมายของชีวิต

สิงหาคม 14, 2019
Ivy League ความป่วยทางจิต และความหมายของชีวิต  William ......
  • XB-Education-Mimi-Brian-Harvey-KorPunGun

[สัมภาษณ์] การศึกษาและวัฒนธรรม ในสังคมไทย แคนาดาและอเมริกา

มกราคม 14, 2019
การศึกษาและวัฒนธรรม ในสังคมไทย แคนาดา และอเมริกา Let’s ......

[XB Education] ไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์ในไอจี แต่เป็นอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตข้ามพรมแดน

สิงหาคม 12, 2018
FREEDOM อิสรภาพ บอกตรงๆ ตอนอยู่ต่างประเทศคิดว่าตัวเองคู......

[XB Education] อำนาจนิยมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อย่างไร

สิงหาคม 5, 2018
AUTHORITY อำนาจนิยม เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อย่างไร? เ......
  • xb education เมื่อไหร่ที่ต้องยอมรับ เมื่อไหร่ที่ต้องขัดแย้ง

[XB Education] เมื่อไหร่ที่ต้องยอมรับ เมื่อไหร่ที่ต้องขัดแย้ง

กรกฎาคม 25, 2018
DISTINCTION เมื่อไหร่ที่ต้องยอมรับ เมื่อไหร่ที่ต้องขัดแ......

[XB Education] ผู้ปกครองกับลูกในมิติของการออกไปใช้ชีวิต

กรกฎาคม 22, 2018
PARENTING ผู้ปกครองกับลูก ในมิติของการออกไปใช้ชีวิต ครั......

[XB Education] เมื่อการล้อเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

กรกฎาคม 15, 2018
IGNORANCE เมื่อการล้อเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ปิดเทอมปี......
  • เปิดใจเรียนรู้สังคมประชาธิปไตย

[XB Education] เปิดใจเรียนรู้สังคมประชาธิปไตย

กรกฎาคม 8, 2018
DEMOCRACY เปิดใจเรียนรู้สังคมประชาธิปไตย ถึง เธอ…......

[XB Education] ดิ่งยังไงให้ยังมีความหวัง

กรกฎาคม 1, 2018
HOMESICK ดิ่งยังไงให้ยังมีความหวัง ช่วงดำดิ่งเมื่ออยู่ไ......
  • xb education racism ไปเรียนต่อต่างประเทศจะโดนเหยียดไหม

[XB Education] ไปเรียนต่อต่างประเทศจะโดนเหยียดไหม?

มิถุนายน 24, 2018
RACISM ไปเรียนต่อต่างประเทศจะโดนเหยียดไหม ไม่ต้องกังวลไ......

[XB Education] อย่าเพิ่ง Stereotype กัน เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น

มิถุนายน 17, 2018
STEREOTYPE คนใส่แว่น มักจะเป็นคนเนิร์ด/เรียนเก่ง.. คนมี......
  • XB Education classism เพื่อนรวย เพื่อนจน เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้

[XB Education] เพื่อนรวย เพื่อนจน เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้

มิถุนายน 10, 2018
CLASSISM เพื่อนรวย เพื่อนจน  เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี......

[XB Education] เมื่อฉันกลับบ้าน กลับไปอยู่ท่ามกลางความแตกต่าง

มิถุนายน 3, 2018
REVERSE CULTURE SHOCK เมื่อฉันกลับบ้าน การได้มีโอกาสมาใ......

[XB Education] ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ออกไปเป็นส่วนหนึ่งของโลก

พฤษภาคม 27, 2018
NEW PATH ทางที่ไม่มีคนเคยไป ในวันเปื่อยๆ ช่วงหิมะตก ไม่......

[XB Education] อภิสิทธิ์คืออะไร

พฤษภาคม 19, 2018
PRIVILEGE อภิสิทธิ์คืออะไร ช่วงนี้ของปี ถือเป็นช่วงชีพจ......
  • XB Education คำถามถึงการเปลี่ยนแปลง

[XB Education] คำถามถึงการเปลี่ยนแปลง

พฤษภาคม 13, 2018
BE THE CHANGE คำถามถึงการเปลี่ยนแปลง ถึง เธอ…เพื่......

[XB Education] ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์

พฤษภาคม 6, 2018
Sexism ผู้หญิงที่ดี  ต้องเรียบร้อย เป็นแม่และเมียที่ดี ......

[XB Education] ผลกระทบอันรุนแรง จากภัยคุกคามขนาดย่อม

เมษายน 25, 2018
Microaggression ในวันเปิดเทอมวันแรก คิมเดินอย่างไม่รีบร......
  • xb education ชีวิตในต่างแดน สิ่งสนับสนุน

[XB Education] ชีวิตในต่างแดน มีสิ่งสนับสนุนมากมายรอให้เราเดินเข้าไปหา

เมษายน 21, 2018
ชีวิตในต่างแดน หลายอย่างรอบตัวเริ่มต้นจากความคิดเชิงบวก......

[XB Education] เรียนเร็วกว่าเพื่อน หลักสูตรยืดหยุ่นกับเรายังไง

เมษายน 14, 2018
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมของครูกับนักเรียนที่มีความสามาร......

[XB Education] เรียนไม่ทันเพื่อน มีใครช่วยเราได้บ้าง

เมษายน 7, 2018
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมของครู “ คุณมีความคิดเห็นอย่างไ......
  • XB CONTROVERSIAL

[XB Education] ทำไมต้องแสดงความเห็นในห้องเรียนเยอะแยะ

เมษายน 1, 2018
CONTROVERSIAL ทำไมต้องแสดงความคิดเห็นเยอะแยะ หลังทุกคนใ......